Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Инструкция'
Изучение сознания должно быть продолжено и дальше. А потому нам следует полнее усвоить семеричную конституцию человека и работу сознания в каждой из ...полностью>>
'Документ'
Информация о результатах реализации мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы«Развитие и муниципальная поддержка субъектов малого и сре...полностью>>
'Учебно-методический комплекс'
Курс “Социальная психология” разработан на основе государственного стандарта и предназначен для изучения студентами исторического факультета и включа...полностью>>
'Семинар'
Место проведения: Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский университет дружбы народов», Центр кол...полностью>>

Главная > Диплом

Сохрани ссылку в одной из сетей:

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Правління

ВАТ «Укртелеком»

_________________ Г.Б.Дзекон

«_28 » ____12_____ 2010 р.

ПЛАН-ГРАФІК

підвищення кваліфікації керівників і фахівців

товариства у філії “Центр післядипломної освіти”

ВАТ “Укртелеком” у 2011 році

Зміст

стор.

Адреса та телефони філії ЦПО (м.Київ) ………………………………….........................

3

Адреси та телефони територіально відокремлених структурних

підрозділів філії ЦПО………………………………………….............................................

4

Перелік навчальних груп…………………………………………………….......................

6

Програми з удосконалення професійних компетенцій керівників і фахівців

з маркетингу та організації продажу послуг .... .... .... .... .... .... .... .... ..

6

Маркетинг …………………………...……………....…………………...............................

6

Професійне навчання персоналу з продажу послуг .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....

7

Формування лояльності абонентів ……………………................................................

7

Правила та техніка продажу нових телекомунікаційних послуг ……..……..............

8

Технології взаємодії з клієнтами в процесі продажу послуг ……..……..……............

10

Програми з удосконалення професійних компетенцій керівників і фахівців

за технічними напрямами………………………….....................................

11

Технічна експлуатація транспортної телекомунікаційної мережі ......... ......... ........

11

Технічна експлуатація обладнання мереж доступу..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .... ....

13

Обладнання та технічна експлуатація систем комутації ............. .......... ....... .... ....

15

Обладнання та технічна експлуатація систем енергопостачання .... .... .... .... .... ...

17

Проектування ……………………………………………...................................................

18

Засоби проводового мовлення .......... .......... .......... .......... .......... .......... ...... .... ....

18

Таксофонне обладнання .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....

18

Побудова та технічна експлуатація автоматизованих систем .... .... .... .... .... .... ...

18

Інформаційні технології, програмні комплекси та обладнання локальних мереж ..

20

Захист інформації .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....

23

Комп’ютерна графіка …………………………...……………....…...................................

24

Програми з удосконалення управлінських та професійних компетенцій .... .... .
24

Менеджмент та розвиток управлінських компетенцій ….….…..................................

24

Управління персоналом .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....

24

Економіка, фінанси та бухгалтерський облік……………….….…................................

25

Правові питання роботи товариства ……...….…......................................................

25

Адаптаційні програми .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....

26

Мотиваційні програми .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....

26

Регіональна мережева Академія Cisco (м.Київ) ……………….....................................

28

Локальна мережева Академія Cisco (м.Львів) ……….….….….....................................

28

Програми підвищення кваліфікації з питань охорони праці, пожежної

безпеки та безпеки життєдіяльності .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....

29

Охорона праці............................................................................... ……..……..............

29

Пожежна безпека ……………………………………………………................................

33

Безпека життєдіяльності …………………………………………....................................

34

Академія інформаційних технологій Microsoft……………........................................

34

Центр тестування

35

Хронологічна послідовність навчальних груп………………………….....................

36

Анотації до навчальних курсів……………………………………………….....................

63

Пам’ятка для слухача дистанційної форми навчання………………….....................

198

Список скорочень…………………………………………………………………..................

199

Карти-схеми маршрутів філії ЦПО, регіональних відділень…………....................

200

інформаційні технології, програмні комплекси та обладнання

АДРЕСА ТА ТЕЛЕФОНИ

Філії «Центр післядипломної освіти» (ЦПО) (м.Київ)

Адреса: проспект Леся Курбаса, 7, м. Київ, 03194 тел./факс (044)274-06-99

E – mail: cpo@ukrtelecom.ua

В.о. директора

Поліщук Ірина Юріївна

(044)274-07-99

приймальня

(044)405-15-45

Заступник директора з питань навчальної роботи

Гура Костянтин Миколайович

(044)274-02-99

Заступник директора з питань розвитку та нових технологій навчання

Куліш Євген Борисович

(044)273-54-88

Заступник директора із

загальних питань

Бібік Володимир Андрійович

(044)274-03-99

Кафедри:

транспортних мереж

Соломенчук Віктор Дем’янович

(044)274-06-36

мереж доступу та

забезпечення послуг

Катков Юрій Ігорович

(044)274-05-56

інформаційних технологій

Могильний Сергій Борисович

(044)274-03-45

менеджменту, маркетингу, економіки та фінансів

Бородієнко Олександра Володимирівна

(044)274-05-17

Кабінети:

забезпечення життєдіяльності

Родіонов Костянтин Олексійович

(044)274-08-19

іноземних мов

Галач Ірина Миколаївна

(044)274-08-19

Відділи:

організації навчального процесу

Яновська Наталія Сергіївна

(044)274-06-02

планування навчального процесу

Сергієнко Валентина Василівна

(044)274-08-73

дистанційного навчання

Платоненко Ольга Юріївна

(044)274-03-06

Гуртожиток

м.Київ, вул. Кустанайська,6

(044)525-95-41

(044)524-48-56

Учбовий комплекс підвищення кваліфікації керівних кадрів (м.Ірпінь)

Андрушко Тетяна Леонідівна

(04497)95-329,

моб. 091-114-75-06

Адреси та телефони територіально відокремлених

структурних підрозділів філії ЦПО

Регіональні відділення (РВ)

Регіональне відділення №1

(м. Запоріжжя)

Начальник - Карапетян Карен Айказович

адреса: 69095 м. Запоріжжя, вул. Козача,35

тел. (061)787-57-55,тел./факс (061) 787-54-68

навчальний відділ

Приходько Ілона Олександрівна

тел. (061) 787-50-58

Регіональне відділення №2

(м. Львів)

Начальник - Стасишин Оксана Василівна

адреса: 79060 м. Львів, вул. І.Пулюя, 33а

тел./факс (032) 234-08-40

навчальний відділ

Левицька Катерина Миколаївна

тел. (032) 263-10-85

Локальна мережева академія CISCO

Кукурба Надія Петрівна

тел. (032) 234-08-44

Регіональне відділення №3

(м. Одеса)

Начальник – Молоканов Олексій Дмитрович

адреса: 65015 м. Одеса, вул. Корольова, 43

тел./факс(048) 746-34-01

навчальний відділ

Песоцький Олександр Валерійович

тел. (048) 746-34-02

Регіональне відділення №4

(м. Харків)

Начальник - Долбня Володимир Дмитрович

адреса: 61003 м. Харків, вул.Целіноградська,44

тел./факс (057) 336-63-39

навчальний відділ

Москальова Наталія Вікторівна

тел. (057) 337-82-66

Регіональне відділення №5

(м. Чернігів)

Начальник - Отрошко Лариса Миколаївна

адреса: 14010 м. Чернігів, вул.Макаренка,3

тел. (0462) 60-95-99, факс (0462) 64-48-23

навчальний відділ

Пентюх Вікторія Олександрівна

тел./факс (0462) 60-97-60

Кабінети

інформаційних технологій

в м. Луганську

Калашніков Володимир Анатолійович

адреса: 91016 м. Луганськ, вул. Поштова, 25

Луганська філія ВАТ ”Укртелеком”

тел./факс (0642) 93-25-85, 93-26-86

інформаційно-комунікаційних технологій в м. Севастополі

Рудаков Володимир Михайлович

адреса:99011 м. Севастополь,

пр.-т Героїв Сталінграда, 64

тел./факс (0692) 42-05-60

План

підвищення кваліфікації керівників і фахівців товариства у філії

Центр післядипломної освіти” ВАТ “Укртелеком” у 2011 році

з/п.

Найменування навчального закладу

Кількість

груп

У тому числі по кварталах

Примітка

1

2

3

4

1.

Центр післядипломної освіти

(м. Київ)

365

93

111

42

119

Регіональні відділення:

2.

№1 (м. Запоріжжя)

56

15

18

6

17

3.

№2 (м. Львів)

59

10

23

7

19

4.

№3 (м. Одеса)

24

7

6

4

7

5.

№4 (м. Харків)

50

13

20

3

14

6.

№5 (м. Чернігів)

25

7

8

3

7

7.

Кабінет інформаційних технологій

(м. Луганськ)

6

2

1

2

1

8.

Кабінет інформаційно-комунікаційних

технологій (м. Севастополь)

9

1

3

2

3

Всього:

594

148

190

69

187

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ГРУП

Шифр

групи

Напрям навчання

Тривалість навчання

(тижні)

Термін навчання

Місце

навчання

1

2

3

4

5

програми з удосконалення професійних компетенцій керівників і
фахівців з мАРКЕТИНГу та організації ПРОДАЖу ПОСЛУГ
МАРКЕТИНГ

6.3

Маркетингові комунікації: реклама, PR і персональний продаж телекомунікаційних послуг

1

ЦПО

6.5.1

Маркетинг та продаж телекомунікаційних послуг (керівники, які займаються маркетингом та продажем послуг)

1

РВ

м. Харків

6.5.2

Маркетинг та продаж телекомунікаційних послуг (керівники, які займаються маркетингом та продажем послуг)

1

РВ

м. Харків

6.6.1

Маркетинг та продаж телекомунікаційних послуг (фахівці з маркетингу та продажу послуг)

1

РВ

м. Харків

6.6.2

Маркетинг та продаж телекомунікаційних послуг (фахівці з маркетингу та продажу послуг)

1

РВ

м. Харків

6.8.1

Стратегічний маркетинг та просування нових телекомунікаційних послуг

(керівники, які займаються маркетингом та продажем послуг)

1

ЦПО

6.8.2

Стратегічний маркетинг та просування нових телекомунікаційних послуг

(керівники, які займаються маркетингом та продажем послуг)

1

ЦПО

6.9.1

Маркетинг та організація просування нових телекомунікаційних послуг

(керівники і фахівці, які займаються продажем послуг)

1

ЦПО

6.9.2

Маркетинг та організація просування нових телекомунікаційних послуг

(керівники і фахівці, які займаються продажем послуг)

1

ЦПО

6.9.3

Маркетинг та організація просування нових телекомунікаційних послуг

(керівники і фахівці, які займаються продажем послуг)

1

ЦПО

6.9.4

Маркетинг та організація просування нових телекомунікаційних послуг

(керівники і фахівці, які займаються продажем послуг)

1

ЦПО

6.12.1

Обслуговування корпоративних та бізнес-споживачів

1

ЦПО

6.12.2

Обслуговування корпоративних та бізнес-споживачів

1

ЦПО

6.13

Маркетинговий супровід телекомунікаційних послуг на основі технологій FTTх (NEW)

1

ЦПО

ФОРМУВАННЯ лояльності абонентів

7.1

Формування ефективної поведінки із споживачами

1

РВ

м. Харків

7.4.1

Культура спілкування з клієнтом

1

ЦПО

7.4.2

Культура спілкування з клієнтом

1

ЦПО

7.5.1

Формування ефективної поведінки із споживачами

1

ЦПО

7.5.2

Формування ефективної поведінки із споживачами

1

ЦПО

7.5.3

Формування ефективної поведінки із споживачами

1

ЦПО

7.6.1

Культура спілкування з клієнтом

3 дні

РВ

м. Харків

7.6.2

Культура спілкування з клієнтом

3 дні

РВ

м. Харків

9.4

Ефективні відносини із споживачами

1

ЦПО

ПРАВИЛА ТА ТЕХНІКА ПРОДАЖУ НОВИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

