Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Автореферат диссертации'
Защита состоится 8 апреля 2008 года в 15.15 часов на заседании диссертационного Совета Д.501.001.73 при Московском государственном университе имени М...полностью>>
'Исследовательская работа'
В последние десятилетия наблюдается повышенный интерес к творчеству поэтов ХХ века - таящему в себе массу невиданного, но очень характерного для пост...полностью>>
'Документ'
Возрастающая популярность средств Интернет и возрастающие возможности использования мультимедиа-технологий в сетевых режимах работы неизбежно ставит ...полностью>>
'Документ'
Пошук та вивчення джерел інформації. Складання списку літератури, розробка плану, визначення мети та конкретизація завдань КПІЗ. Представлення виклад...полностью>>

Екологія І молодь

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Екологія і молодь

Кожної миті відбувається диво, бо саме життя є найбільшою і найзагадковішою таємницею. Тисячі років людство намагається осягнути та зрозуміти цей феномен, створюючи нові і нові наукові напрямки. Від древніх фундаментальних наук — хімії, математики, філософії — відійшли десятки дисциплін, які сьогодні вивчаються у вищих навчальних закладах: геохімія, електрохімія, радіохімія, агрохімія, токсикологія з основами хімії токсичних речовин і ще багато предметів, що обслуговують нинішнє народне господарство.

Допитливе і неспокійне людство пішло далеко у пошуках відповідей на важливі питання життя. В наш час наука має дві могутні тенденції — диференціації та інтеграції, які народжують сучасні найфантастичніші дослідження, а масиви різних галузей знань створюють самостійні дисципліни, що покликані обслуговувати суспільство у нових умовах існування та господарювання.

У процесі такої безперервної трансформації, яка набула прискореного розвитку в останні 50 років, сформувалася наука екологія. Сам термін було запропоновано у 1866 році німецьким біологом Е. Геккелем у праці, присвяченій дослідженню окремих видів організмів. Сьогодні цей напрямок в екології називають аутекологією. Із властивою німцям педантичністю Геккель уже тоді окреслив для свого напрямку та влучно і щасливо підібраного терміну розуміння екології як економіки природи. З цього часу екологія перетворюється з розділу біології на міждисциплінарну науку, що охоплює кілька наукових областей.

Таким чином, колискою екології стала наука про живе, яка набула стрімких обертів у 50-ті роки минулого століття. Саме тоді сталися важливі відкриття біології: ДНК, РНК, ген. У кінці XX сторіччя нова біологія стала модною наукою, такою, як астрофізика, квантова електроніка, інформатика, вчення про елементарні частки.

Темпи сучасної біології зросли надзвичайно: з'являються нові вакцини, антибіотики, сільське господарство пережило першу "зелену революцію". Найбільшого успіху біологічна наука досягла, коли заглянула в середину живої клітини і почала вивчати механізми життєдіяльності на рівні молекул: народилися молекулярна біологія, молекулярна генетика, генетична або генна інженерія. Ці напрямки біології навчилися цілеспрямовано видозмінювати спадковий апарат мікроорганізмів і створювати нові організми. Свідоме будівництво генних систем із заданими властивостями оформилося у спеціальну галузь, що сміливо об'єдналася із промисловістю і дала початок біотехнологіям. Останні акумулювали в собі широкі можливості живого, різнобічний спектр технічних наук і технологій, здатних робити казкові речі. Але це велика і зовсім окрема тема.

Поступ людського розуму та енергії показав, що настав час спрямовувати їх згідно з певними нормами, вимогами, законами, оскільки пристрасне та жадобливе застосування досягнень науки призводить до сумних катастрофічних наслідків. Скажімо, найзначніше відкриття XX сторіччя — атомну енергію — було негайно використано у військових цілях. Створені атомна, а пізніше воднева бомби, за потужністю дії перевищили всі види озброєння, винайдені людством за увесь попередній етап розвитку. Стало ясно, що тими шляхами, якими просувалося суспільство у пізнанні таємниць Природи, можна дійти катастрофічного кінця. Тож треба увесь цей поступ підпорядкувати не безконтрольним бажанням, а розглядати як самостійний масив знань, необхідних для вирішення проблеми взаємодії людини і суспільства з навколишнім середовищем та пошуку шляхів розвитку людства на ближчу і далеку перспективи. Завдання сучасної екології полягає у розробці нових, науково обґрунтованих методів розвитку суспільства, заснованих на ідеї збереження біосфери, а, отже, і всієї планети Земля.

