Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Великая Отечественная война – ярчайший фрагмент российской истории. В экстремальных условиях войны именно интеллигенция оказывала огромное влияние на...полностью>>
'Документ'
«__» 20 года в час. мин. в г. на пересечении и произошло дорожно-транспортное происшествие. марки " " государственный номерной знак , под у...полностью>>
'Документ'
К сожалению, в своем стремлении на комфортабельные курорты, в заграничные дали, к лазурному морю, многое вокруг себя мы оставляем незамеченным: удиви...полностью>>
'Конкурс'
Біоекологічні основи моніторингу і регуляції чисельності хермесів Adelges tardus та Sacchiphantes abietis (Homoptera, Adelgdae) в ялинових насадженнях...полностью>>

Впровадження інноваційних педагогічних технологій (2)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Впровадження інноваційних педагогічних технологій

Результати

виконання обласного науково-методичного дослідження

“Впровадження інноваційних педагогічних технологій

у навчально-виховний процес”

в Бучацькому районі

Проблема впровадження інноваційних технологій підготовки педагогів до інноваційного пошуку є предметом аналізу на раді РМК.

Розроблено систему впровадження досвіду з питань інновацій і створення освітніх, педагогічних, управлінських нововведень.

В плані роботи РМК відображено зміст і форми роботи з питань реалізації інноваційних технологій. Дане питання аналізувалося на нарадах керівників шкіл, районних міжшкільних методичних об’єднаннях, семінарах, конференціях, “круглих столах”.

Здобутки вчителів по впровадженні інноваційних технологій демонструються на педагогічній виставці “Освіта Бучаччини”, методичній сесії, творчих звітах, Святі педагогічної майстерності, на конкурсі молодих вчителів “Надія – 2007”.

РМК здійснює аналітичну роботу на основі оцінювання й контролю поточних і кінцевих результатів інноваційних процесів, координує цілеспрямовану підготовку педагогів до інноваційної діяльності.

На основі діагностування проаналізовано професійну компетентність та готовність вчителів до впровадження інновацій у практичну діяльність.

Методистами - предметниками здійснено організаційні заходи з питань оновлення освіти через впровадження інноваційних педагогічних технологій. Дане питання відображено в структурі роботи РМК, в планах роботи методистів.

Методисти координують реалізацію інноваційних процесів.

Складено картотеку інноваційних технологій. Видано методичні рекомендації, моделі педагогічних інновацій, бюлетні з теоретичних аспектів інноваційних технологій для початкової, основної, старшої школи:

Вивчено матеріально-технічні можливості для впровадження інноваційних технологій.

Створено опорні школи на базі Бучацької гімназії ім.. В.М.Гнатюка, Бучацького ліцею, Трибухівської ЗОШ І-ІІІ ст. для апробації інноваційних технологій.

Питання інноваційних технологій опрацьовуються, досліджуються творчими групами вчителів-предметників.

З метою ознайомлення з теоретичними основами інноваційних технологій, в районі проводяться масові, групові, індивідуальні форми методичної роботи.

Дане питання вивчалося, обговорювалося на районних міжшкільних методичних об’єднаннях, конференціях, семінарах.

За період 2006-2007н.р. підготовлено 115 вчителів за програмою “Інтел. Навчання для майбутнього”, 16 тренерів для реалізації інформаційних технологій вчителями-предметниками за програмою “Партнерство в освіті”.

В районі проведено обласні семінари з математики та інформатики на тему “Науково-методичні засади профільного вивчення математики та інформатики”, методистів зарубіжної літератури “Комп’ютер як засіб вивчення курсу зарубіжної літератури”, методистів хімії “Особливості роботи з обдарованою учнівською молоддю”.

Враховуючи вимоги Державної національної програми “Освіта” педагогічним працівникам дошкільних навчальних закладів надано більшу свободу творчості.

Для здійснення особистісно-орієнтованого виховання заведено індивідуальні діагностичні карти на кожного вихованця дошкільних груп, що дає можливість детально вивчити індивідуальні фізіологічні особливості, нахили, здібності, уподобання, сімейне оточення, спадкові та інші фактори розвитку, використовувати отримані відомості у навчально-виховній роботі.

При проведенні методичної роботи з педагогічними кадрами дошкільних закладів на семінарах, практикумах, методичних об’єднаннях, лекторіях, школах перспективного педагогічного досвіду приділяється увага удосконалення їх фахових особливостей. Спрямовується робота на виховання здатності у педагога віддавати пріоритет дитині.

