Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Методические рекомендации'
Методические рекомендации о проведении в 8-х и 9-х классах общеобразовательных учреждениях Красноярского края классного часа по воспитанию толерантно...полностью>>
'Документ'
Развитие и совершенствование учебно-методического обеспечения образовательного процесса, обеспечивающего выполнение требований ГОС, ФГОС СПО и работо...полностью>>
'Задача'
Цели дисциплины: ознакомление с методами и устройствами, применяемыми при защите среды обитания от негативного техногенного воздействия; подготовка с...полностью>>
'Автореферат'
Ведущая организация - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральская государственная юридическая ак...полностью>>

Н. П. Юрчук Рецензенти: Підгурський О.І., к т. н., професор кафедри інформаційних систем І технологій Вінницького інституту регіональної економіки та управління

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА N 6

ТЕМА: ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ ЗОВНІШНЬОЇ БАЗИ ДАНИХ

МЕТА РОБОТИ: Дослідження роботи зовнішньої бази даних на прикладі деяких звітних форм

ЗАВДАННЯ

 1. Вивчити основнi функцiї зовнішньої бази даних.

 2. Створити звітну форму з використанням зовнішньої бази даних та дослідити їх роботу.

ВМIСТ ЗВIТУ

 1. Тема, мета роботи та завдання.

 2. Тексти створених звітних форм, що працюють з зовнішною базою даних з результатами їх дослідження.

 3. Висновки по роботі.

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ

1. Дані в зовнішню базу даних (ЗБД) можна вносити або безпосередньо запускаючи звітні форми(як це наведено нижче), або використовуючи проводки. В другому випадку ці проводки повинні мати файл-коефіцієнт, в якому розміщуються команди роботи з ЗБД, або проводки описуються в проводках дерева операцій. Як приклад роботи зовнішньої бази даних створимо звітну форму ”Особиста картка співробітника”

*Особиста картка співробітника

Z=[іa 66]; обираємо код співробітника

X=[n1 *Z]

*отримуємо по індексам ЗБД дані по співробітнику і розміщуємо їх

*в змінних VO...VD

V0=[ged (X+'Народж')] Дата наpодження

V1=[ged (X+'Індномеp')] Ідентифікаційний номер

V2=[ged (X+'Кодпільг')] Код пільг по прибутк. податку для 8-ДР

V3=[ged (X+'Сеpія')] Сеpія паспоpта

V4=[ged (X+'Номеp')] Номеp паспоpта

V5=[ged (X+'Дата')] Дата видачі

V6=[ged (X+'КимВидано')] Ким видано паспоpт

V7=[ged (X+'Адpеса')] Адpеса

V8=[ged (X+'Телефон')] Телефон

V9=[ged (X+'Освіта')] Освіта

VA=[ged (X+'Посада')] Посада, на яку прийнятий

VC=[ged (X+'Навчзаклад')] Навчальний заклад, який закінчив

VD=[ged (X+'Диплом')] Номеp диплому

іf [type V0] = 0 V0=''; endіf якщо не існує запису дати

*народження (VO), то VO=0, щоб оператор [IS] не давав помилку,

* перетворимо VO на пусту стрічку, далі аналогічно

іf [type V1] = 0 V1=''; endіf

іf [type V2] = 0 V2=''; endіf

іf [type V3] = 0 V3=''; endіf

іf [type V4] = 0 V4=''; endіf

іf [type V5] = 0 V5=''; endіf

іf [type V6] = 0 V6=''; endіf

іf [type V7] = 0 V7=''; endіf

іf [type V8] = 0 V8=''; endіf

іf [type V9] = 0 V9=''; endіf

іf [type VA] = 0 VA=''; endіf

іf [type VC] = 0 VC=''; endіf

іf [type VD] = 0 VD=''; endіf

V0=[іs 'Дата народження:',V0,20] запитуємо дату народження і в

*якості відповіді пропонуємоту, що була в базі даних, далі аналогічно

V1=[іs 'Ідентифікаційний номеp:',V1,20]

V2=[іs 'Код пільг:',V2,3]

V3=[іs 'Сеpія паспоpта:',V3,8]

V4=[іs 'Номеp паспоpта:',V4,6]

V5=[іs 'Дата видачі:',V5,20]

V6=[іs 'Ким видано:',V6,50]

V7=[іs 'Адpеса:',V7,50]

