Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Демидова Л.А., Коротаев А.Н. Генетический алгоритм настройки параметров системы нечеткого вывода на основе нечетких множеств второго типа. Проблемы...полностью>>
'Документ'
Официальный статус всех выпущенных: Балансовых документарных Активов МПО в форме Простых Векселей МПО «ВОГУЛЬСКИЙ ПАЙЩИК» в рублях и разных валютах (...полностью>>
'Документ'
Учебник подготовлен применительно к наиболее полным учебным про­граммам по юридической (правовой) статистике для юридических вузов и факультетов, в к...полностью>>
'Автореферат диссертации'
Работа выполнена в государственном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования «Санкт-Петербургская медицинская академия ...полностью>>

Главная > Закон

Сохрани ссылку в одной из сетей:

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства транспорту та зв’язку України

01.02.2008 № 9/119

 

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 21 лютого 2008 року № 140/14831

 

 

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ

провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України „Про автомобільний транспорт”

 

1.Загальні положення

1.1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Закону України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності” та Закону України „Про автомобільний транспорт”.

1.2. Ліцензійні умови визначають організаційні, технічні такваліфікаційні вимоги до провадження робіт, види яких визначені Законом України „Про автомобільний транспорт”, при здійсненні господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом.

1.3. Ці Ліцензійні умови є обов'язковими для виконання суб'єктами господарювання, які надають послуги з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України „Про автомобільний транспорт”, та суб’єктами господарювання, які мають діючі ліцензії з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування (крім надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі)  та з надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі (далі – ліцензіати).

1.4. У цих Ліцензійних умовах терміни та визначення вживаються у значеннях, передбачених Законами України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності” та „Про автомобільний транспорт”.

1.5.  Органом ліцензування господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України „Про автомобільний транспорт”, є Головна державна інспекція на автомобільному транспорті (Головавтотрансінспекція).

Територіальні органи Головавтотрансінспекції в областях, Автономній Республіці Крим, мм. Києві та Севастополі (далі – територіальні управління) забезпечують здійснення функцій з підготовки документів для видачі та переоформлення ліцензій, видачі дублікатів та копій ліцензій, визнання недійсними та анулювання ліцензій і подають їх на розгляд Головавтотрансінспекції.

1.6. Для   отримання   ліцензії,  копії  ліцензії,  дубліката ліцензії або в разі переоформлення ліцензії суб'єкт господарювання особисто або через  уповноважений  ним  орган чи особу подає до Головавтотрансінспекції або відповідного територіального управління заяву згідно з додатком 1.

До заяви додаються документи, перелік яких встановлений статтею 10 Закону України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності” та пунктом 39 Переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 № 756,  за формою згідно з додатком 2.

1.7. Рішення про видачу ліцензій на провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України „Про автомобільний транспорт”, або відмову у її видачі приймається Головавтотрансінспекцією у строк не пізніше 30 календарних днів з дня надходження до неї або відповідних територіальних управлінь заяви про видачу ліцензії та документів, що додаються до неї.

1.8. Ліцензія видається для провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом на такі види робіт:

надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів автобусами;

надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів на таксі;

надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів легковими автомобілями на замовлення;

надання послуг з внутрішніх перевезень вантажів вантажними автомобілями, причепами та напівпричепами;

надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів автобусами;

надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів на таксі;

надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів легковими автомобілями на замовлення;

надання послуг з міжнародних перевезень вантажів вантажними автомобілями, причепами та напівпричепами.

1.9.  Ліцензія для провадження господарської діяльності з надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів чи вантажів надає право ліцензіату надавати послуги з внутрішніх перевезень пасажирів чи вантажів.

1.10.  На кожен автомобільний транспортний засіб до ліцензії додається одна ліцензійна картка.

Ліцензійні картки видаються Головавтотрансінспекцією та відповідними територіальними управліннями.

Ліцензійна  картка  є бланком  суворої  звітності,  до якої заносяться реєстраційні дані ліцензії  та  автомобільного  транспортного  засобу.

