Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
22. Дан текст из цифр и строчных латинских букв, за которым следует точка. Определить, каких букв - гласных (A, E, I, O, U) или согласных - больше в ...полностью>>
'Документ'
Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», доручення Президента України від 15.08.2011 №1-1/1792 та доручень Прем'єр-міністра...полностью>>
'Документ'
Основные проблемы законодательного регулирования рекламной деятельности за рубежом и в России. Юридическая ответственность за правонарушения в сфере ...полностью>>
'Документ'
руководитель 9. Как быть здоровым – физзарядка каждый день Апрель Кл. руководитель 10. Самоаттестация по итогам года «Как я сам себя воспитывал и чег...полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:

@@

ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ БІЖЕНЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА
В УКРАЇНІ

ЗБІРНИК НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

@@

УПРАВЛІННЯ
ВЕРХОВНОГО КОМІСАРА ООН
У СПРАВАХ БІЖЕНЦІВ

ІНСТИТУТ

ПРИКЛАДНИХ
ГУМАНІТАРНИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

@@

@@

Видання третє, виправлене і доповнене

Харків 2006

Укладачі:

Буроменський Михайло Всеволодович, професор, д.ю.н., член-кореспондент Академії правових наук України, президент Інституту прикладних гуманітарних досліджень (м. Харків), – керівник авторського колективу,

Анісімова Тетяна Євгенівна, керівник консультаційного пункту для біженців Донецького фонду соціального захисту та милосердя (м. Донецьк),

Будіянська Катерина Віталіївна, юрист Південноукраїнського центру молодих юристів
(м. Одеса),

Галкін Олександр Юрійович, координатор програм, ХІАС (м. Київ),

Зейтулаєва Ельвіра Зевріївна, заступник директора Фонду з натуралізації та прав людини «Сприяння» (м. Сімферополь),

Курочкіна Марина Володимирівна, старший юрист Південноукраїнського центру молодих юристів (м. Одеса),

Леонтьєва Світлана Володимирівна, експерт-консультант Інституту прикладних гуманітарних досліджень (м. Харків),

Плечко Дмитро Геннадійович, радник з правових питань Регіонального Представництва УВКБ ООН в Україні, Республіці Бєларусь та Республіці Молдова (м. Київ),

Скиба Тетяна Володимирівна, юрист Інституту прикладних гуманітарних досліджень
(м. Харків),

Стешенко Володимир Миколайович, доцент, к.ю.н., директор експертно-консультаційного центру Інституту прикладних гуманітарних досліджень (м. Харків), – відповідальний секретар.

ІSBN 966-95934-6-8

@@

Правовий захист біженців та осіб без громадянства в Україні / Збірник нормативно-правових актів // Під заг. ред. д.ю.н., проф. М. В. Буроменського. – 3-є вид., виправл. і доповн. – Харків, 2006. – 545 с.

@@

@@

Видання третє збірника, із змінами та доповненнями, дає змогу ознайомитися з новим законодавством України щодо біженців, шукачів статусу біженця та осіб без громадянства.

Структуру збірника побудовано, виходячи з визнання Україною пріоритету загальновизнаних норм міжнародного права перед нормами внутрішньодержавного права (Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року, ст. 18 Конституції України). Збірник містить тексти міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Відповідно до ч. 1 ст. 9 Конституції України і ст. 19 Закону України «Про міжнародні договори України» від 23 червня 2004 року № 1906-IV ці договори є частиною національного законодавства України і мають перевагу перед законами України.

У перекладі українською мовою наводяться найбільш актуальні з точки зору правового захисту біженців та шукачів статусу біженця рішення Європейського суду з прав людини. Згідно зі ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 року № 3477-IV суди України при розгляді справ застосовують Конвенцію та практику Суду як джерело права.

Збірник розрахований на державних службовців і представників неурядових організацій, що опікуються питаннями біженців, шукачів статусу біженця та осіб без громадянства, студентів, що вивчають право, юристів-практиків і всіх, хто цікавиться питаннями захисту прав людини.