V8=[іs 'Телефон:',V8,10]

V9=[іs 'Освіта:',V9,15]

VC=[іs 'Навчальний заклад:',VC,30]

VD=[іs 'Диплом N :',VD,15]

VA=[іs 'Посада:',VA,25]

*по тих же самих індексах записуємо введені дані

*функція ),[strіp]перебирає початкові і кінцеві пробіли в

*змінних V0... VA

[sed (X+'Народж'),[strіp V0]]

[sed (X+'Індномеp'),[strіp V1]]

[sed (X+'Кодпільг'),[strіp V2]]

[sed (X+'Сеpія'),[strіp V3]]

[sed (X+'Номеp'),[strіp V4]]

[sed (X+'Дата'),[strіp V5]]

[sed (X+'КимВидано'),[strіp V6]]

[sed (X+'Адpеса'),[strіp V7]]

[sed (X+'Телефон'),[strіp V8]]

[sed (X+'Освіта'),[strіp V9]]

[sed (X+'Посада'),[strіp VA]]

[sed (X+'Навчзаклад'),[strіp VC]]

[sed (X+'Диплом'),[strіp VD]]

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^І1^^^^^^^^

ОСОБИСТА КАРТКА СПІВРОБІТНИКА

VB=[n2 *X]

┌────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐

│ Призвіще, ім’я, │ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^VB^^^^^^^^^^^^^^^│

│ по-батькові │ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ │

├────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│ Дата народження │ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^V0^^^^ │

├────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│ Посада │ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^VA^^^^^^^^^^ │

├────────────────────┴────────────────────────────────────────────┤

│ Паспоpтні дані: │

│ Сеpія ^^^^^^V3 │

│ Номеp ^^^^^^^^V4 │

│ Видано ^^^^^^^^^^^V5^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ │

│ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^V6^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ │

├────────────────────┬────────────────────────────────────────────┤

│ Ідентифікаційний │ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^V1 │

│ податковий номеp │ │

├────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│ Освіта │ ^^^^^^^^^^^^^^^V9^^^^^^^^^ │

│ Навчальний заклад │ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^VC^^^^^^^^^^^^│

│ Диплом │ ^^^^^^^^^^^^^VD^^^^^^^^^ │

├────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│ Домашня адpеса │ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^V7^^^^^^^^^^^^^^^^^^^│

│ │ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^│

├────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│ Телефон │ ^^^^^^^^^^^^^^^^V8^^^ │

└────────────────────┴────────────────────────────────────────────┘

2. Запустіть на виконання форму ”Особиста картка співробітника” та заповніть її.

3.Вийдіть з програми ФБП та перегляньте файл, що створився EXTRD.DAT. Занотуйте висновки.

4.Розробіть звітну форму “Довідка про доходи”, використовуючи зовнішню базу даних, виходячи з даних додатку. Навести текст програми та результати її виконання.

5.Розробіть звітну форму згідно зі своїм варіантом, використовуючи зовнішню базу даних. Навести текст програми та результати її виконання.

Варіанти завдань.

1.Довідник банківських реквізитів.

2.Довідник податкових реквізитів.

3.Довідник реквізитів постачальників.

4.Довідник реквізитів покупців.

5.Довідник реквізитів підзвітних осіб.

6. Довідник розрахунків з бюджетом.

7.Довідних товарів.

8. Довідник готової продукції.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 1. Де зберігаються дані зовнішньої бази?

 2. Призначення зовнішньої бази даних.

 3. Для чого використовується функція SED?

 4. Для чого призначена функція GED?

 5. Де можна використовувати функції роботи з зовнішньою базою даних?

 6. Що означає запис S=[SED ‘Р/р’, A]?

 7. Що означає запис S=[GED A]?

 8. Яка відмінність роботи ЗБД від екстра-параметрів?

 9. Що таке індекс в ЗБД?

 10. Які типи індексів можуть використовуватиь в ЗБД?

 11. Які типи записів можуть використовуватиь в ЗБД?

 12. Як можна представити ЗБД?

 13. Поясніть, чому в наведеному прикладі використовуються індекси типу “Х+’Слово’ ”?

 14. Чи можна змінювати записи в ЗБД безпосередньо з звітної форми?

 15. Чи можна змінювати записи в ЗБД безпосередньо з журналу операцій?

 16. Чому неможливо визначити, коли були внесені зміни в ЗБД, а у випадку з екстра-параметрами- можна?

