Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Место науки теория государства и права в системе юридических и других гуманитарных наук. Значение теории государства и права для профессиональной дея...полностью>>
'Литература'
В начале XIX века религиозная литература занимала видное место среди сочинений, издававшихся в России. К этому направлению относились книги иностранн...полностью>>
'Рабочая программа'
Рабочая программа составлена на основании государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования специальностей: 110301 Ме...полностью>>
'Документ'
В Ямало-ненецком автономном округе народ ханты компактно проживает на территории двух районов в Шурышкарском и в Приуральском районе. Данное сообщени...полностью>>

Главная > Диплом

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Державний вищий навчальний заклад IVрівня акредитації «Донецький національний технічний університет»

Інститут гірництва та геології

ГІРНИЧо-геологічний факультет

Один з найстарших факультетів вузу. Його традиції, наукова школа формувалися з 1931 р. Сьогодні ГГФ – це 5 кафедр, на яких працюють 12 професорів, докторів наук, та 31 доцент.

Факультет здійснює підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра за наступними напрямами:

 • Гірництво (сертифікати: Математика – від 140 балів, Фізика або Географія – від 124 балів, Українська мова та література – від 124 балів)

 • Геодезія, картографія та землеустрій (сертифі­кати: Географія – від 140 балів, Математика або Історія України – від 124 балів, Українська мова та література – від 124 балів)

 • Геологія (сертифікати: Математика – від 140 балів, Фізика або Географія – від 124 балів, Українська мова та література – від 124 балів).

Термін навчання для отримання кваліфікації бакалавра – 4 роки.

Після одержання диплома бакалавра бажаючі можуть підвищити свій освітній рівень до спеціаліста або магістра зі спеціальностей:

 • буріння свердловин (БС)

 • буріння свердловин зі спеціалізацією технологія і техніка розвідки родовищ корисних копалин (ТТР)

 • маркшейдерська справа (М)

 • геодезія (ІГ)

 • землеустрій та кадастр (ЗК)

 • геоінформаційні системи і технології (ГІС);

 • геологія зі спеціалізацією геологічна з'йомка, пошуки і розвідка родовищ корисних копалин (ГР).

Термін навчання для отримання кваліфікації спеціаліста – 1 рік, магістра – 1,5 роки.

Навчання ведеться за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонської декларації з використанням сучасних освітніх технологій. Випускаючи кафедри мають у своєму розпорядженні спеціалізовані навчальні та науково-дослідницькі лабораторії, комп'ютерні класи, підключені до Internet.

Студенти факультету проходять навчальну практику на обладнаних полігонах і в лабораторіях. Кращі студенти направляються на практику до Чехії і Польщі. Студенти напряму "Геологія" проходять практику в Криму. Під час виробничих практик студенти мають можливість отримати навички роботи на провідних підприємствах та установах області.

Студенти старших курсів, які успішно навчаються за напрямом "Геодезія, картографія та землеустрій", мають можливість пройти включене навчання в Технічному університеті (м. Штутгарт, Німеччина), Королевському інституті технологій (м. Стокгольм, Швеція).

При бажанні студент може отримати додаткову підготовку з іноземної мови, а також – паралельно з навчанням на факультеті – другу вищу освіту на військовій кафедрі або економічну на факультеті перепідготовки кадрів ДонНТУ. Також є можливість на конкурсній основі з 1 курсу отримувати другу спеціальність "Економіка підприємства" за інтегрованою програмою "Інженер-економіст" (на економічному факультеті).

Іногородні студенти в обов'язковому порядку забезпечуються гуртожитком в центрі міста.

Випускники факультету завжди необхідні на виробництві. Вони працюють в ЗАТ "Донецьксталь" (департамент буріння), "Екобургаз", "Екометан", ДУЕК "Донецьквугілля", ДП "Макіїввугілля", шахтах ім.О.Ф.За­сядька, "Красноармійська-Західна", "Донецькшахто­спецбуд", ДХК "Спецшахтобуріння", ДП "Донецький обласний геодезичний центр", ДП "Центр державного земельного кадастру", кар'єрах, флюсо-доломітних комбінатах, ДРГП "Донецькгеологія" та інших.

