Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Руководство'
Тюменский государственный нефтегазовый университет является государственным образовательным учреждением высшего профессионального образования, находя...полностью>>
'Автореферат диссертации'
Диссертационное исследование посвящено анализу специфического типа сюжета советской драмы 1920-х - начала 1930-х гг., рассмотрению историко-культурны...полностью>>
'Документ'
История Нового Года насчитывает около 25 веков. По мнению ученых, обычай этот впервые родился в Месопотамии, где в конце IV тысячелетия до нашей эры р...полностью>>
'Документ'
В Священном Кур’ане и Сунне пророка Мухаммада немало текстов, предостерегающих и порицающих различные формы заблуждений и пути (секты), противоречащи...полностью>>

Главная > Закон

Сохрани ссылку в одной из сетей:

3.2.1.                   Розміщення візуальної інформації на автобусах повинно відповідати вимогам,  установленим Правилами надання послуг пасажирського автомобільного транспорту,  затвердженими  постановою  Кабінету  Міністрів України від  18.02.97 № 176.

3.2.2.                   Клас та категорія автобусів, за допомогою яких здійснюються  перевезення, повинні відповідати виду перевезень та режимам руху відповідно до Порядку визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 12.04.2007 № 285, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.05.2007 за № 499/13766.

3.2.3.                   Автобуси повинні бути укомплектовані аптечками медичними автомобільними згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України  від 07.07.98 № 187 „Про затвердження переліків лікарських засобів у медичних аптечках транспортних засобів”, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.07.98 за № 465/2905.

3.2.4.                   Автобуси повинні бути укомплектовані первинними засобами пожежогасіння або аналогічними сертифікованими засобами з відповідними технічними характеристиками в нормі їх оснащення вогнегасниками згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.97 № 1128 „Про забезпечення транспортних засобів первинними засобами пожежогасіння”.

3.2.5.                   На автобусах повинні бути встановлені контрольні пристрої (тахографи), які використовуються відповідно до вимог Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення.

3.2.6.                   На автобусах повинні бути встановлені розпізнавальні  знаки  України.

3.2.7.                   Автобуси, за допомогою яких будуть здійснюватись перевезення, повинні мати в наявності понад 20 місць для сидіння пасажирів.

3.3.                        Ліцензіати, які надають послуги з міжнародних перевезень пасажирів автобусами, зобов’язані допускати до перевезень водіїв автомобільних транспортних засобів, які мають відповідну кваліфікацію, стаж роботи і на яких оформлено:

міжнародне посвідчення водія на право керування автомобільними транспортними засобами категорії „D”, зразок якого затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.92 № 47 „Про затвердження зразків національних та міжнародного посвідчень водіїв і документів, необхідних для реєстрації транспортних засобів”;

довідку про проходження обов'язкового медичного огляду;

страховий документ, який підтверджує особисте страхування водія від нещасних випадків на транспорті;

документальне підтвердження проходження ними щозмінного передрейсового та післярейсового медичного огляду, а саме відмітки медичного працівника в журналі  щозмінного передрейсового та післярейсового  медичних  оглядів  водіїв і в дорожньому листі.

3.3.1.                   Водії, які наймаються на роботу водіями вперше, допускаються до керування транспортними засобами після проходження стажування з практичного керування на відповідному транспортному засобі не менше 30 годин відповідно до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.05.93 № 340.

3.3.2.           Водії, які мають міжнародне посвідчення водія і не керували автомобільними транспортними засобами відповідної категорії більше 12 місяців, зобов’язані скласти екзамен з практичного керування цими засобами в підрозділі Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України.

3.3.3.           Водії, які здійснюють перевезення, зобов’язані мати вік не менше 21 року та стаж керування автобусами не менше трьох років.

3.3.4.           Водії зобов’язані виконувати вимоги Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення.

3.3.5.           Водії автобусів, які будуть здійснювати перевезення організованих груп дітей, повинні мати стаж керування автобусами не менше п’яти років.