8.16.2

Техніка ефективного продажу нових телекомунікаційних послуг

1

8.16.3

Техніка ефективного продажу нових телекомунікаційних послуг

1

15.3.1

Інноваційні інструменти продажів

(навчання перенесено з 2010 року)

2 дні

15.3.2

Інноваційні інструменти продажів

2 дні

15.3.3

Інноваційні інструменти продажів

2 дні

15.12.1

Активний продаж послуг масовим споживачам (NEW)

2 дні

15.12.2

Активний продаж послуг масовим споживачам (NEW)

2 дні

15.12.3

Активний продаж послуг масовим споживачам (NEW)

2 дні

15.12.4

Активний продаж послуг масовим споживачам (NEW)

2 дні

15.12.5

Активний продаж послуг масовим споживачам (NEW)

2 дні

15.13.1

Пошук та залучення нових клієнтів масового сегменту (керівники структурних підрозділів, які займаються продажем послуг) (NEW)

2 дні

15.13.2

Пошук та залучення нових клієнтів масового сегменту (керівники структурних підрозділів, які займаються продажем послуг) (NEW)

2 дні

15.14.1

Пошук та залучення нових клієнтів масового сегменту (фахівці з маркетингу та продажу послуг)

2 дні

15.14.2

Пошук та залучення нових клієнтів масового сегменту (фахівці з маркетингу та продажу послуг)

2 дні

15.14.3

Пошук та залучення нових клієнтів масового сегменту (фахівці з маркетингу та продажу послуг)

2 дні

15.17.1

Підготовка успішних продажів (NEW)

2 дні

15.17.2

Підготовка успішних продажів (NEW)

2 дні

ТЕХНОЛОГІЇ ВЗАЄМОДІЇ З КЛІЄНТАМИ В ПРОЦЕСІ ПРОДАЖУ ПОСЛУГ

9.1

Техніка ефективної розмови з клієнтом

2 дні

ЦПО

9.3.1

Майстерність ведення комерційних переговорів

1

ЦПО

9.3.2

Майстерність ведення комерційних переговорів

1

ЦПО

9.5

Ефективне обслуговування споживачів на ринку телекомунікаційних послуг

1

9.6.1

Продаємо та обслуговуємо професійно

1

9.6.2

Продаємо та обслуговуємо професійно

1

9.6.3

Продаємо та обслуговуємо професійно

1

15.1.1

Технології взаємодії з клієнтом. Крок до професіоналізму

2 дні

15.1.2

Технології взаємодії з клієнтом. Крок до професіоналізму

2 дні

15.1.3

Технології взаємодії з клієнтом. Крок до професіоналізму

2 дні

15.2.1

Технології взаємодії з клієнтом. Удосконалені уміння

2 дні

15.2.2

Технології взаємодії з клієнтом. Удосконалені уміння

2 дні

15.2.3

Технології взаємодії з клієнтом. Удосконалені уміння

2 дні

15.2.4

Технології взаємодії з клієнтом. Удосконалені

уміння

2 дні

15.6

Управління психологічними чинниками в процесі обслуговування споживачів

3 дні

програми з удосконалення професійних компетенцій керівників і фахівців за технічними напрямами
технічна експлуатація транспортної телекомунікаційної МЕРЕЖі

Побудова та технічна експлуатація транспортних мереж з часовим

та спектральним розділенням каналів

1.1.1

Побудова транспортних мереж синхронної цифрової ієрархії

2

ЦПО

1.1.2.1

Транспортні мережі на основі технологій DWDM, CWDM та Ethernet

2

ЦПО

1.1.2.2

Транспортні мережі на основі технологій DWDM, CWDM та Ethernet

2

ЦПО

1.1.2.3

Транспортні мережі на основі технологій DWDM, CWDM та Ethernet

2

ЦПО

1.1.4.1

Будівництво та технічна експлуатація ВОЛЗ транспортних телекомунікаційних мереж (змішаний курс)

5

ЦПО

1.1.4.2

Будівництво та технічна експлуатація ВОЛЗ транспортних телекомунікаційних мереж (змішаний курс)

5

ЦПО

1.1.5

Обладнання та технічна експлуатація ВОСП CWDM виробництва компанії ЕСІ

(змішаний курс) (NEW)

5

07.11-09.12

ЦПО

05.12-09.12

(очно)

1.1.6

Обладнання та технічна експлуатація ВОСП DWDM виробництва компанії ЕСІ

(змішаний курс)

5

14.03-15.04

ЦПО

11.04-15.04 (очно)

1.1.7

Обладнання та технічна експлуатація ВОСП DWDM виробництва компанії CISCO

(змішаний курс)

5

17.01-18.02

ЦПО

14.02-18.02 (очно)

1.1.8

Обладнання та технічна експлуатація ВОСП СЦІ компанії LUCENT TECHNOLOGIES (змішаний курс)

5

10.05-10.06

ЦПО

06.06-10.06 (очно)

1.1.9.1

Обладнання та технічна експлуатація ЦСП ІКМ-30-4

2

10.01-21.01

РВ

м.Львів

1.1.9.2

Обладнання та технічна експлуатація ЦСП ІКМ-30-4

2

11.04-22.04

РВ

м.Львів

1.1.9.3

Обладнання та технічна експлуатація ЦСП ІКМ-30-4

2

17.10-28.10

РВ

м.Львів

1.1.10.1

Обладнання та технічна експлуатація ЦСП ІКМ-30С-4

2

10.01-21.01

ЦПО

1.1.10.2

Обладнання та технічна експлуатація ЦСП ІКМ-30С-4

2

07.02-18.02

ЦПО

1.1.10.3

Обладнання та технічна експлуатація ЦСП ІКМ-30С-4

2

05.12-16.12

РВ

м.Львів

1.1.11.1

Обладнання та технічна експлуатація ЦСП ІКМ-15/30

2

05.09-16.09

ЦПО

1.1.11.2

Обладнання та технічна експлуатація ЦСП ІКМ-15/30

2

19.09-30.09

ЦПО

1.1.12

Побудова сільської телефонної мережі з використанням обладнання КЛТ-30/60, АДІКМ-30х2, «УОРП» різних модифікацій, модемів Мегатранс, Watson різних типів

2

16.05-27.05

РВ

м.Чернігів

1.1.13.1

Обладнання та технічна експлуатація первинних мультиплексорів ОПМ-11, ОПМ-14, ОГМ-30, Т-130

2

17.10-28.10

РВ

м.Запоріжжя

1.1.13.2

Обладнання та технічна експлуатація первинних мультиплексорів ОПМ-11, ОПМ-14, ОГМ-30, Т-130

2

07.11-18.11

ЦПО

Побудова та технічна експлуатація IP – мереж

1.2.1

Побудова та технічна експлуатація TCP/IP- мереж (змішаний курс)

5

ЦПО

1.2.2.1

Побудова та технічна експлуатація телекомунікаційних мереж на основі технологій IP/MPLS (змішаний курс)

5

ЦПО

1.2.2.2

Побудова та технічна експлуатація телекомунікаційних мереж на основі технологій IP/MPLS (змішаний курс)

5

ЦПО

1.2.3

Обладнання та технічна експлуатація розподільних IP- мереж (змішаний курс) (NEW)

5

ЦПО

1.2.4.1

Побудова мультисервісних мереж Metro Ethernet (дистанційний курс)

4

ЦПО

1.2.4.2

Побудова мультисервісних мереж Metro Ethernet (дистанційний курс)

4

ЦПО

1.2.5

Побудова та технічна експлуатація мультисервісних мереж з використанням мультиплексорів DSLAM (змішаний курс)

5

ЦПО

1.2.6 + 1.2.7

Обладнання та технічна експлуатація мультиплексорів DSLAM МА5300, МА5600-Т, Hi-FOCuS (змішаний курс)

5

ЦПО

1.2.8.1

Мережа ІР- телефонії (дистанційний курс)

4

ЦПО

1.2.8.2

Мережа ІР- телефонії (дистанційний курс)

4

ЦПО

1.2.9

Побудова та технічне обслуговування обладнання систем ІР- телефонії

(змішаний курс)

5

ЦПО

1.2.10

Побудова мережі фіксованого телефонного зв’язку з використанням ІР-технологій (змішаний курс) (NEW)

5

ЦПО

1.2.11

Мережа ІР- телефонії

1

РВ

м.Запоріжжя

Системи сигналізації

1.3.1

Спільноканальна сигналізація № 7

4

ЦПО

1.3.5

Побудова мережі СКС-7. Технічна експлуатація обладнання СКС-7 ЦАТС 5ESS та ЕАТС «Дніпро»

2

21.02-04.03

РВ
м.Львів

1.3.6

Побудова цифрової абонентської сигналізації (DSS-1)

2

29.08-09.09

РВ

м. Одеса

1.3.8

Взаємодія систем сигналізації, що використовуються на телефонних мережах України

1

21.03-25.03

РВ

м.Запоріжжя

Експлуатаційні вимірювання

1.5.1.1

Експлуатаційні вимірювання параметрів обладнання лінійно-кабельних споруд (ЛКС) місцевої мережі (змішаний курс)

5

03.05-03.06

ЦПО

30.05-03.06 (очно)

1.5.1.2

Експлуатаційні вимірювання параметрів обладнання лінійно-кабельних споруд (ЛКС) місцевої мережі (змішаний курс)

5

03.10-04.11

ЦПО

31.10-04.11 (очно)

1.5.1.3

Експлуатаційні вимірювання параметрів обладнання лінійно-кабельних споруд (ЛКС) місцевої мережі (змішаний курс)

5

24.10-25.11

ЦПО

21.11-25.11 (очно)

1.5.2

Метрологічне забезпечення технічної експлуатації транспортних телекомунікацій-них мереж

1

03.10-07.10

РВ

м. Харків

1.5.3

Вимірювання на з’єднувальних лініях для модемів комутованого доступу та xDSL

2

21.02-04.03

РВ

м.Чернігів

1.5.4

Методика виявлення несправностей у цифровій мережі та пошук пошкоджень на лініях зв’язку з обладнанням ІКМ та xDSL за допомогою сучасних вимірювальних приладів

2

26.09- 07.10

РВ

м.Чернігів

1.5.5.1

Вимірювання та випробування у сфері поширення державного метрологічного нагляду

2

17.01-28.01

ЦПО

1.5.5.2

Вимірювання та випробування у сфері поширення державного метрологічного нагляду

2

31.01-11.02

ЦПО

1.5.5.3

Вимірювання та випробування у сфері поширення державного метрологічного нагляду

2

21.02-04.03

ЦПО

1.5.5.4

Вимірювання та випробування у сфері поширення державного метрологічного нагляду

2

14.03-25.03

ЦПО

технічна експлуатація обладнання мереж доступу

Проводові мережі доступу

2.1.2

Побудова мереж доступу на основі технології хDSL, типове обладнання та особливості технічної експлуатації

2

05.12-16.12

ЦПО

2.1.3

Технічне забезпечення якості мультимедій-них послуг, що надаються за технологією xDSL (змішаний курс)

5

31.10-02.12

ЦПО

28.11-02.12 (очно)

2.1.4

Технічне забезпечення якості мультимедій-них послуг, що надаються за технологією xDSL

1

11.04-15.04

РВ

м.Запоріжжя

2.1.5.1

Адміністрування та експлуатація мережі VPN на базі ADSL

2

10.01-21.01

РВ
м.Львів

2.1.5.2

Адміністрування та експлуатація мережі VPN на базі ADSL

2

05.09-16.09

РВ
м.Львів

2.1.6.1

Побудова, будівництво та технічна експлуатація оптичних мереж доступу за технологіями FTТх (волокно в точку «х») (змішаний курс)

5

17.01-18.02

ЦПО

14.02-18.02 (очно)

2.1.6.2

Побудова, будівництво та технічна експлуатація оптичних мереж доступу за технологіями FTТх (волокно в точку «х») (змішаний курс)

5

24.10-25.11

ЦПО

21.11-25.11 (очно)

