Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Реферат'
Конец XX века был удивительным периодом, вызванным к жизни счастливым стечением уникальных обстоятельств - появлением Интернет и глобальной телекомму...полностью>>
'Документ'
В последние десять-пятнадцать лет научную общественность страны все более озадачивает феномен "переписывания" российской истории. Это естес...полностью>>
'Примерная программа'
Первый заместитель председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям, обеспечению безопасности жизнедеятельности населения и взаимодействию с органами в...полностью>>
'Курсовая'
Риск присущ любой сфере человеческой деятельности, так как связан с множеством условий и факторов, влияющих на положительный исход принимаемых людьми...полностью>>

І призначення та галузь застосування

Главная > Закон
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Методика розрахунку розмірів відшкодування збитків,

заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону

та раціональне використання водних ресурсів

І ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

1.1. Методика розрахунку збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів (надалі – Методика), розроблена відповідно до статей 41, 68 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" (№ 1268-XII) та статей 29, 111 Водного кодексу України (№ 214/95-ВР).

1.2 Методика встановлює порядок розрахунку збитків, нанесених державі в результаті порушень законодавства України про охорону та раціональне використання водних ресурсів, які призвели до:

- забруднення чи засмічення водних об'єктів (поверхневих, підземних), у тому числі пов’язаного із аварійним скидом у водний об'єкт забруднюючих речовин у чистому вигляді або у складі зворотних вод, крім випадків забруднення територіальних і внутрішніх морських вод та виключної морської економічної зони України із суден, кораблів та інших плавучих засобів;

- забруднення поверхневих та підземних вод під впливом полігонів (сміттєзвалищ) твердих побутових та промислових відходів;

а також збитків, що обумовлені:

- самовільним використанням поверхневих, підземних (глибиною більше 20м.);

- забором та скидом води з порушенням планів (дозволів на спецводокористування);

- порушенням вимог ведення первинного обліку кількості води, що забирається з водних об’єктів або скидається у водні об’єкти,

- самовільний скид у підземні водоносні горизонти за допомогою скидових свердловин.

1.3 Методика встановлює єдині правила визначення збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства України про охорону та раціональне використання водних ресурсів, для підприємств, установ, організацій, громадян України, а також інших юридичних і фізичних осіб, включаючи іноземних.

Методика застосовується:

- до юридичних і фізичних осіб за самовільне водокористування з природних або штучних водних об’єктів;

- до юридичних та фізичних осіб при перевищенні лімітів на скиди, встановлених державними органами охорони навколишнього природного середовища, у тому числі у випадках аварійних скидів зворотних вод;

- до юридичних і фізичних осіб при засміченні водних об’єктів (поверхневих чи підземних);

- до юридичних і фізичних осіб при забрудненні поверхневих та підземних вод під впливом полігонів (сміттєзвалищ) твердих побутових та промислових відходів;

- до юридичних і фізичних осіб, які здійснюють забір та скид води з порушенням планів (дозволів на спецводокористування);

- до юридичних і фізичних осіб за порушення вимог ведення первинного обліку кількості води, що забирається з водних об’єктів або скидається у водні об’єкти;

- до юридичних і фізичних осіб, які здійснюють самовільний скид у підземні водоносні горизонти за допомогою скидових свердловин.

1.4 Методика використовується при здійсненні державного контролю у галузі охорони та раціонального використання водних ресурсів. Вона є обов’язковою для інспекційних підрозділів спеціально уповноважених органів державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів України.

1.5 Ця Методика не застосовується у випадках оцінки шкоди, заподіяної:

- здоров'ю й майну громадян, майну юридичних осіб, а також водним біоресурсам у результаті погіршення екологічного стану водних об'єктів;

- водним об'єктам у результаті стихійного лиха;

- затопленням і підтопленням сільськогосподарських угідь, будинків, споруд і комунікацій при руйнуванні гідротехнічних споруд на водних об'єктах.

