Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Первое философское применение слова “нигилизм” идет, по-видимому, от Фр. Г. Якоби. В его открытом письме к Фихте очень часто встречается слово “ничто...полностью>>
'Урок'
Учителя истории ищут ответ на многогранный вопрос: как в условиях многообразия учебников, сохранения концентрической модели, найти наиболее оптимальн...полностью>>
'Программа курса'
В предлагаемом курсе лекций излагается современное состояние нелинейной динамики. Обсуждаются базовые понятия синергетики: самоорганизация, диссипати...полностью>>
'Программа дисциплины'
Курс дисциплины «Основы корпоративного управления» основывается на знании следующих дисциплин: экономическая теория, основы фондового рынка, менеджме...полностью>>

Тема. Автобіографія як документ ділового мовлення та літературний жанр

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Головко В.В.,

учитель української мови та літератури ЗОШ №143, спеціаліст вищої категорії

Тема. Автобіографія як документ ділового мовлення та літературний жанр.

Мета: узагальнити й закріпити ознаки офіційно-ділового стилю, сфери вживання, навчити складати автобіографію, розвивати вміння розрізняти ,аналізувати літературні жанри та різновиди офіційно-ділового стилю;виховувати прагнення прожити життя, керуючись совістю,щоб не осоромити себе й свого роду всього;робити самоаналіз своїх вчинків.

Обладнання :словник літературознавчих термінів; тлумачний словник;А.Коваль.’’Культура ділового мовлення’’;таблиця’’Автобіографія’’(кожному учню);виставка автобіографічних книг,портрети письменників.

Тип уроку:розвиток зв’язного мовлення.

Епіграф:

Живіть так,щоб вам не було соромно розповісти

свою біографію.

В.Стус

Хід уроку

I.Оргмомент

II.Оголошення теми,мети,завдань уроку.

Учитель:-Сьогодні ми проведемо інтегрований урок,точніше урок словесності,у якому об’єднаємо два предмети –мову та літературу.Наше завдання-навчитися писати автобіографію та розрізняти діловий документ та літературний твір.

-Запишіть тему уроку та епіграф.

III.Актуалізація опорних знань:

1)Пригадайте стилі мовлення (розмовний,художній,науковий,офіційно-діловий,публіцистичний)

Учитель;Ви назвали функціональні стилі,бо кожен із них виконує певну функцію.Яку?(Розмовний-функцію спілкування.

2

Науковий,офіційно-діловий-повідомлення.Публіцистичний, художній –вплив на наш розум та почуття)

2)Що характерне для офіційно-ділового стилю(застосування особливої термінології,усталені мовні звороти(кліше),поділ на чіткі частини,логічність викладу,витримана композиція(реквізити),документальність,стабільність)

Учитель:Слід відзначити ще й такі ознаки стилю, як точність(однозначність),ясність(доступність),лаконічність, конкретність, об’єктивність.

3)Які ви знаєте жанри або різновиди офіційно-ділового стилю?(Заяви,розписки,доручення,акти,протоколи,характеристики,листи,оголошення,плани роботи,автобіографії)

4)Словникова робота в зошитах

На дошці :

Автобіографія-це стислий опис свого життя.

Реквізити-обов'зковий елемент оформлення офіційних документів:дата,місце складання,підписи,печатка.

Кліше-мовний штамп,трафарет(мовне кліше як ознака офіційно-ділового стилю)

Об’єктивність-відповідність дійсності,неупередженість.

Субєктивність-відсутність об’єктивності,ставлення,що визначається особистими поглядами чи інтересами

5)-Які ви можете назвати кліше?

-Зміст заяви починається словом “прошу’’

-“До заяви додаю”

-“Комісія у складі”

-”Доручаю отримати”

-”На підставі викладеного вище”

-”Порядок денний”

-”Доводжу до вашого відома”

-”Повернути”

3

IV.Учитель:-Зараз ми перевіримо ваші знання і вашу ерудицію з нашої теми - проведемо своєрідний брейн-ринг.

-У зошит записуємо відповіді на запитання(термін спочатку називають вголос,а потім записують)

Запитання:

(учні пишуть і визначають будову слова

1)Як називається справжнє ім'я автора на противагу псевдоніму?(Автонім)

2)Як називається опис власного життя?(Автобіографія)

3)Як називається самоврядування,незалежність в управлінні?(Автономія)

4)Як називається портрет художника,виконаний ним самим?(Автопортрет)

5)Як називається складач біографії?(Біограф)

6)Як називається список книг,статей на яку-небудь тему?(Бібліографія,біблос-лат.книга)

7)Як називається людина,що любить,цінує і розумно збирає книги?(Бібліофіл,філіо-люблю)

8)Як називається життєпис людини?(Біографія)

V.Бесіда:

-Які із записаних слів можуть служити назвою документа?(Автобіографія)

-Чи правильним є словосполучення’’Моя автобіографія’’?Чому?(Ні,.авто-сам,я)

-В автобіографії інформація повинна бути об'єктивною чи суб'єктивною?