@@

@@

Збірник документів видається за підтримки
Управління Верховного Комісара Організації Об’єднаних Націй
у справах біженців (УВКБ ООН)

Регіональне Представництво УВКБ ООН в Україні, Республіці Бєларусь та Республіці Молдова

вул. Січневого повстання, 32-А, Київ, 01015, Україна

тел.: (380 44) 288-96-86, 288-97-10, 288-94-24, 254-26-42,

факс: (380 44) 288-98-50

Інститут прикладних гуманітарних досліджень

вул. Сумська, 39, оф. 155, м. Харків, 61022, Україна

тел./факс (380 57) 714-99-52

ІSBN 966-95934-6-8 © Інститут прикладних

гуманітарних досліджень, 2006

ЗМІСТ

Розділ 1. Загальні положення

 1. Декларація про державний суверенітет України № 55-XII від 16.07.1990 р. (витяги) 7

 2. Конституція України 254к/96-ВР від 28.06.1996 р. (витяги) 8

 3. Засади державної політики України у галузі прав людини, затверджені Постановою Верховної Ради України № 757-XIV від 17.06.1999 р. 18

 4. Закон України «Про міжнародні договори України» № 1906-IV від 29.06.2004 р. (витяги). 20

 5. Угода між Урядом України та Управлінням Верховного Комісара ООН у справах біженців. Угоду ратифіковано Законом України № 1185-XIV від 21.10.1999 р.. 24

 6. Устав Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев. Резолюция 428 (V) Генеральной Ассамблеи ООН от 14.12.1950 г... 30

 7. Закон України «Про охорону дитинства» № 2402-III від 26.04.2001 р. (витяги) 34

 8. Правила опіки та піклування, затверджено Наказом Державного комітету України у справах сім'ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства праці та соціальної політики України
  № 34/166/131/88 від 26.05.1999 р. 37

 9. Закон України «Про державний кордон України» № 1777-XII від 4.11.1991 р. (витяги) 47

 10. Закон України «Про Державну прикордонну службу України» № 661-IV від 3.04.2003 р. (витяги) 50

 11. Закон України «Про Уповноваженого Верховної Ради з прав людини» № 776/97-ВР
  від 23.12.1997 р. (витяги) 54

 12. Закон України «Про міліцію» № 565-XII від 20.12.1990 р. (витяги) 59

 13. Закон України «Про прокуратуру» № 1789-XII від 05.11.1991 р. (витяги) 65

 14. Закон України «Про доступ до судових рішень» № 3262-ІV від 22.12.2005 р. (витяги) 68

 15. Концепція формування системи безоплатної правової допомоги в Україні.
  Затверджена Указом Президента України № 509/2006 від 09.06.2006 р. 70

 16. Національний план дій із забезпечення належного виконання рішень судів.
  Затверджений Указом Президента України № 587/2006 від 27.06.2006 р. 74

 17. План заходів із виконання обов’язків та зобов’язань України, що випливають з її членства в Раді Європи. Затверджений Указом Президента України № 39/2006
  від 20.01.2006 р. 77

Розділ 2. Міжнародно-правові документи з питань біженців
та осіб без громадянства

 1. Загальна декларація прав людини вiд 10.12.1948 р. 87

 2. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16.12.1966 р. (витяги) 91

 3. Конвенція про статус біженців від 28.07.1951 р. (приєднання на підставі Закону України № 2942-III від 10.01.2002 р.) 92

 4. Протокол щодо статусу біженців від 31.01.1967 р. (приєднання на підставі Закону України № 2942-III від 10.01.2002 р.) 106

 5. Список Держав-Учасниць Конвенції про статус біженців 1951 р. та Протоколу щодо статусу біженців 1967 р.. 109

 6. Определение статуса беженца – Документ Виконавчого Комітету Управління Верховного Комісара Організації Об’єднаних Націй у справах біженців.
  Висновок № 8 (XXVIII) від 01.01.1977 р. . 113

 7. Об обязанностях и стандартах доказательства в заявлениях беженцев.
  Позиция УВКБ ООН от 16.12.1998 г. 114

 8. Задержание беженцев и лиц, ищущих убежище – Документ Виконавчого Комітету Управління Верховного Комісара Організації Об’єднаних Націй у справах біженців. Висновок № 44 (XXXVII) від 1986 р.. 118

 9. Захист осіб, які шукають притулку, в ситуаціях їх масового припливу – Документ Виконавчого комітету Управління Верховного Комісара Організації Об’єднаних Націй
  у справах біженців. Висновок № 32 (XXXII) від 24.04.1981 р. (витяги). 119

 10. Жінки-біженці і міжнародний захист – Документ Виконавчого Комітету Управління Верховного Комісара Організації Об’єднаних Націй у справах біженців.
  Висновок № 36 (XXXVI) від 1985 р. 121

