Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Решение'
В данном пособии показано как следует решать некоторые типы задач, связанных с проверкой статистических гипотез. Приведены подробные решения задач с ...полностью>>
'Методические указания'
История техники. История развития технических объектов: Методические указания к изучению дисциплины и выполнению контрольных работ для студентов заоч...полностью>>
'Документ'
Время, судьба, поэзия…Эти слова служат ориентирами в творчестве замечательного поэта Михаила Александровича Дудина. 20 ноября 2009 года поэту Михаилу...полностью>>
'Урок'
- Совсем недавно за окном мы наблюдали первый снег, и я помню чувства радости, которые вас переполняли. И чтобы наполнить их, я предлагаю вам отрывок...полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Рентабельність операційної діяльності підприємств

за видами економічної діяльності

за січень–червень 2011 року

(тис.грн.)

Результат від операційної

діяльності

Витрати

операційної

діяльності

Рівень

рентабельності

(збитковості), %

Усього¹

18119350,7

352300441,3

5,1

у тому числі

сільське господарство, мис-ливство, лісове господарство

110,4

114756,9

0,1

промисловість

6668039,8

121935210,5

5,5

будівництво

–242805,7

10856740,5

–2,2

торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

1591462,5

39756597,5

4,0

торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт

708842,6

2963955,2

23,9

оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі

213081,6

29821961,1

0,7

роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

669538,3

6970681,2

9,6

діяльність готелів та ресторанів

179142,6

2021016,5

8,9

діяльність транспорту та зв’язку

4103373,3

44589279,6

9,2

фінансова діяльність

233599,0

35865165,1

0,7

операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

5679008,7

91285861,9

6,2

освіта

40949,2

282909,0

14,5

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

18089,1

790267,8

2,3

надання комунальних та інди-відуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

–149837,6

4799046,1

–3,1

_____________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності малих підприємств, банків і бюджетних установ. За видом економічної діяльності “Сільське господарство, мисливство та лісове господарство” наведено без урахування рослинництва, тваринництва, змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки у річній звітності.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності за січень

  Документ
  1Дані наведено без банків, малих підприємств і бюджетних установ. Дані за видом діяльності “Сільське господарство, мисливство та лісове господарство” наведено без урахування рослинництва, тваринництва, змішаного сільського господарства,
 2. Державний вищий навчальний заклад (1)

  Документ
  Актуальність теми дослідження. В процесі становлення ринкових відносин, здійснення інституційних перетворень в економіці України важливого теоретичного й практичного значення набуває проблема формування і використання виробничого
 3. Ємства за 3 роки, перевірити її достовірність, обчислити узагальнені показники ефективності господарювання, проаналізувати їх, виявити резерви І надати висновки

  Документ
  Зібрати чи отримати у викладача комплект форм статистичної звітності промислового підприємства за 3 роки, перевірити її достовірність, обчислити узагальнені показники ефективності господарювання, проаналізувати їх, виявити резерви і надати висновки.
 4. Вимогами Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженої Постановою Правління нбу №480 від 27 грудня 2007 р

  Документ
  Ця річна фінансова звітність Банку складена згідно з вимогами Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженої Постановою Правління НБУ № 480 від 27 грудня 2007 р.
 5. Програма для вступних іспитів на кваліфікаційний рівень «Спеціаліст», «магістратр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

  Документ
  Види економічного аналізу та їх характеристика. Задачі аналізу зовнішньоекономічної діяльності. Місце кількісних та якісних показників та їх характеристика.

Другие похожие документы..