VI.Засвоєння нових знань,формування вмінь і навичок.

1)Робота з таблицею’’Автобіографія’’

2)Робота із зразком документа’’Автобіографія’’(у кожного учня опорний плакат).Кожний документ має обов'язкові вихідні дані,які називаються реквізити(Дошка)

4

3)Читання зразка вголос

Автобіографія

Реквізити

4)Питання за таблицею

-На що звернути увагу?(Кожне повідомлення з абзацу,дати записуються за певним зразком, дата-ліворуч,підпис-праворуч.)

Учитель:

-Від якої особи ведеться виклад?(Від 1 особи)

-Але не потрібно зловживати займенником Я;

-Уникайте прикметників,що виражають ознаку;(Я дуже гарний,старанний;живу у великому гарному місті)

Питання учням:

-Що вимагається від автора?(вичерпність потрібних відомостей,лаконізм викладу та об'єктивність)

-Яке практичне використання документа?(Подається при вступі до навчальних закладів,при оформленні на роботу)

-Що,на вашу думку,головне в біографії?

Учитель

Справді,головне те,що кожен повинен гідно прожити життя,аналізувати свої вчинки,думати про їх наслідки,щоб не зганьбити себе,не знеславити коріння свого,не зламати пагінців своїх,адже в автобіографії йдеться й і про батьків і про дітей,а сьогодні ви-діти,завтра-батьки,Живіть так,щоб ваші діти сказали:’’Нам є з кого брати приклад’’.І слова епіграфа нашого уроку доводять це(звернення до епіграфу)

5)А зараз ми познайомимось з автобіографіями,написаними самими письменниками,т.б.автобіографією як літературним жанром.(В автобіографії як літературному жанрі письменник вільно описує своє життя,аналізує вчинки,типізує обставини,а не тільки фіксує +відомості про себе.Письменники часто пишуть автобіографію на замовлення ,щоб у майбутньому полегшити

5

роботу біографів.Автобіографія-це такий літературний твір,який не можна

списати.

6)Пригадайте відомі художні твори,які мають автобіографічну основу.

Т.Шевченко.’’Мені тринадцятий минало’’, ’’І виріс я на чужині’’, ’’Якби ви знали, паничі’’

М.Стельмах’’Гуси-лебеді летять’’, ’’Щедрий вечір’’

О,Довженко’’Зачарована Десна’’

І.Франко’’Олівець’’, ’’Отець-гуморист’’

О.Вишня’’Моя автобіографія’’

О.Кобилянська’’Людина’’

О.Гончар’’Людина і зброя’’, ’’Прапороносці ’’

VII.Застосування набутих знань,умінь,навичок.

1)Робота з підручником стор.231 впр 469(2)

-Клас ділемо на групи

I гр. учнів(ряд біля стіни) опрацьовує біографію О.Вишні

II гр.(середній ряд)-біографію О.Довженка

III гр.(біля вікна)-впр468

2)Питання до представників даних груп

Iгр.-Про що ви дізнались з автобіографії Остапа Вишні?

У якому стилі вона написана? -Чи доречно вживати слово “автобіографія“ із присвійним займенником?

IIгр.-Про що ви дізнались з автобіографії О.Довженка?

У якому стилі вона написана?

IIIгр.-У якому стилі написана біографія Ткаченко О.В.?

У яких випадках складається і навіщо?

Вчитель:Ми бачимо,що біографії можуть бути написані в художньому і офіційно-діловомйцукгшщзу стилях.В художньому стилі автор розповідає про своє життя,щоб познайомити читачів,а в офіційно-діловому-для вступу до якогось закладу.

3)Зараз ми попрацюємо з вами редакторами.Треба відредагувати текст(текст у кожного учня)

6

4)Тест-самооцінка(результати записані на дошці,після тестування учні перевіряють відповіді,виставляють оцінки у зошитах)

VIII.Підсумок

-Підведемо підсумок нашого уроку із застосуванням методу мікрофону(Мікрофон учню)

-Яке практичне використання автобіографії?(Передай мікрофон…)

-Визначте відмінність між автобіографією митця і автобіографією-документом.

(Автобіографія митця написана у художньому стилі,переважає емоційно-образна лексика,притаманні індивідуально-авторські риси(любов,вдячність,доброта),є авторські висновки та елементи опису,відчутна комбінація автобіографії та характеристики.