 11. Конвенція про права дитини від 20.11.1989 р. (Конвенцію ратифіковано Постановою Верховної Ради Української РСР № 789-XII від 27.02.1991 р.) (витяги) 122

 12. Угода про першочергові заходи стосовно захисту жертв збройних конфліктів
  (Угоду ратифіковано Законом України № 21-V від 21.07.2006 р.) 124

 13. Європейська конвенція про громадянство від 6.11.1997 р.
  (Конвенцію Законом України 163-V від 20.09.2006 р.) 126

 14. Конвенція Ради Європи про запобігання тероризму від 16.05.2005 р.
  (Конвенцію ратифіковано Законом України № 54-V від 31.07.2006 р.) 134

 15. Конвенція, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів
  від 05.10.1961 р. (приєднання на підставі Закону України № 2933-III від 10.01.2002 р.) (витяги). 145

 16. Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання від 10.12.1984 р.
  (Конвенцію ратифіковано Указом Президії ВР № 3484-XI від 26.01.1984 р.) 146

 17. Факультативний протокол до Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання (Протокол ратифіковано Законом України № 22-V від 21.07.2006 р) 155

 18. Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод від 4.11.1950 р. (Конвенцію ратифіковано Законом України № 475/97-ВР від 17.07.1997 р.) 164

 19. Протокол № 4 до Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини, який гарантує деякі права та свободи, не передбачені Конвенцією та Першим Протоколом до неї, із поправками, внесеними відповідно до положень Протоколу № 11
  (Протокол ратифіковано Законом України № 475/97-ВР від 17.07.1997 р.) (витяги) 175

 20. Протокол № 7 до Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини, людини із поправками, внесеними відповідно до положень Протоколу № 11
  (Протокол ратифіковано Законом України № 475/97-ВР від 17.07.1997 р) (витяги) 176

 21. Протокол № 12 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Протокол ратифіковано Законом України № 3435-IV від 09.02.2006 р.) (витяги) 177

 22. Закон України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» 3477-IV від 23.02.2006 р.. 178

 23. Європейська угода про осіб, які беруть участь у процесі Європейського суду з прав людини (Угоду ратифіковано Законом України № 1846-IV від 23.06.2004 р.) 184

 24. Рішення Європейського суду з прав людини щодо прав біженців та шукачів притулку та умов утримання 187

Розділ 3. Законодавство про правовий статус іноземців
та осіб без громадянства

 1. Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»
  № 3929-XII від 4.02.1994 р. 200

 2. Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» 1382-IV від 11.12.2003 р. 207

 3. Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо реалізації права людини
  на свободу пересування і вільний вибір місця проживання»

435/2001 від 15.06.2001 р. 211

 1. Положення про Державний департамент у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб, затверджено Постановою Кабінету Міністрів України № 844 від 14.06.2002 року 212

 2. Постанова Кабінету Міністрів України «Про запровадження нового порядку оформлення візових документів для в’їзду в Україну» № 227 від 20.02.1999 р. . 216

 3. Правила оформлення візових документів для в’їзду в Україну,
  затверджені Постановою Кабінету Міністрів України № 227 від 20.02.1999 р. 217

 4. Правила в’їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України
  і транзитного проїзду через її територію, затверджені Постановою Кабінету Міністрів України № 1074 від 29.12.1995 р. 222

 5. Наказ Державного комітету України у справах державного кордону України «Про запровадження імміграційної картки іноземця» № 440 від 25.07.2001 р. 230

 6. Порядок заповнення імміграційної картки іноземця, затверджений Наказом Державного комітету у справах охорони державного кордону України № 440 від 25.07.2001 р. 232

 7. Порядок оформлення іноземцям та особам без громадянства дозволу на працевлаштування в Україні, затверджений Постановою Кабінету Міністів України
  № 2028 від 01.11.1999 р.
  233

 8. Інструкція про порядок реєстрації іноземців та їх паспортних документів у пунктах пропуску через державний кордон, затверджена Наказом Державного комітету у справах охорони державного кордону України № 773 від 24.12.2001 р. 236

 9. Інструкція про порядок продовження терміну перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства, затверджена Наказом Міністерства внутрішніх справ України
  № 1456 від 01.12.2003 р 239

 10. Типове положення про пункт тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України № 1110 від 17.07.2003 р 248

 11. Інструкція про порядок тримання осіб, затриманих органами Державної прикордонної служби України в адміністративному порядку за порушення законодавства про державний кордон України і за підозрою у вчиненні злочину, затверджена Наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України № 494 від 30.06.2004 р. 251

