Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Тематика курсовых работ'
1 Тематика курсовых работ названа примерной, поскольку студент по согласо­ванию с преподавателем, курирующим написание его работы, может избрать и ин...полностью>>
'Документ'
Проблема государственного долга сама по себе не является чем-то новым ни в научном, ни в практическом плане. Категории связанные с государственным до...полностью>>
'Документ'
Настоящая глава посвящается мыслителям, называемым в литературе «русскими светскими богословами», тем фиксируется их в отличие от прочих представителе...полностью>>
'Документ'
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 08.12.2011 № 2330, планом работы Управления образования Администраци...полностью>>

Програма соціально економічного та культурного розвитку савранського району на 2012 рік саврань 2012 рік

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

САВРАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІДДІЛ ЕКОНОМІКИ ТА РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНО – ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ САВРАНСЬКОГО РАЙОНУ НА 2012 РІК

САВРАНЬ – 2012 РІК

ЗМІСТ

І. Соціально-економічний розвиток савранського району у 2011 році 4

ВСТУП


Програма соціально-економічного та культурного розвитку Савранського району на 2012 рік (далі – Програма) розроблено районною державною адміністрацією відповідно до вимог статті 17 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України».

Методологічною основою розробки Програми є постанови КМУ від 26.04.2003р. № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету», від 31.08.2011р. № 907 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2012 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2013 і 2014 роки» та розпорядження КМУ від 14.09.2011р. № 881-р «Про схвалення проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2012 рік та основних напрямів розвитку на 2013 і 2014 роки», обласної програми соціально –економічного та культурного розвитку Одеської області на 2012 рік.

Програма розроблена з метою вирішення проблем соціально-економічного розвитку району, забезпечення позитивних структурних зрушень в економіці, підвищення її конкурентоспроможності та динамічного росту усіх галузей як основи для покращення якості життя і зростання добробуту мешканців Савранського району.

В Програмі наведено аналіз економічного і соціального розвитку району протягом 2011 року, основні проблеми, які впливають на розвиток економіки регіону, визначено пріоритетні напрями та завдання економічного і соціального розвитку району на 2012 рік, перелік об’єктів, ремонт та облаштування яких пропонується здійснити за рахунок усіх джерел фінансування. Також представлено перелік районних програм, реалізація яких здійснюватиметься у 2012 році.

Фінансове забезпечення програми закладено в районному та обласному бюджетах на 2012 рік з урахуванням основних заходів, передбачених у відповідних районних, обласних програмах, та за фінансової підтримки з державного бюджету.

Відповідно до програми головні зусилля будуть спрямовані на закріплення економічного зростання на основі підвищення продуктивності праці, повноцінного відновлення робочої сили, справедливої оплати праці та задіяння стимулів до збільшення індивідуальних доходів громадян та підвищення рівня життя населення. А завдяки початку практичної реалізації проекту «Народний бюджет» з визначенням конкретних потреб територіальної громади району та вирішенням їх проблем зростає впевненість у наближенні до поставленої мети - зростання добробуту всіх мешканців району.

Підготовку Програми здійснювали відділ економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації та структурні підрозділи районної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади з урахуванням пропозицій підприємств, організацій та установ усіх форм власності.

І. Соціально-економічний розвиток савранського району у 2011 році

Спільні зусилля районної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування протягом 2011 року сприяли вирішенню конкретних питань розвитку економіки району, збереженню рівня добробуту та соціального захисту мешканців району.. Вжиття своєчасних заходів щодо стабілізації ситуації в економіці і соціальній сфері, узгоджена діяльність із обласною державною адміністрацією стосовно вирішення проблемних питань розвитку району дозволяють говорити про конкретні успіхи та забезпечення позитивної динаміки показників соціально-економічного розвитку протягом 2011 року.

Основні показники соціально-економічного розвитку Савранського району за 2011 рік

Показники

Один.