2.1.7

Побудова та технічна експлуатація мережі доступу за технологіями FTTx (змішаний курс)

5

31.10-02.12

РВ

м.Запоріжжя

28.11-02.12

(очно)

2.1.9

Побудова сучасних систем доступу

2

30.05-10.06

РВ

м. Одеса

2.1.10

Мережі доступу на базі системи SI-2000 (NEW)

2

10.10-21.10

ЦПО

2.1.12

Обладнання та технічна експлуатація цифрової системи ущільнення абонентських ліній (ЦСУАЛ)

1

28.03-01.04

РВ

м. Одеса

2.1.13

Управління та експлуатація мережі ISDN

1

17.01-21.01

РВ

м. Одеса

Безпроводові мережі доступу

2.2.1

Побудова мереж мобільного зв’язку третього покоління wcdma/umts

2

21.03-01.04

ЦПО

2.2.3.1

Технології бездротових мереж та радіодосту-пу в Інтернет WiFi i WiMAX

2

17.01-28.01

ЦПО

2.2.3.2

Технології бездротових мереж та радіодосту-пу в Інтернет WiFi i WiMAX

2

07.11-18.11

ЦПО

2.2.8

Сучасні технології безпроводових мереж України

1

18.04-22.04

РВ

м. Одеса

2.2.9

Впровадження сучасних технологій WI-FI

1

21.11-25.11

РВ

м. Харків

обладнання та технічна експлуатація СИСТЕМ КОМУТАЦІЇ

Системи комутації. Технічне обслуговування та експлуатація

3.2.2

Система комутації EWSD (змішаний курс)

5

14.02-18.03

ЦПО

14.03-18.03 (очно)

3.2.3

Система комутації ALCATEL 1000 E-10

2

04.04-15.04

ЦПО

3.2.4

АТСК-У з електронними регістрами

2

10.01-21.01

ЦПО

3.2.5.1

АТС КЕ “Квант”

2

31.01-11.02

ЦПО

3.2.5.2

АТС КЕ “Квант”

2

26.09-07.10

ЦПО

3.2.6.1

АТС “КВАНТ-Є” (Євроквант)

2

30.05-10.06

РВ
м.Львів

3.2.6.2

АТС “КВАНТ-Є” (Євроквант)

2

19.09-30.09

РВ
м.Львів

3.2.7

Проектування, програмування установчих даних в ЦСК «Квант-Є»

2

24.01-04.02

РВ
м.Львів

3.2.8.1

Технічне обслуговування АТС «Квант-Є» (Євроквант)

2

28.03-08.04

РВ
м.Львів

3.2.8.2

Технічне обслуговування АТС «Квант-Є» (Євроквант)

2

31.10-11.11

РВ
м.Львів

3.2.9

Система комутації 5ESS

2

11.04-22.04

РВ
м.Львів

3.2.10

Бази даних ЦСК 5ESS. Комплекс програмного забезпечення ЦСК 5ESS

2

17.10-28.10

РВ
м.Львів

3.2.12

ЕАТС МТ-20/25

2

24.01-04.02

Каб.інформ.-комунікац.

технологій

м. Севастополь

3.2.16

КЕ ІАЦСК «Істок»

2

14.03-25.03

РВ

м.Запоріжжя

3.2.17.1

ЕАТС «Дніпро», ЕАТС-С/МН «Сура»

2

24.01-04.02

РВ

м.Запоріжжя

3.2.17.2

ЕАТС «Дніпро», ЕАТС-С/МН «Сура»

2

26.09-07.10

РВ

м.Запоріжжя

3.2.22.1

АТСК-100/2000

2

14.02-25.02

РВ

м.Запоріжжя

3.2.22.2

АТСК-100/2000

2

28.03-08.04

РВ

м.Запоріжжя

3.2.22.3

АТСК-100/2000

2

23.05-03.06

РВ

м.Запоріжжя

3.2.22.4

АТСК-100/2000

2

14.11-25.11

РВ

м.Запоріжжя

3.2.23

Модернізація обладнання АТСК-50/200, АТСК-100/2000

2

10.01-21.01

РВ

м.Чернігів

3.2.24

ЕАТС “ДОНЕЦЬ“

2

16.05-27.05

РВ

м. Харків

3.2.25

Побудова, функціонування та експлуатація ЕАТС «ДОНЕЦЬ-2/3»

2

14.03-25.03

РВ

м. Харків

3.2.27

Контроль якості послуг у телекомунікаціях

2

04.04-15.04

РВ

м. Одеса

Цифрова АТС ЄС-11

3.3.1

Цифрова АТС ЄС-11

2

30.05-10.06

РВ

м. Харків

3.3.2.1

Експлуатація АТС ЄС-11

2

24.01-04.02

РВ

м. Харків

3.3.2.2

Експлуатація АТС ЄС-11

2

03.10-14.10

РВ

м. Харків

3.3.3

Підключення цифрових відомчих міні-АТС до цифрових АТС ВАТ «Укртелеком»

1

21.11-25.11

РВ

м. Харків

3.3.4

Функціональні особливості побудови і експлуатації станції ЄС-11 та особливості роботи з програмою ведення моніторингу станції Agent

1

10.01-14.01

РВ

м. Харків

ЕАТС SI-2000

3.4.2

Функціональні особливості побудови, адміністрування та обслуговування станції SI-2000

2

17.10-28.10

РВ

м. Харків

3.4.4

Технічне обслуговування та експлуатація ЕАТС SI-2000 (змішаний курс)

5

03.10-04.11

ЦПО

31.10-04.11 (очно)

3.4.5

Технічне обслуговування та експлуатація ЕАТС SI-2000

2

05.09-16.09

РВ

м. Харків

3.4.9

Сучасні мережі та термінальні пристрої документального електрозв’язку

2

14.02-25.02

РВ

м. Харків

3.4.10

Сучасна вимірювальна техніка для АТС

2

28.11-09.12

РВ

м.Чернігів

Станційне обладнання

3.5.1

Апаратура визначення номера типів “ПЭУ АОНм”, “ПЭУ АОН”(змішаний курс)

5

14.03-15.04

ЦПО

11.04-15.04 (очно)

3.5.4

Апаратура погодинного обліку вартості з’єднань «ІТЕК», «ІННОВІНН»

2

21.03-01.04

ЦПО

3.5.5

Апаратура погодинного обліку вартості з’єднань «Крокус», «Електронні системи»

2

07.11-18.11

ЦПО

Лінійно-кабельні системи та кросове обладнання

3.6.1.1

Визначення якості мідних кабельних ліній і структурованих кабельних систем

(змішаний курс) (NEW)

5

31.01-04.03

ЦПО

28.02-04.03 (очно)

3.6.1.2

Визначення якості мідних кабельних ліній і структурованих кабельних систем

(змішаний курс) (NEW)

5

26.09-28.10

ЦПО

24.10-28.10 (очно)

3.6.2

Сучасні структуровані кабельні системи

2

14.02-25.02

ЦПО

3.6.3.1

Кросове обладнання виробництва компаній: REICHLE & DE-MASSARI, QUANTE A6, KRONE та інших (дистанційний курс)

4

07.02-04.03

ЦПО

3.6.3.2

Кросове обладнання виробництва компаній: REICHLE & DE-MASSARI, QUANTE A6, KRONE та інших (дистанційний курс)

4

03.10-28.10

ЦПО

3.6.4

Кросове обладнання виробництва компаній: REICHLE & DE- MASSАRI, QUANTE A6, KRONE та інших

1

24.10-28.10

РВ

м. Харків

3.6.5

Сучасні структуровані кабельні системи сільських мереж

2

28.11-09.12

РВ

м. Харків

3.6.6.1

Сучасні технології на ЛКС

1

17.01-21.01

РВ

м.Запоріжжя

3.6.6.2

Сучасні технології на ЛКС

1

16.05-20.05

РВ

м.Запоріжжя

3.6.6.3

Сучасні технології на ЛКС

1

05.09-09.09

РВ

м.Запоріжжя

3.6.7.1

Підготовка кабельної лінії до впровадження технології DSL

1

20.06-24.06

РВ

м.Запоріжжя

3.6.7.2

Підготовка кабельної лінії до впровадження технології DSL

1

31.10-04.11

РВ

м.Запоріжжя

3.6.9.1

Визначення якості мідних кабельних ліній

1

10.01-14.01

ЦПО

3.6.9.2

Визначення якості мідних кабельних ліній

1

30.05-03.06

ЦПО

3.6.9.3

Визначення якості мідних кабельних ліній

1

19.09-23.09

ЦПО

обладнання та технічна експлуатація СИСТЕМ енергопостачання

3.7.1.1

Нова техніка та експлуатація електроустановок. Автоматизовані дизель-генераторні електростанції

1

26.09-30.09

РВ

м. Одеса

3.7.1.2

Нова техніка та експлуатація електроустановок. Автоматизовані дизель-генераторні електростанції

1

07.11-11.11

РВ

м. Харків

3.7.1.3

Нова техніка та експлуатація електроустановок. Автоматизовані дизель-генераторні електростанції

1

12.12-16.12

РВ

м. Одеса

3.7.2.1

Нова техніка та експлуатація електроус-тановок. Системи життєзабезпечення (Кондиціонери. Вентиляційні установки. Холодильники)

1

31.01-04.02

РВ

м. Одеса

3.7.2.2

Нова техніка та експлуатація електроус-тановок. Системи життєзабезпечення (Кондиціонери. Вентиляційні установки. Холодильники)

1

31.10-04.11

РВ

м. Одеса

3.7.3.1

Нова техніка та експлуатація електро-установок. Електроживильні установки

2

21.02-04.03

РВ

м. Одеса

3.7.3.2

Нова техніка та експлуатація електро-установок. Електроживильні установки

2

16.05-27.05

РВ

м. Одеса

3.7.4.1

Нова техніка та експлуатація електро-установок. Енергопостачання та енергозбереження

2

17.10-28.10

РВ

м. Одеса

3.7.4.2

Нова техніка та експлуатація електро-установок. Енергопостачання та енергозбереження

2

07.11-18.11

РВ

м. Одеса

3.7.4.3

Нова техніка та експлуатація електро-установок. Енергопостачання та енергозбереження

2

28.11-09.12

РВ

м. Одеса

3.7.5

Сучасні енергозберігаючі імпульсні системи електроживлення технічних засобів телекомунікацій

2

14.03-25.03

РВ

м. Одеса

3.7.6.1

Експлуатаційні вимірювання параметрів електроживильних установок

1

07.02-11.02

РВ

м. Одеса

3.7.6.2

Експлуатаційні вимірювання параметрів електроживильних установок

1

12.09-16.09

РВ

м. Одеса

проектування

2.3.5.1

Технологія FTTx. Методика проектування (NEW)

2

28.11-09.12

ЦПО

2.3.5.2

Технологія FTTx. Методика проектування (NEW)

2

12.12-23.12

ЦПО

3.8.1

Проектування лінійних споруд

1

24.01-28.01

РВ

м. Одеса

3.8.2

Розробка кошторисної та техніко-економічної частин проектів

1

21.11-25.11

РВ

м. Одеса

засоби проводового мовлення

3.9.1

Експлуатація засобів проводового мовлення. Лінійні споруди проводового мовлення

1

28.03-01.04

РВ

м.Чернігів

3.9.2.1

Експлуатація засобів проводового мовлення. Станційні пристрої

1

11.04-15.04

РВ

м.Чернігів

3.9.2.2

Експлуатація засобів проводового мовлення. Станційні пристрої

1

19.09-23.09

РВ

м.Чернігів

таксофонне обладнання

3.10.1

Таксофонне обладнання

1

17.01-21.01

РВ

м. Харків

інформаційні технології, програмні комплекси та обладнання
локальних мереж

Новітні інформаційні технології

5.1.2

Управління проектами з використанням MS Project 2007

1

10.01-14.01

ЦПО

5.1.11.1

Практичні аспекти надання послуг доступу в Інтернет за технологіями ADSL, FTTB та їх технічна підтримка

1

29.08-02.09

Каб.інформ.-комунікац.