 12. Інструкція про порядок взаємодії між органами охорони державного кордону Державної прикордонної служби України та органами внутрішніх справ України при передаванні затриманих ними іноземців та осіб без громадянства,
  затверджена Наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства внутрішних справ України № 742/1090 від 15.10.2004 р. 276

 13. Інструкція про порядок функціонування в органах внутрішніх справ та органах охорони державного кордону України обліку осіб, затриманих за порушення законодавства України про державний кордон та про правовий статус іноземців, затверджена Наказом Міністерства внутрішніх справ України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України № 723/435 від 29.07.2002 р. 282

 14. Інструкція про визначення порядку дій посадових осіб Державної прикордонної служби України під час видворення за межі України іноземців та осіб без громадянства, затриманих у межах контрольованих прикордонних районів під час спроби або після незаконного перетинання державного кордону в Україну, затверджена Наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України № 798 від 4.11.2004 р. 287

 15. Інструкція про порядок заборони в’їзду в Україну іноземцям посадовими особами Прикордонних військ України, затверджена Наказом Голови Державного комітету у справах охорони державного кордону – командуючого Прикордонними військами України № 62 від 6.02.1998 р. 297

 16. Положення про посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, затверджено Постановою Кабінету Міністрів України № 610 від 7.08.1995 р. 303

 17. Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Туркменістану про реадмісію осіб (Угоду ратифіковано Законом України № 2935-ІІІ від 10.01.2002 р.) 305

 18. Угода між Кабінетом Міністрів України і Виконавчою владою Грузії про приймання і передачу осіб (реадмісію), які знаходяться на територіях держав незаконно
  (Угоду ратифіковано Законом України № 1608-VI від 17.03.2004 р.). 308

 19. Угода між Кабінетом Міністрів України та Швейцарською Федеральною Радою про реадмісію осіб, які перебувають на територіях їх держав нелегально
  (Угоду ратифіковано Законом України № 1847-IV від 23.06.2004 р.). 311

 20. Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької Республіки про реадмісію осіб (Угоду ратифіковано Законом України № 27-V від 24.07.2006 р.). 316

Розділ 4. Законодавство про біженців

65. Закон України «Про біженців» 2557-III від 21.06.2001 р. 323

66. Положення про Державний комітет України у справах національностей та релігій,

затверджено Постановою Кабінету Міністрів України № 201 від 14.02.2007 р. 336

67. Положення про управління (відділи) міграційної служби в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, затверджене Наказом Державного комітету України у справах національностей та міграції № 36 від 27.07.2004 р... 340

68. Тимчасова Інструкція про оформлення документів, необхідних для
вирішення питань про надання, втрату, позбавлення статусу біженця,
затверджена Наказом Державного комітету України у справах національностей та міграції № 20 від 29.04.2002 р. 344

69. Інструкція про порядок прийняття та передання заяв про надання статусу біженця органами Державної прикордонної служби України органам міграційної служби, а також надання пояснень про причини незаконного перетинання кордону, затверджена Наказом Державного комітету України у справах національностей та міграції та Адміністрації Державної прикордонної служби України № 32/521 від 9.07.2004 р. 373

70. Порядок передачі особової справи особи, щодо якої прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання стосовно надання статусу біженця органом міграційної служби в Автономній Республіці Крим, області, містах Києва та Севастополя до іншого органу міграційної служби в Автономній Республіці Крим, області, містах Києва та Севастополя, затверджений Наказом Державного комітету України у справах національностей та міграції № 73 від 07.07.2006 р 377

71. Наказ Державного комітету України у справах національностей та міграції «Про затвердження зразків довідок про подання особою заяви про надання їй статусу біженця, про особу, стосовно якої прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо надання їй статусу біженця, про прийняття скарги до розгляду, про звернення до суду» № 21 від 14.04.2004 р. 379

72. Положення про посвідчення біженця,
затверджене Постановою Кабінету Міністрів України № 1527 від 11.10.2002 р. 388

73. Положення про проїзний документ біженця для виїзду за кордон,
затверджене Постановою Кабінету Міністрів України № 1526 від 11.10.2002 р. 390

74. Порядок оформлення, видачі та продовження терміну дії посвідчення біженця, затверджений Наказом Державного комітету України у справах національностей та міграції № 69 від 09.09.2005 р. 392

