Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
1 Примечание: Для гомеопатических - на 100 г. В единицах массы (г, мг, мг/кг), биологических единицах, в единицах концентрации (процентах, мг/мл) на ...полностью>>
'Семинар'
2. Основателем школы является Иван Петрович Егоров (1915 – 1990): доктор физ.-мат. наук, депутат Верховного Совета СССР шестого и седьмого созывов, ч...полностью>>
'Решение'
1.1 Настоящее Положение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и иными документами Некоммерческого партнерства ...полностью>>
'Документ'
1 день: Прилет в Сидней. Встреча в аэропорту русскоговорящим гидом. Трансфер и размещение в отеле выбранной категории. Свободное время. 2 день: Обзор...полностью>>

Н. П. Юрчук Рецензенти: Підгурський О.І., к т. н., професор кафедри інформаційних систем І технологій Вінницького інституту регіональної економіки та управління

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Швидкість обрахунків (на прикладі розрахунку оборотного балансу з 40-60 тис. проводок). (5)

 • Надійність зберігання даних. Чи залишають в процесі роботи програми відкритими файли даних ? (5)

 • Скільки разів (N) та в яких програмах за вашим досвідом в програмах виникали фатальні помилки або дані псувались? (-N*3)

 • Можливість друкування журналу операцій. (2)

 • Можливість друкування типових операцій. (2)

 • Можливість друкування констант, субконто, настройок документів. (2)

 • Типи принтерів (N-типів), з якими працюють програми. (N)

 • Порівняти швидкість друкування на матричному принтері. Оцінити при цьому оперативність одержання низьких за поліграфічною якістю, але дешевих за собівартістю документів. (3)

 • Можливість використання об`єктів (нар. малюнків) в звітних формах. (3)

 • Можливість запуску зовнішніх програм із звітних форм (наприклад, касових апаратів, білетодрукуючих пристроїв, пристроїв керування бензоколонками тощо). (3)

 • Можливість експорту даних для архівації та зберігання. (3)

 • Можливість імпорту даних із архівів. (3)

 • Можливість експорту даних в інші програми (напр. в Exel). (3)

 • Можливість обміну даними з ClіpBoard Wіndows. (1)

 • Можливість роботи в мережевому варіанті. (5)

 • Максимальна кількість робочих місць. (N/5)

 • Існування технології "клієнт-сервер" та її вплив на захищеність даних від пошкодження. (5)

 • Вимоги до технічних характеристик комп'ютера для однокористувацьких Wіndows-версій (високі Pentіum (>200 Mg) - 1, середні Pentіum (75-166 Mg)- 3, низькі 486 (66-133 Mg) - 5).

 • Вимоги до технічних характеристик комп'ютера для однокористувацьких DOS-версій (високі Pentіum (>200 Mg) - 1, середні Pentіum (75-166 Mg)- 3, низькі 486 (66-133 Mg) - 5).

 • Вимоги до технічних характеристик робочих станцій та їх вплив на швидкість роботи оператора. (високі Pentіum (>200 Mg) - 1, середні Pentіum (75-166 Mg)- 3, низькі 486 (66-133 Mg) - 5, байдужа продуктивність (386 та нижче) - 9)

 • Залежність швидкодії робочої станції від пропускної здатності мережі (практично не залежіть 4, слабо залежіть - 3, залежіть в тільки в окремих режимах - 2, суттєво залежить - 1).

 • Можливість блокування роботи одного оператора іншим (неможлива - 2, імовірна 1).

 • Можливість пошкодження даних при збоях в мережі (виникнення незавершених трансакцій). (5)

 • Для одержання актуальних консолідованих результатів треба проводити обрахунки (ні -2, так -1).

 • Наявність версій програм для операційних системах Wіdows, DOS, Novel Netware, Lіnux. (кожна ОС - 1 бал).

 • Можливість роботи із сервером через Іnternet (2).

 • Вартість програмного забезпечення (для одногокористувацького варіанту. (400/(вартість в у.о.))

 • Вартість програмного забезпечення (для багатокористувацького варіанту) (1000/(вартість в у.о.))

