Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Відповідність обладнання класу типовому переліку, забезпечення наочними посібниками, роздатковим матеріалом, матеріалами для проведення тематичних оц...полностью>>
'Документ'
В 1830 году Пушкин женится на Наталье Гончаровой и, по сути, начинает новую жизнь. Он не только все меньше времени уделяет поэзии, соответственно все...полностью>>
'Документ'
Следствием события «Извержение Везувия 79 года», относимого в Традиционной Истории к 79 году н.э., была гибель городов Помпеи и Геркуланум. В статье ...полностью>>
'Реферат'
Древние греки были деятельным, энергичным народом, не боявшимся познавать мир, хотя он и был населен враждебными человеку существами, вселявшими в не...полностью>>

Обухівська міська рада київської області Дванадцята сесія шостого скликання рішення

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Київської області

Дванадцята сесія шостого скликання

РІШЕННЯ

Про інформацію начальника Обухівського районного

відділу головного управління Міністерства внутрішніх

справ в Київській області про стан боротьби із злочинністю,

охорони громадського порядку та результати діяльності на

території міської ради за перше півріччя 2011 року.

Заслухавши інформацію начальника Обухівського РВ ГУ МВС України в Київській області Прокопенка О.М. про стан боротьби із злочинністю , охорони громадського порядку та результати діяльності на території міської ради за перше півріччя 2011 року, керуючись ст. 7 Закону України «Про міліцію», пунктом 40 частини першої ст.. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновок постійної комісії з питань законності та правопорядку

ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

 1. Інформацію начальника Обухівського РВ ГУ МВС України в Київській області про стан боротьби із злочинністю , охорони громадського порядку та результати діяльності на території міської ради за перше півріччя 2011 року взяти до відома.

 2. На виконання Постанови Верховної Ради України від 10 липня 2010 року № 2488-УІ «Про віднесення міста Обухів Обухівського району Київської області до категорії міст обласного значення» повторно звернутися до Міністерства внутрішніх справ України про проведення перетворення Обухівського районного відділу внутрішніх справ головного управління МВС України в Київській області у міськрайонний відділ.

 3. Доручити постійній комісії з питань законності та правопорядку Обухівської міської ради проаналізувати зауваження та пропозиції , надані в інформації та озвучені під час обговорення питання, і при потребі внести пропозиції про внесення змін та доповнень до Комплексної програми профілактики правопорушень на території Обухівської міської ради на 2011-2015 р.р.

 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань законності і та правопорядку (голова Сатко О.В.).

МІСЬКИЙ ГОЛОВА В.О.МЕЛЬНИК

м.Обухів

№158-12-УІ

Від 25.08.2011 р.

ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дванадцята сесія шостого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження звіту про виконання міського

бюджету Обухівської міської ради

за перше півріччя 2011 року

Заслухавши та обговоривши звіт про виконання міського бюджету

Обухівської міської ради за перше півріччя 2011 року, погоджений рішенням виконавчого комітету Обухівської міської ради № 800 від 16 серпня 2011 року «Про погодження звіту про виконання міського бюджету Обухівської міської ради за перше півріччя 2011 року», враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань планування, бюджету та фінансів, відповідно до частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, пункту 17 частини 1 статті 43, статті 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Обухівська міська рада

В и р і ш и л а :

1.Затвердити звіт про виконання міського бюджету Обухівської міської ради за перше півріччя 2011 року (додається) по доходах у сумі 48879512 (сорок вісім мільйонів вісімсот сімдесят дев’ять тисяч п’ятсот дванадцять ) гривень і по видатках у сумі 48020637 ( сорок вісім мільйонів двадцять тисяч шістсот тридцять сім ) гривень з перевищенням доходів над видатками у сумі 858875(вісімсот п’ятдесят вісім тисяч вісімсот сімдесят п’ять ) гривень.

1.1. по загальному фонду міського бюджету по доходах у сумі 44577034(сорок чотири мільйони п’ятсот сімдесят сім тисяч тридцять чотири) гривні і по видатках у сумі 44113838 (сорок чотири мільйони сто тринадцять тисяч вісімсот тридцять вісім ) гривень, з перевищенням доходів над видатками у сумі 463196 (чотириста шістдесят три тисячі сто дев’яносто шість ) гривень ;

1.2.по спеціальну фонду міського бюджету:

- по доходах у сумі 4302478 (чотири мільйони триста дві тисячі чотириста сімдесят вісім ) гривень і по видатках у сумі 3906799 (три мільйони дев’ятсот шість тисяч сімсот дев’яносто дев’ять ) гривень, з перевищенням доходів над видатками у сумі 395679 (триста дев’яносто п’ять тисяч шістсот сімдесят дев’ять ) гривень.

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування , бюджету та фінансів .