 

2.  Організаційні, технічні та кваліфікаційні вимоги до здійснення робіт з надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів автобусами

2.1.                        Ліцензіати, які надають послуги з внутрішніх перевезень пасажирів автобусами, зобов’язані дотримуватися таких організаційних вимог:

2.1.1.                    Здійснювати перевезення пасажирів згідно з укладеним договором про перевезення відповідно до Цивільного кодексу України та статей 31 і 35 Закону України „Про автомобільний транспорт”.

2.1.2.          Здійснювати перевезення пасажирів відповідно до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від 18.02.97 № 176.

2.1.3.          Забезпечити ведення дорожніх листів.

2.1.4.          Забезпечувати реалізацію пасажирам квитків (квитанцій) на перевезення.

2.1.5.          Забезпечувати водія транспортного засобу необхідними документами на перевезення пасажирів та дотримання виконання покладених на них обов'язків, які передбачені Законом України „Про автомобільний транспорт” та Правилами надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.97 № 176.

2.1.6.          Здійснювати перевезення пасажирів на міжміських маршрутах з обов'язковим наданням їм місць для сидінняу кількості,  передбаченій технічною характеристикою транспортного засобу та визначеній у реєстраційних документах на цей транспортний засіб.

2.1.7.          Здійснювати перевезення стоячих пасажирів на приміських та міських  маршрутах  автобусами,  які  за  своєю конструкцією мають місця для стоячих пасажирів у кількості,  передбаченій технічною характеристикою транспортного засобу та визначеній у реєстраційних документах на цей транспортний засіб.

2.1.8.          Здійснювати перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування відповідно до укладеного договору із органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування згідно з вимогами Закону України  „Про  автомобільний транспорт”.

2.1.9.          Укладати з автостанціями, які знаходяться на маршруті руху, договори щодо надання автостанціями послуг, пов’язаних з відправленням і прибуттям пасажирів (при здійсненні регулярних перевезень, крім міських перевезень).

2.1.10.       Здійснювати відправлення чи прибуття автобусів приміських,  міжміських автобусних маршрутів загального користуваннятільки з автостанцій, а в разі їх відсутності - із зупинок, передбачених розкладом руху.

2.1.11.       Направляти у рейс двох водіїв при здійсненні пасажирських перевезень на автобусних маршрутах протяжністю понад 500 км.

2.1.12.       Використовувати сертифіковані і дозволені для  використання автомобільні транспортні засоби.

2.1.13.       Забезпечувати проведення перевірки технічного стану, технічного обслуговування та ремонт транспортних засобів  відповідно до  статей 22, 23, 25 – 27 Закону України „Про  автомобільний  транспорт”  та інструкцій заводів-виробників дорожніх транспортних засобів і відповідно до Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту, затвердженого наказом Мінтрансу України від 30.03.98 № 102,  зареєстрованого  в  Міністерстві  юстиції України 28.04.98 за № 268/2708.

2.1.14.       Зберігати автобуси у спеціально пристосованих  для  цього  приміщеннях, гаражах, на майданчиках, стоянках, забезпечених засобами охорони.

2.1.15.       Забезпечувати проведення стажування та інструктажів водіїв з безпеки автомобільних перевезень, з охорони праці та з пожежної безпеки з веденням відповідних журналів.

2.1.16.       Забезпечувати контроль за умовами, режимом роботи та часом відпочинку водіїв відповідно до Положення про робочий час і час відпочинку водіїв автотранспортних засобів, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 17.01.2002 № 18, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.02.2002 за № 97/6385.

2.1.17.       Організувати підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів автомобільного транспорту, діяльність яких пов'язана з наданням послуг автомобільного транспорту і які відповідають за експлуатацію та технічний стан транспортних засобів  і організацію внутрішніх перевезень, один раз на 5 років, а з питань безпеки автомобільних перевезень, охорони праці та пожежної безпеки на автомобільному транспорті  один раз на 3 роки (для ліцензіатів, які мають 10 і більше транспортних засобів).