 • Вартість настройки програм (для одногокористувацького варіанту. (200/(вартість в у.о.))

 • Вартість настройки програм (для багатокористувацьких версій. (2000/(вартість в у.о.))

 • Вартість супроводу програм (виклик без суттєвого втручання в програму). (20/(вартість в грн.))

 • Можливість виконання настройки користувачем середньої кваліфікації. Допомога програм для пошуку помилок. (5)

 • Можливість створення (корегування) звітних форм користувачем середньої кваліфікації. Доступність мови настройок. Наявність підказок по мові настройок. Наочність їх представлення в програмах звітних форм. (Кожен пункт - 1 бал).

 • Можливість самостійної настройки програми "з нуля" та основних звітних форм (балансу підприємства, відомостей, довідок) для бухгалтерської роботи користувачем середньої кваліфікації. (3)

 • Наявність мереж технічної підтримки програм. (3)

  На підставі виконаних співставлень оцінити придатність використання програм в малих і середніх підприємствах.

  Оцінити можливість адаптаціі програм до нестандартних відносно готових настройок умов експлуатаціі.

  ЛАБОРАТОРНА РОБОТА N 11

  ТЕМА: РОЗРОБКА СПРОЩЕНОГО ПРОЕКТУ АВТОМАТИЗАЦІЇ ДІЛЯНКИ БУХОБЛІКУ

  МЕТА РОБОТИ: Навчитись самостійно розвязувати облікові задачі за допомогою пакету “Фінанси без проблем”.

  ЗАВДАННЯ

  1. Створити самостійно всі необхідні рахунки, субрахунки, операції і проводки у відповідності з вказаним варіантом.

  2. Створити файли форм документів, які вимагаються у певному варіанті. При створені документів потрібно звернути увагу на те, що всі документи діляться на три групи:

  а) первинні документи (на їх основі створюються операції);

  б) документи, що створюються станом на якусь конкретну дату (звичайні звітні форми);

  в) документи, що створюються на основі форм – історій або механізму фактів (для перегляду розвитку бухгалтерських подій або ведення пошуку за визначеним критерієм ).

  3.Передбачити створення документів одразу після створення операцій (створити псевдопроводку “cтворити документ”).

  Звіт з лабораторної роботи повинен містити наступні розділи:

  1. Теоретичні аспекти та нормативно-правове забезпечення конкретної ділянки бухгалтерського обліку (згідно варіанту).

  2. Постановка задачі.

  3. Автоматизація конкретної ділянки бухгалтерського обліку (згідно варіанту).

   1. План рахунків.

   2. Дерево операцій.

   3. Журнал операцій.

   4. Обороти рахунків.

   5. Файли-форм.

  4. Висновки.

  5. Додатки.

  В першому розділі розглядаються теоретичні аспекти та нормативно-правове забезпечення конкретної ділянки бухгалтерського обліку (згідно варіанту). Описуються рахунки, документи, що використовуються в обліку. Наводяться нормативні документи, згідно яких здійснюється облік (згідно варіанту). Обсяг 3-5 стор.

  В другому розділі студент повинен чітко описати облікові процедури конкретної ділянки обліку, сформувати інформаційне забезпечення розв’язку цієї задачі (перерахувати відповідні первинні документи, використовувані рахунки бухгалтерського обліку, звітні та аналітичні форми). Обсяг – 1-2 стор.

  В третьому розділі розглядається автоматизація конкретної ділянки обліку у відповідності з варіантом.

  Описуються:

  • План рахунків та аналітика (параметри, екстрапараметри тощо).

  • Дерево операцій та ідеологія проводок

  • Файли-коефіцієнти та опис їх структури. Прототипи операцій та файли-коефіцієнти, які використовуються при роботі з фактами.

  • Журнал-операцій. Описується контрольний приклад (не менше 30-50 операцій. Для варіантів із заробітною платою, розрахунків з органами страхування – операції мають йти протягом 3 місяців (показати несплачену та депоновану заробітну плату)).

  • Обороти рахунків та їх аналіз.

  • Опис розроблених форм як програм

  Обсяг розділу 10-15 стор.

