Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Принципиально важным направлением развития институтов собственности в России является укрепление всего комплекса отношений собственности, связанных с...полностью>>
'Учебник'
Данный учебник освещает круг вопросов, которые обсуждаются в рамках общей части курса любой оценочной дисциплины. В учебнике описаны основные принцип...полностью>>
'Документ'
Стаття дослідників опублікована в журналі Nature Geoscience. Наявність в мантії Місяця олівіну дозволить вченим прояснити питання походження супутника...полностью>>
'Сочинение'
В соответствии с планом работы Министерства образования Республики Башкортостан на 2011 год, в целях выявления одаренных детей и повышения престижа р...полностью>>

Методична рада нотаріусів тернопільської області

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ДОВІРЕНІСТЬ

Місто Тернопіль, двадцять друге травня дві тисячі восьмого року.

Я, ІВАНОВ Павло Михайлович (паспорт МС____, виданий Тернопільським РВ УМВСУ в Тернопільській області 08 жовтня 1998 року, ідентифікаційний номер ______________), що проживаю в місті Тернополі по вулиці Панаса Мирного, 22,

цією довіреністю, що грунтується на усному безоплатному договорі доручення уповноважую:

АДАМОВИЧА Адама Адамовича,

що проживає в місті Тернополі по вулиці Руській, 2 кв.2,

представляти мої інтереси у всіх установах, підприємствах і організаціях, незалежно від форм власності, підпорядкування та галузевої належності Тернопільської області (в тому числі в органах місцевого самоврядування, державної податкової інспекції, державної статистики, установах пенсійного фонду, банківських установах, органах нотаріату, в державних реєстраторів, органах внутрішніх справ, в т.ч. дозвільній системі, та інших), а саме: підписати від мого імені статутні документи Товариства з обмеженою відповідальністю „Вікторія”, в якому я виступаю учасником та подати статутні документи на реєстрацію;

відкрити в відповідній банківській установі Тернопільської області тимчасовий рахунок для формування статутного фонду Товариства з обмеженою відповідальністю „Вікторія”, а також довіряю право розпорядчого підпису при проведенні грошових операцій за цим рахунком.

Для цього надаю йому право подавати від мого імені заяви, одержувати довідки, документи, вносити грошові кошти, проводити розрахунки, сплачувати за мене платежі, проводити від мого імені усі дії по реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю „Вікторія”, підписуватись за мене, виконувати всі інші юридично значимі дії, пов’язані з цією довіреністю в межах наданих повноважень.

Нотаріусом роз’яснено зміст ст.ст. 203, 214, 244, 247-250, 1000 ЦК України.

Довіреність видана строком на три роки.

Підпис _______________________________________________

“22” травня 2008 року ця довіреність посвідчена мною, ХХХХХХХХ, приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу.

Довіреність підписана Івановим Павлом Михайловичем у моїй присутності. Особу його встановлено, дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № ______

Стягнуто плати за домовленістю.

Приватний нотаріус ХХХХХХХХХХХХ

ЗРАЗОК

ДОГОВІР

купівлі-продажу частки в статутному фонді (капіталі)

Товариства з обмеженою відповідальністю „ХХХХХ”

Місто Тернопіль, двадцять друге травня дві тисячі восьмого року.

Громадянин України ПІБ, що зареєстрований за адресою: місто Тернопіль, вул. ХХХХХХХХХХХХХХХ, буд. ХХ, кв. ХХ, ідентифікаційний номер ХХХХХХХ, паспорт серії ХХ №ХХХХ, виданий ХХХХХХХХ РВ УМВС України в ХХХХХХХХХХ області ХХХХХХХ року, що є учасником Товариства з обмеженою відповідальністю “Вікторія”, Код ЄДРПОУ ХХХХХХХХХ, та володіє часткою у розмірі 50 (п'ятдесят) відсотків статутного фонду зазначеного Товариства, надалі – “Продавець”, з одного боку, та