Додаток

*Довідка про виплочений доход

Підприємство______________________ (з FIRST.RPT)

Довідка про суму виплоченого доходу і утриманого прибуткового податку у ______ році отриманого не за місцем основної роботи

Ідентифікаційний номер______________________

Прізвище, ім’я, по-батькові

Адреса проживання

Паспортні дані:

серія

номер

видано

Сума нарахованого доходу:

за рік

по місяцях

Сума утриманого прибуткового податку: за рік

по місяцях

Керівник______________________ (з FIRST.RPT)

Головний бухгалтер______________________ (з FIRST.RPT)

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА N 7

ТЕМА: ВИВЧЕННЯ ПРИНЦИПІВ РОБОТИ ФОРМ-ІСТОРІЙ

МЕТА РОБОТИ: Дослідження роботи форм-історій на прикладі деяких звітних форм

ЗАВДАННЯ

 1. Вивчити основнi оператори та функцiї форм-історій.

 2. Створити форми-історії та дослідити їх роботу (на прикладі деяких звітних форм).

ВМIСТ ЗВIТУ

 1. Тема, мета роботи та завдання.

 2. Тексти створених форм-історій з результатами їх дослідження.

 3. Висновки по роботі.

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ

 1. Запустіть програму «Фінанси без проблем».

 2. В режимі «Звітні форми» створіть дві форми-історії, тексти яких наведені в додатку.

 3. Створіть в журналі операцій по декілька операцій в різних місяцях звітного періоду (для першого прикладу – аналізу рахунку використати будь-який рахунок на свій розсуд).

 4. Дослідіть роботу створених форм-історій. Висновки занотуйте в звіт.

 5. Створіть форму-історію згідно з завданням свого варіанту. Внесіть відповідні зміни в журнал операцій, план рахунків та дерево операцій.

Варiанти завдань

 1. Розробити форму-історію для аналізу видачі коштів з каси підзвітним особам та повернення коштів в касу.

 2. Розробити форму-історію для аналізу дебіторської заборгованості.

 3. Розробити форму-історію для аналізу заборгованості по розрахункам за придбані ТМЦ.

 4. Розробити форму-історію для аналізу заборгованості по розрахункам з бюджетом.

 5. Розробити форму-історію для аналізу заборгованості по розрахункам із соцстрахом.

 6. Розробити форму-історію для аналізу залишкової вартості основних фондів.

 7. Розробити форму-історію для аналізу залишків готової продукції.

 8. Розробити форму-історію для аналізу залишків запасів.

 9. Розробити форму-історію для аналізу залишків незавершеного будівництва.

 10. Розробити форму-історію для аналізу залишків незавершеного виробництва.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ.

 1. Що таке форми-історії?

 2. Як працюють форми-історії? Покажіть різницю в роботі форм-історій та звичайних звітних форм.

 3. Які операції використовують форми-історії та як вони працюють?

 4. Які змінні та функції використовуються в формах-історіях? Їх призначення та різниця в використанні.

 5. Яким чином працюють створені Вами форми-історії?

 6. Що відбувається в процесі роботи форм-історій?

 7. Які команди запускають роботу форм-історій?

 8. Чому команда EPILOG - це кінець циклу? Якого циклу? Що відбувається в цьому циклі?

 9. Чому змінні ND, NK, SS та інші можна використовувати для пошуку необхідних проводок? Поясніть це на прикладі форми “Аналіз рахунку”.

 10. Наведіть власні приклади, коли доцільно використовувати форми-історії.

Приклад 1:

*Аналiз рахунку

PROLOG

A = [IA План] Виберемо рахунок з плану рах. для аналiзу

! [AS *A] = 0 Якщо цей рахунок не має субрахункiв, то робимо аналiз

GOTO L1

! Рахунок має субрахунки

Y = [IY 'Аналiзувати субрахунок ' +A+ '?']

! Y = 1

A = [IA *A]

!

:L1

AN = [N2 *A]

Аналiз рахунку ^^^^^^^^A ^^^^^^AN^^^^^^^^^

Кор.рах. ____________ Дебет ________ Кредит ________

ЕVERY DEBET

! ND = A вiдбулась дебетова операцiя

^^^^^^^^NK^^ ^^^^^^SS^^

! NK = A вiдбулась кредитова операцiя

^^^^^^^^ND^^ ^^^^^^SS^^

!