  В додатках навести:

  1. План рахунків (списки субрахунків з аналітикою).

  2. Дерево операцій.

  3. Файли-коефіцієнти.

  4. Журнал-операцій (без проводок).

  5. Обороти рахунків з аналізом кореспонденцій.

  6. Програми файлів-форм.

  7. Результати виконання форм.

  Форми документів, які необхідно створити знаходяться в Робочому зошиті “Методичні вказівки для виконання наскрізної задачі під час проходження навчальної практики з дисципліни “Бухгалтерський облік”.

  Титульну сторінка звіту оформляється за таким зразком:

  Міністерство аграрної політики України

  Вінницький державний аграрний університет

  Факультет – обліково-фінансовий

  Спеціальність – “Облік і аудит”

  З В І Т

  по лабораторній роботі №11

  з курсу Інформаційні системи і технології обліку і аудиту

  на тему: ”Автоматизація обліку основних засобів

  Виконала: студентка 3 курсу

  31-ОА групи

  Мороз Галина Петрівниа

  Керівник:

  Вінниця 2004

  ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ

  Варіант 1

  Автоматизація обліку основних засобів

  1.Створити рахунок 10 у вигляді довідника основних засобів, на екстрапараметри якого занести необхідні данні (інвентарний номер, початкову вартість, коефіцієнт амортизації). Створити позабалансові рахунки-лічильники первинних документів, наведених в п. 2.

  В дереві операцій створити гілку “Основні засоби”. В ній створити гілки:

  “Надходження: -за плату;

  -внесено до статутного капіталу”;

  “Амортизація”;

  “Вибуття: -вибуття;

  -списання”.

  До кожної гілки створити відповідні проводки. Розробити відповідні файли-коефіцієнти.

  2.Створити файли форм таких документів:

  • акт прийому-передачі основних засобів (ф.52) (первинний документ, що створюється атоматично після створення відповідних операцій);

  • акт на списання ОЗ (первинний документ, що створюється атоматично після створення відповідних операцій.);

  • інвентаризаційний опис основних засобів (звітна форма);

  • довідку про надходження та вибуття ОЗ (використати механізм фактів);

  • журнал-ордер №13 (форма-історія);

  Варіант 2

  Автоматизація обліку надходження і витрачання сировини і матеріалів

  1. Створити субрахунок 201 у вигляді довідника матеріалів, на екстрапараметри якого занести необхідні данні (кількість, ціна та ін.). Створити позабалансові рахунки-лічильники первинних документів, наведених в п. 2.

  В дереві операцій створити гілку “Сировина і матеріали”. В ній створити гілки:

  “Надходження”;

  “Вибуття: - у виробництво”.

  До кожної гілки створити відповідні проводки. Розробити відповідні файли-коефіцієнти.

  2.Створити файли форм таких документів:

  • Товарно-транспортна накладна (первинний документ, що створюється атоматично після створення відповідних операцій.);

  • Лімітно-забірна картка (первинний документ, що створюється атоматично після створення відповідних операцій.);

  • Звіт про рух матеріальних цінностей (звітна форма);

  • Книга складського обліку (використати механізм фактів);

  • Журнал-ордер № 10.1 (форма-історія);

  Варіант 3

  Автоматизація обліку надходження і витрачання с-г продукції

  1.Створити субрахунок 208 у вигляді довідника с-г запасів, на екстрапараметри якого занести необхідні данні (кількість, ціна та ін.). Створити позабалансові рахунки-лічильники первинних документів, наведених в п. 2.

  В дереві операцій створити гілку “Сировина і матеріали”. В ній створити гілки:

  “Надходження”;

  “Вибуття”.

  До кожної гілки створити відповідні проводки. Розробити відповідні файли-коефіцієнти.

  2.Створити файли форм таких документів:

  • Акт на сортування і сушку продукції рослинництва (первинний документ, що створюється атоматично після створення відповідних операцій.);

  • Акт на списання насіння і посадкового матеріалу (первинний документ, що створюється атоматично після створення відповідних операцій.);

  • Відомість руху зерна (звітна форма);

  • Щоденник надходження сільськогосподарської продукції (використати механізм фактів);

  • Журнал-ордер № 10.1 (форма-історія);

  Варіанти 4, 5 (комплексний проект).