технологій

м. Севастополь

5.1.11.2

Практичні аспекти надання послуг доступу в Інтернет за технологіями ADSL, FTTB та їх технічна підтримка

1

05.09-09.09

Каб.інформ.-комунікац.

технологій

м. Севастополь

Маршрутизатори фірми Cisco

5.2.1

Застосування маршрутизаторів фірми CISCO у локальних комп'ютерних мережах

3

31.01-18.02

ЦПО

5.2.2

Застосування маршрутизаторів фірми CISCO у комплексних комп’ютерних мережах

3

14.03-01.04

ЦПО

5.2.3

Застосування маршрутизаторів CISCO у комп’ютерних мережах нового покоління

3

10.10-28.10

ЦПО

5.2.4.1

Адміністрування вузла Інтернет з використанням маршрутизаторів CISCO (дистанційний курс)

6

11.04-20.05

РВ
м.Львів

5.2.4.2

Адміністрування вузла Інтернет з використанням маршрутизаторів CISCO (дистанційний курс)

6

23.05-01.07

РВ
м.Львів

5.2.5

ІР- телефонія на базі обладнання фірми Cisco (дистанційний курс)

6

19.09-28.10

РВ
м.Львів

Комп’ютерні мережі

5.3.1.1

Комп’ютерні мережі для системних адміністраторів (змішаний курс)

6

28.02-08.04

ЦПО

28.03-08.04 (очно)

5.3.1.2

Комп’ютерні мережі для системних адміністраторів (змішаний курс)

6

16.05-24.06

ЦПО

14.06-24.06

(очно)

5.3.9

Конфігурування обладнання абонентського доступу до глобальних мереж

2

14.03-25.03

Каб.інформ.

технологій

м. Луганськ

Операційні системи

5.4.2

Проектування, налаштування та керування мережею на основі Windows 2003 Server

2

10.01-21.01

ЦПО

5.4.3.1

Адміністрування операційної системи MS Windows 7 (NEW)

2

23.05-03.06

ЦПО

5.4.3.2

Адміністрування операційної системи MS Windows 7 (NEW)

2

10.10-21.10

ЦПО

5.4.4

Створення, конфігурування та керування службою каталогів Windows Server 2008 Active Directory (NEW)

2

24.01-04.02

ЦПО

5.4.5

Створення, налаштування та усунення несправностей мережевої інфраструктури Windows 2008 Server

2

14.03-25.03

ЦПО

5.4.8.1

Адміністрування серверу на базі ПК з операційною системою UNIX (NEW)

2

26.09-07.10

ЦПО

5.4.8.2

Адміністрування серверу на базі ПК з операційною системою UNIX (NEW)

2

07.11-18.11

ЦПО

5.4.9

Операційні системи Lіnux та FreeBSD

3

04.04-22.04

Каб.інформ.

технологій

м. Луганськ

Інтегрований пакет MS Office

5.5.2.1

Мистецтво створення та проведення презентацій

1

18.04-22.04

ЦПО

5.5.2.2

Мистецтво створення та проведення презентацій

1

05.09-09.09

ЦПО

5.5.5.1

Використання інтегрованого пакета MS Office 2007

2

07.02-18.02

ЦПО

5.5.5.2

Використання інтегрованого пакета MS Office 2007

2

31.10-11.11

ЦПО

5.5.7

Використання Microsoft Visio 2007 (NEW)

1

05.12-09.12

ЦПО

Бази даних

5.6.1

Розробка та інтеграція інформаційних систем на основі СУБД

2

11.04-22.04

ЦПО

5.6.2

Введення в Oracle. Програмування на PL/SQL

2

24.01-04.02

Каб.інформ.

технологій

м. Луганськ

5.6.11

База даних Oracle 10g: Основи SQL (Oracle Database 10g: SQL Fundamentals)

1

28.03-01.04

РВ

м. Харків

5.6.13.

Обробка даних з використанням MYSQL в станції ЄС-11

3 дні

07.09-09.09

РВ

м. Харків

Програмування

5.7.1

Технологія AJAX для побудови інтерактивних інтерфейсів корпоративного веб-порталу (змішаний курс) (NEW)

5

31.10-02.12

ЦПО

28.11-02.12

(очно)

5.7.2

Технології побудови Web-сторінок та обміну інформаційними ресурсами (змішаний курс)

6

24.01-04.03

ЦПО

21.02-04.03 (очно)

5.7.4

Мова програмування Javascript

(змішаний курс) (NEW)

4

05.09-30.09

ЦПО

19.09-30.09 (очно)

5.7.5.1

Встановлення та обслуговування Web-сервера. Мова програмування РНР

1

20.06-24.06

РВ
м.Львів

5.7.5.2

Встановлення та обслуговування Web-сервера. Мова програмування РНР

1

14.11-18.11

РВ
м.Львів
програми з удосконалення управлінських та
професійних компетенцій
МЕНЕДЖМЕНТ ТА РОЗВИТОК УПРАВЛІНСЬКИХ КОМПЕТЕНЦІЙ

10.2

Процесний підхід до управління в сфері телекомунікацій

3 дні

10.9

Менеджмент у телекомунікаціях

4

10.14

Сучасне діловодство та архівна справа

1

19.09-23.09

РВ

м.Запоріжжя

УПРАВЛІНня персоналом

10.7.1

Психотехнологія управління персоналом

1

04.04-08.04

ЦПО

10.7.2

Психотехнологія управління персоналом

1

23.05-27.05

ЦПО

10.7.3

Психотехнологія управління персоналом

1

26.09-30.09

ЦПО

10.8

Психологічні аспекти роботи кадрових служб

1

24.10-28.10

ЦПО

15.15.1

Мистецтво управління персоналом

2 дні

18.04-19.04

Харківська філія

15.15.2

Мистецтво управління персоналом

2 дні

12.05-13.05

Харківська філія

15.15.3

Мистецтво управління персоналом

2 дні

06.06-07.06

Одеська філія

15.15.4

Мистецтво управління персоналом

2 дні

09.06-10.06

Одеська філія

15.15.5

Мистецтво управління персоналом

2 дні

05.12-06.12

Донецька філія

ЕКОНОМІКА, ФІНАНСИ ТА БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

11.1

Сучасні питання економіки у сфері телекомунікацій

1

10.01-14.01

ЦПО

11.3.1

Облік дебіторської заборгованості та шляхи її зменшення

1

16.05-20.05

ЦПО

11.3.2

Облік дебіторської заборгованості та шляхи її зменшення

1

10.10-14.10

ЦПО

11.4

Зміни в податковому законодавстві України

1

31.01-04.02

ЦПО

11.7

Зміни в законодавстві щодо обліку не оборо-тних активів. Капітальне будівництво – актуальні роз’яснення контролюючих органів

1

24.01-28.01

ЦПО

11.9

Основні економіко-статистичні показники діяльності оператора телекомунікацій

1

14.02-18.02

РВ

м. Одеса

11.17

Положення (стандарти) бухгалтерського обліку (облік запасів)

1

14.02-18.02

РВ

м. Харків

11.19

Положення (стандарти) бухгалтерського обліку (облік розрахунків)

1

28.02- 04.03

РВ

м. Харків

мотиваційні програми

10.24.1

Англійська мова в усіх аспектах

(початковий рівень)

12

05.09-25.11

ЦПО

10.24.2

Англійська мова в усіх аспектах

(початковий рівень)

12

12.09-02.12

ЦПО

10.24.3

Англійська мова в усіх аспектах

(початковий рівень)

12

19.09-09.12

ЦПО

10.25.1

Англійська мова в усіх аспектах

(середній рівень)

16

31.01-20.05

ЦПО

10.25.2

Англійська мова в усіх аспектах

(середній рівень)

16

07.02-27.05

ЦПО

10.25.3

Англійська мова в усіх аспектах

(середній рівень)

16

14.02-03.06

ЦПО

10.25.4

Англійська мова в усіх аспектах

(середній рівень)

16

14.02-03.06

ЦПО

10.26

Англійська мова в усіх аспектах

(вищий рівень) (NEW)

16

31.01-20.05

ЦПО

РЕГІОНАЛЬНА МЕРЕЖЕВА АКАДЕМІЯ CISCO (М. КИЇВ)

19.1.1

Використання обладнання Cisco (CCNA Exploration семестр 1) (дистанційний курс)

4

17.01-11.02

ЦПО

19.1.2

Використання обладнання Cisco (CCNA Exploration семестр 1) (дистанційний курс)

4

14.02-11.03

ЦПО

19.2.1

Використання обладнання Cisco (CCNA Exploration семестр 2) (змішаний курс)

5

14.02-18.03

ЦПО

14.03-18.03 (очно)

19.2.2

Використання обладнання Cisco (CCNA Exploration семестр 2) (змішаний курс)

5

21.03-22.04

ЦПО

18.04-22.04 (очно)

19.3

Використання обладнання Cisco (CCNA Exploration семестр 3) (дистанційний курс)

4

05.09-30.09

ЦПО

19.4

Використання обладнання Cisco (CCNA Exploration семестр 4) (змішаний курс)

5

03.10-04.11

ЦПО

31.10-04.11 (очно)

19.6

Побудова багаторівневих комутованих мереж на базі обладнання компанії CISCO (BCMSN CCNP) (змішаний курс)

5

31.10-02.12

28.11-02.12

(очно)

ЦПО

ЛОКАЛЬНА МЕРЕЖЕВА АКАДЕМІЯ CISCO (М. ЛЬВІВ)

20.1

Побудова багаторівневих комутованих мереж на базі обладнання фірми Cisco (BCMSN CCNP) (дистанційний курс)

6

03.10-11.11

РВ
м.Львів

20.2

Забезпечення безпеки в конвергентних глобальних мережах на базі обладнання фірми Cisco (ISCW CCNP) (дистанційний курс)

6

24.10-02.12

РВ
м.Львів

20.3

Оптимізація конвергентних мереж на базі обладнання фірми Cisco (ONT CCNP) (дистанційний курс)

6

14.11-23.12

РВ
м.Львів

20.4

Розгортання маштабованих мереж на базі обладнання фірми Cisco (BSCI CCNP) (дистанційний курс)

6

20.06-29.07

РВ
м.Львів

20.5

Комп’ютерні мережі та обладнання фірми CISCO за програмою CNAP CCNA Exploration (дистанційний курс)

16

семестр 1

4

16.05-10.06

РВ
м.Львів

семестр 2

4

05.09-30.09

РВ
м.Львів

семестр 3

4

10.10-04.11

РВ
м.Львів

семестр 4

4

14.11-09.12

РВ
м.Львів

20.6

Комп’ютерні мережі та обладнання фірми Cisco за програмою CNAP CCNA Discovery (дистанційний курс)

8

семестр 1

2

10.01-21.01

РВ
м.Львів

семестр 2

2

31.01-11.02

РВ
м.Львів

семестр 3

2

21.02-04.03

РВ
м.Львів

семестр 4

2

14.03-25.03

РВ
м.Львів

20.7.

Проектування мережевих рішень CISCO (DESGN) (дистанційний курс)

4

11.04-06.05

РВ
м.Львів

20.8.