75. Житловий кодекс Української РСР (витяги) 398

76. Порядок формування фондів житла для тимчасового проживання,
затверджений Постановою Кабінету Міністрів України № 422 від 31.03.2004 р. 399

77. Порядок надання і користування житловими приміщеннями з фондів житла для тимчасового проживання,
затверджений Постановою Кабінету Міністрів України № 422 від 31.03.2004 р. 400

78. Положення про пункти тимчасового розміщення біженців,
затверджене Наказом Державного комітету України у справах національностей та міграції № 31 від 5.09.2002 р. 403

79. Правила проживання у пункті тимчасового розміщення біженців,
затверджені Наказом Державного комітету України у справах національностей та міграції № 31 від 5.09.2002 р. 405

80. Закон України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам» № 1727-ІV від 18.05.2004 р. 407

81. Порядок надання біженцям грошової допомоги та пенсії,
затверджений Постановою Кабінету Міністрів України № 1016 від 6.07.1998 р. 411

82. Порядок надання медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України № 79 від 28.01.1997 р. (витяги) 415

83. Постанова Кабінету Міністрів України «Про вдосконалення Порядку надання медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства, які тимчасово перебувають на території України» № 1021 від 17.09.1997 р. (витяги) 415

84. Порядок проведення обов’язкових медичних обстежень осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця, затвердженний Наказом Міністерства охорони здоров’я України № 82
від 4.03.2002 р
. 416

85. Розпорядження Кабінету Міністрів «Питання щодо тимчасового перебування в Україні осіб, змушених залишити місця постійного проживання в Абхазії (Грузія)» № 394-р
від 12.09.2005 р
. 417

Розділ 5. Законодавство про імміграцію

 1. Закон України «Про імміграцію» № 2491-III від 7.06.2001 р. 418

 2. Указ Президента України «Питання організації виконання Закону України
  „Про імміграцію”» № 596/2001 від 7.08.2001 р. 424

 3. Порядок формування квоти імміграції,
  затверджений Постановою Кабінету Міністрів України № 1983 від 26.12.2002 р. 425

 4. Порядок провадження за заявами про надання дозволу на імміграцію і поданнями про його скасування та виконання прийнятих рішень,
  затверджений Постановою Кабінету Міністрів України № 1983 від 26.12.2002 р. 426

 5. Порядок оформлення і видачі посвідки на постійне проживання,
  затверджений Постановою Кабінету Міністрів України № 1983 від 26.12.2002 р. 430

 6. Перелік платних послуг, які можуть надаватися службою громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб,
  затверджений Постановою Кабінету Міністрів № 478 від 7.04.2003 р.. 431

 7. Порядок надання платних послуг службою громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб, затверджений Наказом Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України № 1029/541/245 від 26.08.2003 р. 431

 8. Розміри плати за послуги, що надаються службою громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб, затверджені Наказом Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України № 1029/541/245 від 26.08.2003 р. 433Скачать документ

Похожие документы:

 1. І конгрес соціологічної асоціації україни "соціологія в ситуації соціальних невизначеностей"

  Регламент
  реєстрація учасників Конгресу (фойє великої актової зали головного корпусу Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, майдан Свободи, 4,
 2. Академія педагогічних наук україни державна науково-педагогічна бібліотека україни імені В. О. Сухомлинського

  Документ
  Головною метою діяльності Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського) є інформаційне забезпечення розвитку національної педагогічної науки, освіти і практики,
 3. Національна академія наук україни біобібліографія вчених України микола григорович чумаченко

  Документ
  Микола Григорович Чумаченко. Біобібліографія до 75-річчя / Упоряд. В.І. Дудіна, С.В.Калабухова, І.А.Кузнєцова; Вступ. ст. О.І.Амоша, А.А. Чухно; Відп.
 4. Національна академія наук україни (8)

  Документ
  II-1. Дані про обсяги фінансування за тематикою фундаментальних, прикладних досліджень та за тематикою, що виконувалась за завданнями державних цільових програм загального фонду Державного бюджету України 15
 5. Л. К. Воронова фінансове право україни підручник Рекомендовано Міністерством освіти І науки України                                     Київ Прецедент Моя книга

  Книга
  Підручник дає необхідні знання фінансового права як навчальної дисципліни. Послідовно розкриті сутність і функції фінансів, поняття фінансового права, особливості фінансово-правових норм і правовідносин, поняття, зміст, методи І форми

Другие похожие документы..