1.6 Розрахунки збитків, заподіяних внаслідок:

- порушення правил експлуатації та режимів роботи водогосподарських споруд та пристроїв, а також пошкодження цих споруд,

- порушення режимів роботи водогосподарських споруд і пристроїв та пошкодженні цих споруд,

- самовільного проведення гідротехнічних робіт (будівництво ставків, дамб, каналів, свердловин);

- руйнування природного стану русел річок, струмків і водотоків,

- самовільний каптаж джерел,

здійснюються відповідно до “Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення правил охорони водних ресурсів на землях водного фонду, пошкодження водогосподарських споруд і пристроїв, порушення правил їх експлуатації”, затвердженої наказом Держводгоспу України від 29.12.01 № 290 та зареєстрованої в Мінюсті України від 18.01.02 № 44/6332.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Методика розроблена на підставі та з урахуванням наступних законодавчих та нормативних актів:

Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” – введений в дію Постановою ВР України від 05.03.98 р. № 187/98-ВР (із змінами на 19.12.2006 р.);

Водний кодекс України - введений в дію Постановою ВР України від 06.06.95 р. № 214/95-ВР (із змінами на 30.11.2006);

Закон України "Про відходи" – введений в дію Постановою ВР України від 26.07.91 р. №1268-ХІІ (із змінами на 23.12.2004 р.);

Кодекс України про надра - введений в дію Постановою ВР України від 27.07.94 р. № 214/95-ВР (із змінами на 19.12.2006);

Правила охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами - затверджені постановою КМ України від 25.03.99 р. № 465;

Санітарні правила і норми. Охорона поверхневих вод від забруднення (СанПіН № 4630-88) - затверджені Міністерством охорони здоров’я СРСР від 04.07.88 р. № 4630-88;

Узагальнений перелік гранично допустимих концентрацій (ГДК) шкідливих речовин для води рибогосподарських водойм - затверджені Головрибводом Мінрибгоспу СРСР, 09.08.90 р. № 12-04-11;

Порядок розроблення і затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин - затверджений постановою КМ України від 01.09.96 р. № 1100;

Правила охорони внутрішніх морських вод і територіального моря України від забруднення та засмічення – затверджено постановою КМ України від 19.02.96 р. № 269 (у редакції постанови КМ України від 29.03.2002 р. N 431);

Інструкція про порядок розробки та затвердження гранично допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об’єкти із зворотними водами (затверджена наказом Мінекобезпеки України від 15.12.94 р. №116; зареєстрована в Мін’юсті України 22.12.84 р. №313/523);

3 ВИЗНАЧЕННЯ, СКОРОЧЕННЯ

3.1 Визначення

У даній Методиці прийняті наступні терміни і визначення.

Термін

Визначення

Джерело посилання

1

2

3

4

1

Використання води

Процес вилучення води для використання у виробництві з метою отримання продукції та для господарсько-питних потреб населення, а також без її вилучення для потреб гідроенергетики, рибництва, водного, повітряного транспорту та інших потреб

Водний кодекс України зі зміннами та доповненнями на 30.11.2006 р. (надалі Водний кодекс України)

2

Відходи

Будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення

Закон України "Про відходи" – затв. Постановою ВР України від 05.03.1998р.

№ 187/98-ВР

3

Відходи небезпечні

Відходи, що мають такі фізичні, хімічні, біологічні чи інші небезпечні властивості, які створюють або можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища і здоров’я людини та які потребують спеціальних методів і засобів поводження з ними

Закон України "Про відходи"

4

Відходів зберігання 

Тимчасове розміщення відходів у спеціально відведених місцях чи об’єктах (до їх утилізації чи видалення);

Закон України "Про відходи"

5

Вода дренажна 

Вода, яка профільтрувалася з певної території та відводиться за допомогою дренажної системи з метою пониження рівня грунтових вод

Водний кодекс України

6

Вода зворотна

Вода, що повертається за допомогою технічних споруд і засобів з господарської ланки кругообігу води в його природні ланки у вигляді стічної, шахтної, кар’єрної чи дренажної води

Водний кодекс України

7

Вода стічна

Вода, що утворилася в процесі господарсько-побутової і виробничої діяльності (крім шахтної, кар’єрної і дренажної води), а також відведена з забудованої території, на якій вона утворилася внаслідок випадання атмосферних опадів

Водний кодекс України

8

Водокористування

Використання вод (водних об’єктів) для задоволення потреб населення, промисловості, сільського господарства, транспорту та інших галузей господарства, включаючи право на забір води, скидання стічних вод та інші види використання вод (водних об’єктів)

Водний кодекс України

9

Водосховище

Штучна водойма місткістю більше 1 млн. кубічних метрів, збудована для створення запасу води та регулювання її стоку

Водний кодекс України

10

Гранично допустима концентрація (ГДК) речовини у воді

Встановлений рівень концентрації речовини у воді, вище якого вода вважається непридатною для конкретних цілей водокористування