Реалізація безпеки мереж на базі CISCO IOS (IINS) (дистанційний курс)

6

04.04-13.05

РВ
м.Львів
програми підвищення кваліфікації з питань охорони праці , пожежної безпеки та безпеки ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

ОХОРОНА ПРАЦІ

16.2

Охорона праці

(заступники начальників центрів (РЦТЕТТМ) з питань технічної експлуатації, з питань організації роботи регіональних підрозділів та із загальних питань філії «Дирекція первинної мережі». Члени постійно діючих комісій філії «Дирекція первинної мережі»)

1

24.01-28.01

ЦПО

(м. Ірпінь)

16.3.1

Охорона праці

(інженери з охорони праці і фахівці , на яких покладені обов’язки з організації та ведення роботи з питань охорони праці)

1

28.03-01.04

ЦПО

(м.Ірпінь)

16.3.2

Охорона праці

(інженери з охорони праці і фахівці , на яких покладені обов’язки з організації та ведення роботи з питань охорони праці)

1

16.05-20.05

ЦПО

(м.Ірпінь)

16.3.3

Охорона праці

(інженери з охорони праці і фахівці , на яких покладені обов’язки з організації та ведення роботи з питань охорони праці)

1

31.10-04.11

ЦПО

(м.Ірпінь)

16.4.1

Охорона праці

(начальники цехів (центрів) філій, які проходять навчання вперше)

1

20.06-24.06

РВ

м.Запоріжжя

16.4.2

Охорона праці

(начальники цехів (центрів) філій, які проходять навчання вперше)

1

12.09-16.09

РВ

м.Запоріжжя

16.5

Охорона праці

(заступники начальників центрів (цехів) філій з питань технічної експлуатації, загальних питань та будівництва, які проходять навчання вперше)

1

05.09-09.09

ЦПО

(м.Ірпінь)

16.6.1

Охорона праці

(керівники і фахівці, які є членами комісій з перевірки знань з охорони праці філій, центрів)

1

14.03-18.03

ЦПО

(м.Ірпінь)

16.6.2

Охорона праці

(керівники і фахівці, які є членами комісій з перевірки знань з охорони праці філій, центрів)

1

21.11-25.11

ЦПО

(м.Ірпінь)

16.6.3

Охорона праці

(керівники і фахівці, які є членами комісій з перевірки знань з охорони праці філій, центрів)

1

28.11-02.12

ЦПО

(м.Ірпінь)

16.7

Охорона праці

(фахівці з охорони праці цехів, центрів)

3

05.12-23.12

РВ

м.Запоріжжя

16.8.1

Охорона праці

(фахівці з охорони праці цехів, центрів)

1

17.01-21.01

РВ

м.Запоріжжя

16.8.2

Охорона праці

(фахівці з охорони праці цехів, центрів)

1

14.02-18.02

РВ

м.Запоріжжя

16.8.3

Охорона праці

(фахівці з охорони праці цехів, центрів)

1

06.06-10.06

РВ

м.Запоріжжя

16.8.4

Охорона праці

(фахівці з охорони праці цехів, центрів)

1

29.08-02.09

РВ

м.Запоріжжя

16.9.1

Охорона праці

(керівники і фахівці, які є членами постійно діючих комісій з перевірки знань з охорони праці)

1

28.02-04.03

РВ

м.Запоріжжя

16.9.2

Охорона праці

(керівники і фахівці, які є членами постійно діючих комісій з перевірки знань з охорони праці)

1

14.03-18.03

РВ

м.Запоріжжя

16.9.3

Охорона праці

(керівники і фахівці, які є членами постійно діючих комісій з перевірки знань з охорони праці)

1

19.09-23.09

РВ

м.Запоріжжя

16.9.4

Охорона праці

(керівники і фахівці, які є членами постійно діючих комісій з перевірки знань з охорони праці)

1

24.10-28.10

РВ

м.Запоріжжя

16.9.5

Охорона праці

(керівники і фахівці, які є членами постійно діючих комісій з перевірки знань з охорони праці)

1

07.11-11.11

РВ

м.Запоріжжя

16.9.6

Охорона праці

(керівники і фахівці, які є членами постійно діючих комісій з перевірки знань з охорони праці)

1

21.11-25.11

РВ

м.Запоріжжя

ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

17.2.1

Пожежна безпека

(начальники цехів, фахівці з пожежної безпеки філій, цехів (центрів), які проходять навчання вперше)

1

17.01-21.01

ЦПО

(м.Ірпінь)

17.2.2

Пожежна безпека

(начальники цехів, фахівці з пожежної безпеки філій, цехів (центрів), які проходять навчання вперше)

1

07.02-11.02

ЦПО

(м.Ірпінь)

17.2.3

Пожежна безпека

(начальники цехів, фахівці з пожежної безпеки філій, цехів (центрів), які проходять навчання вперше)

1

14.02-18.02

ЦПО

(м.Ірпінь)

17.3.1

Пожежна безпека

(керівники, які є головами пожежно-технічних комісій)

1

28.03-01.04

РВ

м.Запоріжжя

17.3.2

Пожежна безпека

(керівники, які є головами пожежно-технічних комісій)

1

11.04-15.04

РВ

м.Запоріжжя

17.3.3

Пожежна безпека

(керівники, які є головами пожежно-технічних комісій)

1

16.05-20.05

РВ

м.Запоріжжя

17.3.4

Пожежна безпека

(керівники, які є головами пожежно-технічних комісій)

1

30.05-03.06

РВ

м.Запоріжжя

17.3.5

Пожежна безпека

(керівники, які є головами пожежно-технічних комісій)

1

03.10-07.10

РВ

м.Запоріжжя

17.3.6

Пожежна безпека

(керівники, які є головами пожежно-технічних комісій)

1

10.10-14.10

РВ

м.Запоріжжя

Безпека життєдіяльності

18.2

Організація роботи з питань цивільної оборони

1

06.06-10.06

ЦПО

(м.Ірпінь)

18.4

Безпека експлуатації виробничих будівель і споруд

1

31.01-04.02

РВ

м.Запоріжжя

18.6

Організація роботи по забезпеченню безпеки дорожнього руху відомчим транспортом

1

16.05-20.05

РВ
м.Львів

Академія інформаційних технологій microsoft

(англійською мовою, з використанням матеріалів сайту Мicrosoft та отриманням спільного сертифікату ВАТ «Укртелеком» і Мicrosoft)

MS-Off. 1.1

Core Training for Microsoft Office Word 2007

4

24.01-18.02

ЦПО

MS-Off. 1.2

Core Training for Microsoft Office Word 2007

4

06.06-01.07

ЦПО

MS-Off. 2.1

Core Training for Microsoft Office Excel 2007

4

28.02-25.03

ЦПО

MS-Off. 2.2

Core Training for Microsoft Office Excel 2007

4

29.08-23.09

ЦПО

MS-Off. 3.1

Core Training for Microsoft Office PowerPoint 2007

4

04.04-29.04

ЦПО

MS-Off. 3.2

Core Training for Microsoft Office PowerPoint 2007

4

26.09-21.10

ЦПО

MS-Off. 4.1

Core Training for Microsoft Outlook 2007

4

10.05-03.06

ЦПО

MS-Off. 4.2

Core Training for Microsoft Outlook 2007

4

31.10-25.11

ЦПО

MS-Pr.1.1

Microsoft Office Project 2007, Managing Projects

4

31.01-25.02

ЦПО

MS-Pr.1.2

Microsoft Office Project 2007, Managing Projects

4

06.06-01.07

ЦПО

MS-Pr.2.1

Microsoft Office Project Server 2007, Managing Projects

4

14.03-08.04

ЦПО

MS-Pr.2.2

Microsoft Office Project Server 2007, Managing Projects

4

05.09-30.09

ЦПО

MS-Pr.3.1

Microsoft Office Project Server 2007 Managing Projects and Programs

4

25.04-20.05

ЦПО

MS-Pr.3.2

Microsoft Office Project Server 2007 Managing Projects and Programs

4

10.10-04.11

ЦПО

MS-Ser.1.1

Fundamentals of Windows Server 2008 Network and Applications Infrastructure

4

17.01-11.02

ЦПО

MS-Ser.1.2

Fundamentals of Windows Server 2008 Network and Applications Infrastructure

4

10.05-03.06

ЦПО

MS-Ser.2.1

Configuring and Troubleshooting a Windows Sever 2008 Network Infrastructure

4

14.02-11.03

ЦПО

MS-Ser.2.2

Configuring and Troubleshooting a Windows Sever 2008 Network Infrastructure

4

06.06-01.07

ЦПО

MS-Ser.3.1

Fundamentals of Microsoft Server 2008 Active Directory

4

14.03-08.04

ЦПО

MS-Ser.3.2

Fundamentals of Microsoft Server 2008 Active Directory

4

05.09-30.09

ЦПО

MS-Ser.4.1

Configuring Windows Server 2008 Active Directory Domain Services

4

11.04-06.05

ЦПО

MS-Ser.4.2

Configuring Windows Server 2008 Active Directory Domain Services

4

03.10-28.10

ЦПО

MS-Ser.5.1

Designing a Windows Server 2008 Network Infrastructure

4

10.05-03.06

ЦПО

MS-Ser.5.2

Designing a Windows Server 2008 Network Infrastructure

4

31.10-25.11

ЦПО

Хронологічна послідовність навчальних груп

з/п.

Шифр

групи

Напрям навчання

Тривалість навчання

(тижнів)

Термін

навчання

Місце

навчання

1

2

3

4

5

6

Січень

3.3.4.

Функціональні особливості побудови і експлуатації станції ЄС-11 та особливості роботи з програмою ведення моніторингу станції Agent

1

10.01-14.01

РВ

м. Харків

3.6.9.1.

Визначення якості мідних кабельних ліній

1

10.01-14.01

ЦПО

5.1.2.

Управління проектами з використанням MS Project 2007

1

10.01-14.01

ЦПО

11.1.

Сучасні питання економіки у сфері телекомунікацій

1

10.01-14.01

ЦПО

1.1.9.1.

Обладнання та технічна експлуатація ЦСП ІКМ-30-4

2

10.01-21.01

РВ

м.Львів

1.1.10.1.

Обладнання та технічна експлуатація ЦСП ІКМ-30С-4

2

10.01-21.01

ЦПО

2.1.5.1.

Адміністрування та експлуатація мережі VPN на базі ADSL

2

10.01-21.01

РВ

м.Львів

3.2.4.

АТСК-У з електронними регістрами

2

10.01-21.01

ЦПО

3.2.23.

Модернізація обладнання АТСК-50/200, АТСК-100/2000

2

10.01-21.01

РВ

м.Чернігів

5.4.2.

Проектування, налаштування та керування мережею на основі Windows 2003 Server

2

10.01-21.01

ЦПО

2.1.13.

Управління та експлуатація мережі ISDN

1

17.01-21.01

РВ

м. Одеса

3.6.6.1.

Сучасні технології на ЛКС

1

17.01-21.01

РВ

м.Запоріжжя

3.10.1.

Таксофонне обладнання

1

17.01-21.01

РВ

м. Харків

6.8.1.

Стратегічний маркетинг та просування нових телекомунікаційних послуг

(керівники маркетингових служб і служб продажу послуг філій )

1

17.01-21.01

ЦПО

16.8.1.

Охорона праці

(фахівці з охорони праці цехів, центрів)

1

17.01-21.01

РВ

м.Запоріжжя

17.2.1.

Пожежна безпека (начальники цехів, фахівці з пожежної безпеки філій, цехів (центрів), які проходять навчання вперше)

1

17.01-21.01

ЦПО

(м.Ірпінь)

1.5.5.1.

Вимірювання та випробування у сфері поширення державного метрологічного нагляду

2

17.01-28.01

ЦПО

2.2.3.1.

Технології бездротових мереж та радіодоступу в Інтернет WiFi i WiMAX

2

17.01-28.01

ЦПО

19.1.1.

Використання обладнання Cisco (CCNA Exploration 1 семестр) (дистанційний курс)

4

17.01-11.02

ЦПО

1.1.7.

Обладнання та технічна експлуатація ВОСП DWDM виробництва компанії CISCO (змішаний курс)

5

17.01-18.02

ЦПО

14.02-18.02 (очно)

2.1.6.1.

Побудова, будівництво та технічна експлуатація оптичних мереж доступу за технологіями FTТх (волокно в точку «х») (змішаний курс)

5

17.01-18.02

ЦПО

14.02-18.02 (очно)

3.8.1.

Проектування лінійних споруд

1

24.01-28.01

РВ

м. Одеса

6.8.2.