2.1.18.       Забезпечувати ведення обліку дорожньо-транспортних пригод (далі – ДТП), учасником якої став автомобільний транспортний засіб ліцензіата, відповідно до постанови  Кабінету  Міністрів  України від 30.06.2005 № 538 „Про затвердження Порядку обліку дорожньо-транспортних пригод”.

2.1.19.       Здійснювати роботу  щодо  забезпечення  безпеки  дорожнього руху, запобігання дорожньо-транспортним пригодам відповідним структурним  підрозділом  - службою безпеки дорожнього  руху  або  окремими  фахівцями  з  цих питань відповідно до Положення про службу безпеки дорожнього руху міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, підприємств, їх об'єднань, установ і організацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 227 (для ліцензіатів – юридичних осіб).

2.1.20.       Забезпечити роботу комісії  з безпеки  руху відповідно до Положення про комісію з безпеки дорожнього руху підприємств, установ та організацій України, затвердженого наказом Міністерства  транспорту   України   від 23.02.94   №  80,  зареєстрованого  в   Міністерстві  юстиції  України  28.03.94  за  № 50/259 (для ліцензіатів – юридичних осіб).

2.1.21.       Забезпечити проведення  медичного  контролю стану здоров'я водіїв шляхом забезпечення дотримання Положення про медичний огляд кандидатів у водії  та водіїв транспортних засобів, затвердженого наказом Міністерства  охорони  здоров’я України,  Міністерства внутрішніх справ України від 05.06.2000 № 124/345, зареєстрованого  в  Міністерстві   юстиції   України   18.07.2000  за № 435/4656, з проведенням таких медичних оглядів в спеціально відведеному для цього приміщенні.

2.1.22.       Забезпечити оформлення трудових відносин з персоналом автомобільного транспорту відповідно до трудового законодавства.

2.2.                        Ліцензіати, які надають послуги з внутрішніх перевезень пасажирів автобусами, зобов’язані  здійснювати перевезення транспортними засобами, які відповідають таким технічним вимогам і на які оформлено:

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та тимчасовий реєстраційний талон (у разі використання транспортного засобу, переданого його власником у встановленому порядку в оренду ліцензіату), видані відповідними підрозділами Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України;

талони про проходження державного технічного  огляду транспортного засобу, що належить організації (для юридичних осіб), або талон про проходження державного технічного огляду транспортного засобу індивідуального власника (для фізичних осіб);

договір про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

2.2.1.                   Розміщення візуальної інформації на автобусах повинно відповідати вимогам,  установленим Правилами надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затвердженими  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від 18.02.97 № 176.

2.2.2.                   Клас та категорія автобусів, за допомогою яких здійснюються  перевезення, повинні відповідати виду перевезень та режимам руху відповідно до Порядку визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 12.04.2007 № 285, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.05.2007 за № 499/13766.

2.2.3.                   Автобуси повинні бути укомплектовані аптечками медичними автомобільними згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України  від 07.07.98 № 187 „Про затвердження переліків лікарських засобів у медичних аптечках транспортних засобів”, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.07.98 за № 465/2905.

2.2.4.                   Автобуси повинні бути укомплектовані первинними засобами пожежогасіння або аналогічними сертифікованими засобами з відповідними технічними характеристиками в нормі їх оснащення вогнегасниками згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.97 № 1128 „Про забезпечення транспортних засобів первинними засобами пожежогасіння”.

2.3.                        Ліцензіати, які надають послуги з внутрішніх перевезень пасажирів автобусами, зобов’язані допускати до перевезень водіїв автомобільних транспортних засобів, які мають відповідну кваліфікацію, стаж роботи і на яких оформлено:

національне посвідчення водія на право керування автомобільними транспортними засобами категорії „D”, зразок якого затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.92 № 47 „Про затвердження зразків національних та міжнародного посвідчень водіїв і документів, необхідних для реєстрації транспортних засобів”;

довідка про проходження обов'язкового медичного огляду;

страховий документ, який підтверджує особисте страхування водія від нещасних випадків на транспорті;

документальне підтвердження проходження ними щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів, а саме відмітки медичного працівника в журналі  щозмінного передрейсового та післярейсового  медичних  оглядів  водіїв і в дорожньому листі.