3.4.               Ліцензіати зобов’язані забезпечувати належний технічний стан транспортних засобів та їх ремонт, перевірку технічного стану транспортних засобів за допомогою механіків та слюсарів (штатних працівників або відповідно до договору з суб’єктами господарювання), які мають кваліфікацію, вимоги до якої визначені у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженому наказом Міністерства праці та соціальної політики від 29.12.2004 № 336, та у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників, Випуск № 69 „Автомобільний транспорт”, затвердженому наказом Міністерства транспорту та зв’язку від 14.02.2006 № 136.

 

4.                 Організаційні, технічні та кваліфікаційні вимоги до здійснення робіт з надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів на таксі

 

4.1.                Ліцензіати, які надають послуги з внутрішніх перевезень пасажирів на таксі, зобов’язані дотримуватися таких організаційних вимог:

4.1.1.                   Надавати послуги у порядку черги  на  стоянках  таксі  та  на  шляху  прямування,  а також на замовлення (звичайне,  термінове,  нічне) –

усне,  письмове  чи  за телефоном.

4.1.2.                   Укладати договори на право користування стоянок таксі з органами місцевого самоврядування, обладнання яких відповідає Закону України „Про автомобільний транспорт” та Правилам надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.97 № 176.

4.1.3.                   Використовувати радіозв’язок у встановленому чинним законодавством порядку.

4.1.4.                   Отримувати інформаційно-диспетчерські послуги від суб’єктів господарювання згідно з укладеним договором відповідно до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.97 № 176 (у разі надання послуг таксі за попереднім замовленням за допомогою дистанційних засобів зв’язку).

4.1.5.           Забезпечити ведення дорожніх листів у випадках, коли їх використання передбачено чинним законодавством.

4.1.6.           Виконувати Правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту,  затверджені  постановою Кабінету  Міністрів  України від  18.02.97 № 176.

4.1.7.           На вимогу пасажира забезпечувати видачу чека про перевезення.

4.1.8.           Забезпечувати водія транспортного засобу необхідними документами на перевезення пасажирів та дотримання виконання покладених на них обов'язків, які передбачені Законом України „Про автомобільний транспорт” та вимогами Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.97 № 176.

4.1.9.           Використовувати сертифіковані і дозволені для  використання автомобільні транспортні засоби.

4.1.10.       Забезпечувати проведення стажування та інструктажів водіїв з безпеки автомобільних перевезень, з охорони праці та з пожежної безпеки з веденням відповідних журналів.

4.1.11.       Забезпечити проведення  медичного  контролю стану здоров'я водіїв шляхом забезпечення дотримання Положення про медичний огляд кандидатів у водії  та водіїв транспортних засобів, затвердженого наказом Міністерства  охорони  здоров’я України,  Міністерства внутрішніх справ України від 05.06.2000 № 124/345, зареєстрованого  в  Міністерстві   юстиції   України   18.07.2000  за № 435/4656, з проведенням таких медичних оглядів в спеціально відведеному для цього приміщенні.

4.1.12.       Забезпечувати контроль за умовами, режимом роботи та часом відпочинку водіїв відповідно до Положення про робочий час і час відпочинку водіїв автотранспортних засобів, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 17.01.2002 № 18, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.02.2002 за № 97/6385.

4.1.13.       Організувати підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів автомобільного транспорту, діяльність яких пов'язана з наданням послуг автомобільного транспорту і які відповідають за експлуатацію та технічний стан транспортних засобів  і організацію внутрішніх перевезень, один раз на 5 років, а з питань безпеки автомобільних перевезень, охорони праці та пожежної безпеки на автомобільному транспорті  один раз на 3 роки (для ліцензіатів, які мають 10 і більше транспортних засобів).

4.1.14.       Забезпечувати проведення перевірки технічного стану, технічного обслуговування та ремонт транспортних засобів  відповідно до  статей 22, 23, 25 – 27 Закону України „Про  автомобільний  транспорт”  та інструкцій заводів-виробників дорожніх транспортних засобів і відповідно до Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту, затвердженого наказом Мінтрансу України від 30.03.98 № 102,  зареєстрованого  в  Міністерстві  юстиції України 28.04.98 за № 268/2708.