Стратегічний маркетинг та просування нових телекомунікаційних послуг

(керівники маркетингових служб і служб продажу послуг філій)

1

24.01-28.01

ЦПО

11.7.

Зміни в законодавстві щодо обліку необоротних активів. Капітальне будів-ництво – актуальні роз’яснення контролю-ючих органів

1

24.01-28.01

ЦПО

16.2.

Охорона праці (заступники начальників центрів (РЦТЕТТМ) з питань технічної експлуатації, з питань організації роботи регіональних підрозділів та із загальних питань філії «Дирекція первинної мережі». Члени постійно діючих комісій філії «Дирекція первинної мережі»)

1

24.01-28.01

ЦПО

(м.Ірпінь)

3.2.7.

Проектування, програмування установчих даних в ЦСК «Квант-Є»

2

24.01-04.02

РВ

м.Львів

3.2.12.

ЕАТС МТ-20/25

2

24.01-04.02

Каб.інформ.-комунікац.

технологій

м. Севастополь

3.2.17.1.

ЕАТС «Дніпро», ЕАТС-С/МН «Сура»

2

24.01-04.02

РВ

м.Запоріжжя

3.3.2.1.

Експлуатація АТС ЄС-11

2

24.01-04.02

РВ

м. Харків

5.4.4.

Створення, конфігурування та керування службою каталогів Windows Server 2008 Active Directory

2

24.01-04.02

ЦПО

5.6.2.

Введення в Oracle. Програмування на PL/SQL

2

24.01-04.02

Каб.інформ.

технологій

м. Луганськ

1.2.5.

Побудова та технічна експлуатація мультисервісних мереж з використанням мультиплексорів DSLAM (змішаний курс)

5

24.01-25.02

ЦПО

21.02-25.02 (очно)

5.7.2.

Технології побудови Web-сторінок та обміну інформаційними ресурсами (змішаний курс)

6

24.01-04.03

ЦПО

21.02-04.03 (очно)

3.7.2.1.

Нова техніка та експлуатація електроустановок. Системи життєзабез-печення (Кондиціонери. Вентиляційні установки. Холодильники)

1

31.01-04.02

РВ

м. Одеса

6.3.

Маркетингові комунікації: реклама, PR і персональний продаж телекомунікаційних послуг

1

31.01- 04.02

ЦПО

11.4.

Зміни в податковому законодавстві України

1

31.01-04.02

ЦПО

18.4.

Безпека експлуатації виробничих будівель і споруд

1

31.01-04.02

РВ

м.Запоріжжя

1.5.5.2.

Вимірювання та випробування у сфері поширення державного метрологічного нагляду

2

31.01-11.02

ЦПО

3.2.5.1.

АТС КЕ “Квант”

2

31.01-11.02

ЦПО

20.6.

Комп’ютерні мережі та обладнання фірми Cisco за програмою CNAP CCNA Discovery (дистанційний курс) (семестр 2)

2

31.01-11.02

РВ

м.Львів

5.2.1.

Застосування маршрутизаторів фірми CISCO у локальних комп'ютерних мережах

3

31.01-18.02

ЦПО

1.1.4.1.

Будівництво та технічна експлуатація ВОЛЗ транспортних телекомунікаційних мереж (змішаний курс)

5

31.01-04.03

ЦПО

28.02-04.03

(очно)

1.2.6.+ 1.2.7.

Обладнання та технічна експлуатація мультиплексорів DSLAM МА5300, МА5600-Т, Hi-FOCuS (змішаний курс)

5

31.01-04.03

ЦПО

28.02-04.03 (очно)

3.6.1.1.

Визначення якості мідних кабельних ліній і структурованих кабельних систем (змішаний курс)

5

31.01-04.03

ЦПО

28.02-04.03 (очно)

10.25.1.

Англійська мова в усіх аспектах

(середній рівень)

16

31.01-20.05

ЦПО

10.26.

Англійська мова в усіх аспектах

(вищий рівень)

16

31.01-20.05

ЦПО

Лютий

3.7.6.1

Експлуатаційні вимірювання параметрів електроживильних установок

1

07.02-11.02

РВ

м. Одеса

6.12.1.

Обслуговування корпоративних та бізнес-споживачів

1

07.02-11.02

ЦПО

17.2.2.

Пожежна безпека (начальники цехів, фахівці з пожежної безпеки філій, цехів (центрів), які проходять навчання вперше)

1

07.02-11.02

ЦПО

(м.Ірпінь)

1.1.10.2.

Обладнання та технічна експлуатація ЦСП ІКМ-30С-4

2

07.02-18.02

ЦПО

5.5.5.1.

Використання інтегрованого пакета MS Office 2007

2

07.02-18.02

ЦПО

3.6.3.1.

Кросове обладнання виробництва компа-ній: REICHLE & DE-MASSARI, QUANTE A6, KRONE та інших (дистанційний курс)

4

07.02-04.03

ЦПО

10.25.2.

Англійська мова в усіх аспектах

(середній рівень)

16

07.02-27.05

ЦПО

11.9.

Основні економіко-статистичні показники діяльності оператора телекомунікацій

1

14.02-18.02

РВ

м. Одеса

11.17.

Положення (стандарти) бухгалтерського обліку (облік запасів)

1

14.02-18.02

РВ

м. Харків

16.8.2.

Охорона праці

(фахівці з охорони праці цехів, центрів)

1

14.02-18.02

РВ

м.Запоріжжя

17.2.3.

Пожежна безпека (начальники цехів, фахівці з пожежної безпеки філій, цехів (центрів), які проходять навчання вперше)

1

14.02-18.02

ЦПО

(м.Ірпінь)

3.2.22.1.

АТСК-100/2000

2

14.02-25.02

РВ

м.Запоріжжя

3.4.9.

Сучасні мережі та термінальні пристрої документального електрозв’язку

2

14.02-25.02

РВ

м. Харків

3.6.2.

Сучасні структуровані кабельні системи

2

14.02-25.02

ЦПО

19.1.2.

Використання обладнання Cisco (CCNA Exploration 1 семестр) (дистанційний курс)

4

14.02-11.03

ЦПО

3.2.2.

Система комутації EWSD (змішаний курс)

5

14.02-18.03

ЦПО

14.03-18.03 (очно)

19.2.1.

Використання обладнання Cisco (CCNA Exploration 2семестр) (змішаний курс)

5

14.02-18.03

ЦПО

14.03-18.03 (очно)

10.25.3.

Англійська мова в усіх аспектах

(середній рівень)

16

14.02-03.06

ЦПО

10.25.4.

Англійська мова в усіх аспектах

(середній рівень)

16

14.02-03.06

ЦПО

15.12.1.

Активний продаж послуг масовим споживачам

2 дні

21.02-22.02

Миколаївська

філія

6.9.1.

Маркетинг та організація просування нових телекомунікаційних послуг (керівники і фахівці, які займаються продажем послуг)

1

21.02-25.02

ЦПО

1.3.5.

Побудова мережі СКС-7. Технічна експлуатація обладнання СКС-7 ЦАТС 5ESS та ЕАТС «Дніпро»

2

21.02-04.03

РВ

м.Львів

1.5.3.

Вимірювання на з’єднувальних лініях для модемів комутованого доступу та xDSL

2

21.02-04.03

РВ

м.Чернігів

1.5.5.3.

Вимірювання та випробування у сфері поширення державного метрологічного нагляду

2

21.02-04.03

ЦПО

3.7.3.1.

Нова техніка та експлуатація електроустановок. Електроживильні установки

2

21.02-04.03

РВ

м. Одеса

20.6.

Комп’ютерні мережі та обладнання фірми Cisco за програмою CNAP CCNA Discovery (дистанційний курс) (семестр 3)

2

21.02-04.03

РВ

м.Львів

7.1.

Формування ефективної поведінки із споживачами

1

28.02-04.03

РВ

м. Харків

7.5.1.

Формування ефективної поведінки із споживачами

1

28.02-04.03

ЦПО

11.19.

Положення (стандарти) бухгалтерського обліку (облік розрахунків)

1

28.02- 04.03

РВ

м. Харків

16.9.1.

Охорона праці (керівники і фахівці, які є членами постійно діючих комісій з перевірки знань з охорони праці)

1

28.02-04.03

РВ

м.Запоріжжя

5.3.1.1.

Комп’ютерні мережі для системних адміністраторів (змішаний курс)

6

28.02-08.04

ЦПО

28.03-08.04 (очно)

Березень

15.2.1.

Технології взаємодії з клієнтом. Удосконалені уміння

2 дні

10.03-11.03

ЦПО

16.6.1.

Охорона праці (керівники і фахівці, які є членами комісій з перевірки знань з охорони праці філій, центрів)

1

14.03-18.03

ЦПО

(м.Ірпінь)

16.9.2.

Охорона праці (керівники і фахівці, які є членами постійно діючих комісій з перевірки знань з охорони праці)

1

14.03-18.03

РВ

м.Запоріжжя

1.5.5.4.

Вимірювання та випробування у сфері поширення державного метрологічного нагляду

2

14.03-25.03

ЦПО

3.2.16.

КЕ ІАЦСК «Істок»

2

14.03-25.03

РВ

м.Запоріжжя

3.2.25.

Побудова, функціонування та експлуатація ЕАТС «ДОНЕЦЬ-2/3»

2

14.03-25.03

РВ

м. Харків

3.7.5.

Сучасні енергозберігаючі імпульсні системи електроживлення технічних засобів телекомунікацій

2

14.03-25.03

РВ

м. Одеса

4.2.9.1.

Використання автоматичної системи технічного лінійного обліку (АСТЛО) відділами технічного обліку та абонентськими відділами (Liric, Technaric, Ricograf)

2

14.03-25.03

РВ

м.Чернігів

5.3.9.

Конфігурування обладнання абонент-ського доступу до глобальних мереж

2

14.03-25.03

Каб.інформ.

технологій

м. Луганськ

5.4.5.

Створення, налаштування та усунення несправностей мережевої інфраструктури Windows 2008 Server

2

14.03-25.03

ЦПО

20.6.

Комп’ютерні мережі та обладнання фірми Cisco за програмою CNAP CCNA Discovery (дистанційний курс) (семестр 4)

2

14.03-25.03

РВ

м.Львів

5.2.2.

Застосування маршрутизаторів фірми CISCO у комплексних комп’ютерних мережах

3

14.03-01.04

ЦПО

1.1.6.

Обладнання та технічна експлуатація ВОСП DWDM виробництва компанії ЕСІ (змішаний курс)

5

14.03-15.04

ЦПО

11.04-15.04 (очно)

1.2.2.1

Побудова та технічна експлуатація телекомунікаційних мереж на основі технологій IP/MPLS (змішаний курс)

5

14.03-15.04

ЦПО

11.04-15.04 (очно)

3.5.1.

Апаратура визначення номера типів “ПЭУ АОНм”, “ПЭУ АОН(змішаний курс)

5

14.03-15.04

ЦПО

11.04-15.04 (очно)

11.04-15.04 (очно)

1.3.8.

Взаємодія систем сигналізації, що використовуються на телефонних мережах України

1

21.03-25.03

РВ

м.Запоріжжя

1.1.2.1.

Транспортні мережі на основі технологій DWDM, CWDM та Ethernet

2

21.03-01.04

ЦПО

2.2.1.

Побудова мереж мобільного зв’язку третього покоління WCDMA/UMTS

2

21.03-01.04

ЦПО

3.5.4.

Апаратура погодинного обліку вартості з’єднань «ІТЕК», «ІННОВІНН»

2

21.03-01.04

ЦПО

1.1.4.2.

Будівництво та технічна експлуатація ВОЛЗ транспортних телекомунікаційних мереж (змішаний курс)

5

21.03-22.04

ЦПО

18.04-22.04 (очно)

19.2.2.

Використання обладнання Cisco (CCNA Exploration 2 семестр) (змішаний курс)

5

21.03-22.04

ЦПО

18.04-22.04 (очно)

2.1.12.