Після закінчення університету бажаючі можуть продовжити навчання в аспірантурі з метою здобуття наукового ступеня.

Запрошуємо Вас до вступу

на напрями підготовки та спеціальності нашого факультету

Контактні дані:

Деканат факультету розташовується в 9 корпусі ДонНТУ, ауд.9.404 (4 поверх). Поштова адреса:

вул. Артема, 58, Донецьк, Україна, 83001.

Телефони: (062) 301-03-75, (062) 338-09-94

e-mail: ggf@mine.dgtu.donetsk.ua

Сайт факультету: http://donntu.edu.ua/russian/strukt/institutes/igg/ggf/

Більш детальну інформацію можливо отримати на дні відкритих дверей, які пройдуть о 1000

19 листопада 2011 р., 17 грудня 2011 р., 28 січня 2012 р., 18 лютого 2012 р., 24 березня 2012 р., 21 квітня 2012 р.

Місце проведення – вул. Артема, 131, 11 корпус ДонНТУ, ауд. 305 (3 поверх). Проїзд тролейбусом або автобусом № 2 до зупинки "Студмістечко" ("Студгородок").

"Буріння свердловин" (БС)

і спеціалізація "Технологія і техніка розвідки родовищ корисних копалин" (ТТР)

Буріння не входить в коло спеціальностей, про які мріють з дитинства. І все ж у професії буровика стільки цікавого і незвичайного, що в розвинених країнах вона незмінно займає почесне місце в переліку престижних спеціальностей.

Потреба в бурінні надзвичайно широка і часом несподівана. Насолоджуючись мінеральною водою або користуючись газом, ми не замислюється, що цим зобов'язані буровикам, які видобули ці підземні багатства з великої глибини. Проїжджаючи по вулиці, навіть не уявляємо, що в цей момент під нею йде буріння горизонтальної свердловини-тунелю для прокладки комунікацій.

В даний час виник високий попит на бурові роботи. Випускники спеціальності "Буріння свердловин" забезпечують: буріння стволів і свердловин спецпризначення; буріння дегазаційних свердловин у діючих шахтах, як з під землі, так і з поверхні; реконструкцію гірничих підприємств, будівництво метрополітену і тунелів; інженерно-геологічні вишукування при будівництві; розвідку, видобуток та утилізацію газу на вугільних родовищах; пошук і видобуток запасів питної та технічної води, проведення геологорозвідувальних та інженерно-геологічних вишукувань на морському шельфі; розвідку родовищ корисних копалин, спорудження буронабивних паль і безліч інших видів робіт.

Отримання достовірної інформації про надра землі є одним із стратегічних завдань, без вирішення якої не можливо нормальне функціонування економіки кожної країни. Видобуток всіх корисних копалин, будівництво різноманітних споруд та транспортних комунікацій може здійснюватися тільки за умови детального вивчення будови надр і точного прогнозу про запаси мінерально-сировинних ресурсів. Рішенням цих найважливіших завдань і займаються випускники спеціалізації "Технологія і техніка розвідки родовищ корисних копалин", які за час навчання в університеті опановують сучасними високоефективними методами вивчення та діагностики надр, проведення розвідувальних робіт у будь-якій точці суші і на морському шельфі.

Спеціальність БС і її спеціалізація ТТР об'єднують великі області науково-практичної діяльності гірників, буровиків, геологів, машинобудівників, фахівців у галузі екології, економіки і комп'ютерних технологій, що дає нашим випускникам значні переваги в умовах жорстокої конкуренції на ринку праці як в Україні, так і за кордоном, та відкриває широкі можливості для створення власних фірм.