виміру

2010 рік

2011 рік

2012 рік

прогноз

Обсяг реалізованої промислової продукції, у відпускних цінах підприємств

тис.грн.

10906,5

12871.0

16614,5

Темп росту до відповідного періоду

%

109.1

118.0

129.0

Валова продукція сільського господарства у цінах 2005 року, відсотків до попереднього року

%

100,4

103,2

97,6

Обсяг інвестицій в основний капітал, у порівняних цінах, % до попереднього року

%

102,3

248,4

105

Введення в експлуатацію загальної площі житла за рахунок усіх джерел фінансування, % до попереднього року

%

-

ріст в 3 рази

107,4

Середньомісячна заробітна плата

грн.

1526

1796

11 міс.

1952

Середньомісячна заробітна плата , % до попереднього року

115,3

112,7

113,5

Рівень зареєстрованого безробіття

%

2,9

3,5

2,5

Виконання бюджетів усіх рівнів.

За 2011 рік до Зведеного бюджету Савранського району надійшло 13945,3 тис.грн., що більше прогнозу на 773,7 тис.грн, виконання становить 105,9%. Проти минулого року надходження збільшились на 1002,9 тис.грн, темп росту склав 107,7%.

Прогнозні показники до Державного бюджету виконані на 107,3%. Надійшло 1449,8 тис.грн, при прогнозі 1350,9 тис.грн.

Проти аналогічного періоду минулого року надходження до Держбюджету збільшились на 233,4 тис.грн. або на 19,2%. Ріст надходжень до Державного бюджету забезпечений за рахунок росту надходжень по податку на додану вартість. Проти минулого року надходження по податку на додану вартість збільшились у 1,6 раза, що в сумі становить 378,3 тис.грн.

Зменшились надходження до Державного бюджету по податку на прибуток на 56,7 тис.грн, надійшло 131,9 тис.грн., в минулому році 188,6 тис.грн. Найбільший вплив на цей показник мало зниження прибутковості ТОВ «Савранського хліба».

До місцевого бюджету по податкам і зборам, які контролюються податковою надійшло 12495,5 тис.грн., прогнозні показники виконані на 105,7%, або додатково надійшло 674,8 тис.грн. Проти минулого року надходження збільшились на 769,5 тис.грн, приріст становить 6,6%. До загального фонду місцевого бюджету надійшло 11940,1 тис.грн., прогноз виконано на 104,5%, податкові надходження до спеціального фонду на 139,4%. Найбільші суми до місцевого бюджету надходять від підприємств бюджетної сфери – 3542,6 тис.грн (36,1%), від підприємств сільського господарства - 3259,2 тис грн (33,2%), підприємств промисловості – 622,5 тис.грн (6,34%), суб’єктів підприємницької діяльності –фізичних осіб – 920 тис.грн (9,37%)

Найбільшими платниками до місцевого бюджету за 2011 рік є ДП «Савранське лісове господарство» - 437,5тис.грн.

Одним із найвагоміших в доходах місцевого бюджету являється податок з доходів фізичних осіб, на його долю припадає 73,2%. За 2011 рік надійшло 9147 тис. грн, що більше прогнозу на 21,5 тис.грн, виконання становить 99,8%, та більше проти минулого року на 859,9 тис.грн, темп росту 110,4% Найбільша доля в надходженнях припадає на бюджетну сферу 50,33%, від підприємств сільського господарства 30,7%, підприємств промисловості -7,41%.

Наступним показником надходжень до місцевого бюджету є плата за землю, якої надійшло в розмірі 2184 тис.грн, що більше прогнозу на 341,7 тис.грн, та показників минулого року на 391,4 тис.грн, відповідно виконання прогнозних показників становить 118,5%, ріст 121,8%

Податковий борг платників до Зведеного бюджету на початок року склав 63.4 тис.грн., зменшення за рік на 25.4 тис.грн. Найбільша сума боргу припадає на сплату земельного податку з фізичних осіб (20,7 тис.грн).