У 1992 році в Ріо-де-Жанейро відбувся багато в чому знаковий Міжнародний форум, який окреслив майбутнє всієї планети. Представники практично всіх країн світу дійшли згоди про необхідність спрямувати свої зусилля на сталий або гармонійний розвиток із урахуванням тих природних законів, які, хочемо ми того, чи ні, діють повсякчас у всіх куточках земної кулі. Екології, вже не терміну з розділу біології, відводиться роль інтегруючої науки, що має статус ідеології всього людства.

Повертаючись до початку нашого екскурсу, до витоків королеви наук — екології, можемо зазначити, що диво, яке ми з вами несемо і спостерігаємо щомиті, відбувається винятково за певних правил і законів, знати які та діяти згідно з якими ми просто зобов'язані. Невиконання цієї умови призведе кожного індивіда і все суспільство в цілому на грань знищення і повної катастрофи, про що зазначалося у всіх древніх письменах та святих писаннях.

Екологічні негаразди в Україні знані у всьому світі: на кожного мешканця припадає 150 кг токсичних речовин, близько 100 м3 забруднених стічних вод, радіонуклідами забруднено 12% орної землі; починаючи з 1991 року, кількість померлих перевищує кількість народжених, а чисельність населення зменшується щорічно майже на 1%. Щоб вижити у повному розумінні цього слова, нам із вами потрібна екологічна просвіта всього населення, підготовка фахівців-екологів для всіх галузей господарювання, формування екологічної культури суспільства, виховання громадян із цілісним екологічним світоглядом, із високим рівнем екологічної свідомості.

Молоді властива природна здатність скопіювати все нове, необхідне, прогресивне, як і притаманне бажання через лінощі та невігластво вчитися ціле життя на власних помилках, нехтуючи надбаннями науки. Прислухаючись до свого розуму і серця, ви пізнаєте істину в собі, віднайденого та відтвореного людством у головних екологічних законах та запрограмованих Природою чи Вищою силою на віки: все взаємопов'язане у всьому світі; ніщо не зникає і не виникає з нічого; за все треба платити або мати узгоджені з Природою бажання. В екології ці положення називають чотирма законами Баррі Коммонера:

1-й — Все пов'язано з усім;

2-й — Все повинно кудись діватись;

3-й — Природа знає краще;

4-й — Нічого не дається задарма.

Ми повинні не підніматися над Природою, а намагатися безболісно для неї вписатися і досягти гармонійного співіснування, оскільки самі є її часткою. Якщо ж ми не змінимо свого ставлення до Природи і не житимемо, благоговіючи перед нею, то, як свідчать дослідження і висновки науковців, древні письмена, ми приречені. Але людина розумна, а значить, перспектива у неї є.

Будемо жити розумно!

Тетяна САЄНКО,

доцент кафедри "Екологія"

Університету "Україна",

Газета «Університет «Україна», №10-11, 2003Скачать документ

Похожие документы:

 1. Проблеми екологічного виховання молоді

  Документ
  Людство пройшло перехрестя тисячоліть. Сьогодні важко віднайти не лише в Україні, а й у світі людину, яка не була б занепокоєна станом довкілля, його швидкоплинними змінами, на жаль, не в кращий бік.
 2. Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації

  Документ
  Згідно положень перспективного плану діяльності Черкаського молодіжного ресурсного центру (далі – Центр) на 2010 рік, з метою виконання директивних документів з реалізації молодіжної та сімейної політики України: Законів України,
 3. 9 Екологічна безпека як складова національної безпеки Небезпечні хімічні речовини

  Документ
  В 2009 р. на території Черкаської області 78 суб’єктів господарювання здійснювали поводження (виробництво, використання, зберігання та знищення) з небезпечними хімічними речовинами.
 4. Міністерство освіти І науки україни одеський державний економічний університет екологічний менеджмент

  Документ
  II 21 Екологічний менеджмент: Навчальний посібник / За ред. В.Ф. Семенова, О.Л. Михайлюк . - Київ, Центр навчальної літератури, 2004.- 407 с. ISBN 966-8365-15-1
 5. Верховної Ради України n 2130-iii ( 2130-14 ) від 12. 2000 р. Про рекомендації парламентських слухань щодо дотримання вимог екологічного закон

  Закон
  Затвердити концепцію екологічної освіти в Україні.
 6. Учасникам Всеукраїнської науково-практичної конференції директорів обласних бібліотек України для юнацтва та молоді

  Документ
  Бібліотеки для юнацтва: від інформації до знань : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 12–14 жовт. 2010 р., м. Кіровоград / [уклад. В. Зеленіна ; ред.

Другие похожие документы..