Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Конкурс'
З 2009 року Україна виступає повноправною країною-учасницею INFOMATRIX, після проведення національного етапу. Національний еколого-натуралістичний це...полностью>>
'Документ'
Ночные облака на Марсе, состоящие из водяного льда, были впервые нанесены на карту специалистами из Национального бюро океанологии и изучения атмосфе...полностью>>
'Регламент'
На основании обращения муниципального унитарного предприятия «Стерлитамакземкадастр» об утверждении платных услуг, руководствуясь ст.17 Федерального ...полностью>>
'Урок'
Александр Николаевич Островский считается основоположником русского драматического театра. Проработав для русской сцены без малого сорок лет, Островс...полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Додаток

до рішення четвертої сесії районної

ради шостого скликання від 20.04.2011

Районна програма

забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції,

лікування, догляду та підтримки

ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД

на 2011 - 2013 роки

Кролевець

2011

Зміст

1. Паспорт Районної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду тапідтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2011-2013 роки

3

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

4

3. Визначення мети Програми

5

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми

5

5.Перелік завдань ізаходів Програми та результативні показники

5

6. Напрями діяльності та заходи Програми

7

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

7

8.Додаток 1. Завдання і заходи Програми

8

 1. ПАСПОРТ

Районної програми

забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД

на 2011-2013 роки

(далі – Програма)

1.

Ініціатор розроблення програми

Кролевецька районна державна адміністрація

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Розпорядження голови Кролевецької районної державної адміністрації від № 127 від 30 березня 2011 «Про схвалення проекту Районної програми забезпечення профілактики ВІЛ - інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2011-2013 роки»

3.

Розробник програми

Кролевецька центральна районна лікарня

4.

Співрозробники програми

Районний відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, відділ освіти Кролевецької районної державної адміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

5.

Відповідальний виконавець програми

Кролевецька центральна районна лікарня

6.

Учасники програми

Кролевецька центральна районна лікарня, районний відділ у справах сім’ї молоді та спорту, районний відділ освіти, служба у справах дітей, управління праці та соціального захисту населення Кролевецької районної державної адміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Кролевецька районна санітарно-епідеміологічна станція, районне товариство Червоного Хреста., Кролевецький РВ УМВС України в Сумській області, виконавчий комітет міської ради, громадські організації (за згодою).

7.

Термін реалізації програми

2011-2013 роки

8.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програм

Районний

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми:

9.1.

Коштів районного бюджету

151,65 тис. гривень

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Світовий досвід свідчить, що поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу призводить до зменшення тривалості життя, зростання потреби в медичних послугах, загострення проблем бідності, соціальної нерівності та сирітства, подолання яких потребує постійного збільшення видатків з державного та місцевих бюджетів.

За критеріями Об'єднаної програми ООН з ВІЛ/СНІДу та Всесвітньої організації охорони здоров'я стан поширеності ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні класифікується як концентрована епідемія. Оцінний показник поширеності ВІЛ-інфекції серед дорослого населення в Україні є одним із найвищих в

європейському регіоні і становить 1,63 відсотка. Основною причиною поширення ВІЛ-інфекції залишається вживання ін'єкційних наркотиків. За статистичними даними в Україні щодня 50 українців інфікуються ВІЛ, 12 осіб хворіють на СНІД та 8 помирають від СНІДу.

Починаючи з 1987 року, в області офіційно зареєстровано 1402 ВІЛ-інфікованих, з яких 309 захворіли на СНІД та 107 – померли від СНІДу. Щороку кількість нових випадків інфікування ВІЛ зростає на 15-20%, найбільш ураженою віковою групою залишаються люди молодого віку 18-39 років, збільшується кількість дітей, народжених ВІЛ-позитивними матерями, а також число хворих, які потребують медичної та соціальної допомоги. Станом на 01.07.2010 на диспансерному обліку в лікувально-профілактичних закладах області перебуває 852 ВІЛ-інфікованих (показник 72,8 на 100 тис. населення), з яких 147 – хворі на СНІД (показник 12,6 на 100 тис. населення).

