Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Печатается по: Н.Ф. Федоров., Собрание сочинений в четырех томах.Том 3.Составление, комментарии и научная подготовка текста А.Г. Гачевой и С.Г. Семен...полностью>>
'Документ'
Логопедическая работа в специальной (коррекционной) школе VIII вида занимает важное место в процессе коррекции нарушения развития ребенка с особыми о...полностью>>
'Документ'
1) ислам: например, постановление министерства по делам религий Турции («Диянет») гласит: «Специалистами установлено, что табакокурение может привест...полностью>>
'Документ'
HTML | История | В начале был SGML | Прикладная философия | Золотой век | HTML плюс | Идолы рынка | Бяки и буки | Те же и Microsoft | Три, четыре | ...полностью>>

Україна новороздільська міська рада львівської області

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

УКРАЇНА

НОВОРОЗДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

__ СЕСІЯ VI демократичного скликання

РІШЕННЯ № проект

Від ____2012р.

м. Н. Розділ

«Про місцеві податки та збори на території

міста Новий Розділ»

З метою зміцнення бюджету міської ради, відповідно до Податкового кодексу України, п. 24 ч. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” _____ сесія VІ демократичного скликання Новороздільської міської ради

ВИРІШИЛА:

 1. Рішення ІІ сесії VІ демократичного скликання Новороздільської міської ради від 18.01.2011 року №24 «Про місцеві податки та збори» викласти в новій редакції згідно додатку.

 2. Рішення ІІ сесії VІ демократичного скликання Новороздільської міської ради від 18.01.2011 року №24 «Про місцеві податки та збори» вважати таким, що втратило чинність.

 3. Рішення ІІ сесії VІ демократичного скликання Новороздільської міської ради від 18.01.2011 року №25 «Про встановлення розміру фіксованого податку» вважати таким, що втратило чинність.

 4. Дане рішення набирає чинності з моменту його опублікування та застосовується з 01.01.2012 року.

 5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування, бюджету , фінансів і регуляторної політики (гол. –Засанський В.І.).

МІСЬКИЙ ГОЛОВА В.М.ТУЗ    

Додаток

до рішення сесії

Новороздільської міської ради

№ __ від __.01.2012р

«Про місцеві податки та збори на

території міста Новий Розділ»

З метою зміцнення бюджету міської ради, відповідно до Податкового кодексу України, п. 24 ч. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” _____ сесія VІ демократичного скликання Новороздільської міської ради

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити:

-   Положення про податок  на нерухоме  майно,  відмінне  від  земельної  ділянки (додаток №1); 

-   Положення про збір за місця для паркування транспортних засобів (додаток №2);

-   Положення про збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності (додаток № 3) ;

-   Положення про туристичний збір ( додаток № 4);

-   Положення про єдиний податок (додаток №5);

2. Встановити з 1 січня 2012 року ставки збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності згідно додатку №6.

3. Встановити з 1 січня 2012 року ставку туристичного збору у розмірі 1% до бази справляння збору.

4. Визначити податкових агентів щодо справляння туристичного збору на території Новороздільської міської ради згідно додатку №.7.

5. Державному реєстратору Гузик О.С. у разі реєстрації (перереєстрації) суб’єктів підприємницької діяльності, які надають послуги з тимчасового проживання, інформувати фінансове управління з метою внесення змін до даного рішення в частині переліку податкових агентів щодо справляння туристичного збору.

6. Встановити з 1 січня 2012 року ставки єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва-фізичних осіб м. Новий Розділ, що перебувають на спрощеній системі оподаткування (додаток №8).

7. Установити, що місцеві податки і збори перераховуються до бюджету Новороздільської міської ради. Термін подання податкової звітності проводиться щоквартально протягом 40 календарних днів наступних за останнім календарним днем звітного кварталу. Аналіз надходжень до бюджету по виду податку ведеться фінансовим управлінням Новороздільської міської ради, а контроль дотримання термінів сплати по окремих платниках веде державна податкова інспекція.

8. Зайво сплачені платниками суми місцевих податків і зборів зараховувати в рахунок майбутніх платежів або повертати їм згідно з чинним законодавством.

9. Оподаткування іноземних юридичних осіб та громадян проводити на рівних умовах з юридичними особами та громадянами України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами та законодавством України.

10. Контроль за сплатою місцевих податків і зборів покладається на державну податкову інспекцію.

13. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування, бюджету , фінансів і регуляторної політики (гол. –Засанський В.І.).

МІСЬКИЙ ГОЛОВА В.М.ТУЗ    

Додаток № 1

до рішення сесії

Новороздільської міської ради

№ __ від __.01.2012р.

П О Л О Ж Е Н Н Я
про  податок   на   нерухоме   майно ,  відмінне   від   земельної   ділянки

Розділ 1. Загальні положення

1.1. Положення про  податок   на   нерухоме   майно ,  відмінне   від   земельної   ділянки  (далі – Положення) розроблено  на  основі Податкового кодексу України.