Предмет

Питання

Форма проведення

Вчителі

початкових

класів

Інноваційні процеси у методичній роботі з педагогічними кадрами, їх вплив на підвищення кваліфікації

Семінар керівників

шкільного методичного об’єднання

Вчителі

початкових

класів

Використання інтерактивних методів навчання в ході реалізації навчальних програм у початкових класах

Методична сесія

Вихователі ГПД

Використання інтерактивних технологій у проведенні виховних заходів

Семінар

вихователів ГПД

Історія,

правознавство

Реалізація новітніх технологій у практичній діяльності вчителя суспільних дисциплін

Методична

сесія

Впровадження інновацій як умова ефективної організації навчальної діяльності учнів на уроках історії і правознавства

Методична

сесія

Біологія

Використання інноваційних технологій на уроках біології

Міжшкільні МО

(на базі ліцею)

Біологія і хімія

Активізація пізнавальної діяльності на уроках біології і хімії шляхом впровадження інноваційних технологій

Міжшкільні МО

(на базі ліцею)

Іноземна мова

Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках іноземної мови шляхом впровадження інноваційних технологій

Міжшкільні методичні об’єднання

Ефективність застосування критеріїв навчальних досягнень учнів з урахуванням нетрадиційних підходів до вивчення іноземних мов

Методична

сесія

Географія

Використання інтерактивних технологій у навчально-виховному процесі з географії та основ економіки

Районні методичні

об’єднання

Українська

мова та

література,

зарубіжна

література

 1. Впровадження нових освітніх технологій у школі. Вимоги до сучасного особистісно-зорієнтованого уроку.

 2. Використання інтерактивних технологій на уроках української мови та літератури, зарубіжної літератури.

Методика використання технологій розвивального та групового навчання на уроках словесності.

 1. Концептуальні засади щодо формування мовленнєво-комунікативних умінь учнів при вивченні рідної мови та літератури.

Міжшкільне

методичне об’єднання

Методична

сесія

Науково-практичний

семінар

Керівництво дошкільним навчальним закладом

Модернізація дошкільної освіти на сучасному етапі

Постійно діючий

семінар

завідуючих д/з

Соціально-педагогічні передумови забезпечення дітей якісною дошкільною освітою

Нові форми забезпечення дошкільною освітою

Музичне

виховання

Формування творчої спрямованості особистості та її духовної культури

Заняття

музичних керівників д/з

Громадянське

виховання

Сучасні підходи до громадянського виховання і залучення дитини до народної культури

Заняття

вихователів старших груп д/з

Екологічне

виховання

Ознайомлення з елементами економіки дітей дошкільного віку

Спільна робота з дитячим закладом, школи, сімї

Скоординованість роботи дошкільного закладу, для вироблення єдиної концепції розвитку дитини

Педагогічні читання

Правове виховання

Програма

Я – маленька людина”

Модель формування правового

світогляду дошкільників

Лекторій

для педагогічних

працівників д/з, батьків

Психологи

Активізація пізнавальних процесів учнів через використання інтерактивних технологій

Районне методичне

об’єднання

Математика

Інноваційні технології на уроках математики

Методоб’єднання

вчителів математики

Інтерактивне навчання на уроках математики

Фізика

Використання комп’ютерів на уроках фізики

Методоб’єднання

Інформатика

Інтерактивне навчання на уроках інформатики

Семінар

ОБЖ

Інноваційні технології на уроках ОБЖ

Методоб’єднання

вчителів ОБЖ

Назва та суть

інноваційної

технології

Колектив або особа, які

апробують

Адреса навчального

закладу

Прогнозовані

результати

Друкована

продукція

Інтерактивні

технології

Зазуляк О.М.

Бариська ЗОШ І-ІІІ ст.

Розвиток пізнавальних інтересів. Покращення знань, умінь, вироблення навичок в учнів

Розвивальне навчання

Савченко Г.Р.

Бучацький колегіум

ім. св. Йосафата

Підвищення рівня розвитку та навчальних досягнень учнів

Методичний посібник “Пріоритетність методу комунікативно-орієнтованого навчання учнів іноземних мов”

Особистісно-орієнтоване навчання

Диган В.А.,

Цимбалій Г.С.

Бучацька гімназія

ім.. В.М.Гнатюка

Підвищення рівня навчальних досягнень учнів

Методичні посібники

“Розмовні ситуації на основі вивчених тем”,

Wored flisbory and you”

Роль інтерактивного навчання в процесі вивчення англійської мови

Лось Л.О.

Бучацька гімназія

ім.. В.М.Гнатюка

Підвищення рівня розвитку та навчальних досягнень учнів

Інтерактивні методи навчання

Михайлів Г.І.