В районі станом на 01.01..2011 на диспансерному обліку перебуває 45 ВІЛ-інфікованих (показник 104,5 на 100 тис. населення ), з яких 10 – хворі на СНІД (показник 21,9 на 100 тис. населення).

За прогнозами експертів у 2010 році в Україні практично 600 тисяч громадян можуть бути інфікованими ВІЛ, 43 тисячі - хворіти на СНІД. На кінець 2010 року внаслідок смерті від СНІДу одного чи обох батьків залишаться сиротами 46 тисяч дітей. Витрати на лікування на кінець 2013 року збільшаться вдвічі.

У зв'язку з тим, що переважна більшість ВІЛ-інфікованих є особами працездатного та репродуктивного віку, епідемія негативно впливає на соціально-економічний розвиток як країни, так і району, створюючи загрозу національній безпеці. Для усунення проблем, пов'язаних з ВІЛ/СНІДом, необхідно забезпечити реалізацію державної політики у сфері профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки інфікованих і хворих шляхом об'єднання зусиль органів державної влади та громадськості.

Погіршення ситуації із захворюваністю на ВІЛ-інфекцію та збільшення кількості хворих на СНІД зумовлено занепадом суспільної моралі та рядом соціально-економічних причин: невідповідність темпів розвитку інфраструктури медичної та соціальної допомоги темпам поширення епідемії; недостатнє фінансування заходів з профілактики та лікування; недосконала система

інформування населення з питань запобігання інфікуванню.

Актуальність розроблення Програми зумовлена необхідністю створення ефективної системи дієвих заходів щодо запобігання подальшому поширенню ВІЛ-інфекції.

3. Визначення мети Програми

Метою Програми є стабілізація епідемічної ситуації, зниження рівня захворюваності та смертності від ВІЛ-інфекції/СНІДу шляхом реалізації державної політики щодо забезпечення доступу населення до широкомасштабних профілактичних заходів, послуг з лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та

джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми

Для досягнення визначеної Програмою мети слід забезпечити здійснення профілактичних, лікувальних та організаційних заходів, а також заходів з догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД.

Фінансування Програми здійснюється в межах видатків, передбачених у місцевому бюджеті.

Обсяг фінансування Програми визначається щороку, виходячи з конкретних завдань та реальних можливостей бюджету.

Строки виконання Програми – 2011-2013 роки.

 1. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

Основними завданнями Програми є:

забезпечення масштабної первинної профілактики поширення ВІЛ-інфекції серед населення через проведення освітньої та роз'яснювальної роботи із залученням засобів масової інформації та мережі Інтернет з пропаганди здорового способу життя, духовних, морально-етичних, культурних цінностей;

посилення профілактичних заходів серед представників груп ризику (споживачів ін'єкційних наркотиків, осіб, звільнених від відбування покарань, мігрантів, безпритульних та бездомних громадян, передусім дітей, у тому числі із сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах, тощо);

дотримання вимог щодо безпеки лікувально-діагностичного процесу в лікувально-профілактичних закладах шляхом повного переходу до використання медичних виробів одноразового використання вітчизняного виробництва; посилення безпеки донорства щодо запобігання випадкам передачі ВІЛ-інфекції через кров, її компоненти та анатомічні матеріали для трансплантації;

удосконалення механізму запобігання передачі ВІЛ від матері до дитини; забезпечення вільного доступу населення, у першу чергу молоді та представників груп ризику, до консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію;

розширення доступу споживачів ін'єкційних наркотиків, передусім ВІЛ-інфікованих, до реабілітаційних програм;

систематичне створення радіо- і телепередач, соціальної реклами в мережі Інтернет із висвітлення проблем, пов'язаних з ВІЛ-інфекцією/СНІДом;

забезпечення хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД антиретровірусною терапією відповідно до затверджених Міністерством охорони здоров'я України стандартів та клінічних протоколів;

забезпечення лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД з опортуністичними та супутніми захворюваннями відповідно до затверджених Міністерством охорони здоров'я України стандартів та клінічних протоколів;