1.2. Це Положення є обов’язковим до виконання юридичними та фізичними особами  на  території Новороздільської міської ради.

Розділ 2. Платники  податку 

2.1. Платниками  податку  є фізичні та юридичні особи, в  тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової нерухомості, розміщеної  на  території Новороздільської міської ради.

2.2. Визначення платників  податку  в разі перебування об'єктів житлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об'єкт житлової нерухомості перебуває у спільній  частковій власності кількох осіб, платником  податку  є кожна з цих осіб за належну їй частку;
б) якщо об'єкт житлової нерухомості перебуває у спільній  сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником  податку  є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом; 
в) якщо об'єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником  податку  є кожна з цих осіб за належну їй частку. 

Розділ 3. Об'єкт оподаткування

3.1. Об'єктом оподаткування є об'єкт житлової  нерухомості.

3.2. Не є об'єктом оподаткування:

а) об'єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності держави або територіальних громад (їх спільній власності); 
б) об'єкти житлової нерухомості, які розташовані в зонах  відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, визначені законом; 
в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;
г) садовий або дачний будинок, але не більше одного такого об'єкта  на  одного платника  податку ; 
ґ) об'єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним сім'ям та прийомним сім'ям, у яких виховується троє та більше дітей, але не більше одного такого об'єкта  на  сім'ю; 
д) гуртожитки.

Розділ 4. База оподаткування

4.1. Базою оподаткування є житлова площа об'єкта житлової  нерухомості.

4.2. База оподаткування об'єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється ДПІ у Миколаївському районі на  підставі даних Державного реєстру речових прав  на   нерухоме   майно , що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав  на   нерухоме   майно .

4.3. База оподаткування об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи з житлової площі об'єкта оподаткування  на  підставі документів, що підтверджують право власності  на  такий об'єкт.

4.4. У разі наявності у платника  податку  кількох об'єктів оподаткування база оподаткування обчислюється окремо за кожним з таких об'єктів.

Розділ 5. Пільги із сплати  податку 

5.1. База оподаткування об'єкта житлової нерухомості, що перебуває у власності фізичної особи - платника  податку ,  зменшується:

а) для квартири -  на  120 кв. метрів;
б) для житлового будинку -  на  250 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за базовий податковий  (звітний) період і застосовується до об'єкта житлової нерухомості, у якій фізична особа - платник  податку  зареєстрована в установленому законом порядку, або за вибором такого платника до будь-якого іншого об'єкта житлової нерухомості, який перебуває в його власності. 

Розділ 6. Ставка  податку 

6.1. Ставки  податку  встановлюються в наступнгих розмірах за 1 кв. метр житлової площі об'єкта житлової нерухомості:

- для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів, ставка  податку  становить 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом  на  1 січня звітного (податкового) року; 
- для квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів, ставка  податку  становить 2,7 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом  на  1 січня звітного (податкового) року. 

Розділ 7. Податковий період

7.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює  календарному року. 

Розділ 8. Порядок обчислення суми  податку 

8.1. Обчислення суми  податку  з об'єктів житлової нерухомості, які знаходяться у власності фізичних осіб, проводиться органом державної податкової служби за місцезнаходженням об'єкта житлової нерухомості. 

8.2. Податкове повідомлення-рішення про суму  податку , що підлягає сплаті, та платіжні реквізити надсилаються органами державної податкової служби платникам за місцезнаходженням об'єкта житлової нерухомості до 1 липня звітного року за формою, встановленою у порядку, визначеному статтею 58 Податкового кодексу. Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової нерухомості  податок  сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності  на  такий об'єкт. Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення зазначеному власнику після отримання інформації про виникнення права власності  на  такий об'єкт.

8.3. Платники  податку   на  підставі документів, що підтверджують їх право власності  на  об'єкт оподаткування та місце проживання (реєстрації), мають право звернутися до органів державної податкової служби для звірки даних щодо житлової площі житлової нерухомості, пільги зі сплати  податку , ставки  податку  та нарахованої суми  податку . Орган державної податкової служби проводить перерахунок суми  податку  і надсилає податкове повідомлення-рішення зазначеному власнику відповідно до цього пункту.

8.4. Органи державної реєстрації прав  на   нерухоме   майно , а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов'язані щоквартально, у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати органам державної податкової служби відомості, необхідні для розрахунку  податку , за місцем розташування такого об'єкта  нерухомого   майна   станом  на  перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

8.5. Платники  податку  - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 1 лютого цього ж року подають органу державної податкової служби за місцезнаходженням об'єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально. 
8.6. Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової нерухомості декларація подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об'єкт.

8.7. У разі набуття права власності на об'єкт житлової нерухомості протягом року податок нараховується з дня виникнення права власності на такий об'єкт. 


Розділ 9. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об'єкта оподаткування податком

9.1. У разі переходу права власності на об'єкт  оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об'єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

9.2. Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності. 