  Автоматизація обліку тварин на вирощувані і відгодівлі

  1. Створити рахунок 21 у вигляді довідника тварин, на екстрапараметри якого занести необхідні дані (стать, номер ферми, за ким закріплено і т.і.) . Створити підпорядковані довідники :

  1. група тварин;

  2. порода;

  3. працівники, за якими закріплені тварини;

  4. ферма.

  Створити позабалансові рахунки-лічильники первинних документів, наведених в п. 2.

  В дереві операцій створити гілку “Тварини”. В ній створити гілки “Надходження”, “Переведення” та “Вибуття”.

  Створити всі необхідні проводки. Розробити відповідні файли-коефіцієнти.

  1. Створити файли форм таких документів

  • Товарно-транспортна накладна (1 с.-г. тварини) (первинний документ, що створюється атоматично після створення відповідних операцій.);

  • Акт на вибуття тварин і птиці (ф. 100)(первинний документ, що створюється атоматично після створення відповідних операцій.);

  • Акт на передачу (продаж) закупівлю худоби та птиці за договорами з громадянами (ф. 95б).

  • Акт на оприбуткування приплоду тварин (ф. 95) (первинний документ, що створюється атоматично після створення відповідних операцій.);

  • Звіт про рух худоби і птиці на фермі. (ф. 102) (використати механізм фактів);

  • Оборотна відомість №9а с.-г. аналітичного обліку по рахунку 21 (звітна форма);

  • Відомість зважування тварин (ф. 98) (первинний документ, ристати механізм фактівщо створюється атоматично після створення відповідних операцій.);

  • Розрахунок визначення приросту (ф. 98а) (звітна форма).

  • Акт на переведення тварин з групи в групу (ф. 97)(первинний документ, що створюється атоматично після створення відповідних операцій.);

  • Журнал-ордер № 9 та відомість аналітичного обліку (форма-історія).

  Варіант 6

  Автоматизація обліку МШП

  1.Створити рахунок 22 у вигляді довідника МШП, на екстрапараметри якого занести необхідну інформацію (інвентарний номер, вартість і т.д.).

  Створити позабалансові рахунки-лічильники первинних документів, наведених в п. 2.

  В дереві операцій створити гілку “МШП”. В ній створити гілки “Надходження”, “Вибуття”.

  До кожної гілки створити відповідні проводки.Розробити відповідні файли-коефіцієнти.

  2.Створити файли форм таких документів:

  • акт прийому-передачі МШП (первинний документ, що створюється атоматично після створення відповідних операцій.);

  • карточка складського обліку матеріалів (звітна форма);

  • звіт про рух матеріальних цінностей (використати механізм фактів);

  • акт на списання виробничого та господарського інвентаря (первинний документ, що створюється атоматично після створення відповідних операцій.);

  • журнал ордер №10/1 (форма-історія).

  Варіант 7

  Автоматизація обліку готової продукції

  1.Створити рахунки 26, 27 у вигляді бази даних готової продукції.

  Створити позабалансові рахунки-лічильники первинних документів, наведених в п. 2.

  В дереві операцій створити гілку “Готова продукція”. В ній створити гілки “Надходження”, “Вибуття”.

  До кожної гілки створити відповідні проводки.Розробити відповідні файли-коефіцієнти.

  2.Створити файли форм таких документів:

  • Накладна внутрішньогосподарського призначення (первинний документ, що створюється атоматично після створення відповідних операцій.);

  • Рахунок-фактура (звітна форма);

  • Книга обліку продажу товарів (використати механізм фактів таким чином, щоб забезпечити пошук товарної продукції за каналами реалізації );

  • Відомість витрат кормів (первинний документ, що створюється атоматично після створення відповідних операцій.);

  • Відомість №11/4 (форма-історія).

  Варіант 8

  Автоматизація обліку касових операцій підприємства

  1.Створити рахунок 30 у вигляді бази даних, в якій будуть знаходитися необхідні реквізити.

  Створити позабалансові рахунки-лічильники первинних документів, наведених в п. 2.