Станом на 01.01.2012 року укладено 357 угод на тимчасове користування земельними ділянками: із них вперше укладені в 2011 році 166 угод, 6 нових угод оренди та 5 додаткових угод, що зумовило додаткові надходження за 2011 рік в сумі 12,6 тис.грн.

Показники стану промислового виробництва за 2011 рік

За 2011 рік порівняно з відповідним періодом минулого року обсяги промислового виробництва у харчовій промисловості зменшились на 5,1%. Зменшення виробництва за рахунок зменшення виробництва хліба пшеничного на 13,3%.

Виробництво виробів з деревини склало 100,0% до рівня минулого року, по ВВСП ТОВ «Авантаж» та ДП «Савранське лісове господарство».

Обсяг реалізованої промислової продукції за 2011 рік склав 12871,01 тис.грн, що на 1964,51 тис.грн (118%) більше проти минулого року.

Обсяг реалізованої промислової продукції ТОВ «Савранський хліб» за 2011 рік склав 6659,0 тис.грн, що на 547,4 тис.грн (108,9%) більше проти минулого року.

Обсяг реалізованої промислової продукції ДП «Савранське лісове господарство» склав 531,2 тис.грн, що на 507,9 тис.грн (51,1%) менше за відповідний період минулого року.

Обсяг реалізованої промислової продукції ВВСП ТОВ «Авантаж» за звітний період склав 5680,81 тис.грн, що на 1925,01 тис.грн (151%) більше за відповідний період минулого року.

Лісове господарство

Навесні 2011 року державним підприємством « Савранське лісове господарство » створено нових лісових насаджень на площі 42 га.

Створено 64 га лісових культур на зрубах та проведено догляд за лісовими культурами на площі 1624 га. Проведено доповнення лісових культур на площі 407 га.

Для покращення загального санітарного стану лісонасаджень проведено санітарно – вибіркові рубки лісгоспом проведено на площі 546 га, з загальною кубомасою 5623 куб.м., суцільні санітарні рубки на площі 63,5 га з загальною кубомасою 12932 куб.м. Для підвищення продуктивності деревостанів проведено рубки догляду в молодняках на площі 86 га.

Для підвищення продуктивності деревостанів проведено рубки догляду на площі 110,7 га. З метою нагляду за листогризучими шкідниками лісу та хворобами лісу проведено лісопатологічних обстежень на площі 7151 га.

Для профілактики та недопущення лісових пожеж протягом пожежонебезпечного періоду проведено догляди за мінералізованими смугами – 298 км, постійно проводилось патрулювання небезпечних в пожежному відношенні лісових насаджень.

У 2011 році залучення інвестиційних ресурсів віднесено до одних із основних завдань районної політики. Інвестиційна активність підтримувалась за рахунок основного джерела зростання інвестицій – власних коштів підприємств, які спрямовувались в першу чергу на оновлення основних фондів.

За січень – вересень 2011 року підприємствами та організаціями району за рахунок усіх джерел фінансування було вкладено 15858 тис.грн. капітальних інвестицій . Найвагомішу частку з них (97,1% загального обсягу) склали інвестиції в основний капітал (у капітальне будівництво та придбання машин та обладнання).

За січень – вересень поточного року підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 15404 тис.грн інвестицій в основний капітал, що на 221,5% більше, ніж у відповідному періоді минулого року.

Більша частина інвестицій в основний капітал (97,1%) освоєна за рахунок власних коштів підприємств та організацій.

Пасажирські перевезення в районі здійснюється єдиним перевізником ТОВ «Саврань - Експрес», яке здійснює перевезення в трьох ( Київ, Котовськ, Одеса) міжміських напрямках та 6 приміських.

За 2011 рік автомобільним транспортом загального користування перевезено 282,0 тисяч пасажирів, що на 107,3% більше за відповідний період минулого року, відповідно пасажирооборот становить 4672,3 тис.пас.км, що у порівнянні з відповідним періодом збільшився на 154,1%.