Розділ 10. Порядок сплати податку

10.1. Податок сплачується за місцем розташування об'єкта  оподаткування і зараховується до бюджету Новороздільської міської ради згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

Розділ 11. Строки сплати податку

11.1. Податкове зобов'язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення; 
б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до  30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації. 

12.  Відповідальність платників і контроль за стягненням  податку 

12.1. Відповідальність за невиконання або неналежне виконання податкового обов’язку несуть платники  податку  відповідно до Податкового кодексу України.

12.2.  ДПІ у Миколаївському районі здійснює контроль за повнотою справляння, правильністю і своєчасністю перерахування до бюджету  податку   на   нерухоме   майно ,  відмінне   від   земельної   ділянки .

Додаток № 2

до рішення сесії

Новороздільської міської ради

№ __ від __.01.2012р.

П О Л О Ж Е Н Н Я

про збір за місця для паркування транспортних засобів

 

1.  ЗАГАЛЬНІ  ЗАСАДИ.

Збір за місця для паркування автотранспорту встановлюється на підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та Податкового Кодексу України. (ст.266 розділ ХІІ)

 

2.   ПЛАТНИКИ  ЗБОРУ.

2.1. Платниками збору є юридичні особи, філії (відділення, представництва), фізичні особи-підприємці, які згідно з рішенням сесії міської ради організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках.

2.2. Перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів, в якому зазначаються їх місцезнаходження, загальна площа, технічне облаштування, кількість місць для паркування транспортних засобів, затверджується рішенням міської ради про встановлення збору (додаток №1 до цього положення).

Таке рішення разом з переліком осіб, які уповноважені організовувати та провадити діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів, надається міською радою Миколаївській державній податковій інспекції.

 

3. ОБЄКТ І БАЗА ОПОДАТКУВАННЯ

 

3.1. Об’єктом оподаткування є земельна ділянка, яка згідно з рішенням міської ради спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування, тротуарах або відведених місцях, а також комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів міського бюджету за винятком площі земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування транспортних засобів, передбачених статтею 30 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»

3.2. Базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для паркування, а також площа комунальних гаражів, стоянок, паркінгів (будівель, споруд, їх частин), які побудовані за рахунок коштів міського бюджету.

4.   СТАВКИ ЗБОРУ.

Ставка збору встановлюється рішенням сесії Новороздільської міської ради в розмірі від 0,03 до 0,15 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів за 1 квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності.

 1. ПОРЯДОК ОБЧИСЛЕННЯ ТА СТРОКИ СПЛАТИ ЗБОРУ

5.1 Збір сплачується до міського бюджету авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного місяця (у лютому до 28(29) включно). Остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за податковий (звітній) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується у строки, визначені для квартального податкового періоду.

5.2. Платник збору, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що провадить діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на земельній ділянці не за місцем реєстрації такого платника збору, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як платника збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки.

 

6.  К О Н Т Р О Л Ь.

Контроль за правильністю нарахування, повнотою та своєчасністю сплати збору за місця для паркування транспортних засобів здійснює Миколаївська державна податкова інспекція.

 

Додаток № 1

до Положення про збір за місця

для паркування транспортних засобів

Перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів, та уповноважених осіб організовувати та провадити діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів.

п/п

Уповноважена особа організовувати та провадити діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів.

Місцезнаходження земельної ділянки

Загальна плаща, м2

Технічне облаштування

Кількість місць для паркування транспортних засобів,

од.

Додаток № 3

до рішення сесії

Новороздільської міської ради

№ __ від __.01.2012р.

П О Л О Ж Е Н Н ЯСкачать документ

Похожие документы:

 1. Львівська область новороздільська міська рада виконавчий комітет протокол №9 засідання виконавчого комітету

  Документ
  Про стан та організацію виконання законодавства України з питань захисту населення і територій міста від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру
 2. Львівська область новороздільська міська рада виконавчий комітет протокол №10 засідання виконавчого комітету

  Документ
  Про погодження додаткового включення нежитлових приміщень та будівлі до переліку об’єктів Програми приватизації майна комунальної власності Новороздільської міської ради на 2011р.
 3. Львівська область новороздільська міська рада виконавчий комітет протокол №1 засідання виконавчого комітету

  Документ
  Повний текст рішення, в яких містяться персональні дані людини можна отримати лише за відповідними запитами та за умови надання згоди носія персональних даних.
 4. Звіт відділу економіки виконкому Новороздільської міської ради про виконання делегованих повноважень, наданих зу «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 27 б 2

  Документ
  Кількість населення м. Новий Розділ станом на 1 жовтня 2011 року становила 28723 особи і протягом січня–вересня 2011р. зросла на 169 осіб. Упродовж січня–вересня 2011р.
 5. Матеріали до Національної доповіді України про стан навколишнього природного середовища у 2007 році

  Документ
  5.2.1.2.4. Використання корисних властивостей лісів для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних і освітньо-виховних цілей, потреб мисливського господарства,

Другие похожие документы..