  В дереві операцій створити гілку “Каса”, в ній гілки “Надходження” та “Видатки”.

  До кожної гілки створити відповідні проводки.Розробити відповідні файли-коефіцієнти.

  2.Створити файли форм таких документів:

  • прибутковий касовий ордер (первинний документ, що створюється атоматично після створення відповідних операцій.);

  • видатковий касовий ордер (первинний документ, що створюється атоматично після створення відповідних операцій.);

  • Журнал реєстації касових ордерів (використати механізм фактів);

  • Касова книга (форма-історія);

  • Журнал ордер №1 та відомість (звітна форма).

  Варіант 9

  Автоматизація обліку коштів на рахунках в банках

  1.Створити рахунок 31 у вигляді бази даних, в якій будуть знаходитися необхідні реквізити.

  Створити позабалансові рахунки-лічильники первинних документів, наведених в п. 2.

  В дереві операцій створити гілку “Розрахунковий рахунок”, в ній гілки “Надходження” та “Видатки”.

  До кожної гілки створити відповідні проводки.Розробити відповідні файли-коефіцієнти.

  2.Створити файли форм таких документів:

  • Об’ява на внесення готівки (звітна форма);

  • Платіжне доручення (первинний документ, що створюється атоматично після створення відповідних операцій.);

  • Виписка банку (використати механізм фактів);

  • Прибутковий касовий ордер (первинний документ, що створюється атоматично після створення відповідних операцій.);

  • Журнал-ордер № 2 та відомість (форма-історія).

  Варіант 10

  Автоматизація обліку розрахунків з покупцями і замовниками

  1. Створити до рахунку 36 довідник у вигляді бази даних, куди занести необхідні реквізити.

  Створити позабалансові рахунки-лічильники первинних документів, наведених в п. 2.

  В дереві операцій створити гілку “Розрахунки з покупцями та замовниками”, в ній гілки “Продаж” та “Оплата”.

  До кожної гілки створити відповідні проводки.Розробити відповідні файли-коефіцієнти.

  1. Створити файли форм таких документів:

  • Платіжне доручення (первинний документ, що створюється атоматично після створення відповідних операцій.);

  • Рахунок-фактура (первинний документ, що створюється атоматично після створення відповідних операцій.);

  • Довідка про заборгованість за списком покупців і замовників (повинна містити інформацію про дату виникнення заборгованості, номер рахунку-фактури, її розмір, факти перерахування коштів : дата, номер платіжних документів, сума) (використати механізм фактів);

  • Відомість №11.8 с_г. аналітичного обліку по рахунку №36 (використати звітну форму)

  • Журнал-ордер № 11 (форма-історія);

  Варіант 11

  Автоматизація обліку розрахунків з підзвітними особами

  1.Створити до субрахунку 372 довідник у вигляді бази даних, куди занести необхідні реквізити.

  Створити позабалансові рахунки-лічильники первинних документів, наведених в п. 2.

  В дереві операцій створити гілку “Розрахунки з підзвітними особами”, в ній гілки “Видача авнсу” та “Повернення авансу”.

  До кожної гілки створити відповідні проводки.Розробити відповідні файли-коефіцієнти.

  2.Створити файли форм таких документів:

  • Видатковий касовий ордер (первинний документ, що створюється атоматично після створення відповідних операцій.);

  • Авансовий звіт (первинний документ, що створюється атоматично після створення відповідних операцій.);

  • Прибутковий касовий ордер (первинний документ, що створюється атоматично після створення відповідних операцій.);

  • Довідка про використання авансових коштів (дата видачі коштів, кому, підстава, сума виданих та використаних коштів, дата повернення невикористаних коштів, їх сума) (використати механізм фактів)

  • Журнал-ордер №8 та відомість аналітичного обліку (форма-історія);

  Варіант 12

  Автоматизація обліку кредитних операцій

  1.Створити до рахунків 50 і 60 довідник у вигляді бази даних, куди занести необхідні реквізити банків.Аналітику створити по кожному кредиту у вигляді окремих субрахунків.

  Створити позабалансові рахунки-лічильники первинних документів, наведених в п. 2.

