Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Рассказ'
- Я родился и вырос в Ставропольском крае, в селе Привольное, - издалека начал рассказ Андрей. - В том самом селе, откуда родом экс-президент СССР Ми...полностью>>
'Документ'
Большое количество публикаций, посвященных исследованию рассматриваемых рынков, особенно в периодической печати, создает впечатление глубокой и всест...полностью>>
'Закон'
С 01 января 2012 г. вступили в силу поправки в Гражданский процессуальный кодекс РФ, которые существенным образом реформировали систему обжалования (...полностью>>
'Документ'
В широком смысле CRM (Customer Relationship Management — управление взаимоотношениями с клиентами) — это деловая стратегия, стратегия привлечения кли...полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Основні підходи до вивчення когнітивного

розвитку молодших школярів.

Т.М.Лисянська (НПУ імені М.П.Драгоманова)

Успішність особистості вчителя визначається успішністю управління навчально-виховним процесом в школі. Одним із його завдань є управління когнітивним розвитком учнів. Метою дослідження є показати шляхи вивчення когнітивного розвитку учнів молодших класів.

На основі узагальнення знань вікових тенденцій когнітивного розвитку молодших школярів, встановлених вітчизняними і зарубіжними дослідниками, можна визначити шляхи вивчення когнітивних процесів в учнів з різними навчальними досягненнями, а також пояснити залежність особливостей цих процесів від дидактичних структур.

Важливим завданням цього етапу є вивчення когнітивних структур та на його основі диференціювати способи успішності високовстигаючих, середньовстигаючих та слабовстигаючих учнів, оскільки ці групи школярів не однорідні за способами пізнання світу і створення його образу.

Аналіз досліджень вікових тенденцій когнітивного розвитку показав, що, як правило, для вивчення сприйняття використовують методики, які включають в себе пред'явлення кількох стимулів, що відрізняються один від одного. На думку когнітивістів, сприйняття розвивається з розвитком навички інтегрувати різноканальну сенсорну інформацію. Когнітивісти стверджують, що на сприйняття впливає знання. Іншими словами, сенсорна і перцептивна обробка інформації відбувається у двох напрямках. Процес сприйняття у своєму розвитку зобов'язаний комплексності, тобто успішність сприйняття залежить від міцності його кореляцій з увагою. Увага допомагає відбирати інформацію для подальшої обробки.

Згідно Піаже, діти починають розуміти світ, використовуючи схеми, психологічні структури, що організують досвід. Схеми - це ментальні категорії взаємопов'язаних подій, предметів і знань. Ці схеми змінюють свій базис упродовж розвитку. Так, діти молодшого шкільного віку користуються схемами, які ґрунтуються на функціональних принципах. Схеми постійно

змінюються, пристосовуючись до досвіду дітей. В дійсності інтелектуальна адаптація включає взаємодію двох процесів: асиміляції і акомодації. Асиміляція відбувається, коли новий досвід легко включається в існуючі схеми. Акомодація - коли схеми коректуються і видозмінюються на основі досвіду, що свідчить про вплив знань, розуміння на сприйняття. Різні підходи роблять акцент на ролі досвіду у сприйнятті, але тільки когнітивні теорії стверджують, що знання може впливати на сприйняття.

Згідно теорії Піаже, всі діти проходять чотири стадії когнітивного розвитку в одному й тому ж порядку, але одні діти роблять це швидше інших. Молодшим школярам властива стадія конкретної операції. Конкретно-операціональне мислення засноване на розумових операціях, які дають несуперечливі результати і є зворотними. Егоцентризм зменшується із збільшенням в учнів досвіду. Це мислення має свої обмеження, галуззю відчутного і реального, але, в цілому, є важливим когнітивним досягненням.

Інформаційний підхід, як один з основних підходів до когнітивного розвитку, розглядає людське мислення як засноване на ментальних апаратних засобах і ментальних програмах Всі теоретики інформаційного підходу в цілому згодні з поділом ментальних апаратних засобів на три компоненти: сенсорну пам'ять, оперативну і довготривалу пам'ять.

Всі теорії когнітивного розвитку намагаються пояснити, як взаємодія набутого досвіду і ментальних структур приводить до когнітивного росту.

У процесі вікового розвитку діти використовують більш швидкі, точні і легкі в реалізації стратегії. У молодших школярів формуються більш ефективні стратегії, збільшується обсяг оперативності пам'яті. Удосконалюються гальмівні механізми, поступово автоматизуються когнітивні процеси (наприклад, сприйняття тексту, прикладів, задач, запам'ятання віршів), збільшується швидкість обробки інформації.

У початковій школі діти починають використовувати вже більш потужні стратегії. Наприклад, 7-8 річні діти використовують багаторазове повторення того матеріалу, який потрібно запам'ятати. Молодші школярі

починають розрізняти різні види мнемічних задач і визначати, які стратегії найбільш ефективні для розв'язування кожної з них.

Таким чином, успішне научіння і запам'ятання включають визначення цілей в задачах запам'ятання і вибір відповідних стратегій.

Виходячи з суті когнітивного розвитку, що полягає у розвитку психічних процесів пізнання, отримання інформації, її організації, розв'язання задач і запам'ятання, була створена система діагностичних завдань, сутність яких вимагала розрізнення буквеного матеріалу, виявлення оперативної і логічної пам'яті, а використані функціональні проби І.В.Дубровіної здатні актуалізувати розумові операції, якими учень користується в своїй життєдіяльності. Основними методами дослідження є експеримент і спостереження.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України, протокол №4 від 05 травня 2005 р. Київ 2005

  Документ
  М33 Психологія особистості безробітного / Матеріали ІІ-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції (26 травня 2004 р.). – Відп. Ред. О.В. Киричук.
 2. Л. М. Кудояр, кандидат психологічних наук

  Документ
  Психологія: навчальний посібник/ Т.В.Іванова, О.А.Кривопишина, П-86 Сахно П.І. та ін.; за заг. ред. Л.М. Кудояра. - Суми: Сумський державний університет, 2011.
 3. Журналістика, філологія та медіаосвіта: у 2 т. Полтава: Освіта, 2009. 436 с

  Документ
  Степаненко М.І. – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови, ректор Полтавського державного педагогічного університету імені В.
 4. «Видавничий дім»

  Навчально-методичний посібник
  Шамне А.В. Основи самостійного вивчення курсу загальної психології : навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів .
 5. Львівський державний університет безпеки життєдіяльності кафедра соціальних та гуманітарних дисциплін Матеріали Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції з міжнародною участю

  Документ
  Нові соціально-економічні реалії сучасного національного ринку праці вимагають необхідного кадрового забезпечення як першочергової умови його ефективного функціонування та подальшої інтеграції з європейськими структурами, адаптованими

Другие похожие документы..