організація паліативної допомоги ВІЛ-інфікованим і хворим на СНІД;
надання соціальних послуг, а також забезпечення соціально-психологічної підтримки та немедичного догляду за ВІЛ-інфікованими і хворими на СНІД;

надання правової допомоги ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД;

забезпечення діяльності та поетапного розвитку медичних та соціальних послуг ВІЛ-інфікованим і особам із груп ризику;

удосконалення системи епідеміологічного нагляду за поширенням ВІЛ-інфекції з метою підвищення ефективності профілактичних заходів;

залучення громадських організацій до надання соціальних послуг;

залучення до виконання Програми медичних, соціальних та педагогіч-них працівників, працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, роботодавців, професійних спілок, представників бізнесу, громадських та релігійних організацій.

Ресурсне забезпечення: тис. гривень

Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання Програми

Роки виконання Програми

Усього витрат на виконання Програми

2011

2012

2013

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:

Районний бюджет

45,176

63,236

43,236

151,65

Виконання заходів Програми дасть змогу:

охопити медичними послугами з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу більшість представників груп ризику;

забезпечити навчання учнів усіх загальноосвітніх навчальних закладів за програмами формування здорового способу життя і профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу; запровадити розміщення в засобах масової інформації соціальної реклами щодо формування здорового способу життя і профілактики ВІЛ/СНІДу;

удосконалити механізм профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу серед осіб віком від 15 до 24 років з метою підвищення рівня їх обізнаності щодо безпечної статевої поведінки, що дасть змогу збільшити до 60 відсотків кількість осіб, які самостійно можуть визначатися із запобіганням передачі ВІЛ-інфекції статевим шляхом;

забезпечити лабораторний супровід антиретровірусної терапії хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД;

знизити на 10 відсотків рівень смертності серед інфікованих і хворих;
знизити до 2 відсотків рівень передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини;

забезпечити у 100 відсотків дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями, раннє виявлення випадків інфікування;

удосконалити систему добровільного консультування і тестування з метою діагностики хвороби на початкових стадіях;

забезпечити розвиток надання медичних та соціальних послуг ВІЛ-інфікованим;

забезпечити навчання та підвищення кваліфікації спеціалістів, залучених до роботи з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу;

удосконалити систему лабораторного контролю якості діагностики та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД.

У період виконання Програми очікується зниження негативних проявів, що уповільнюють демографічний і соціально-економічний розвиток району.

6. Напрямки діяльності та заходи Програми

Напрямки діяльності та заходи Програми спрямовані на запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу, стабілізацію епідемічної ситуації, зниження рівня захворюваності та смертності від хвороб, зумовлених ВІЛ/СНІДом, розширення доступу населення до послуг добровільного консультування і тестування на ВІЛ, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД.

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Контроль за виконанням цієї Програми покладається на профільного заступника голови Кролевецької районної державної адміністрації.

Районний відділ у справах молоді та спорту Кролевецької районної державної адміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, районний відділ освіти, служба у справах дітей райдержадміністрації, управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, Кролевецька районна санітарно-епідеміологічна станція, районне товариство Червоного Хреста, Кролевецький РВ УМВС України у Сумській області, районна газета «Кролевецький вісник», виконавчий комітет міської ради, громадські організації (за згодою) подають інформацію про хід виконання Програми щороку до 5 січня і 5 червня головному лікарю Кролевецької ЦРЛ; Кролевецька ЦРЛ узагальнює подану інформацію та подає її щороку до 10 січня і 10 червня голові районної державної адміністрації та до обласного центру профілактики і боротьби зі СНІДом.

Хід виконання цієї програми щорічно заслуховується на сесії районної ради.

Додаток 1 до Програми

Завдання і заходи Програми

п/п

Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строки вико-нання заходу

Виконавці

Джерела фі-нансування

Орієнтовний обсяг фінансування , тис. грн.

Очікуваний результат

Загаль-ний обсяг

у тому числі за роками

2011

2012

2013

I. Організаційні заходи.

1.

1.1

Заходи щодо удосконалення законодавства та управ-ління

Забезпечення діяльності районної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу

2011-2013 роки

Кролевецька районна державна адміністрація, громадські організації (за згодою).