"Маркшейдерська справа" (М)

Сучасне гірниче підприємство (шахта, розріз, рудник, кар'єр) не може існувати без маркшейдерського забезпечення. Маркшейдер гірничого підприємства – фахівець, що володіє інформацією про родовище корисної копалини, стан гірничих робіт, їх механізації, транспорт і т.д. На основі наявних знань маркшейдер складає програму розвитку гірничих робіт.

Можливість підробки споруд та об'єктів, розрахунок заходів охорони, що нейтралізують руйнівний вплив гірничих робіт, прогноз деформацій при їхньому проведенні, будівництво метрополітену – все це робота маркшейдера.

Будівництво цивільного, промислового, оборонного типу вимагає високоточної маркшейдерського забезпечення. Реструктуризація гірничих підприємств базується на знанні повної інформації про гірничі виробки, запаси корисних копалин, що залишилися. Цю роботу виконує маркшейдерська служба.

Особливу перевагу спеціальність "Маркшей­дерська справа" набуває у зв'язку з вирішенням багатьох правових питань, які стикаються з різними формами власності: ліцензуванням видобув­них робіт, надрокорис­туванням, рекультивацією земель, приватизацією гірничих підприємств.

Диплом маркшей­дера дає право займати багато посад в гірничий промисловості, але роботу маркшейдера не може і не має права виконувати ніхто.

"ГЕОДЕЗІЯ" (ІГ), "Землеустрій та кадастр" (ЗК), "геоінформаційні системи і технології" (ГІС)

Головним для майбутнього фахівця зараз стало не тільки вміння вимірювати, але і знання в галузі інформатики, юриспруденції та економіки, щоб випускники знайшли своє місце не тільки в геодезичних і дослідницьких організаціях або на будівництві, а й в адміністрації міст і районів, судах, банках.

Знання основ теорії права, господарського та земельного права, а також економіки дозволяють ЗЕМЛЕВПОРЯДНИКАМ працювати експертами по землекористуванню та нерухомості в органах державної адміністрації, судах, банках, на біржах.

Фундаментальна підготовка в галузі інформатики, дистанційного зондування, супутникових вимірювань, управління земельними ресурсами та планування розвитку території відкриває для фахівців з Геоінформаційних систем і технологій широкі можливості працевлаштування та створення власних фірм.

Будівництво населених пунктів, доріг, каналів, ліній метрополітену, висотних будівель, землевпорядні роботи, розрахунок запусків ракет і космічних кораблів – все це не обходиться без участі інженера-геодезиста.

"ГЕОЛОГІЧНА ЗЙОМКА, ПОШУКИ І РОЗВІДКА РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН" (ГР)

Студенти цієї спеціальності вивчають всі природні процеси, що відбуваються на Землі, починаючи від землетрусів та вулканізму до процесів формування сучасної поверхні планети, на якій ми живемо. Ми навчимо Вас, як забезпечувати країну мінерально-сировинними ресурсами, необхідними для існування і розвитку всіх галузей промисловості та народного господарства. ГЕОЛОГ вивчає склад і будову оточуючих нас гірських порід і масивів, знає, як раціонально розвідати родовище мінеральної сировини, супроводжує його розробку. Без рішення геолога неможливе будівництво промислових комплексів, житлових будинків, лікарень, шкіл, метро, водосховищ, ліній електропередач та інших споруд. В умовах ринкової економіки необхідно проводити маркетинг корисної копалини, оцінювати конкурентоспроможність кожного родовища, зацікавити інвестора і отримати максимальний прибуток від капіталовкладень. Випускники цієї спеціальності працюють на гірничих підприємствах, в проектних та наукових інститутах, геологороз­відувальних і дослідницьких організаціях України і Росії.Скачать документ

Похожие документы:

 1. У західному науковому центрі

  Документ
  Бюлетень Західного наукового центру. 2010 / Національна академія наук України та Міністерство освіти і науки України. Західний науковий центр. – Львів: Паїс, 2010.

Другие похожие документы..