Розвиток підприємництва.

На 01.01.2012 року в районі на обліку 959 суб»єктів підприємицької діяльності, з них:

 • юридичних осіб – 244

 • фізичних осіб – 715

За 2011 рік зареєструвалися 10 юридичних осіб ( ТОВ «Прайм лайн елеватор» в с. Осички, ТОВ «Агро-голд», ТОВ «Акво», ФГ «Богдан-С», ГО «Савранська районна організація українського товариства мисливців і рибалок», Благодійний фонд «Відродження церкви в с.Неділкове», Управління державного казначейської служби України у Савранському районі , Підприємство об»єднання громадян мисливсько-рибальське підприємство Савранської районної організації українського товариства мисливців і рибалок, дитячий навчальний заклад «Веселка», ТДВ «Агропромисловогокомлекс «Саврань») та 67 фізичних осіб;

скасовано: 7 юридичних осіб (СВК «Прогресс», підприємство «Савранський центр миротворців благодійної організації спецвійськ «Барс», ПП «Юрс», ТОВ «Райпобуткомбінат», ТОВ «Окраєць», ТОВ «Савраньгранкар»єр», ЗАТ АПК «Саврань» шляхом реорганізації.) та 133 фізичних осіб.

За 2011 рік надійшло коштів в місцевий бюджет за проведення всіх реєстраційних дій 4,763 тис.грн .

З початку року до дозвільного центру звернулися 35 осіб, 22 отримали документи дозвільного та погоджувального характеру, 10 відмов у видачі документів дозвільного характеру.

Демографічна ситуація та ринок праці

Наявне населення району станом на 1.12.2011 року становить 19750 осіб. На протязі січня-листопада 2011 року чисельність населення в Савранському районі зменшилась на 118 чоловік.

Станом на 1.12.2011 року народилося 251 немовлят, що на 26 немовлят більше ніж в минулому році. Кількість померлих в районі склала 346 осіб, що на 30 осіб менше ніж в минулому році.

На 01.01.2012 року в Савранському районі при річному завданні 260 робочих місць, створено 375 робочих місць, що становить 144 % від річного завдання, з них:

 • для найманих працівників у юридичних осіб – 36

 • для найманих працівників у фізичних осіб-підприємців – 272

 • для фізичних осіб - підприємців – 67

Ліквідовано 466 робочих місць.

З початку року групою з легалізації заробітної плати здійснено 215 перевірок. За результатами перевірок:

- виявлено 73 порушень;

- легалізовано 40 робочих місць;

- легалізованои заробітної плати – 32,921 тис.грн.

Обсяг залученого ПДФО (податок з доходів фізичних осіб) від легалізації робочих місць – 2,427 тис.грн.

Протягом 2011 року за допомогою районного центру зайнятості працевлаштовано 633 осіб (заплановано Програмою 610 осіб) виконання становить 104%, в тому числі 11 інвалідів .

За 2011 рік Савранським центром зайнятості укладено 52 договора на організацію громадських робіт з підприємствами та установами району.

З початку року 16 чоловік безробітних відкрили власну справу та отримали одноразову допомогу по безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю.

Агропромисловий комплекс

Станом на 1 грудня 2011 року сільськогосподарськими підприємствами району під урожай майбутнього року посіяно озимих культур на зерно і зелений корм на площі 10783 га.

Станом на 1.12.2011 року хлібороби Савранщини зібрали урожай озимої пшениці на площі 8138 га, валовий збір озимої пшениці складає 27187 тонн при середній урожайності 33,4 ц/га. Найвища урожайність озимої пшениці у ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів» - 54,1 ц/га, ТОВ ім. Кірова – 41,2 ц/га, СТОВ «Дружба» - 40,3 ц/га, ТОВ «Нива» - 38,6 ц/га, ПСП «Буревісник» - 38,1ц/га.