  В дереві операцій створити гілку “Кредитні операції”. В ній гілки “Короткотермінові кредити”, “Довгострокові кредити”.

  До кожної гілки створити відповідні проводки.Розробити відповідні файли-коефіцієнти.

  2.Створити файли форм таких документів:

  • Платіжне доручення (первинний документ, що створюється атоматично після створення відповідних операцій.);

  • Журнал-ордер № 4 по рахунку №50 та відомість аналітичного обліку (форма-історія);

  • Журнал-ордер № 4 по рахунку №60 та відомість аналітичного обліку (форма-історія);

  • Довідник банків, який здійснює пошук реквізитів банків за назвою та МФО банку (звітна форма);

  • Довідка про заборгованість по одержаних кредитах (вид та розмір одержаного кредиту, термін повернення, розмір та умови сплати відсотків, забезпечення кредиту ) з використанням механізму фактів.

  Варіант 13

  Автоматизація обліку розрахунків з постачальниками і підрядчиками

  1.Створити до рахунку 63 довідник у вигляді бази даних, куди занести необхідні реквізити постачальників та підрядниками.

  Створити позабалансові рахунки-лічильники первинних документів, наведених в п. 2.

  В дереві операцій створити гілку “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”, в ній гілки “Купівля” та “Оплата”.

  До кожної гілки створити відповідні проводки.Розробити відповідні файли-коефіцієнти.

  2.Створити файли форм таких документів:

  • Платіжне доручення (первинний документ, що створюється атоматично після створення відповідних операцій.);

  • Акт приймання вантажів (первинний документ, що створюється атоматично після створення відповідних операцій.);

  • журнал ордер №6 (використати форму-історію);

  • Довідник постачальників, який здійснює пошук реквізитів постачальників за назвою (звітна форма);

  • Реєстр №6.1. с.-г. операцій по розрахунках з постачальниками (використати механізм фактів);

  Варіант 14

  Автоматизація обліку розрахунків за податками і платежами

  1.Створити до рахунку 64 довідник у вигляді бази даних, куди занести по видах податків ставки податків,строки сплати і т.д. .

  Створити позабалансові рахунки-лічильники первинних документів, наведених в п. 2.

  В дереві операцій створити гілку “Розрахунки за податками і платежами ”, в ній гілки “Нарахування” та “Оплата”.

  До кожної гілки створити відповідні проводки.Розробити відповідні файли-коефіцієнти.

  2.Створити файли-форм таких документів:

  • Платіжне доручення (первинний документ, що створюється атоматично після створення відповідних операцій.);

  • Податкова накладна (первинний документ, що створюється атоматично після створення відповідних операцій.);

  • Відомість №8а с.-г. (звітна форма);

  • журнал ордер №8 (використати форму-історію);

  • Довідка про заборгованість (нараховано: вид податку, дата, ставка, строк сплати, розмір; сплачено: по видах податків- дата, сума, № платіжного документу) (використати механізм фактів).

  Варіант 15

  Автоматизація обліку розрахунків з органами соціального страхування

  1.Створити рахунок 65 та зовнішню базу даних "Відділ кадрів", в якій вказати всі необхідні дані про працівників.

  Створити позабалансові рахунки-лічильники первинних документів, наведених в п. 2.

  В дереві операцій створити гілку “Розрахунки зорганами страхування ”, в ній гілки “Нарахування” та “Оплата”.

  До кожної гілки створити відповідні проводки.Розробити відповідні файли-коефіцієнти.

  2.Створити файли форм таких документів:

  • Розрахунково-платіжна відомість (звітна форма)

  • Розрахунок розміру допомоги з тимчасової непрацездатності (первинний документ, що створюється атоматично після створення відповідних операцій.);

  • Платіжне доручення (первинний документ, що створюється атоматично після створення відповідних операцій.);

  • Довідка про нарахування і перерахування страхових внесків(по видах страхових платежів:

  • -нарахування: дата, сума; -оплата: дата, № платіжного документу,сума, )(використати механізм фактів).