2.3.1.                   Водії, які протягом 12 і більше місяців до зарахування на відповідну роботу не працювали водіями або наймаються на роботу водіями вперше, допускаються до керування автомобільними транспортними засобами після проходження стажування з практичного керування на відповідному транспортному засобі не менше 30 годин відповідно до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами,  затвердженого  постановою  Кабінету Міністрів України від 08.05.93 № 340.

2.3.2.                   Водії автобусів, які будуть здійснювати перевезення організованих груп дітей, повинні мати стаж керування автобусами не менше п’яти років.

2.4.                        Ліцензіати зобов’язані забезпечувати належний технічний стан транспортних засобів та їх ремонт, перевірку технічного стану транспортних засобів за допомогою механіків та слюсарів (штатних працівників або відповідно до договору з суб’єктами господарювання), які мають кваліфікацію, вимоги до якої визначені у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженому наказом Міністерства праці та соціальної політики від 29.12.2004 № 336, та у Довіднику  кваліфікаційних  характеристик  професій працівників, Випуск № 69 „Автомобільний транспорт”, затвердженому  наказом  Міністерства транспорту  та   зв’язку  від  14.02.2006 № 136.

 

3.                 Організаційні, технічні та кваліфікаційні вимоги до здійснення робіт з надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів автобусами

 

3.1.                         Ліцензіати, які надають послуги з міжнародних перевезень пасажирів автобусами, зобов’язані дотримуватися таких організаційних вимог:

3.1.1.                   Мати досвід роботи на внутрішніх перевезеннях на договірних умовах не менше ніж три роки.

3.1.2.          Виконувати Правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту,  затверджені  постановою  Кабінету Міністрів України від  18.02.97  № 176.

3.1.3.          Забезпечувати реалізацію пасажирам квитків (квитанцій) на перевезення.

3.1.4.          Забезпечувати водія транспортного засобу необхідними документами на перевезення пасажирів та дотримання виконання покладених на них обов'язків, які передбачені Законом України „Про автомобільний транспорт” та Правилами надання послуг пасажирського автомобільного транспорту,    затвердженими    постановою   Кабінету    Міністрів    України  від 18.02.97 № 176.

3.1.5.          Здійснювати перевезення пасажирів з обов'язковим наданням їм місць для сидіння у кількості,  передбаченій технічною характеристикою транспортного засобу та визначеній у реєстраційних документах на цей транспортний засіб.

3.1.6.          Здійснювати перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування відповідно до укладеного договору з Урядовим  органом  державногоуправління на автомобільному транспорті згідно з вимогами Закону України  „Про  автомобільний транспорт”.

3.1.7.          Направляти у рейс двох водіїв при здійсненні пасажирських перевезень на автобусних маршрутах протяжністю понад 500 км.

3.1.8.          Використовувати сертифіковані і дозволені для  використання автомобільні транспортні засоби.

3.1.9.          Зберігати автобуси у спеціально пристосованих  для  цього  приміщеннях, гаражах, на майданчиках, стоянках, забезпечених засобами охорони.

3.1.10.       Забезпечувати проведення стажування та інструктажів водіїв з безпеки автомобільних перевезень, з охорони праці та з пожежної безпеки з веденням відповідних журналів.

3.1.11.       Забезпечити проведення  медичного  контролю стану здоров'я водіїв шляхом забезпечення дотримання Положення про медичний огляд кандидатів у водії  та водіїв транспортних засобів, затвердженого наказом Міністерства  охорони  здоров’я України,  Міністерства внутрішніх справ України від 05.06.2000 № 124/345, зареєстрованого  в  Міністерстві   юстиції   України   18.07.2000  за № 435/4656, з проведенням таких медичних оглядів в спеціально відведеному для цього приміщенні.

