Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Для участия в работе конференции необходимо до 15 июля 2012 года направить в адрес оргкомитета по электронной почте ape2012@grsu.by (или на электронн...полностью>>
'Документ'
Предпосылки становления культурологии как науки. Эволюция понятия «культура». Философия культуры как общая теория культуры и методологическая основа к...полностью>>
'Документ'
В данном сборнике рассматриваются вопросы правового регулирования создания и деятельности некоммерческих организаций, за исключением общественных и р...полностью>>
'Документ'
Государственный стандарт СССР ГОСТ 25957-83"Здания и сооружения мобильные (инвентарные). Классификация.Термины и определения"(утв. постанов...полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ

ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

 

ПРАВИЛА ОХОРОНИ ПРАЦІ НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ

 

ДНАОП 0.00-1.28-97

 

ПОГОДЖЕНО

Листом Міністерства транспорту України

від 11.06.96року № 6/22-17-2907

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державного комітету України

по нагляду за охороною праці від 13.01.97 № 5

Дата введення в дію 01.10.97 року

 

1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

 

Дія цих Правил поширюється на всі автотранспортні підприємства і організації, а також підприємства, до складу яких входять транспортні цехи, дільниці, майстерні, гаражі тощо (надалі – підприємства) незалежно від відомчої належності та форми власності.

Вимоги цих Правил є обов’язковими для всіх пра­цівників при організації та виконанні робіт, які пов’язані з експлуатацією, профілактичним обслуговуванням та ремонтом транспортних засобів, а також при проектуванні та реконструкції підприємств, їх виробничих об’єктів, споруд, розробці технологічних процесів, устаткування тощо.

З введенням в дію цих Правил вважати такими, що втратили силу на території України, “Правила охорони праці на автомобільному транспорті”, затверджені Мінавтотрансом РРФСР 07.05.79, “Правила техніки безпеки при експлуатації автомобілів на стиснутому природному газі”, затверджені Мінавтотрансом РРФСР 28.03.84, “Правила техніки безпеки при експлуатації автомобілів на зрідженому нафтовому газі”, затверджені Мінтрансом УРСР 29.09.90, “Методичні вказівки. Організація робіт з підвищеною небезпекою. Вимоги безпеки” КД 238 УРСР 84001-198-90, затверджені Мінтрансом УРСР 15.01.90.

 

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

 

У цих Правилах використовуються такі чинні в Україні нормативні акти:

 

п/п

 

Позначення

нормативного акта

 

 

Назва

 

Ким, коли затверджено, реєстрація в Мін’юсті

1

2

3

4

1.

 

Закон України “Про охорону праці”

Затверджено постановою Верховної Ради від 14.10.92

№ 2695-ХІІ

2.

ДНАОП 0.00-1.03-93

 

Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 16.12.93

№ 128

3.

ДНАОП 0.00-1.07-94

 

Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тис­ком

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 18.10.94

№ 104

4.

ДНАОП 0.00-1.08-94

 

Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 26.05.94 №51

5.

ДНАОП 0.00-1.20-90

 

Правила безпеки у газовому господарстві

 

Затверджено постановою Держпроматомнагляду СРСР від 26.12.90 № 3

6.

ДНАОП 0.00-1.21-84

 

Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів і Правила техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів

Затверджено Головдерженергонаглядом Міненерго СРСР 21.12.84  Зміни:1988

7.

ДНАОП 0.00-1.22-72

 

Правила технічної експлуатації тепло-використовуючих установок і теплових мереж і Правила техніки безпеки при експлуатації тепловикористовуючих установок і теплових мереж

Затверджено Головдерженергонаглядом Міненерго СРСР

 15.06.72

8.

ДНАОП 0.00-4.03-93

 

Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях

Затверджено постано­вою Кабінету Міністрів України від 10.08.93 № 623 Зміни: Постановою від 23.02.94 за № 97

9.

ДНАОП 0.00-4.07-93

Положення про державний, галузеві, регіональні фонди охорони праці та фонди охорони праці підприємств

Затверджено постано­вою Кабінету Міні­стрів України від 07.10.93 № 838

10.

ДНАОП 0.00-4.09-93

 

Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства

Затверджено наказом

Держнаглядохоронпраці

від 3.08.93 № 72.

Зареєстровано в Мін’юсті

30.09.93 за № 141

11.

ДНАОП 0.00-4.12-94

Типове положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці

Затверджено наказом

Держнаглядохоронпраці

від 04.04.94 № 30.

Зареєстровано в Мін’юсті

12.05.94 за № 95/304

12.