Водний кодекс України

11

Гранично допустимий скид (ГДС) речовини

Маса речовини у зворотній воді, що є максимально допустимою для відведення за встановленим режимом даного пункту водного об’єкта за одиницю часу

Водний кодекс України

12

Забруднення екстремально високе

Перевищення ГДК шкідливих речовин у контрольному створі водного об’єкта в 50 і більше разів внаслідок скиду зворотних вод або забруднюючих речовин

(у будь-який час після скиду)

Словник нормативних термінів і визначень у галузі охорони і використання вод - УкрНЦОВ, Харків 1992 р.

13

Захоронення відходів 

Остаточне розміщення відходів при їх видаленні у спеціально відведених місцях чи на об’єктах таким чином, щоб довгостроковий шкідливий вплив відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини не перевищував установлених нормативів

Закон України "Про відходи"

14

Збитки

Втрати в народному господарстві трудових, матеріальних, фінансових і природних ресурсів, пов’язані з необхідністю ліквідації негативних наслідків, викликаних порушенням водного законодавства

16

Концентрація фонова

Концентрація речовини у воді водного об'єкта, що сформувалася під впливом усіх джерел домішок, за винятком впливу джерела, відносно якого визначається фонова концентрація

Словник нормативних термінів і визначень у галузі охорони і використання вод - УкрНЦОВ, Харків, 1992 р.

18

Об’єкт водний

Природний або створений штучно елемент довкілля, в якому зосереджуються води (море, річка, озеро, водосховище, ставок, канал, водоносний горизонт)

Водний кодекс України

19

Речовина забруднююча

Речовина, яка привноситься у водний об’єкт в результаті господарської діяльності людини

Водний кодекс України

20

Скид залповий

Скид зворотних вод або забруднюючих речовин, що призвів у будь-який час після скиду до екстремально високого забруднення водного об'єкта, тобто перевищення ГДК шкідливих речовин у контрольному створі водного об'єкта в 50 і більше разів

Словник нормативних термінів і визначень у галузі охорони і використання вод - УкрНЦОВ, Харків, 1992 р.

21

Сміття

Гетерогенні суміші, які утворюються в процесі життєдіяльності людини і потребують знешкодження, утилізації, ліквідації

22

Спеціальне водокористування

Забір води з водних об’єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв, використання води та скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти, включаючи забір та скидання забруднюючих речовин із зворотними водами із застосуванням каналів

Водний кодекс України

23

Самовільне водокористування

Водний кодекс України

24

Ставок 

Штучно створена водойма місткістю не більше 1 млн.

кубічних метрів

Водний кодекс УкраїниСкачать документ

Похожие документы:

 1. Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти (далі Державний стандарт) розроблений відповідно до мети загальної середньої освіти в Україні,

  Державний стандарт
  Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти (далі — Державний стандарт) розроблений відповідно до мети загальної середньої освіти в Україні, спрямований на реалізацію завдань навчальних закладів II і III ступенів
 2. Відповідно до вимог пункту 10 Настанови з організації професійної підготовки та післядипломної освіти осіб рядового начальницького складу органів І підрозділів цивільного захисту, затвердженої наказом мнс від 01. 07

  Диплом
  Відповідно до вимог пункту 1.10 Настанови з організації професійної підготовки та післядипломної освіти осіб рядового начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, затвердженої наказом МНС від 01.
 3. Уповноваження (атестації) (доповнення до галузі уповноваження /атестації/), наведеної у додатку до цієї заявки

  Документ
  проведення уповноваження (атестації) і зобов'язується сплачувати всі витрати, пов'язані з уповноваженням (атестацією), незалежно від прийнятого рішення за його (її) результатами, та подальшою перевіркою у разі уповноваження (атестації),
 4. Галузь застосування: у системі професійно-технічної освіти при вивченні предмету «Основи економічних теорій»

  Документ
  Коротка анотація: Застосування додаткових засобів для викладання економічних дисциплін (комп’ютерного класу, комп’ютерної мережі, засобів мультимедійного проектування).
 5. Призначення та основні завдання цивільної оборони

  Документ
  Загалом, роль i місце ЦО зумовлюється такимими факторами: наслідками можливих надзвичайних ситуацій у мирних умовах, і небезпекою виникнення воєнних конфліктів в ядерний вік.

Другие похожие документы..