  • Звіт про нарахування збору на обов’язкове державне пенсійне страхування(фонд зарплати, суми по нарахуванню і утриманню, суми сплачених платежів) (звітна форма)

  Варіант 16

  Автоматизація обліку розрахунків з оплати праці

  1. Створити рахунок 66 у вигляді бази даних працівників підприємства, видів робіт, розцінок за одиницю виконаних робіт ; видів нарахувань і утримань із заробітної плати.

  Створити позабалансові рахунки-лічильники первинних документів, наведених в п. 2.

  В дереві операцій створити гілку “Розрахунки з оплати праці ”, в ній гілки “Нарахування” та “Виплата”.

  До кожної гілки створити відповідні проводки.Розробити відповідні файли-коефіцієнти.

  1. Створити файли відповідних форм первинних документів :

  • Шляховий лист трактора (первинний документ, що створюється атоматично після створення відповідних операцій.);

  • Розрахунок нарахування праці працівникам тваринництва (первинний документ, що створюється атоматично після створення відповідних операцій.);

  • Наряд на відрядну роботу (для бригади) (первинний документ, що створюється атоматично після створення відповідних операцій.);

  • Розрахунково-платіжна відомість (звітна форма);

  • Розрахунковий листок (використати механізм фактів).

  Варіант 17

  Автоматизація обліку фінансових результатів.

  1.Створити рахунки 90 “Собівартість реалізації”, 92 “Адміністративні витрати”, 93 “Витрати на збут”, 94 “Інші витрати операційної діяльності”, 98 “Податки на прибуток”, 701 “Доходи від реалізації”, 71 “Інший операційний дохід” у вигляді довідників за окремими видами отримуваних доходів та понесених витрат звітного періоду.

  На екстрапараметри занести всю необхідну інформацію (фактичну собівартість, ціну, обсяги реалізованої продукції і т.д.). В дереві операцій створити необхідні проводки щодо відображення доходів і витрат від основних видів діяльності : операційної, фінансової, інвестиційної..Розробити відповідні файли-коефіцієнти.

  Усю інформацію відобразити в створених регістрах :

  • Журналі-ордері № 15

  • Журналі – ордері № 11

  • Головній книзі

  За результатами узагальнення первинної інформації у регістрах синтетичного обліку сформувати Звіт про фінансові результати.

  Варіант 18

  Автоматизація процесу формування звітності.

  1. На початок звітного періоду на основі довільних даних з переліку активів, зобов’язань і капіталу сформувати вступний (початковий) Баланс.

  2. Скласти довільні господарські операції за звітний період (не менше 15 за різними видами операцій : оприбуткування та видача коштів з каси та поточного рахунку, оприбуткування необоротних та оборотних активів, розрахункові операції, формування витрат виробництва). На основі операцій, зареєстрованих у Журналі реєстрації, скласти Вихідний (кінцевий) Баланс

  3. Використавши довільні значення виручки, інших доходів і витрат за основними видами діяльності, сформувати наступні форми звітності:

  • Звіт про фінансові результати;

  • Звіт про зміни у власному капіталі.

  Список рекомендованої літератури

  1. Автоматизовані системи обробки економічної інформації/ За ред. Г.В. Лавінського.-К.:Вища школа, 1995.-287с.

  2. Автоматизированные информационные технологии в экономике/Под ред. проф. Г.А. Титаренко.-М.: Компьтер, ЮНИТИ, 1998.-400с.

  3. Автоматизированные информационные технологии в экономике/Под ред. И.Т.Трубилина.-М.:Финансы и статистика, 2000.-416с.

  4. Автоматизация управления предприятием/В.В. Баранов и др..-М.: ИНФРА-М, 2000.-239с.

  5. Береза А.М. Основи створення інформаційних систем.-К.:КНЕУ, 1998.-140с.

  6. Бутинець Ф.Ф. та ін. Інформаційні системи бухгалтерського обліку/ За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця.-Житомир: ПП «Рута», 2002,-544с.

  7. Вовчак І.С. Інформаційні системи та комп’ютерні технології в менеджменті.-Тернопіль:Карт-Бланш, 2001.- 354с.

  8. Гордієнко І.В. Інформаційні системи в менеджменті.- К.:КНЕУ, 1999.-128с.