Озимий ячмінь зібрано на площі 3320 га, валовий збір ячменю складає 9893 тонн, середня урожайність 29,8 ц/га. Найвища урожайність озимого ячменю: у ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів» - 43,7 ц/га, ТОВ ім. Кірова – 34,8 ц/га, ТОВ «Нива» - 37,1 ц/га.

Яровий ячмінь зібрано на площі 2315 га, валовий збір складає 5393 тонн, при середній урожайності 23,3 ц/га. Найкращих результатів досягли такі підприємства як: ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів» - 44,6 ц/га, ФГ «Коровенко» - 27,2 ц/га, ТОВ ім. Кірова – 25,8 ц/га, СВК «Прибужець» - 25,2 ц/га.

Горох зібрано на площі 836 га, валовий намолот гороху складає 986 тонн, при середній урожайності 11,8 ц/га. Найвища урожайність в ТОВ «Нива» - 29,4 ц/га, СТОВ «Агросвіт» - 28,0 ц/га, СВК «Прибужець» - 25,0 ц/га.

Ріпак зібрано на площі 2256 га, валовий намолот ріпаку складає 4309 тонн, при середній урожайності 19,1 ц/га.

Станом на 01.12.2011 року сільськогосподарськими підприємствами зібрано соняшника на площі 6286 га, урожайність становить 15,6 ц/га, валовий збір складає 9806 тонн.

Цукровий буряк вирощувало одне підприємство – ПСП «Буревісник» на площі 53 га, отримано врожайність 280 ц/га, валовий збір становить 1484 тонн.

Під час проведення збиральних робіт на території району працювало 90 одиниць зернозбиральної техніки.

Станом на 01.12.2011 року під урожай 2012 року сільгоспідприємствами району посіяно озимих культур на площі 11570 га, а саме, посіяно: озимої пшениці 8000 га, озимого ячменю 3500 га, жита 70 га, озимого ріпаку 1300 га

За підсумками роботи галузі тваринництва за 11 місяців 2011 року по всіх категоріях господарств Савранського району виробництво молока складає 8031 тонн, що на 47 тонни більше за відповідний період минулого року.

За 11 місяців поточного року по всім категоріям господарств реалізація м'яса в живій вазі складає 1067 тонн, що на 17 тонн більше проти минулого року. Виробництво яєць по всіх категоріях господарств складає 8 млн.100 тис.штук, що на 200 тис. більше проти минулого року.

По всіх категоріях господарств утримується в районі: ВРХ – 3347 голів (що менше на 81 голову проти минулого року), поголів'я свиней – 10042 голів (що на 493 голів більше проти минулого року), птиці – 84132 голів (що на 231 голів більше проти минулого року.

Будівництво

За 12 місяців поточного року філією «Савранський райавтодор» виконано робіт з утримання доріг, грейдування та поточного ремонту на загальну суму 1444,109 тис.грн.

Введено в експлуатацію житловий будинок в смт. Саврань загальною площею 242,54 кв.м. Здана в експлуатацію автомайстерня в смт. Саврань по вул. Орджонікідзе та магазин продовольчих товарів в с. Вільшанка.

ТОВ «Савраньагробуд» проведено капітальний ремонт будівель та споруд табору «Південний Буг» на суму 148,0 тис.грн, також проведений ремонт житлових будинків пільговим категоріям громадян на суму 145,0 тис. грн.

Обсяг будівельних робіт, виконаних підприємствами району, за січень – листопад склав 576 тис.грн. Проти відповідного періоду минулого року обсяги зменшились на 26.4 %., за рахунок змешення робіт по філії Савранський райавтодор.

За кошти обласного бюджету проведено капітальні ремонти систем водопостачання в с.Концеба та в с.Полянецьке.

Гуманітарна сфера

Освіта району

Станом на 1 січня 2012 року в районі діє 14 загальноосвітніх шкіл, в тому числі: 4 І-ІІІ ст.., 3 І-ІІ ст.., 13 дошкільних навчальних закладів із них 6 в складі НВК, та 2 позашкільні навчальні заклади (Будинок творчості школярів та дитячо-юнацька спортивна школа «Олімп»). Позашкільною освітою охоплено 650 дітей, що складає 34,3% від всіх дітей шкільного віку.