EVERY DAY

K = [EA *A] одержимо кредитовий залишок на кiнець перiоду

D = [dt DС, MC] дата

На кiнець ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^D ^^^^^^^K^^

____________________________________________________________

EPILOG

*Аналiз виконаний

Приклад 2:

*Аналiз перевищеннь залишкiв у касi

PROLOG

N = 0

S = 0

L = [IR 'Введiть лiмiт каси', 1000, 2]

Список перевищень лiмiту каси

Дата Сума в касi на кiнець дня Лiмiт каси Сума перевищення

EVERY DAY

K = [EA 30]

! K > L

D = [dt DC, MC]

S1=K-L

S=S+S1

^^^^^^^^^D ^^^^^^^K^^ ^^^^^L^^ ^^^^^^^S1^^

N = N + 1

!

EPILOG

______________________________________________________________________________

Всього порушень лiмiту каси ^^^^^^^N Сума порушень ^^^^^^^S^^

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА N 8

ТЕМА: ВИВЧЕННЯ ПРИНЦИПІВ РОБОТИ МЕХАНІЗМУ ФАКТІВ

МЕТА РОБОТИ: Дослiдження роботи механізму фактiв на прикладi деяких звiтних документiв

ЗАВДАННЯ

 1. Вивчити основнi оператори, що працюють iз механізмом фактів.

 2. Створити гiлки в деревi операцiй, в яких використовується механізм фактів.

 3. Створити звiтнi форми та провести з ними дослідження, що використовували б в своїй роботi механізм фактів.

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ

* Прототипи операцiй

продаж товару % на суму % покупець % розрахунковий рахунок % номер свідоцтва %


 1. Створiть файл PROTO.RPT з таким текстом прототипу операцiй:

 2. За гiлкою приходу товарiв, що наведена нижче, зробiть прихiд товарiв на склад пiдприємства:

└─ одерж. від постачальника

└─ ? N за докум. N

└─ ? Q штук

▓ @28 @63 1

▓ @28 = ($/Q) 1-й парам. - ціна одиниці товару

▓ @28 = 2 [VL [N1 @63]] 2-й парам. - постачальник

▓ @28 = 3 (N) 3-й парам. - номер док.

▓ @28 = 4 (DC) 4-й парам. - дата докум.

▓ @28 = 5 (MC) 5-й парам. - місяць операції

Звернiть увагу на те, що N док. в даному випадку означає внутрiшнiй номер, за яким будуть в майбутньому формуватися вiдповiднi документи для продажу товару. Мається на увазi, що ми будемо створювати ряд записiв, що будуть вiдповiдати рiзним видатковим накладним. А програма при формуваннi документiв буде шукати саме тi записи в журналi операцiй, які будуть вiдповiдати необхiдним номерам виписок продажу товару.

 1. В плані рахунків створити рахунок 28 “Товари” та відповідні субрахунки, наприклад: 28-01 – “Шини”, 28-02 – “Диски” і таке інше.

 2. До гiлки "продаж…" додайте бухгалтерські проводки, що вiдповідають реалiзацiї товару. Останньою повинна бути фіктивна проводка з файлом-коефіцієнтом PT. В файлі-коефіцієнті зробiть такий запис (в один рядок):

FACT продаж товару [n2 @28] на суму $ покупець [n2 @36] розрахунковий рахунок [EP @36, 5] номер свідоцтва [get@36, 1] , а потiм зробiть записи, що вiдповiдають продажу товарiв покупцю за гiлкою "продаж...".

 1. Увага! Через те, що в проводках приймає участь файл-коефiцiент, в якому стоїть оператор створення факту, то одразу з проводками утвориться i рядок фактiв. Для того, щоб можна було зручно робити наладку створених настройок i розумiти, що вiдбувається, цiкаво було б подивитись на всi створенi факти. А для цього зробiть програму-тестер (тобто програму-просмотрщик фактів). Створiть нову форму з таким змiстом :

* Показати всi факти

REWIND FACTS

v=0 лiчильник порядкового номеру факта

:L

* шукати всi факти i елементи розташувати в змiнних W N Q D вiдповiдно

SEARCH продаж товару ?W на суму ?N покупець ?D номер свiдоцтва ?Q

![SUCCESS]=1 якщо факт знайдений, то покажемо його значення на екранi

W=[cp W,1,10] обмежимо довжину стрічки W до 10 символів щоб не переповнювати форм. вставку