Обладнання та технічна експлуатація цифрової системи ущільнення абонентських ліній (ЦСУАЛ)

1

28.03-01.04

РВ

м. Одеса

3.9.1.

Експлуатація засобів проводового мовлення. Лінійні споруди проводового мовлення

1

28.03-01.04

РВ

м.Чернігів

5.6.11.

База даних Oracle 10g: Основи SQL (Oracle Database 10g: SQL Fundamentals)

1

28.03-01.04

РВ

м. Харків

7.4.1.

Культура спілкування з клієнтом

1

28.03-01.04

ЦПО

16.3.1.

Охорона праці

(інженери з охорони праці і фахівці , на яких покладені обов’язки з організації та ведення роботи з питань охорони праці)

1

28.03-01.04

ЦПО

(м.Ірпінь)

17.3.1.

Пожежна безпека

(керівники, які є головами пожежно-технічних комісій)

1

28.03-01.04

ЦПО

3.2.8.1.

Технічне обслуговування АТС «Квант-Є» (Євроквант)

2

28.03-08.04

РВ

м.Львів

3.2.22.2.

АТСК-100/2000

2

28.03-08.04

РВ

м.Запоріжжя

1.3.1.

Спільноканальна сигналізація № 7 (дистанційний курс)

4

28.03-22.04

ЦПО

16.3.1.

Охорона праці (інженери та фахівці служб охорони праці філій та груп охорони праці)

1

28.03-01.04

ЦПО

Квітень

10.7.1.

Психотехнологія управління персоналом

1

04.04-08.04

ЦПО

3.2.3.

Система комутації ALCATEL 1000 E-10

2

04.04-15.04

ЦПО

3.2.27.

Контроль якості послуг у телекомунікаціях

2

04.04-15.04

РВ

м. Одеса

5.4.9.

Операційні системи Lіnux та FreeBSD

3

04.04-22.04

Каб.інформ.

технологій

м. Луганськ

20.8.

Реалізація безпеки мереж на базі CISCO IOS (IINS) (дистанційний курс)

6

04.04-13.05

РВ

м.Львів

2.1.4.

Технічне забезпечення якості мультимедійних послуг, що надаються за технологією xDSL

1

11.04-15.04

РВ

м.Запоріжжя

3.9.2.1

Експлуатація засобів проводового мовлення. Станційні пристрої

1

11.04-15.04

РВ

м.Чернігів

17.3.2.

Пожежна безпека

(керівники, які є головами пожежно-технічних комісій)

1

11.04-15.04

РВ

м.Запоріжжя

1.1.9.2.

Обладнання та технічна експлуатація

ЦСП ІКМ-30-4

2

11.04-22.04

РВ

м.Львів

3.2.9.

Система комутації 5ESS

2

11.04-22.04

РВ

м.Львів

5.6.1.

Розробка та інтеграція інформаційних систем на основі СУБД

2

11.04-22.04

ЦПО

20.7.

Проектування мережевих рішень CISCO (DESGN) (дистанційний курс)

4

11.04-06.05

РВ

м.Львів

5.2.4.1.

Адміністрування вузла Інтернет з використанням маршрутизаторів CISCO (дистанційний курс)

6

11.04-20.05

РВ

м.Львів

15.15.1.

Мистецтво управління персоналом

2 дні

18.04-19.04

Харківська

філія

2.2.8.

Сучасні технології безпроводових мереж України

1

18.04-22.04

РВ

м. Одеса

5.5.2.1.

Мистецтво створення та проведення презентацій

1

18.04-22.04

ЦПО

7.6.1.

Культура спілкування з клієнтом

3 дні

27.04-29.04

РВ

м. Харків

Травень

1.5.1.1.

Експлуатаційні вимірювання параметрів обладнання лінійно-кабельних споруд (ЛКС) місцевої мережі (змішаний курс)

5

03.05-03.06

ЦПО

30.05-03.06 (очно)

1.1.8.

Обладнання та технічна експлуатація ВОСП СЦІ компанії LUCENT TECHNOLOGIES (змішаний курс)

5

10.05-10.06

ЦПО

06.06-10.06 (очно)

15.15.2.

Мистецтво управління персоналом

2 дні

12.05-13.05

Харківська

філія

3.6.6.2.

Сучасні технології на ЛКС

1

16.05-20.05

РВ

м.Запоріжжя

11.3.1.

Облік дебіторської заборгованості та шляхи її зменшення

1

16.05-20.05

ЦПО

16.3.2.

Охорона праці (інженери з охорони праці і фахівці, на яких покладені обов’язки з організації та ведення роботи з питань охорони праці)

1

16.05-20.05

ЦПО

(м.Ірпінь)

17.3.3.

Пожежна безпека

(керівники, які є головами пожежно-технічних комісій)

1

16.05-20.05

РВ

м.Запоріжжя

18.6.

Організація роботи по забезпеченню безпеки дорожнього руху відомчим транспортом

1

16.05-20.05

РВ

м.Львів

1.1.12.

Побудова сільської телефонної мережі з використанням обладнання КЛТ-30/60, АДІКМ-30х2, «УОРП» різних модифікацій, модемів Мегатранс, Watson різних типів

2

16.05-27.05

РВ

м.Чернігів

3.2.24.

ЕАТС “ДОНЕЦЬ“

2

16.05-27.05

РВ

м. Харків

3.7.3.2

Нова техніка та експлуатація електроус-тановок. Електроживильні установки

2

16.05-27.05

РВ

м. Одеса

20.5.

Комп’ютерні мережі та обладнання фірми CISCO за програмою CNAP CCNA Exploration (дистанційний курс) (семестр 1)

4

16.05-10.06

РВ

м.Львів

5.3.1.2.

Комп’ютерні мережі для системних адміністраторів (змішаний курс)

6

16.05-24.06

ЦПО

14.06-24.06

(очно)

10.7.2.

Психотехнологія управління персоналом

1

23.05-27.05

ЦПО

3.2.22.3.

АТСК-100/2000

2

23.05-03.06

РВ

м.Запоріжжя

5.4.3.1.

Адміністрування операційної системи MS Windows 7

2

23.05-03.06

ЦПО

5.2.4.2.

Адміністрування вузла Інтернет з використанням маршрутизаторів CISCO (дистанційний курс)

6

23.05-01.07

РВ

м.Львів

3.6.9.2.

Визначення якості мідних кабельних ліній

1

30.05-03.06

ЦПО

17.3.4.

Пожежна безпека

(керівники, які є головами пожежно-технічних комісій)

1

30.05-03.06

РВ

м.Запоріжжя

2.1.9.

Побудова сучасних систем доступу

2

30.05-10.06

РВ

м. Одеса

3.2.6.1.

АТС “КВАНТ-Є” (Євроквант)

2

30.05-10.06

РВ

м.Львів

3.3.1.

Цифрова АТС ЄС-11

2

30.05-10.06

РВ

м. Харків

Червень

15.15.3.

Мистецтво управління персоналом

2 дні

06.06-07.06

Одеська

філія

16.8.3.

Охорона праці

(фахівці з охорони праці цехів, центрів)

1

06.06-10.06

РВ

м.Запоріжжя

18.2.

Організація роботи з питань цивільної оборони

1

06.06-10.06

ЦПО

15.15.4.

Мистецтво управління персоналом

2 дні

09.06-10.06

Одеська

філія

3.6.7.1.

Підготовка кабельної лінії до впровадження технології DSL

1

20.06-24.06

РВ

м.Запоріжжя

5.7.5.1.

Встановлення та обслуговування Web-сервера. Мова програмування РНР

1

20.06-24.06

РВ

м.Львів

16.4.1.

Охорона праці

(начальники цехів (центрів) філій, які проходять навчання вперше)

1

20.06-24.06

РВ

м.Запоріжжя

20.4.

Розгортання маштабованих мереж на базі обладнання фірми Cisco (BSCI CCNP) (дистанційний курс)

6

20.06-29.07

РВ

м.Львів

Липень

Серпень

5.1.11.1.

Практичні аспекти надання послуг доступу в Інтернет за технологіями ADSL, FTTB та їх технічна підтримка

1

29.08-02.09

Каб.інформ.-комунікац.

технологій

м. Севастополь

16.8.4.

Охорона праці

(фахівці з охорони праці цехів, центрів)

1

29.08-02.09

РВ

м.Запоріжжя

1.3.6.

Побудова цифрової абонентської сигналізації (DSS-1)

2

29.08-09.09

РВ

м. Одеса

Вересень

3.6.6.3.

Сучасні технології на ЛКС

1

05.09-09.09

РВ

м.Запоріжжя

5.1.11.2.

Практичні аспекти надання послуг доступу в Інтернет за технологіями ADSL, FTTB та їх технічна підтримка

1

05.09-09.09

Каб.інформ.-комунікац.

технологій

м. Севастополь

5.5.2.2.

Мистецтво створення та проведення презентацій

1

05.09-09.09

ЦПО

16.5.

Охорона праці (заступники начальників центрів (цехів) філій з питань технічної експлуатації, загальних питань та будівництва, які проходять навчання вперше)

1

05.09-09.09

ЦПО

(м.Ірпінь)

1.1.11.1.

Обладнання та технічна експлуатація ЦСП ІКМ-15/30

2

05.09-16.09

ЦПО

2.1.5.2.

Адміністрування та експлуатація мережі VPN на базі ADSL

2

05.09-16.09

РВ

м.Львів

3.4.5.

Технічне обслуговування та експлуатація ЕАТС SI-2000

2

05.09-16.09

РВ

м. Харків

5.7.4.

Мова програмування Javascript

(змішаний курс)

4

05.09-30.09

ЦПО

19.09-30.09 (очно)

30.09 (очно)

19.3.

Використання обладнання Cisco (CCNA Exploration 3 семестр) (дистанційний курс)

4

05.09-30.09

ЦПО

20.5.

Комп’ютерні мережі та обладнання фірми CISCO за програмою CNAP CCNA Exploration (дистанційний курс) (семестр 2)

4

05.09-30.09

РВ

м.Львів

10.24.1.

Англійська мова в усіх аспектах (початковий рівень)

12

05.09-25.11

ЦПО

5.6.13.

Обробка даних з використанням MYSQL в станції ЄС-11

3 дні

07.09-09.09

РВ

м. Харків

3.7.6.2

Експлуатаційні вимірювання параметрів електроживильних установок

1

12.09-16.09

РВ

м. Одеса

16.4.2.

Охорона праці (начальники цехів (центрів) філій, які проходять навчання вперше)

1

12.09-16.09

РВ

м.Запоріжжя

10.24.2.

Англійська мова в усіх аспектах (початковий рівень)

12

12.09-02.12

ЦПО

3.6.9.3.

Визначення якості мідних кабельних ліній

1

19.09-23.09

ЦПО

3.9.2.2

Експлуатація засобів проводового мовлення. Станційні пристрої

1

19.09-23.09

РВ

м.Чернігів

10.14.

Сучасне діловодство та архівна справа

1

19.09-23.09

РВ

м.Запоріжжя

16.9.3.

Охорона праці (керівники і фахівці, які є членами постійно діючих комісій з перевірки знань з охорони праці)

1

19.09-23.09

РВ

м.Запоріжжя

1.1.11.2.

Обладнання та технічна експлуатація ЦСП ІКМ-15/30

2

19.09-30.09

ЦПО

3.2.6.2.

АТС “КВАНТ-Є” (Євроквант)

2

19.09-30.09

РВ

м.Львів

5.2.5.

ІР- телефонія на базі обладнання фірми Cisco (дистанційний курс)

6

19.09-28.10

РВ

м.Львів

10.24.3.

Англійська мова в усіх аспектах (початковий рівень)

12

19.09-09.12

ЦПО

3.7.1.1

Нова техніка та експлуатація електроустановок. Автоматизовані дизель-генераторні електростанції

1

26.09-30.09

РВ

м. Одеса

10.7.3.

Психотехнологія управління персоналом

1

26.09-30.09

ЦПО

1.5.4.