Забезпечення координації виконання заходів Програми

1.2

Надання пропозицій щодо вдосконалення законодавства з профілактики
ВІЛ/СНІДу, насамперед з питань проведення профілактичної роботи з населенням, зокрема з представниками груп ризику

2011-2013 роки

Кролевецька районна державна адміністрація, центральна районна лікарня, управління праці та соціального захисту населення, районний відділ освіти і науки, районний відділ у справах молоді та спорту Кролевецької районної державної адміністрації, Кролевецький РВ УМВС України у Сумській області, Кролевецька районна СЕС, районна служба у справах дітей райдержадміністрації, громадські організації (за згодою).

Удосконалення законодавства з профілактики ВІЛ-інфекції/ СНІДу

1.3

Забезпечення контролю за дотриманням законодавства з питань ВІЛ/СНІДу у сфері трудових відносин щодо подолання дискримінації ВІЛ-інфікованих

2011-2013 роки

Управління праці та соціального захисту населення, Кролевецька центральна районна лікарня, районний відділ освіти, Кролевецький РВ УМВС України в Сумській області, виконавчі комітети міської та сільських рад

Забезпечення контролю за дотриманням законодавства з питань ВІЛ/ СНІДу на підприємствах, установах та організаціях

2

2.1

Створення необхідних умов для функціонування кабінету «Довіра» в Кролевецькій ЦРЛ та укомплектування його медичними кадрами

2011 рік

Кролевецька центральна районна лікарня

Районний

бюджет

0,74

0,74

Розширення доступу різних категорій населення до послуг консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію

2.2

Здійснення інфекційного контролю в закладах усіх форм власності соціальних служб

2011-2013 роки

Кролевецька районна санітарно-епідеміологічна станція, Кролевецька центральна районна лікарня

В межах кошторису виконавців

Забезпечення інфекційного контролю в закладах соціальних служб

3

Створення єдиної системи моніто-рингу протидії ВІЛ-інфекції/

СНІДу та оцінки ефек-тивності заходів, здійснених на регіональному рівні

Проведення щорічного моніторингу стану виконання Програми та забезпечення оприлюднення звітів про виконання Програми

2011-2013 роки

Кролевецька центральна районна лікарня, відділ у справах молоді та спорту, районний відділ освіти, управління праці та соціального захисту населення, Кролевецький РВ УМВС України у Сумській області, виконавчі комітети міської та сільських рад

4

4.1

Підготовка спеціалістів з питань лікування, профілактики та

соціальної підтримки для груп ризику, ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД

Підготовка педагогічних працівників з питань профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу і формування здорового способу життя для загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів, забезпечення їх сучасними інформаційно-методичними матеріалами

2011-2013 роки

Районний відділ освіти

Не потребує

Забезпечення 90% загальноосвітніх навчальних закладів області підготовленими вчителями з питань профілактики ВІЛ/СНІДу

4.3

Забезпечення підготовки медичних працівників лікувально-профілактичних закладів з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу

2011-2013 роки

Кролевецька центральна районна лікарня, районна державна адміністрація

Районний бюджет

1,20

1,20

Забезпечення підвищення рівня знань з питань ВІЛ/СНІДу медичних працівники ЛПЗ області

II. Профілактичні заходи

5

5.1

Здійснення заходів щодо первинної профілактики ВІЛ/СНІДу

Проведення радіопередач з питань профілактики ВІЛ-інфекції, що ґрунтуються на принципах поваги прав та гідності людини, пропагують здоровий спосіб життя, традиційні духовні, морально-етичні та культурні цінності

2011-2013 роки

Кролевецька центральна районна лікарня, редакція районної газети «Кролевецький вісник» та радіомовлення

Районний бюджет

0,3

0,1

0,1

0,1

Підвищення інформованості населення щодо питань профілактики ВІЛ/ СНІДу

5.2

Поширення в засобах масової інформації, в т.ч. в мережі Інтернет, тематичної соціальної реклами

2011-2013 роки

Редакція районної газети «Кролевецький вісник» та районного радіомовлення, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Районний бюджет

