Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
В своем исследовании я обращаюсь к проблеме понимания Толстым сущности искусства в период 80-90-х гг. 19 в. Вопрос о влиянии искусства на человека, е...полностью>>
'Документ'
Трудовые правоотношения понимаются как урегулированные нормами трудового права отношения в сфере труда, основанные на соглашении между работником и р...полностью>>
'Литература'
Наука о Есенине насчитывает не один десяток лет. С середины 1920-х годов, наряду с отечественным, возникает зарубежное есениноведение на русском и ин...полностью>>
'Документ'
Подготовка специалистов для получения квалификации «эколог-аудитор» проводится в соответствии с Программой и тематическим планом по курсу: «Экологиче...полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Валерій Іванович Мунтіян –

завідувач кафедри зовнішньоекономічної діяльності

Інституту економіки та менеджменту Університету "Україна", заступник міністра економіки України,

доктор економічних наук, професор

Валерій Іванович Мунтіян, заступник міністра економіки України, завідувач кафедри зовнішньоекономічної діяльності Інституту економіки та менеджменту Університету "Україна" з жовтня 2010 року, доктор економічних наук, професор. Він є відомим ученим у сфері економічної безпеки та оборонної економіки, управління господарськими й інформаційними системами, генерал-лейтенант запасу. Закінчив Пушкінське вище військове інженерно-будівельне училище, де йому була присвоєна кваліфікація військового інженера, дві Вищі школи господарського управління за спеціальностями "Робота підприємств в умовах повного госпрозрахунку" і "Робота підприємств у ринкових умовах", аспірантуру при Одеському державному економічному університеті за напрямом "Економіка підприємств і форми господарювання", Коледж стратегічних досліджень і оборонної економіки Міжнародного центру ім. Дж. Маршалла за спеціальністю "Оборонна економіка", Українську академію державного управління при Президентові України за спеціальністю "Державне управління", отримавши ступінь магістра державного управління.

Почавши трудову діяльність, Валерій Іванович обіймав найвідповідальніші посади на військових об'єктах Міністерства оборони СРСР. Із перших днів активно брав участь у розвитку Збройних Сил України, працював на посаді помічника Міністра оборони України з питань формування бюджету й економіко-фінансової діяльності. Фахівець у сфері організації і управління економіки. Є автором Концепції економічної і господарської діяльності Збройних Сил України, на основі якої прийнятий цілий ряд законодавчих і нормативних актів України, що дають можливість забезпечити функціонування оборонної сфери в умовах трансформаційної економіки.

В.І. Мунтіян є почесним членом Корпусу військових інженерів США.

Опублікував понад 200 наукових робіт.

Член Міжнародного союзу економістів, головний консультант Соціальної і Економічної Ради Організації Об'єднаних Націй. Запрошується читати лекції в навчальних закладах Німеччини і США.

Необхідно також відзначити його наукову діяльність ще з часів Радянського Союзу. Ним уперше в Радянському Союзі було впроваджено цілу низку нових підходів у військово-економічній сфері, зокрема розроблені нові форми господарювання суб'єктів оборонної сфери в умовах переходу до ринкової економіки. Численні новаторські винаходи Валерія Мунтфяна в галузі науки і техніки впроваджені на об'єктах Головного управління космічного зв'язку СРСР і застосовувалися при ліквідації наслідків землетрусу у Вірменії, де він виявив також організаторські здібності умілого керівника.

В.І. Мунтіяну присвоєно Вище міжнародне звання "Основоположник наукового напряму". Лауреат Державної премії в галузі науки і техніки за 2002 рік. Член Експертної Ради Вищої атестаційної комісії України.

Про його творчий внесок і науковий рівень свідчить активна участь у розробці рекомендацій і пропозицій Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України.Скачать документ

Похожие документы:

  1. «european quality» сучасний вимір держави та права міністерство освіти І науки україни одеська національна юридична академія

    Документ
    Терентьєв В.І. канд. юр. наук, доцент (голова); Козаченко О.В. канд. юр. наук, доцент (заступник голови); Достдар Р.М. канд. юр. наук, доцент МНЦ ОНЮА; Ємельянова Л.
  2. Держава І право: de lege praeteritA, instante, futura міністерство освіти І науки україни одеська національна юридична академія

    Документ
    Держава і право: de lege praeterita, instante, futura: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Миколаїв, 27-28 листопада 2009 року. – Миколаїв: Іліон, 2009.

Другие похожие документы..