ДНАОП 0.00-4.21-93

Типове положення про службу охорони праці

Затверджено наказом

Держнаглядохоронпраці

від 3.08.93 № 73

Зареєстровано в Мін’юсті

30.09.93 за № 140

13.

ДНАОП 0.008.01-93

Перелік посад посадових осіб, які зо­бов’язані проходити попередню і періо­дичну перевірку знань з охорони праці

Затверджено наказом

Держнаглядохоронпраці

від 11.10.93 № 94.

Зареєстровано в Мін’юсті

 20.10.94 за № 154

14.

ДНАОП 0.00-8.02-93

Перелік робіт з підвищеною небезпекою

Затверджено наказом

Держнаглядохоронпраці від 30.11 93 № 123.

Зареєстровано в Мін’юсті

23.12.93 за № 196

15.

ДНАОП 0.03-4.02-94

Положення про медичний огляд працівників певних категорій

Затверджено наказом

Мінохорони здоров’я

від 31.03.94 № 45.

Зареєстровано в Мін’юсті

21.06.94 за № 136/345

16.

ДНАОП 0.03-8.07-94

 

Перелік важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх

Затверджено наказом

Мінохорони здоров’я

від 31.03.94 № 46.

Зареєстровано в Мін’юсті

28.07.94 за №176/385

17.

ДНАОП 0.03-8.08-93

Перелік важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок

Затверджено наказом Мінохорони здоров’я від 29.12.93 № 256.

Зареєстровано в Мін’юсті

30.03.94 за № 51/260

18.

ДНАОП 0.05-8.04-92

Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці

Затверджено постано­вою Кабінету Міні­стрів України від 01.08.92 № 442

19.

НАОП 1.4.10-1.02-83

Правила з техніки без­пеки і виробничої санітарії при холодній обробці металів

Затверджено Мінхіммашем СРСР 05.07.83

20.

НАОП 1.4.10-1.04-86

Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при електрозварювальних роботах

Затверджено Мінхіммашем СРСР 22.05.86

21.

НАОП 1.4.10-1.07-85

 

Правила з охорони праці в ковальсько-пресовому виробництві

Затверджено Мінхіммашем СРСР 19.06.85

22.

НАОП 1.4.10-1.13-74

Правила і норми техніки безпеки, пожежної безпеки і виробничої санітарії для фарбувальних цехів

Затверджено Мінхіммашем СРСР 05.08.74

23.

НАОП 1.4.74-1.11-73

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при газоелектричному різанні

Затверджено ЦК профспілки робітників суднобудування 1973

24.

ДСТУ 1895-92

Зчіпки гнучкі і жорсткі для буксиру­вання автомобілів

Затверджено наказом Держстандарту України від 25.02.92 № 10

25.

РСТ 1804-87

Колодки упорні автомобільні. Технічні умови

Затверджено постановою Держплану УРСР від 27.08.87 № 50

26.

РСТ 1960-89

Оформлення зовнішнє інформаційне рухомого складу автомобільного транспорту УРСР. Знаки відмітні та інформаційні

Затверджено постановою Держплану УРСР від 30.10.89 № 30

27.

ГОСТ 12.1.003-83

ССБТ. Шум. Общие требования безопасности

Затверджено постановою Держстандарту СРСР від 06.06.83 № 2473

28.

ГОСТ 12.1.005-88

ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

Затверджено постановою Держстандарту СРСР від 29.09.88 № 3388

29.

ГОСТ 12.1.012-90

ССБТ. Вибрационная безопасность.

Общие требования

Затверджено постановою Держстандарту СРСР

від 13.07.90 № 2190

30.

ГОСТ 12.2.003-91

ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

Затверджено постановою Держстандарту СРСР від 06.06.91 № 807

31.

ГОСТ 12.2.013.0-91

ССБТ. Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний

Затверджено постановою Держстандарту СРСР від 30.09.91 № 1563

32.

ГОСТ 12.2.022-80

ССБТ. Конвейеры. Общие требования безопасности

Затверджено постановою Держстандарту СРСР від 05.09.80 № 4576

33.

ГОСТ 12.3.009-76

ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности

Затверджено постановою Держстандарту СРСР від 23.03.76 № 670

34.

ГОСТ 12.3.020-80

ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности

Затверджено постановою Держстандарту СРСР від 29.04.80 № 1973

35.

ГОСТ 12.4.026-76

Цвета сигнальные и знаки безопасности

Затверджено постановою Держстандарту СРСР

від 24.05.76 № 1267

36.