В січні 2011 року було створено Полянецький НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад», а в серпні Дубинівський НВК «Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад».

В 2011 році було реорганізовано Йосипівську ЗОШ І-ІІ ступенів в Йосипівський НВК І - ступеня дошкільний навчальний заклад, а також Гетманівський НВК І – ІІ ступеня дошкільний навчальний заклад в НВК І – ступеня – дошкільний навчальний заклад.

Відділом освіти забезпечено стовідсоткове охоплення загальною середньою освітою дітей шкільного віку. Охоплення дітей дошкільного освітою складає 57,4%. Всього на території району діє 4 дошкільних закладів, 8 навчально-виховних комплексів.

Для осіб з особливими потребами в Савранській загальноосвітній школі та Бакшанському НВК облаштовані пандуси. З метою забезпечення доступу до освітніх послуг особам з особливими потребами в 2011-2012 навчальному році організовано індивідуальне навчання на дому для 9 дітей.

За літній період з метою якісної підготовки до нового навчального року у всіх навчально – виховних закладах проведені поточні ремонти:

 1. В Неділківській ЗОШ замінено 8 вікон та двері.

 2. В Йосипівському НВК – проведено ремонт систематичного опалення.

 3. В Савранській ЗОШ – постелено 260 м2 лінолеуму.

 4. Відремонтовано дитячий садок Дубинівського НВК.

 5. Всі харчоблоки загальноосвітніх навчальних закладів мають проточну холодну та гарячу воду.

 6. За кошти обласного бюджету придбано автобус для підвозу учнів до Осичківської та Концевіської загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів.

Охорона здоров»я

В звітному році збережено мережу закладів охорони здоров»я, яка нараховує 1 центральну районну лікарню, 4 СЛА, 9 ФП та 5 ФАПів.

За кошти обласного бюджету в центральній районній лікарні

1. Відремонтовано та введено в експлуатацію хірургічне відділення

2. Придбано нове медичне обладнання для даного відділення

3.Розпочато ремонт терапевтичного корпусу

4. В поточному році проведено заміну котлів опалення на нові енергоефективні

5. Відкрито пункт переливання крові

6.За кошти місцевого бюджету:

- зроблено поточний ремонт ліній електропередач, які були в аварійному стані

- зроблено промивку системи опалення

- придбано три генератора для безперебійної роботи пологового, хірургічного та відділення невідкладної допомоги

- на черзі підключення лічильників електрообладнання по кожному відділенню.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програма соціально-економічного та культурного розвитку савранського району на 2010 рік саврань 2010 рік

  Документ
  Програма соціально-економічного та культурного розвитку Савранського району на 2010 рік (далі – Програма) розроблена районною державною адміністрацією відповідно до Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм
 2. Міністерство екології та природних ресурсів україни державне управління охорони навколишнього природного середовища в одеській області регіональна доповідь

  Документ
  Для досягнення освоєної мети розвитку регіону - подолання наслідків економічної кризи, відновлення економічного зростання з закладанням інвестиційного фундаменту під подальший стійкий розвиток, впродовж 2010 року дії обласної державної
 3. Програма охорони навколишнього природного середовища Савранської селищної ради на 2012-2015 роки

  Документ
  6.Очікувані результати виконання програми: в результаті реалізації заходів Програми буде поліпшено інвестиційний клімат на території селищної ради, що активізує інвестиційну діяльність та створить умови для зростання надходжень інвестицій.
 4. Програма розвитку малого підприємництва в Савранському районі на 2011-2012 роки

  Документ
  Відповідно до пункту 16 частини 1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Закону України «Про державну підтримку малого підприємництва» та розглянувши поданий районною державною адміністрацією проект «Програми

Другие похожие документы..