Міський голова В.О.Мельник

Згідно:

м.Обухів

159-12-У1

від 25.08.2011

Медвідчук Н.І.

З В І Т

про виконання міського бюджету

Обухівської міської ради

за 1-ше півріччя 2011 року

Міський бюджет Обухівської міської ради на 2011 рік затверджений рішенням сесії Обухівської міської ради від 30.12.2010 № 32-3-УІ „Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2011 рік ” у загальному обсязі по доходах у сумі 112993900 грн., в т.ч. по загальному фонду у сумі 103798400 грн. та по спеціальному фонду у сумі 9195500 грн. На 2011 рік міський бюджет збалансований із профіцитом по загальному фонду на 6991300 грн. – кошти, що передаються із загального фонду до спеціального до бюджету розвитку, тобто на 2011 рік міський бюджет по видатках загального фонду затверджений у сумі 96807100 грн. та видатках спеціального фонду в сумі 16186800 грн.

В основу розрахунків доходів загального фонду міського бюджету на 2011 рік покладено основні прогнозні показники соціально-економічного розвитку міста та вимоги статей 64,66,69 Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України “Про Державний бюджет України на 2011 рік”, і інших законодавчих актів. Показники обсягів видатків міського бюджету обраховувалися відповідно до статей 88-89 Бюджетного кодексу України , Закону України „Про Державний бюджет України на 2011рік”, роз’яснень Міністерства фінансів України щодо розрахункових показників місцевих бюджетів на 2011 рік та особливостей формування місцевих бюджетів на 2011 рік.

У першому півріччі поточного року рішенням міської ради від 25.02.2011 № 62-5-VI, 24.03.2011 №80-6-VI, 28.04.2011 92-7-VI, 26.05.2011 №120-8-VI, 24.06.2011 № 131-9-VI, „Про внесення змін до рішення Обухівської міської ради від 30.12.2010 № 32-3-УІ „Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2011 рік ” були внесені зміни до міського бюджету.

З врахуванням внесених змін станом на 01.07.2011 року уточнений план загального фонду на 2011 рік по доходах складає 104680000 грн. і по видатках 97576570 грн.

По спеціальному фонду міського бюджету уточнений план по доходах становить 12698259 грн. 88 коп. і по видатках 19823023 грн. 88 коп.

Доходна частина загального фонду міського бюджету Обухівської міської ради ( з врахуванням трансфертів) за 1 півріччя 2011 року виконана на 107,0 відсотків. При плані, затвердженому на 1 півріччя 2011 року у сумі 41659396 грн., фактичні надходження до загального фонду складають – 44577033 грн. 54 коп.

Власних та закріплених доходів за 1 півріччя 2011 року по міському бюджету надійшло в сумі 29973099грн., що становить 111,2 відсотків до плану (план 26959800 грн). В порівнянні з минулим роком надходження збільшились на 4049171 грн., темп приросту становить 15,6 відсотків.

Найбільшу питому вагу в надходженнях власних і закріплених доходах становить податок на доходи фізичних осіб – 90 відсотків, що в сумі складає 26989910 грн. Темп приросту податку становить 16,3 відсотків, в абсолютній сумі збільшення надходжень податку на доходи фізичних осіб проти минулого року складає в сумі 3790925 грн..

По податку на доходи фізичних осіб, а саме податку на доходи найманих працівників найбільшими платниками є:

- ПАТ «Київський КПК», який за 1 півріччя 2011 року сплатив податку на доходи найманих працівників (у контингенті) в сумі 10656,0 тис. грн.., що становить 32,8 відсотків надходжень зазначеного податку до міського бюджету Обухівської міської ради;

- ПАТ «Енергія» сплатила 999,9 тис. грн.., що становить 3,1 відсотків надходжень податку з найманих працівників до міського бюджету;

- Філія «АЕРОК ОБУХІВ» сплатив 914,9 тис. грн.., що становить 2,8 відсотків зазначених надходжень;

- ПАТ завод «Цегла – Трипілля» сплатив 813,1 тис. грн.., що становить 2,5 відсотків податку з найманих працівників до міського бюджету;

- ТОВ «Ренус Ревайвел» сплатило 741,3 тис. ґрн., що становить 2,3 відсотків надходжень зазначеного податку;

- ТОВ «Алеана» сплатило 701,3 тис. грн., що становить 2,2 відсотків надходжень зазначеного податку.

Питома вага плати за землю в надходженнях власних і закріплених доходах становить 6,9 відсотків, що в сумі складає 2069252 грн. Темп приросту становить 22,7 відсотків (середні по області темпи приросту плати за землю – 14,5 відсотків).