Автобіографія –документ написана в офіційно-діловому стилі,тип мовлення-розповідь від першої особи.Необхідно уникати прикметників,що виражають ознаку,основну увагу слід приділяти фактам,не вдаючись в оцінку,необхідно дотримуватись певного оформлення.Передай мікрофон…)

-Чи можна застосовувати в автобіографії-документі прикметники,що виражають ознаку?(Ні.Передай мікрофон…)

-Від якої особи ведеться розповідь?(1.Передай мікрофон…)

-Де ставиться дата.підпис в автобіографії-документі?

IX.Домашнє завдання за групами:

1група-написати автобіографію в офіційно-діловому стилі;

2група- написати автобіографію в художньому стилі

3група-написати твір-мініатюру’’Моє дитинство’’

X.Оцінки за урок.

Додаток 1

Автобіографія

(гр.autos-сам, bios-життя, grapho-пишу)

літературний жанр жанр офіційно-ділового стилю

це опис власного життєвого шляху

1)наближений до мемуарів(спогадів) 1)офіційний документ

2)може мати художній вимисел, ділових паперів

елементи типізації

1)тип мовлення:розповідь від першої особи

2)відомості подаються в хронологічному порядку

може бути надрукована пишеться від руки

Живіть так,щоб вам не соромно

Було розповісти свою біографію.

Автобіографія

Реквізити:

Прізвище,ім'я,по батькові(Я, Коваленко Андрій Іванович…);

дата народження(народився 20 серпня 1984 року);

місце народження(місто,село,район,область,республіка; в с.Іванівка Обухівського району Київської області…);

відомості про навчання(повне найменування всіх навчальних закладів, у яких довелося вчитися);

вид трудової діяльності(коротко,у хронологічній послідовності місця праці й посади);

громадське життя; короткі відомості про склад сім'ї(батько,мати,дружина,діти рік народження,рід занять);

дата підпис.

Додаток 2

1.У якій формі функціонують жанри офіційно-ділового стилю?

а) усній і письмовій в)письмовій

б) усній г) переважно письмовій

2.Які реквізити обов'язкові для всіх документів ділових паперів?

а)заголовок б)печатка в)підпис і дата

3.В автобіографії-офіційному документі доречні літературні тропи(метафори,епітети),а також розмовна лексика

а) так б)ні

4.Який тип мовлення притаманний автобіографії?

а) розповідь б) опис в) роздум

5.У якій послідовності записуються події із життя?

а) довільній б) хронологічній

6.Відомості про яких членів сім'ї напишете ви в автобіографії?

а) батька і матері

б) чоловіка і дружини

в) братів та сестер

7.Що характерне для автобіографії як документа?

а) об'єктивність

б) суб'єктивність

8. Що характерне для автобіографії як літературного твору?

а) лаконічність б) конкретність в) образність

9.Хто автор біографії письменника?

а) сам письменник б) біограф

10. Як називається опис власного життя?

а) біографія б) автобіографія

11.Автобіографія-літературний жанр

а) друкується б)пишеться від руки в)може бути надрукована

12.В якому стилі пишуться автобіографії-літературні жанри?

а)розмовний б)науковий

в)художній г)публіцистичнийСкачать документ

Похожие документы:

 1. Та мовностилістичні рекомендації щодо їх оформлення Посібник для студентів

  Документ
  Ділові папери та мовностилістичні рекомендації щодо їх оформлення: Посібник для студентів економічних спеціальностей / Укладачі: Г.Л.Вознюк, Г.В.Наконечна, З.
 2. Кримський інститут бізнесу консалтингово-конфліктологічний центр центр розвитку освіти, науки та інновацій українська культура та ментальність: самобутність в умовах глобалізації (1)

  Документ
  Українська культура та ментальність: самобутність в умовах глобалізації / Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 28-30 січня 2011 р.
 3. Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу (6)

  Документ
  Згідно з Типовим положенням про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 15.
 4. 1. Мова та професія. Функції та значення української мови в нашому суспільстві, її державотворча роль

  Навчально-методичний посібник
  Кожна мова – це феномен, у якому генетично записані історія і культура народу. Саме мова забезпечує людині співжиття в суспільстві, зумовлює формування її духовної сутності.
 5. Робоча навчальна програма для студентів напрямку 040103 Геологія, спеціалізації геологія, геохімія І мінералогія, гідрогеологія, геофізика

  Документ
  Курс „Українська мова (за професійним спрямуванням)” входить до циклу гуманітарних дисциплін, які вивчаються студентами геологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Другие похожие документы..