4.1.15.       Забезпечувати ведення обліку дорожньо-транспортних пригод (далі – ДТП), учасником якої став автомобільний транспортний засіб ліцензіата, відповідно до постанови  Кабінету  Міністрів  України від 30.06.2005 № 538 „Про затвердження Порядку обліку дорожньо-транспортних пригод”.

4.1.16.       Здійснювати роботу  щодо  забезпечення  безпеки  дорожнього руху, запобігання дорожньо-транспортним пригодам відповідним структурним  підрозділом  - службою безпеки дорожнього  руху  або  окремими  фахівцями  з  цих питань відповідно до Положення про службу безпеки дорожнього руху міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, підприємств, їх об'єднань, установ і організацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 227 (для ліцензіатів – юридичних осіб).

4.1.17.       Забезпечити роботу комісії  з безпеки  руху відповідно до Положення про комісію з безпеки дорожнього руху підприємств, установ та організацій України, затвердженого наказом Міністерства  транспорту   України   від 23.02.94   №  80,  зареєстрованого  в   Міністерстві  юстиції  України  28.03.94  за  № 50/259 (для ліцензіатів – юридичних осіб).

4.1.18.       Зберігати транспортні засоби на спеціально  відведених для цього майданчиках, рішення про організацію яких приймають органи місцевого  самоврядування, або у спеціально пристосованих  для  цього  приміщеннях, гаражах.

4.1.19.       Забезпечити оформлення трудових відносин з персоналом автомобільного транспорту відповідно до трудового законодавства.

4.2.               Ліцензіати, які надають послуги з внутрішніх перевезень пасажирів на таксі, зобов’язані  здійснювати перевезення транспортними засобами, які відповідають таким технічним вимогам і на які оформлено:

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та тимчасовий реєстраційний талон (у разі використання транспортного засобу, переданого його власником у встановленому порядку в оренду  ліцензіату), видані відповідними підрозділами Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України;

талони про проходження державного технічного  огляду транспортного засобу, що належить організації (для юридичних осіб), або талон  про проходження державного технічного  огляду транспортного засобу індивідуального власника (для фізичних осіб);

договір про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

4.2.1.                   Легкові автомобілі, які будуть використовуватись як таксі, повинні мати відповідне обладнання, а саме: розпізнавальний ліхтар оранжевого кольору, який встановлюється на даху автомобіля, діючий таксометр, сигнальний ліхтар із зеленим та червоним світлом,  розташований  у верхньому правому кутку лобового скла, і нанесені композиції з квадратів, розташованих у шаховому порядку на дверцятах автомобіля з лівого та правого боків.

4.2.2.                   Автомобільні транспортні засоби повинні бути укомплектовані аптечками медичними автомобільними згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України  від 07.07.98 № 187 „Про затвердження переліків лікарських засобів у медичних аптечках транспортних засобів”,   зареєстрованим    в    Міністерстві    юстиції  України  20.07.98   за № 465/2905.

4.2.3.                   Автомобільні транспортні засоби повинні бути укомплектовані первинними засобами пожежогасіння або аналогічними сертифікованими засобами з відповідними технічними характеристиками в нормі їх оснащення вогнегасниками згідно з постановою  Кабінету  Міністрів  України  від 08.10.97 № 1128 „Про забезпечення транспортних засобів первинними засобами пожежогасіння”.

4.3.               Ліцензіати, які надають послуги з внутрішніх перевезень пасажирів на таксі, зобов’язані допускати до перевезень водіїв автомобільних транспортних засобів, які мають відповідну кваліфікацію, стаж роботи і на яких оформлено:

національне посвідчення водія на право керування автомобільними транспортними засобами категорії „В”, зразок якого затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.92 № 47 „Про затвердження зразків національних та міжнародного посвідчень водіїв і документів, необхідних для реєстрації транспортних засобів”;

довідку про проходження обов'язкового медичного огляду;

страховий документ, який підтверджує особисте страхування водія від нещасних випадків на транспорті;

документальне підтвердження проходження ними щозмінного передрейсового та післярейсового медичного огляду, а саме відмітки медичного працівника в журналі  щозмінного передрейсового та післярейсового  медичних  оглядів  водіїв і в дорожньому листі, якщо його наявність передбачена чинним законодавством.