1,5

0,5

0,5

0,5

Підвищення

інформованості населення з питань ВІЛ/ СНІДу

5.3

Забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції/ СНІДу шляхом пропаганди здорового способу життя серед молоді, проведення інформаційних, культурно-просвітницьких заходів, у тому числі в сільській місцевості, віддалених районах та малих містах шляхом створення та поширення соціальної реклами, забезпечення діяльності мобільних консультаційних пунктів соціальної роботи центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

2011-2013 роки

Районний відділ у справах молоді та спорту райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Районний бюджет

0,3

0,1

0,1

0,1

Залучення 50% молоді до проведення інформаційно-просвітницьких заходів

5.4

Запровадження у загально-освітніх навчальних закладах факультативного курсу для молоді "Школа проти СНІДу", забезпечення комплектами друкованих і електронних навчально-методичних матеріалів

2011-2013 роки

Районний відділ освіти, районна державна адміністрація, виконавчий комітет міської ради

Не потребує

Упровадження у загальноосвітніх навчальних закладах факультативного

курсу для молоді " Школа проти СНІДу"

5.5

Сприяння формуванню толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД

2011-2013 роки

Кролевецька центральна районна лікарня, управління праці та соціального захисту населення, районний відділ освіти і науки, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Кролевецький РВ УМВС України у Сумській області, районна державна адміністрація, виконавчий комітет міської ради, громадські організації (за згодою)

Забезпечення толерантного ставлення до людей, що живуть з ВІЛ/СНІД

5.6

Проведення заходів, спрямованих на подолання проявів дискримінації стосовно представників груп ризику з боку працівників охорони здоров’я, органів праці та соціального захисту населення

2011-2013 роки

Кролевецька центральна районна лікарня, управління праці та соціального захисту населення

Недопущення проявів дискримінації стосовно представників груп ризику

6

6.1

Здійснення профілактич-них заходів серед представників груп ризику

Здійснення заходів щодо виявлення та профілактичного лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом, серед представників груп ризику

2011-2013 роки

Кролевецька центральна районна лікарня, районна державна адміністрація, виконавчий комітет міської ради

Охоплення 60% осіб з груп ризику профілактичним лікуванням

6.5

Надання послуг з профілактики ВІЛ-інфекції дітям та підліткам з груп ризику

2011-2013 роки

Клініка дружня до молоді Кролевецька ЦРЛ, громадські організації (за згодою)

Охоплення 60% дітей та підлітків з груп ризику профілактичними заходами

6.6

Надання послуг з профілактики ВІЛ-інфекції засудженим та особам, взятим під варту

2011-2013 роки

Кролевецький РВ УМВС України у Сумській області,

громадські організації (за згодою)

7

Здійснення профілактик-них заходів для ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД

Здійснення заходів з профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини шляхом забезпечення закладів охорони здоров’я: вакутайнерами та пробірками з кришками для проведення дослід-ження на ВІЛ, СД4+, вірусного навантаження, витратними матеріалами для проведення ранньої діагностики ВІЛ у дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями, методом ПЛР; медичними виробами одноразового використання; молочними сумішами для дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями

2011-2013 роки

Кролевецька центральна районна лікарня, районна державна адміністрація, виконавчий комітет міської ради

Районний

бюджет

40,70

13,566

13,566

13,566

Зниження до 2% частки передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини

8

8.1

Здійснення заходів специфічної профілактики ВІЛ-інфекції

Забезпечення вільного доступу до консультування та безоплатного тестування на ВІЛ різних категорій населення

2011-2013 роки

Кролевецька центральна районна лікарня, районна державна адміністрація, виконавчий комітет міської ради

Районний

бюджет

13,56

4,520

4,520

4,520

Забезпечення тестуванням на ВІЛ 5% населення різних категорій населення

8.2

Забезпечення осіб, які мали контакт з біологічними рідинами, пов’язаний з ризиком ВІЛ-інфікування, зокрема медичних працівників, засобами профілактики ВІЛ-інфекції та антиретровірусними препаратами

2011-2013 роки

Кролевецька центральна районна лікарня, Кролевецький РВ УМВС України в Сумській області, районна державна адміністрація, виконавчий комітет міської ради, громадські організації (за згодою)