  9. Гужва В.М. Інформаційні системи і технології на підприємствах.- К.:КНЕУ, 2001.-400с.Дубовой В.М., Квєтний Р.Н. Програмування комп’ютеризованих систем управління та автоматики/ Вінниця:ВДТУ, 1997.-208с.

  10. Экономическая информатика/Под ред. Комюховского и Д.Н. Колесова.-СПб:Питер, 200.-560с.

  11. Єрьоміна Н.В. Банківські інформаційні системи.-К.: КНЕУ, 2000.-230с.

  12. Завгородній В.П. Автоматизація бухгалтерського обліку, контролю, аналізу та аудиту.-К.:А.С.К., 1998.-768с.

  13. Ильина О.П. Информационные технологии бухгалтерского учета.-Спб:Питер, 2001.-688с.

  14. Інформаційні системи і технології в економіці/За ред. В.С. Пономаренка.-К.:Видавничий центр “Академія”, 2002.-544с.

  15. Информационные системы бухгалтерского учета/Под ред. В.И. Подольского.- М.:Аудит, ЮНИТИ, 1998.-319с.

  16. Информационные системы в экономике/Под ред. проф. В.В. Дика.-М.:Финансы и статистика, 1996.-272с.

  17. Кропивко М.Ф. Інформатизація в управлінні агропромисловим виробництвом.-К.:ІАЕ УААН, 1997.-252с.

  18. Кропивко М.Ф., Коваленко Ю.С. і ін. Комп’ютерні технології в управлінні сільськогосподарським підприємством.-К.:ІАЕ УААН, 1996.-168с.

  19. Методичний посібник для вивчення бухгалтерського програмного пакету “Фінанси без проблем” (версія для одного користувача) з дисципліни “Інформаційні системи в менеджменті” для студ. спеціальності 70.91.901, 70.50.106 денної та заочної форми навчання./Укладач Є.А. Паламарчук,.- Вінниця:ВДАУ, 1999. -42с.

  20. Пінчук Н.С., Галузинський Г.П., Орленко Н.С. Інформаційні системи і технології в маркетингу.-К.:КНЕУ, 1999.-328с.

  21. Ситник В.Ф., Краєва О.С. Технологія автоматизованої обробки економічної інформації.-К.:КНЕУ, 1998.-200с.

  22. Ситник В,Ф. та ін. Основи інформаційних систем/За ред. В.Ф.Ситника.-К.:КНЕУ. 2001.-420с.

  23. Тесленко Г.С. Інформаційні системи в аграрному менеджменті.-К.:КНЕУ, 1999.-2



 • Скачать документ

  Похожие документы:

  1. В. С. Юрчук философия права курс лекций

   Курс лекций
   В курсе лекций по «Философии права» рассматриваются основные проблемы учебной дисциплины: содержание, назначение и историческое развитие философии права, а также ее разделы: философско-правовая онтология, философско-правовая аксиология,
  2. Умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку 1991 2006 рр. Науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2008

   Документ
   Вища освіта України в умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку, 1991 – 2006 рр.: Наук.-допом. бібліогр. покажч. / АПН України.
  3. Рекомендовано Вченою радою інституту адвокатури при Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка протокол №1 від 22 січня 1999 р

   Документ
   Складання процесуальних актів у кримінальних справах: Навч. посіб. — 2-е вид., допов. — К: Юрінком Інтер, 2 . - 256 с. - Бібліогр.: с. 242-250. І5ВК 966-7302-76-8
  4. Рабочая программа Челябинск Издательский центр юургу 2010 ббк ю3(0 я7 Б484

   Рабочая программа
   Программа содержит темы курса философии, преподаваемого в филиале ЮУрГУ в г. Снежинске. В программе рассматриваются ключевые философские понятия, приводятся списки литературы для изучения тем курса философии, предлагаются вопросы
  5. Методичні вказівки (14)

   Диплом
   до виконання дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» для студентів напряму підготовки 6.050201 «Системна інженерія» кафедри «Автоматики та управління у технічних системах»

  Другие похожие документы..