Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
The inclusion of macro-historical studies in the world’s educational systems is of vital importance for solving the devastating ecological, social an...полностью>>
'Документ'
Мухаммад бин Идрис аш-Шафии родился в 150 году по мусульманскому календарю в Газе (Палестина). Отец имама аш-Шафии умер через некоторое время после ег...полностью>>
'Реферат'
Что происходит с осужденным, когда он попадает в места лишения свободы? Его никто не спросил, где он будет отбывать наказание, в колонии его определя...полностью>>
'Документ'
1.1. Всероссийский фестиваль клубов молодых семей (далее - Фестиваль)проводится в рамках реализации Стратегии государственной молодежной политикив Ро...полностью>>

Главная > Закон

Сохрани ссылку в одной из сетей:

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Конституція України із змінами і доповненнями внесеними Законом України від 8 грудня 2004р. №2222-ІV – К., 1996р.

 2. Закон України про охорону культурної спадщини // Офіційний вісник України. – 2000. – № 27. – Ст.1112.

 3. Закон України про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей // Офіційний вісник України. – 1999. – № 42. – Ст.2072.

 4. Закон України про кінематографію // Відомості Верховної Ради. – 1998. – № 38. – Ст.1388.

 5. Про Міністерство культури і туризму України: Указ Президента України від 20 квітня 2005 р. № 679 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 16. – Ст.829.

 6. Авер’янов В. Адміністративна реформа і правова наука / В. Авер’янов // Право України. - 2002. - № 3. - С. 24-25.

 7. Авер’янов В. Державне управління та виконавча влада: зміст та співвідношення // Вісн. держ. служби України / В. Авер’янов. - 2004. - № 1. - С. 12-17.

 8. Административная реформа // Вестн. Моск. ун-та. Серия. 21. Управление. - 2007. - № 1. - С. 3-36.

 9. Адміністративно-територіальна реформа // Екон. часопис. - 2006. - № 5/6. - С. 36-50.

 1. Oberg W. Cross-Cultural Perspectives on Management Principles // Academy of Management Journal. – 1963. – (June), pp. 129-143.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Робоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" Київ-2009

  Документ
  Нормативний курс „Екологічне право України” розрахований на студентів юридичного факультету з метою засвоєння ними наукових положень, положень національного екологічного законодавства, набуття навичок його застосування у правореалізуючій,
 2. Запорізький юридичний інститут мвс україни

  Документ
  Актуальність теми дослідження. Політичні, економічні й соціальні перетворення, які безперервно відбуваються в Україні протягом останнього десятиріччя і на сьогоднішній день ще далекі від фази свого завершення, характеризуються двома
 3. Закон україни (71)

  Закон
  Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 13 травня 2010 року N 2254-VI,від 17 червня 2010 року N 2354-VI,від 17 червня 2010 року N 2356-VI,
 4. Практикум для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" освітню-кваліфікаційний рівень "бакалавр права"

  Практикум
  Група народних депутатів України звернулась до Конституційного Суду України щодо перевірки відповідності Конституції України положень ст. 91 Земельного кодексу України (далі – ЗКУ).
 5. Робоча навчальна програма з дисципліни (спецкурсу) для студентів спеціальності 060100 „Правознавство київ 2009

  Закон
  Робоча програма із спецкурсу „Екологічний контроль та екологічне страхування за законодавством України” : Частина І „Екологічний контроль за законодавством України”,

Другие похожие документы..