Найбільші суми платежів плати за землю та орендної плати за землю у звітному періоді надійшли від :

- ПАТ «Київський КПК», який за 1 півріччя 2011 року сплатив плати за землю в сумі 155,7 тис. грн.. та орендної плати в 100,3 тис. грн..;

- ТОВ «Київщина – Житло» , сплачено орендної плати за землю за звітний період в сумі 92,1 тис. грн..;

- ТОВ «Логістична система» сплачено орендної плати за землю в сумі 74,1 тис. грн..;

- ДП «КВІЗА – ТРЕЙД» сплачено орендної плати за землю в сумі 71,6 тис. грн..

За 1 півріччя 2011 року виконано планові показники по всіх основних кодах бюджетної класифікації за доходами загального фонду ( детальніше інформація про виконання доходів загального фонду наведена у таблиці № 1).

У звітному періоді, до міського бюджету Обухівської міської ради, відповідно до помісячного розпису надійшло дотації вирівнювання з державного бюджету в сумі 2337000 грн.

Субвенцій з державного бюджету до міського бюджету Обухівської міської ради надійшло в сумі 12266935 грн., з них :

 • субвенція на виплату допомоги сім’ям з дітьми малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям – інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям в сумі 9529017 грн. Зазначені виплати профінансовані відповідно до поданих управлінням праці та соціального захисту населення розрахунків. Заборгованість по зазначених виплатах станом на 01.07.2011 року відсутня;

 • субвенції на надання пільг та субсидій населенню в сумі 1792918 грн.

Планові призначення відповідних субвенцій на 1 півріччя становили в сумі 1888579 грн., тобто за звітний період недоотримано субвенцій на надання пільг та субсидій - 95661 грн.

Разом з тим, станом на 01.07.2011 року заборгованість по відшкодуванню пільг та субсидій становить у сумі 989209 грн.

За 1 півріччя відповідно до помісячного розпису надійшла субвенція з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 945000 грн.

До спеціального фонду міського бюджету за 1 півріччя 2011 року надійшло коштів в сумі 4302478 грн., при уточненому плані на 2011 рік у сумі 12698259 грн.88коп.

Найбільшу питому вагу в надходженнях до спеціального фонду складають надходження до бюджету розвитку – 47,5 відсотків, що в сумі складає 2042840 грн., з яких єдиний податок становить в сумі 1589291 грн., кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення в сумі 453549 грн.

Власні надходження бюджетних установ у загальній сумі надходжень до спеціального фонду ставлять 37,7 відсотків, що в сумі складає 1623714грн., з яких надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами – 1594900 грн. та інші джерела власних надходжень бюджетних установ – 28814 грн.

Власні надходження мали головні розпорядники бюджетних коштів міського бюджету (таблиця 3 до звіту):

 • виконавчий комітет у сумі 386002,50грн. (надходження від оренди);

 • управління освіти у сум і 1131673,60 грн. (поступлення батьківської плати по дошкільних навчальних закладах,орендна плата );

 • відділ культури і туризму у сумі 77224,30 грн. (поступлення батьківської плати по дитячій музичній школі та будинку культури ).

Поступлення інших власних надходжень у звітному періоді мали (таблиця 4 до звіту) :

 • виконавчий комітет у сумі 18273,48 грн. (надходження від центру зайнятості);

 • відділ культури і туризму у сумі 7200 грн. (благодійні надходження на проведення мистецьких заходів та по школі мистецтв);

управління освіти у сумі 3340 грн. (благодійні надходження).

За звітний період до спеціального фонду міського бюджету також надійшло:

 • податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів в сумі 165925 грн.;

 • збору за першу реєстрацію транспортного засобу в сумі 55965грн.;

 • збору за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах в сумі 33536грн.;

 • збору за забруднення навколишнього природного середовища в сумі 43272грн.;

 • екологічного податку в сумі 194716грн.;

 • коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва в сумі 43510 грн.

Крім того, до спеціального фонду міського бюджету за звітний період надійшла інша субвенція в сумі 99000 грн. (таблиця 2 до звіту).

В И Д А Т К И

Міський бюджет Обухівської міської ради по видатках загального фонду бюджету за 1-ше півріччя 2011 року виконаний на 45,2 відсотків, до уточнених річних призначень (уточнені річні призначення 97576570 грн. , касові видатки першого півріччя - 44113837,57 грн.) та на 88,7 відсотка до уточненого плану 1-го півріччя 2011 року ( уточнений план 1-го півріччя 49708446 грн.).

По міському бюджету станом на 01.01.2011 року залишок не погашеної безвідсоткової позички у сумі 4 098 200 грн., в т.ч. за 2008 рік – 718 200 грн., за 2009 рік – 1 880 000 грн., за 2010 рік – 1 500 000 грн.. У січні місяці погашено позику у сумі 38 922,97грн.. Станом на 1 липня залишок не погашеної середньострокової безвідсоткової позики – 4059277,03грн. та 1 175010,64 грн. короткотермінової позики , що отримувалася у 2011 році на покриття тимчасових касових розривів.