4.4.               Водії, які протягом 12 і більше місяців до зарахування на відповідну роботу не працювали водіями або наймаються на роботу водіями вперше, допускаються до керування транспортними засобами після проходження стажування з практичного керування на відповідному транспортному засобі не менше 30 годин відповідно до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.05.93 № 340.

4.5.               Ліцензіати зобов’язані забезпечувати належний технічний стан транспортних засобів та їх ремонт, перевірку технічного стану транспортних засобів за допомогою механіків та слюсарів (штатних працівників або відповідно до договору з суб’єктами господарювання), які мають кваліфікацію, вимоги до якої визначені у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженому наказом Міністерства праці та соціальної політики від 29.12.2004 № 336, та у Довіднику  кваліфікаційних  характеристик  професій працівників, Випуск № 69 „Автомобільний транспорт”, затвердженому  наказом  Міністерства транспорту  та   зв’язку  від  14.02.2006 № 136.

 

5.            Організаційні, технічні та кваліфікаційні вимоги до здійснення робіт з надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів на таксі

 

5.1.                Ліцензіати, які надають послуги з міжнародних перевезень пасажирів на таксі, зобов’язані дотримуватися таких організаційних вимог:

5.1.1.                   Мати досвід роботи на внутрішніх перевезеннях на договірних умовах не менше ніж три роки.

5.1.2.                   Надавати послуги у порядку черги  на  стоянках  таксі  та  на  шляху  прямування,  а також на замовлення (звичайне,  термінове,  нічне) –   усне,  письмове  чи  за телефоном.

5.1.3.                   Укладати договори на право користування стоянками таксі з органами місцевого самоврядування, обладнання яких відповідає Закону України „Про автомобільний транспорт” та Правилам надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.97 № 176.

5.1.4.                   Використовувати радіозв’язок у встановленому чинним законодавством порядку.

5.1.5.                   Отримувати інформаційно-диспетчерські послуги від суб’єктів господарювання згідно з укладеним договором відповідно до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.97 № 176 (у разі надання послуг таксі за попереднім замовленням за допомогою дистанційних засобів зв’язку).

5.1.6.          Виконувати Правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджені    постановою   Кабінету  Міністрів   України  від 18.02.97 № 176.

5.1.7.          На вимогу пасажира забезпечувати видачу чека про перевезення.

5.1.8.          Забезпечувати водія транспортного засобу необхідними документами на перевезення пасажирів та дотримання виконання покладених на них обов'язків, які передбачені Законом України „Про автомобільний транспорт” та вимогами Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.97 № 176.

5.1.9.          Використовувати сертифіковані і дозволені для  використання автомобільні транспортні засоби.

5.1.10.       Забезпечувати проведення стажування та інструктажів водіїв з безпеки автомобільних перевезень, з охорони праці та з пожежної безпеки з веденням відповідних журналів.

5.1.11.       Забезпечити проведення  медичного  контролю стану здоров'я водіїв шляхом забезпечення дотримання Положення про медичний огляд кандидатів у водії  та водіїв транспортних засобів, затвердженого наказом Міністерства  охорони  здоров’я України,  Міністерства внутрішніх справ України від 05.06.2000 № 124/345, зареєстрованого  в  Міністерстві   юстиції   України   18.07.2000  за № 435/4656, з проведенням таких медичних оглядів в спеціально відведеному для цього приміщенні.

5.1.12.       Виконувати вимоги міждержавних конвенцій та угод, які регламентують виконання міжнародних автомобільних перевезень, до яких приєдналась Україна.

5.1.13.       Виконувати вимоги  національного законодавства країн, на територіях яких здійснюються перевезення пасажирів.

5.1.14.                      Виконувати норми щодо періодів керування, відпочинку та перерв згідно з вимогами Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення.

5.1.15.       Організувати підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів автомобільного транспорту, діяльність яких пов'язана з наданням послуг автомобільного транспорту і які відповідають за експлуатацію та технічний стан транспортних  засобів   і   організацію   міжнародних  перевезень,  один  раз  на  5 років, а з питань безпеки автомобільних перевезень, охорони праці та пожежної безпеки на автомобільному транспорті  один раз на 3 роки (для ліцензіатів, які мають 10 і більше транспортних засобів).