ГОСТ 19822-88

Тара производственная.

Технические условия

Затверджено постановою Держстандарту СРСР від 25.03.88 № 746

37.

ГОСТ 19433-88

Грузы опасные. Классификация и маркировка

Затверджено постановою Держстандарту СРСР від 19.08.88 № 2957

38.

ВСН 01-89

Ведомственные строительные нормы. Предприятия по обслуживанию автомобилей

Затверджено Мінтрансом РРФСР 17.01.90

39.

ОНТП 01-91

Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий автомобильного транспорта

Затверджено протоко­лом концерна “Росавтотранс” від 07.08.91 № 3

40.

СНиП II-4-79

Естественное и искусственное освещение

Затверджено постановою Держбуду СРСР від 27.06.79 № 100

41.

СНиП 2.04.01-85

Внутренний водопровод и канализация зданий

Затверджено постановою Держбуду СРСР від 04.10.85 № 169

42.

СНиП 2.04.05-91

Отопление, вентиляция, кондиционирование

Затверджено постано­вою Держбуду СРСР від 28.11.91

43.

СНиП 2.09.04-87

Административные и бытовые здания

Затверджено постановою Держбуду СРСР від 30.12.87 № 313

44.

 

Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці

Затверджено постановою Мінпраці та Мінохорони здоров’я від 01.09.92 № 41

45.

 

Правила будови електроустановок (видання 6-е, перероблене і доповнене)

Затверджено Міненерго СРСР

46.

 

Правила технічної експлуатації стаціо­нарних, контейнерних і пересувних автозаправних станцій

Затверджено Держкомнафтопродуктом СРСР 27.03.86

47.

 

Правила перевезення вантажів автомобільним транспортом в УРСР

Затверджено Мінавтотрансом УРСР 1971

48.

 

Правила перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом в УРСР

Затверджено Мінавтотрансом УРСР 02.02.70

49.

 

Інструкція по забезпеченню безпеки перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом

Затверджено наказом МВС СРСР від 23.09.85 № 181

50.

 

Перелік категорій приміщень і споруд автотранспортних і авторемонтних під­приємств по вибухопожежній та пожежній небезпеці і класів вибухонебезпечних та пожежонебезпечних зон по правилам будови електроустановок

Затверджено Мінавтотрансом РРФСР 20.03.89

51.

 

Правила дорожнього руху України

Затверджено постано­вою Кабінету Міні­стрів України від 31.12.93 № 1094

52.

 

Типові галузеві нор­ми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям

Затверджено постановою Держкомпраці СРСР і Президії ВЦРПС від 20.02.80 № 43/П-2

53.

 

Положення про про­філактичне обслуго­вування і ремонт рухомого складу автомобільного транспорту

Затверджено Мінтрансом України 06.04.94

54.

 

Правила технічної експлуатації рухомого складу автомобільного транспорту

Затверджено Мінавтотрансом РРФСР 09.12.70

55.

 

Санітарні правила з гігієни праці водіїв автомобілів

Затверджено Мінохорони здоров’я СРСР 05.05.88

 Скачать документ

Похожие документы:

 1. Правила охорони праці в деревообробній промисловості 1 загальні положення

  Документ
  Правила охорони праці в деревообробній промисловості (далі - Правила) поширюються на підприємства, установи й організації (далі - підприємства) незалежно від їх підпорядкування і форми власності та на фізичних осіб, які займаються
 2. Правила охорони праці для працівників м'ясопереробних цехів державний нормативний акт про охорону праці

  Документ
  Відповідно до Положення про Комітет по нагляду за охороною праці України, затвердженого Указом Президента України від 9 березня 1998 року № 182/98, та на підставі протокольного рішення редакційної комісії, створеної наказом Комітету від 02.
 3. Про затвердження Правил охорони праці в деревообробній промисловості

  Документ
  Відповідно до Закону України «Про охорону праці», Положення про Державний комітет України з нагляду за охороною праці, затвердженого Указом Президента України від 16.
 4. Законодавство про охорону праці

  Закон
  7. Професійний добір, медичний огляд працівників 1 .8. Додержання вимог щодо охорони праці під час проектування, будівництва (виготовлення) та реконструкції підприємств, об'єктів і засобів виробництва 1 .
 5. Законодавчі та нормативні акти 3 охорони праці в україні загального призначення 4

  Закон
  Тимчасові методичні рекомендації щодо визначення вартості ремонту і модернізації пасажирських та вантажопідіймальних ліфтів, які використовуються в будинках житлового та цивільного призначення

Другие похожие документы..