Видаткова частина загального фонду міського бюджету за 1-е півріччя 2011 року виконана на 88,7 відсотків (уточнений план 1-го півріччя 2011 року 49708446 грн., касові видатки 44113837,57 грн.).

В розрізі галузей міського бюджету використання коштів характеризується такими даними :

Назва галузей

Уточнені

річні

признач.

на 2011 р.

Уточнений

план

1-го півр.

2011р.

Касові

видатки

за 1-й півріч.

2011 р.

Відхил.

касових

видатків

від уточн.

плану

1-го півр.

2011р.

Відхил.

касових

видатків

від уточн.

річних

признач.

Відсоток

виконання

за 1-е пів.

2011р.

1

2

3

4

5

6

7

Державне управління

6856900

3689420

2041691

-1647729

-4815209

55,3

Освіта

33721400

20567700

18322748

-2244952

-15398652

89,1

Охорона здоров’я

435000

235000

161286

-73714

-273714

68,6

Соціальний захист та

соц.забезпечення

31641100

11924196

11716722

-207474

-19924378

98,3

Компенсаційні виплати

по пільговому проїзду

окремих категорій

громадян

179500

68880

59843

-9037

-119657

86,9

(виконання видаткової частини загального фонду міського бюджету за функціональною класифікацією наведене у таблиці 5 до звіту).

Використання коштів по міському бюджету за економічною класифікацією загального фонду бюджету наведено у таблиці 6 до звіту.

Із приведених даних видно, що найбільшу питому вагу у видатках міського бюджету за 1-е півріччя 2011 року складають видатки :

- на оплату праці з нарахуваннями, у сумі 16181586,65 грн., або 36,7 відсотків від загальної суми видатків звітного періоду;

- на оплату послуг та енергоносії, у сумі 5750580,93 грн., або 13,0 відсотків від загальної суми видатків звітного періоду;

- на поточні трансферти населенню, у сумі 11566337,57 грн., або 26,2 відсотка від загальної суми видатків звітного періоду;

- на поточні трансферти органам державного управління і інших рівнів, у сумі 6833600 грн., або 15,5 відсотка від загальної суми видатків звітного періоду;

- на продукти харчування, у сумі 1219522,16 грн., або 2,8 відсоток від загальної суми видатків звітного періоду;

- на предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м’який інвентар, у сумі 753670,59 грн., або 1,7 відсотка від загальної суми видатків звітного періоду.

У п р а в лі н н я

По органах управління за 1-е півріччя 2011 року кошти використані у сумі 2041690,63 грн., в т.ч. на оплату праці з нарахуваннями у сумі 1496333 грн., на придбання товарів та послуг у сумі 357980 грн., на енергоносії у сумі 181136грн.

За рахунок коштів спеціального фонду( що передані із загального фонду) придбано комп’ютерну та офісну техніку на суму 294650,52 грн. в тому числі :

- фінансовому управлінню на суму 60993грн.;

- виконавчому комітету на суму 138857,52 грн.;

- управлінню праці на суму 94800 грн.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Хроніки Львова (1946 2006)

  Документ
  Львов времен сталинского режима - любимый период галицких авторов и комментаторов. Собственно, для наших авторов и существуют только два периода - сталинский и независимый.
 2. Валентин чемерис з ким сміється україна антолог І я українського сміху к и ї в – 2 0 0 9 Антологія видається за сприяння Патріарха Київського І всієї Руси-України філарета

  Документ
  До антології "З КИМ СМІЄТЬСЯ УКРАЇНА" увійшли веселі твори — усіх жанрів, — українських сатириків та гумористів. З розповідями про них самих та їхні епохи,
 3. Ажчик, який містить хронологічний перелік пам’ятних дат І подій минулого Дніпропетровщини, а також текстові довідки та бібліографічні матеріали до більшості дат

  Документ
  Календар "Моє Придніпров’я" – методико-бібліографічний покажчик, який містить хронологічний перелік пам’ятних дат і подій минулого Дніпропетровщини, а також текстові довідки та бібліографічні матеріали до більшості дат.
 4. Навчальний посібник / Бойко О. Д. К.: Академвидав, 2006. 686 c

  Документ
  Це — третє видання посібника, який здобув неабияку популярність у вищій школі. Студентів і викладачів приваблюють у ньому компактність, лаконічність, концептуально-смислова самодостатність, аналітичність, системне, науково коректне
 5. Збірник нормативно – правових документів, які визначають та регулюють напрямки діяльності психологічної служби в системі освіти

  Закон
  Збірник місти в собі нормативно – правову документацію, яка необхідна для роботи працівників психологічної служби навчальних закладів: закони України, укази президента, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів, накази та листи

Другие похожие документы..