5.1.16.       Забезпечувати проведення перевірки технічного стану, технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів  відповідно до  статей 22, 23, 25 – 27 Закону України „Про  автомобільний  транспорт”  та інструкцій заводів-виробників дорожніх транспортних засобів і відповідно до Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту, затвердженого наказом Мінтрансу України від 30.03.98  №  102, зареєстрованого  в Міністерстві  юстиції України 28.04.98 за № 268/2708.

5.1.17.       Забезпечувати ведення обліку дорожньо-транспортних пригод (далі – ДТП), учасником якої став автомобільний транспортний засіб ліцензіата, відповідно до постанови  Кабінету  Міністрів  України від 30.06.2005 № 538 „Про затвердження Порядку обліку дорожньо-транспортних пригод”.

5.1.18.       Здійснювати роботу  щодо  забезпечення  безпеки  дорожнього руху, запобігання дорожньо-транспортним пригодам відповідним структурним  підрозділом  - службою безпеки дорожнього  руху  або  окремими  фахівцями  з  цих питань відповідно до Положення про службу безпеки дорожнього руху міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, підприємств, їх об'єднань, установ і організацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 227 (для ліцензіатів – юридичних осіб).

5.1.19.       Забезпечити роботу комісії  з безпеки  руху, що діє на підставі Положення про комісію з безпеки дорожнього руху підприємств, установ та організацій України, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 23.02.94  №  80,   зареєстрованого  в   Міністерстві  юстиції  України  28.03.94  за  № 50/259 (для ліцензіатів – юридичних осіб).

5.1.20.       Зберігати транспортні засоби на спеціально  відведених для цього майданчиках, рішення про організацію яких приймають органи місцевого  самоврядування, або у спеціально пристосованих  для  цього  приміщеннях, гаражах.

5.1.21.       Забезпечити трудові відносини з персоналом автомобільного транспорту відповідно до трудового законодавства.

5.2.               Ліцензіати, які надають послуги з міжнародних перевезень пасажирів на таксі, зобов’язані  здійснювати перевезення транспортними засобами, які відповідають таким технічним вимогам і на які оформлено:

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, видане відповідними підрозділами Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України;

талони про проходження державного технічного  огляду транспортного засобу, що належить організації (для юридичних осіб), або талон  про проходження державного технічного  огляду транспортного засобу індивідуального власника (для фізичних осіб);

договір про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

5.2.1.                   Легкові автомобілі, які будуть використовуватись як таксі, повинні мати відповідне обладнання, а саме: розпізнавальний ліхтар оранжевого кольору, який встановлюється на даху автомобіля, діючий таксометр, сигнальний ліхтар із зеленим та червоним світлом,  розташований  у верхньому правому кутку лобового скла, і нанесені композиції з квадратів, розташованих у шаховому порядку на дверцятах автомобіля з лівого та правого боків.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"

  Закон
  Ліцензування банківської діяльності, професійної діяльності на ринку цінних паперів, діяльності з надання фінансових послуг, зовнішньоекономічної діяльності, ліцензування діяльності в галузі телебачення і радіомовлення, ліцензування
 2. Кабінету Міністрів України   від 21 травня 2009 року n 501 Відповідно до частини п'ятої статті 10 закон

  Закон
  Відповідно до частини п'ятої статті 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
 3. Перелік документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності (1)

  Документ
  Культивування рослин, включених до таблиці І переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання,
 4. Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет кафедра господарського права

  Документ
  Актуальність теми. Серед нових видів господарської діяльності слід виділити діяльність з реалізації арештованого майна. Це зумовлено тим, що примусове виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), як правило, здійснюється
 5. Започаткування та ведення підприємницької діяльності Вступ Мале підприємництво

  Документ
  Мале підприємництво – найдемократичніший суспільний інститут, завдяки якому мільйони людей реально беруть участь у економічному житті власної країни. Завдяки розвитку підприємницької ініціативи, люди можуть започаткувати власну справу,

Другие похожие документы..