Методика виявлення несправностей у цифровій мережі та пошук пошкоджень на лініях зв’язку з обладнанням ІКМ та xDSL за допомогою сучасних вимірювальних приладів

2

26.09- 07.10

РВ

м.Чернігів

3.2.5.2.

АТС КЕ “Квант”

2

26.09-07.10

ЦПО

3.2.17.2.

ЕАТС «Дніпро», ЕАТС-С/МН «Сура»

2

26.09-07.10

РВ

м.Запоріжжя

5.4.8.1.

Адміністрування серверу на базі ПК з операційною системою UNIX

2

26.09-07.10

ЦПО

3.6.1.2.

Визначення якості мідних кабельних ліній і структурованих кабельних систем (змішаний курс)

5

26.09-28.10

ЦПО

24.10-28.10 (очно)

Жовтень

1.5.2.

Метрологічне забезпечення технічної експлуатації транспортних телекомунікаційних мереж

1

03.10-07.10

РВ

м. Харків

17.3.5.

Пожежна безпека

(керівники, які є головами пожежно-технічних комісій)

1

03.10-07.10

РВ

м.Запоріжжя

3.3.2.2.

Експлуатація АТС ЄС-11

2

03.10-14.10

РВ

м. Харків

3.6.3.2.

Кросове обладнання виробництва компаній: REICHLE & DE-MASSARI, QUANTE A6, KRONE та інших

(дистанційний курс)

4

03.10-28.10

ЦПО

1.5.1.2.

Експлуатаційні вимірювання параметрів обладнання лінійно-кабельних споруд (ЛКС) місцевої мережі (змішаний курс)

5

03.10-04.11

ЦПО

31.10-04.11 (очно)

3.4.4.

Технічне обслуговування та експлуатація ЕАТС SI-2000 (змішаний курс)

5

03.10-04.11

ЦПО

31.10-04.11 (очно)

19.4.

Використання обладнання Cisco (CCNA Exploration 4 семестр) (змішаний курс)

5

03.10-04.11

ЦПО

31.10-04.11 (очно)

20.1.

Побудова багаторівневих комутованих мереж на базі обладнання фірми Cisco (BCMSN CCNP) (дистанційний курс)

6

03.10-11.11

РВ

м.Львів

11.3.2.

Облік дебіторської заборгованості та шляхи її зменшення

1

10.10-14.10

ЦПО

2.1.10.

Мережі доступу на базі системи SI-2000

2

10.10-21.10

ЦПО

5.4.3.2.

Адміністрування операційної системи MS Windows 7

2

10.10-21.10

ЦПО

5.2.3.

Застосування маршрутизаторів CISCO у комп’ютерних мережах нового покоління

3

10.10-28.10

ЦПО

20.5.

Комп’ютерні мережі та обладнання фірми CISCO за програмою CNAP CCNA Exploration (дистанційний курс) (семестр 3)

4

10.10-04.11

РВ

м.Львів

1.1.9.3.

Обладнання та технічна експлуатація

ЦСП ІКМ-30-4

2

17.10-28.10

РВ

м.Львів

1.1.13.1.

Обладнання та технічна експлуатація первинних мультиплексорів ОПМ-11, ОПМ-14, ОГМ-30, Т-130

2

17.10-28.10

РВ

м.Запоріжжя

3.2.10.

Бази даних ЦСК 5ESS. Комплекс програмного забезпечення ЦСК 5ESS

2

17.10-28.10

РВ

м.Львів

3.4.2.

Функціональні особливості побудови, адміністрування та обслуговування станції SI-2000

2

17.10-28.10

РВ

м. Харків

3.7.4.1

Нова техніка та експлуатація електроустановок. Енергопостачання та енергозбереження

2

17.10-28.10

РВ

м. Одеса

3.6.4.

Кросове обладнання виробництва компаній: REICHLE & DE- MASSАRI, QUANTE A6, KRONE та інших

1

24.10-28.10

РВ

м. Харків

10.8.

Психологічні аспекти роботи кадрових служб

1

24.10-28.10

ЦПО

16.9.4.

Охорона праці (керівники і фахівці, які є членами постійно діючих комісій з перевірки знань з охорони праці)

1

24.10-28.10

РВ

м.Запоріжжя

1.5.1.3.

Експлуатаційні вимірювання параметрів обладнання лінійно-кабельних споруд (ЛКС) місцевої мережі (змішаний курс)

5

24.10-25.11

ЦПО

21.11-25.11 (очно)

2.1.6.2.

Побудова, будівництво та технічна експлуатація оптичних мереж доступу за технологіями FTТх (волокно в точку «х») (змішаний курс)

5

24.10-25.11

ЦПО

21.11-25.11 (очно)

21.11-25.11 (очно)

20.2.

Забезпечення безпеки в конвергентних глобальних мережах на базі обладнання фірми Cisco (ISCW CCNP)

(дистанційний курс)

6

24.10-02.12

РВ

м.Львів

3.6.7.2.

Підготовка кабельної лінії до впровадження технології DSL

1

31.10-04.11

РВ

м.Запоріжжя

3.7.2.2.

Нова техніка та експлуатація електроустановок. Системи життєзабез-печення (Кондиціонери. Вентиляційні установки. Холодильники)

1

31.10-04.11

РВ

м. Одеса

16.3.3.

Охорона праці (інженери з охорони праці і фахівці , на яких покладені обов’язки з організації та ведення роботи з питань охорони праці)

1

31.10-04.11

ЦПО

(м.Ірпінь)

3.2.8.2.

Технічне обслуговування АТС «Квант-Є» (Євроквант)

2

31.10-11.11

РВ

м.Львів

5.5.5.2.

Використання інтегрованого пакета MS Office 2007

2

31.10-11.11

ЦПО

2.1.3.

Технічне забезпечення якості мультимедійних послуг, що надаються за технологією xDSL (змішаний курс)

5

31.10-02.12

ЦПО

28.11-02.12 (очно)

2.1.7.

Побудова та технічна експлуатація мережі доступу за технологіями FTTx

(змішаний курс)

5

31.10-02.12

РВ

м.Запоріжжя

28.11-02.12

(очно)

5.7.1.

Технологія AJAX для побудови інтер-активних інтерфейсів корпоративного веб-порталу (змішаний курс)

5

31.10-02.12

ЦПО

28.11-02.12

(очно)

19.6.

Побудова багаторівневих комутованих мереж на базі обладнання компанії CISCO (BCMSN CCNP) (змішаний курс)

5

31.10-02.12

ЦПО

28.11-02.12 (очно)

Листопад

3.7.1.2

Нова техніка та експлуатація електроустановок. Автоматизовані дизель-генераторні електростанції

1

07.11-11.11

РВ

м. Харків

16.9.5.

Охорона праці (керівники і фахівці, які є членами постійно діючих комісій з перевірки знань з охорони праці)

1

07.11-11.11

РВ

м.Запоріжжя

1.1.13.2.

Обладнання та технічна експлуатація первинних мультиплексорів ОПМ-11, ОПМ-14, ОГМ-30, Т-130

2

07.11-18.11

ЦПО

2.2.3.2.

Технології бездротових мереж та радіодоступу в Інтернет WiFi i WiMAX

2

07.11-18.11

ЦПО

3.5.5.

Апаратура погодинного обліку вартості з’єднань «Крокус», «Електронні системи»

2

07.11-18.11

ЦПО

3.7.4.2

Нова техніка та експлуатація електроустановок. Енергопостачання та енергозбереження

2

07.11-18.11

РВ

м. Одеса

5.4.8.2.

Адміністрування серверу на базі ПК з операційною системою UNIX

2

07.11-18.11

ЦПО

1.1.5.

Обладнання та технічна експлуатація ВОСП CWDM виробництва компанії ЕСІ (змішаний курс)

5

07.11-09.12

ЦПО

05.12-09.12

(очно)

5.7.5.2.

Встановлення та обслуговування Web-сервера. Мова програмування РНР

1

14.11-18.11

РВ

м.Львів

3.2.22.4.

АТСК-100/2000

2

14.11-25.11

РВ

м.Запоріжжя

20.5.

Комп’ютерні мережі та обладнання фірми CISCO за програмою CNAP CCNA Exploration (дистанційний курс) (семестр 4)

4

14.11-09.12

РВ

м.Львів

20.3.

Оптимізація конвергентних мереж на базі обладнання фірми Cisco (ONT CCNP) (дистанційний курс)

6

14.11-23.12

РВ

м.Львів

2.2.9.

Укладання договорів, проектування, встановлення в громадську будівлю та експлуатація обладнання WiFi

1

21.11-25.11

РВ

м. Харків

3.3.3.

Підключення цифрових відомчих міні-АТС до цифрових АТС ВАТ «Укртелеком»

1

21.11-25.11

РВ

м. Харків

3.8.2.

Розробка кошторисної та техніко-економічної частин проектів

1

21.11-25.11

РВ

м. Одеса

16.6.2.

Охорона праці (керівники і фахівці, які є членами комісій з перевірки знань з охорони праці філій, центрів) (

1

21.11-25.11

ЦПО

(м.Ірпінь)

16.9.6.

Охорона праці (керівники і фахівці, які є членами постійно діючих комісій з перевірки знань з охорони праці)

1

21.11-25.11

РВ

м.Запоріжжя

16.6.3.

Охорона праці (керівники і фахівці, які є членами комісій з перевірки знань з охорони праці філій, центрів)

1

28.11-02.12

ЦПО

(м.Ірпінь)

2.3.5.1.

Технологія FTTx. Методика проектування

2

28.11-09.12

ЦПО

3.4.10.

Сучасна вимірювальна техніка для АТС

2

28.11-09.12

РВ

м.Чернігів

3.6.5.

Сучасні структуровані кабельні системи сільських мереж

2

28.11-09.12

РВ

м. Харків

3.7.4.3.

Нова техніка та експлуатація електроус-тановок. Енергопостачання та енергозбереження

2

28.11-09.12

РВ

м. Одеса

Грудень

15.15.5.

Мистецтво управління персоналом

2 дні

05.12-06.12

Донецька

філія

5.5.7.

Використання Microsoft Visio 2007

1

05.12-09.12

ЦПО

1.1.10.3.

Обладнання та технічна експлуатація ЦСП ІКМ-30С-4

2

05.12-16.12

РВ

м.Львів

2.1.2.

Побудова мереж доступу на основі технології хDSL, типове обладнання та особливості технічної експлуатації

2

05.12-16.12

ЦПО

16.7.

Охорона праці

(фахівці з охорони праці цехів, центрів)

3

05.12-23.12

РВ

м.Запоріжжя

3.7.1.3

Нова техніка та експлуатація електроустановок. Автоматизовані дизель-генераторні електростанції

1

12.12-16.12

РВ

м. Одеса

2.3.5.2.

Технологія FTTx. Методика проектування

2

12.12-23.12

ЦПО

АНОТАЦІЇ ДО НАВЧАЛЬНИХ КУРСІВ

1.1.1

ПОБУДОВА ТРАНСПОРТНИХ МЕРЕЖ СИНХРОННОЇ ЦИФРОВОЇ ІЄРАРХІЇ

КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВСкачать документ

Похожие документы:

 1. Новости связи (19)

  Документ
  Первый вице-премьер Дмитрий Медведев сообщил, что все российские школы на сегодняшний день подключены к интернету. Таким образом, программа интернетизации учебных заведений была закончена раньше планируемого срока.
 2. Новости связи (12)

  Документ
  Крупнейший российский госхолдинг "Газпром" объявил о планах по развитию и модернизации наземной телекоммуникационной инфраструктуры. Протяженность оптоволоконных линий "Газпрома" составляет более 23 тыс.
 3. Новости связи (32)

  Документ
  Правительство Российской Федерации приняло постановление №215, согласно которому Правительственная комиссия по федеральной связи преобразовывается в Правительственную комиссию по федеральной связи и информационным технологиям, а также

Другие похожие документы..