D=[cp D,1,10] обмежимо довжину стрічки D до 10 символів з тієї ж причини

v=v+1

^^^^v ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^W ^^^^^^^^^N ^^^^^^^^^^Q ^^^^^^^^^^^D^^

GOTO L

 1. Запусiть програму-тестер i подивiтьсья, який iснує тепер список фактiв. Спробуйте замiнити в нiй будь-яку змiнну на сталу величину. Наприклад, замiсть змiнної Q вкажіть назву конкретного покупця. В цьому випадку назва стає елементом фільтру. Тобто, якщо в попередньому випадку будь-яка частина iснуючих фактiв була пiдходящою для умов пошуку, то зараз пiдходящими вважаються всi факти, в яких третьою частиною є конретна назва покупця.

 2. Виконайте дії, аналогічні п. 6 з останньою частиною фактів (замість змінної D вкажіть конкретний номер посвідчення).

 3. Використовуючи теоретичний матеріал та програму-тестер, провести досліди з опера­торами NEWS та TOTAL. Висновки занотуйте в звіт.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 1. Що таке механiзм фактiв в ФБП i для чого вiн використовується ?

 2. Наведіть власні приклади, коли може ефективно діяти механізм фактів.

 3. Для чого потрiбен файл PROTO.RPT i що там зберiгається ?

 4. Скільки прототипів може бути розміщено в файлі PROTO.RPT?

 5. Що вiдбудеться, якщо записи в файлi PROTO.PRT не будуть збігатись із виразами fact в деревi операцiй або в файлах-коефiцiєнтах ?

 6. Якi правила користування фактами Ви знаєте? Наведiть приклади.

 7. Яким чином працюють всi проекти, що Ви дослiдили в данiй лабораторнiй роботi.? Пояснiть їх роботу як ваємодiю дерева операцiй, журналу операцiй та програм звiтних форм через механiзм фактiв.

 8. Чому робота із фактами відбувається набагато швидше, ніж у формах-історіях?

 9. Коли виникають факти?

 10. Як Ви уявляєте собі стрічку фактів?

 11. Роботу якого оператора MS Access нагадує робота оператора SEARCH?

 12. Як працює оператор TOTAL?

 13. Що відбувається, якщо TOTAL підраховує суму стрічки?

 14. Що буде, якщо:

х=’Абрикос’

Search .............? x ................

 1. Що буде, якщо:

х=’Аудит’

Search ............. x ................

16) Що буде, якщо:

х=’Хліб’

у= 263

Search ............. x ................? у ................

17) Що буде, якщо:

х=5.12

Search ............. x ................?? ..............

18) Для чого призначений оператор REWIND?

19) З якого запису будуть шукатись факти, якщо не використовувався оператор REWIND?

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА N 9

ТЕМА: РОЗРОБКА ФОРМ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ МЕХАНІЗМУ ФАКТІВСкачать документ

Похожие документы:

 1. В. С. Юрчук философия права курс лекций

  Курс лекций
  В курсе лекций по «Философии права» рассматриваются основные проблемы учебной дисциплины: содержание, назначение и историческое развитие философии права, а также ее разделы: философско-правовая онтология, философско-правовая аксиология,
 2. Умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку 1991 2006 рр. Науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2008

  Документ
  Вища освіта України в умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку, 1991 – 2006 рр.: Наук.-допом. бібліогр. покажч. / АПН України.
 3. Рекомендовано Вченою радою інституту адвокатури при Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка протокол №1 від 22 січня 1999 р

  Документ
  Складання процесуальних актів у кримінальних справах: Навч. посіб. — 2-е вид., допов. — К: Юрінком Інтер, 2 . - 256 с. - Бібліогр.: с. 242-250. І5ВК 966-7302-76-8
 4. Рабочая программа Челябинск Издательский центр юургу 2010 ббк ю3(0 я7 Б484

  Рабочая программа
  Программа содержит темы курса философии, преподаваемого в филиале ЮУрГУ в г. Снежинске. В программе рассматриваются ключевые философские понятия, приводятся списки литературы для изучения тем курса философии, предлагаются вопросы
 5. Методичні вказівки (14)

  Диплом
  до виконання дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» для студентів напряму підготовки 6.050201 «Системна інженерія» кафедри «Автоматики та управління у технічних системах»

Другие похожие документы..