Попередження інфікування ВІЛ у медичних працівників

9

9.1

Посилення безпеки донорства з метою запобігання випадкам передачі ВІЛ-інфекції через кров

Закупівля витратних матеріалів, закритих систем для забору крові (вакутайнерів), пластикових пробірок з кришками (епендор-фів) для обстеження на ВІЛ донорів крові

2011-2013 роки

Кролевецька центральна районна лікарня,

Районний

бюджет

8,31

2,770

2,770

2,770

9.2

Придбання лабораторного, діагностичного обладнання, тощо для впровадження сучасних технологій безпеки донорської крові

2011-2013 роки

Кролевецька центральна районна лікарня,

Районний

бюджет

20,0

-

20,0

-

III. Лікувальні заходи

10

10.1

Здійснення заходів, направлених на лікування

Забезпечення доступу ВІЛ-інфікованих дітей і дорослих до антиретровірусної терапії

2011-2013 роки

Кролевецька центральна районна лікарня, громадські організації (за згодою)

Забезпечення доступу 100% дітей та 80% дорослих до АРВ-терапії

10.2

Забезпечення лабораторного супроводження антиретровірусної терапії та моніторингу перебігу ВІЛ-інфекції у хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД

2011-2013 роки

Кролевецька центральна районна лікарня, районна державна адміністрація, виконавчий комітет міської ради

Районний

бюджет

1,77

0,590

0,590

0,590

Забезпечення 100% ВІЛ-інфіко-ваних пацієнтів лабораторним супроводженням антиретровірусної терапії

10.3

Забезпечення профілактики, діагностики та лікування опортуністичних інфекцій, супутніх захво-рювань та побічної дії антиретровірусних препаратів у хворих на ВІЛ/СНІД

2011-2013 роки

Кролевецька центральна районна лікарня, районна державна адміністрація, виконавчий комітет міської ради

Районний

бюджет

63,27

21,090

21,090

21,090

Забезпечення 80% осіб “Д” групи ВІЛ-інфікованих профілактикою, діагностикою та лікуванням опортуністичних інфекцій

IV. Заходи з догляду та підтримки

11

11.1

Здійснення заходів щодо догляду та підтримки

Створення ліжок паліативної і хоспісної допомоги для хворих у термінальній стадії ВІЛ-інфекції

2011-2013 роки

Кролевецька центральна районна лікарня, районна державна адміністрація, виконавчий комітет міської ради, громадські організації (за згодою)

Покращання якості надання паліативної та хоспісної допомоги ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД

11.2

Забезпечення надання соціально-психологічної підтримки і догляду ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД дорослим і дітям та членам їхніх сімей шляхом удосконалення діяльності спеціалізованих служб та закладів для надання соціальних послуг

2011-2013 роки

Кролевецька центральна районна лікарня, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служба у справах дітей районної державної адміністрації, виконавчий комітет міської ради, громадські організації (за згодою)

11.3

Забезпечення соціального супроводу ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів

2011-2013 роки

Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служба у справах дітей районної державної адміністрації, громадські організації (за згодою)

Усього за Програмою:

Районний бюджет

151,65

45,176

63,236

43,236Скачать документ

Похожие документы:

 1. Методичні рекомендації щодо організації надання амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги (додаються). Примірне положення про акушерку фельдшерсько-акушерського пункту (додається) (1)

  Методичні рекомендації
  Стратегія розвитку акушерсько-гінекологічної допомоги базується на принципі єдності здоров'я матері та дитини. Реформування діяльності галузі охорони здоров'я визначається переорієнтацією на первинну медико-санітарну допомогу вагітним,
 2. Методичні рекомендації щодо організації надання амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги (додаються). Примірне положення про акушерку фельдшерсько-акушерського пункту (додається) (2)

  Методичні рекомендації
  Стратегія розвитку акушерсько-гінекологічної допомоги базується на принципі єдності здоров'я матері та дитини. Реформування діяльності галузі охорони здоров'я визначається переорієнтацією на первинну медико-санітарну допомогу вагітним,

Другие похожие документы..