Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Первоначальное воспитание Александра, очевидно, не отличалось от воспитания других знатных македонян: сначала за мальчиком ухаживала кормилица Ланика...полностью>>
'Документ'
10. Обычаи в международном частном праве. 11. Соотношение международного частного и международного публичного права. 1 . Виды правовых режимов, приме...полностью>>
'Программа'
1. Утвердить прилагаемую федеральную целевую программу "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы" (далее - Прог...полностью>>
'Документ'
В стоимость включено: размещение информации о фирме в Ведомостях и на веб-сайте Конференции (логотип, реквизиты и текст до 500 знаков (без пробелов ,...полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:

ВИТЯГ

з навчального плану на 2011/2012 навчальний рік

для студентів заочної форми навчання факультету економіки та туризму напрям підготовки «облік і аудит»

п/п

Назва дисципліни

Іспит

Залік

І курс

І семестр

Українська мова (за професійним спрямуванням)

залік

Інформатика

залік

Екологія

залік

Історія України

іспит

Безпека життєдіяльності

іспит

Політична економія

іспит

Вища математика

іспит

Регіональна економіка

іспит

ІІ семестр

Іноземна мова

залік

Вибіркова дисципліна

залік

Вибіркова дисципліна

залік

Вибіркова дисципліна

залік

Інформатика

іспит

Історія економіки та економічної думки

іспит

Теорія ймовірності і математична статистика

іспит

Історія української культури

іспит

ІІ курс

І семестр

Бухгалтерський облік (загальна теорія)

залік

Правознавство

залік

Гроші і кредит

іспит

Макроекономіка

іспит

Оптимізаційні методи і моделі

іспит

Статистика

іспит

Соціологія

іспит

ІІ семестр

Основи наукових досліджень

залік

Психологія та педагогіка

залік

Страхування

залік

Інвестування

залік

Економічна теорія

курсова робота

Мікроекономіка

іспит

Економетрика

іспит

Бухгалтерський облік (загальна теорія)

іспит

Іноземна мова

іспит

ІІІ курс

І семестр

Бухгалтерський облік

залік

Інвестування

залік

Політологія

залік

Фінанси

іспит

Економіка підприємства

іспит

Економіко-математичне моделювання

іспит

ІІ семестр

Ділова іноземна мова

залік

Економічна теорія

курсова робота

Корпоративна соціальна відповідальність

залік

Економіка праці і соціально-трудові відносини

іспит

Бухгалтерський облік

іспит

Мікроекономіка

іспит

Страхування

іспит

ІV курс

І семестр

Стилістика і культура офіційної документації

залік

Фінанси підприємства

залік

Економічна статистика

залік

Економічний аналіз

залік

Фінансовий облік І

іспит

Менеджмент

іспит

Аудит

іспит

ІІ семестр

Фінансовий менеджмент

залік

Ділова іноземна мова

залік

Інвестування

залік

Банківські операції

залік

Маркетинг

іспит

Фінансовий облік ІІ

іспит

курсова робота

V курс

І семестр

Міжнародні стандарти в обліку

залік

Сучасні інформаційні технології

залік

Облік в зарубіжних країнах

залік

Внутрішньогосподарський контроль

залік

Контроль і ревізія

залік

Облік і аналіз у банку

залік

Облік у бюджетних організаціях

іспит

Ділова іноземна мова

іспит

ІІ семестр

Організація і методика аудиту

залік

Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

залік

Українська мова (за професійним спрямуванням)

залік

Виробнича практика

Управлінський облік

іспит

Облік у банках

іспит

Організація і методика економічного аналізу

іспит

курсова роботаСкачать документ

Похожие документы:

 1. Робочапрограма здисципліни "Українська мова за професійним спрямуванням" Для всіх спеціальностей

  Документ
  Робоча програма розроблена на підставі освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітньо-кваліфікацйного рівня «бакалавр» для всіх спеціальностей, затвердженої наказом МОН України від « » 200__ р.
 2. Програма курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань)

  Документ
  "Вид контролю: залік (3-й семестр), екзамен (4-й семестр), залік, курсова робота (5-й семестр), державний екзамен" замінити на "Вид контролю: залік (3-й семестр), залік (4-й семестр), екзамен (5-й семестр)".
 3. 2. Спеціальні вимоги до зарахування: математика, фізика/хімія, українська мова І література

  Документ
  3. Загальний опис напряму підготовки: даний напрямок має на меті підготовку фахівця побутового обслуговування, зокрема у галузі перукарського мистецтва і декоративної косметики, здатного здійснювати професійно-виробничу в індустрії
 4. 2. Спеціальні вимоги до зарахування: історія України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1 (1)

  Конкурс
  2. Спеціальні вимоги до зарахування: історія України, українська мова і література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1.виконання сольної програми з трьох музичних творів (поліфонія, велика форма, п’єса) та пісні під власний акомпанемент; 2.
 5. 2. Спеціальні вимоги до зарахування: історія України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1 (2)

  Конкурс
  2. Спеціальні вимоги до зарахування: історія України, українська мова і література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1.виконання сольної програми з трьох музичних творів (поліфонія, велика форма, п’єса) та пісні під власний акомпанемент; 2.

Другие похожие документы..