3.1.12.       Організувати підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів автомобільного транспорту, діяльність яких пов'язана з наданням послуг автомобільного транспорту і які відповідають за експлуатацію та технічний стан транспортних засобів  і організацію міжнародних перевезень, один раз на 5 років, а з питань безпеки автомобільних перевезень, охорони праці та пожежної безпеки на автомобільному транспорті  один раз на 3 роки (для ліцензіатів, які мають 10 і більше транспортних засобів).

3.1.13.       Забезпечувати проведення перевірки технічного стану, технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів  відповідно до  статей 22, 23, 25 – 27 Закону України „Про  автомобільний  транспорт”  та інструкцій заводів-виробників дорожніх транспортних засобів і відповідно до Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту, затвердженого наказом Мінтрансу України від 30.03.98 № 102, зареєстрованого  в  Міністерстві  юстиції  України 28.04.98 за № 268/2708.

3.1.14.       Забезпечувати ведення обліку дорожньо-транспортних пригод (далі – ДТП), учасником якої став автомобільний транспортний засіб ліцензіата, відповідно до постанови  Кабінету  Міністрів  України від 30.06.2005 № 538 „Про затвердження Порядку обліку дорожньо-транспортних пригод”.

3.1.15.       Здійснювати роботу  щодо  забезпечення  безпеки  дорожнього руху, запобігання дорожньо-транспортним пригодам відповідним структурним  підрозділом  - службою безпеки дорожнього  руху  або  окремими  фахівцями  з  цих питань відповідно до Положення про службу безпеки дорожнього руху міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, підприємств, їх об'єднань, установ і організацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 227 (для ліцензіатів – юридичних осіб).

3.1.16.       Забезпечити роботу комісії  з безпеки  руху відповідно до Положення про комісію з безпеки дорожнього руху підприємств, установ та організацій України, затвердженого наказом Міністерства  транспорту   України   від 23.02.94   №  80,  зареєстрованого  в   Міністерстві  юстиції  України  28.03.94  за  № 50/259 (для ліцензіатів – юридичних осіб).

3.1.17.       Виконувати вимоги міждержавних конвенцій та угод, які регламентують виконання міжнародних автомобільних перевезень, до яких приєдналась Україна.

3.1.18.       Виконувати вимоги  національного законодавства країн, на територіях яких здійснюються перевезення пасажирів.

3.1.19.                      Виконувати норми щодо періодів керування, відпочинку та перерв згідно з вимогами Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення.

3.1.20.       Забезпечити трудові відносини з персоналом автомобільного транспорту відповідно до трудового законодавства.

3.2.                        Ліцензіати, які надають послуги з міжнародних перевезень пасажирів автобусами, зобов’язані  здійснювати перевезення транспортними засобами, які відповідають таким технічним вимогам і на які оформлено:

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, видане відповідними підрозділами Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України;

талони про проходження державного технічного  огляду транспортного засобу, що належить організації (для юридичних осіб), або талон про проходження державного технічного  огляду транспортного засобу індивідуального власника (для фізичних осіб);

договір про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"

  Закон
  Ліцензування банківської діяльності, професійної діяльності на ринку цінних паперів, діяльності з надання фінансових послуг, зовнішньоекономічної діяльності, ліцензування діяльності в галузі телебачення і радіомовлення, ліцензування
 2. Кабінету Міністрів України   від 21 травня 2009 року n 501 Відповідно до частини п'ятої статті 10 закон

  Закон
  Відповідно до частини п'ятої статті 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
 3. Перелік документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності (1)

  Документ
  Культивування рослин, включених до таблиці І переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання,
 4. Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет кафедра господарського права

  Документ
  Актуальність теми. Серед нових видів господарської діяльності слід виділити діяльність з реалізації арештованого майна. Це зумовлено тим, що примусове виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), як правило, здійснюється
 5. Започаткування та ведення підприємницької діяльності Вступ Мале підприємництво

  Документ
  Мале підприємництво – найдемократичніший суспільний інститут, завдяки якому мільйони людей реально беруть участь у економічному житті власної країни. Завдяки розвитку підприємницької ініціативи, люди можуть започаткувати власну справу,

Другие похожие документы..