Бучацький ліцей

Підвищення рівня навчальних досягнень

Використання мультимедійних матеріалів на уроках історії

Цірук О.В.

Трибухівська ЗОШ І-ІІІ ст.

Підвищення мотивації навчання учнів, рівня навчальних досягнень учнів

Особистісно-орієнтовне навчання

Дармохід М.Й.

Бучацька гімназія ім.. В.М.Гнатюка

Підвищення рівня навчальних досягнень учнів

Методичні посібники

“На крилах Музи”, “Бережімо Собори своїх душ”

Використання інтерактивних технологій у розвитку творчих здібностей учнів

Мокрецька Л.Т.

Переволоцька ЗОШ І-ІІІ ст.

Розвиток творчих здібностей

Методичний посібник “Розвиток зв’язного мовлення”

Фізичний розвиток дітей дошкільного віку засобами системи ДАР

Єднак Л.С.

Бучацький я/с “Теремок”

Удосконалення фізичного розвитку дітей, зміцнення їх здоров’я

Матеріали на Всеукраїнський конкурс з фізичного виховання

Інтерактивні технології на уроках географії та основ економіки

Марціновська Н.М.

Бучацький ліцей

Підвищення рівня навчальних досягнень учнів

Методичний посібник “Інтерактивні технології на уроках географії та основ економіки

Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках математики шляхом використання інтерактивних технологій

Коробій С.С.

Бучацька ЗОШ І-ІІІ ст.№3

Підвищення рівня навчальних досягнень учнів

Інтерактивне навчання на уроках математики

Іваськів Д.Р.

Ріпинецька ЗОШ І-ІІ ст.

Підвищення рівня навчальних досягнень учнів

Методичний посібник “Інтерактивне навчання на уроках математики”

Особистісно-зорієнтований підхід до викладання зарубіжної літератури

Крижанівська І.Є.

Бучацька гімназія ім.. В.М.Гнатюка

Підвищення рівня навчальних досягнень

Методичні посібники “Творчий доробок вчителя”, “Ігри на уроці зарубіжної літератури”

Видавнича діяльність по проблемі

Список друкованої літератури

п/п

Назва видання

Автор

Рік видання

видавництво

1

Використання інтерактивних методів у позакласній роботі з української мови та літератури

Упорядник:

Качуровська Г.П.,

творча група вчителів

української мови та літератури

2007р.

2

Уроки літератури рідного краю

2007р.

3

Інтерактивні технології на уроках мови та літератури

2006р.

4

Інтерактивні технології на уроках математики

Творча група вчителів математики

Рецензент: Гомеляк М.П.

2007р.

5

Педагогічна майстерність вчителя математики

Вояк Н.М., вчитель

математики

Костільницької ЗОШ І-ІІ ст.

2006р.

6

Особистісно-зорієнтоване навчання на уроках зарубіжної літератури

Крижанівська І.Є.,

вчитель зарубіжної літератури Бучацької гімназії ім. В.М.Гнатюка

2006р.

Начальник відділу освіти О.П.РУДНИК

Пулик О.В., 2-10-49

/hdd1/1/1.docСкачать документ

Похожие документы:

 1. Впровадження інноваційних педагогічних технологій (1)

  Документ
  1. Протягом 2003 – 2007 років методичний кабінет відділу освіти працював над реалізацією обласного науково-методичного дослідження «Впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчально – виховний процес».
 2. Програма обласного науково-методичного дослідження "Запровадження інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховний процес"

  Документ
  Оновлення змісту освіти, визначення державних вимог щодо її якості та обсягу на рівні досягнень науки, техніки, технології та світового досвіду активізували проблему інноватики – істотної складової гуманістичної парадигми учіння як
 3. Матер І а л и про виконання обласного науково-методичного дослідження „запровадження інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховний процес” (Шумський район)

  Документ
  ПРО ВИКОНАННЯ ОБЛАСНОГО НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ „ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС” (Шумський район)
 4. Впровадження інноваційних технологій у професійній підготовці учнів птнз спеціальності «діловодство»

  Документ
  Перехід до ринкової економіки принципово змінює підходи до підготовки робітничих кадрів. Нові соціально-економічні умови, інтереси виробництва, обумовлюють нові вимоги до підготовки висококваліфікованих фахівців професійно-технічних
 5. Банк даних інноваційних педагогічних технології, що впроваджуються в дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах Орджонікідзевського району

  Документ
  Суть технології. Театр фізичного виховання передбачає якісно новий підхід в організації фізичного виховання і розрахований на дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Другие похожие документы..