Громадянин України ПІБ, що зареєстрований за адресою: місто Івано-Франківськ, вул. ХХХХХХХХХХХХХХХ, буд. ХХ, кв. ХХ, ідентифікаційний номер ХХХХХХХ, паспорт серії ХХ №ХХХХ, виданий ХХХХХХХХ РВ УМВС України в ХХХХХХХХХХ області ХХХХХХХ року, що є учасником Товариства з обмеженою відповідальністю “ХХХХХХХХХХХХХХХХ”, Код ЄДРПОУ ХХХХХХХХХ, та володіє часткою у розмірі 50 (п'ятдесят) відсотків статутного фонду зазначеного Товариства, надалі “Покупець”, з іншого боку, попередньо ознайомлені з вимогами цивільного законодавства щодо недійсності правочинів, перебуваючи при здоровому розумі, ясній пам’яті та діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій та їх правові наслідки,

склали цей договір про наступне:

1. Продавець передає у власність Покупцю, а Покупець приймає у власність і оплачує належну Продавцю частку в статутному фонді (капіталі) Товариства з обмеженою відповідальністю “ХХХХХХ”

1.2. Відомості про Товариство:

1.2.1. Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю „Вікторія”.

1.2.2.Місцезнаходження:Україна, ІНДЕКС, місто Тернопіль, вул. ХХХХХХХХХХХХХХ, буд. ХХХХХ, Код ЄДРПОУ ХХХХХХХХХХ.

1.2.3.зареєстровано: Статут Товариства - ЯКИМ ОРГАНОМ КОЛИ.

1.2.4. Статутний фонд (капітал): повністю сформований у розмірі ЦИФРАМИ СТАТУТНИЙ ФОНД ГРН. (ЛІТЕРАМИ гривень 00 коп.), надалі – “Товариство”.

1.2.5 ВАРТІСТЬ ЧАСТКИ у розмірі 50 (пятдесят) відсотків - ЦИФРАМИ ГРН. грн. (ЛІТЕРАМИ гривень 00 коп.), надалі – “частка в статутному фонді (капіталі)”, на умовах, викладених у цьому Договорі.

2. Під часткою в статутному фонді (капіталі), відповідно до п.1 цього Договору, розуміються права на управління Товариством, на отримання відповідної частки прибутку Товариства, на отримання відповідної частки активів у разі його ліквідації відповідно до чинного законодавства України, а також інші права учасника, передбачені законодавством України та установчими документами Товариства.

3. Продаж частки в статутному фонді (капіталі)вчинено за ЦИФРАМИ ВАРТІСТЬ ЧАСТКИ ГРН. грн. (ЛІТЕРАМИ гривень 00 коп.), надалі – “Ціна продажу частки в статутному фонді (капіталі)”. Підписанням цього Договору Продавець підтверджує повне отримання Ціни продажу частки в статутному фонді (капіталі) від Покупця до моменту підписання Договору.

4. Право власності на частку в статутному фонді (капіталі)та всі права Продавця як учасника Товариства переходять до Покупця з моменту підписання цього Договору.

5. Продавець свідчить, що частка в статутному фонді (капіталі) до цього часу нікому іншому не продана, не заставлена, боргом не обтяжена, під забороною (арештом), в тому числі під податковою заставою не перебуває, судового спору щодо неї немає, частка в статутному фонді (капіталі)не є внеском до статутного фонду інших юридичних осіб.

6. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним в Україні законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.

7. Сторони підтверджують, що укладення договору відповідає їх інтересам, волевиявлення є вільним і усвідомленим і відповідає їх внутрішній волі, умови договору зрозумілі і відповідають реальній домовленості сторін, договір не приховує іншого правочину і спрямований на реальне настання наслідків, які обумовлені в ньому. Продавець свідчить, що договір не укладається під впливом тяжких для нього обставин.

8. Дружиною Продавця – ПІБ, ідентифікаційний номер ХХХХХХХХХХХХ, що зареєстрована за адресою: ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ надано згоду на продаж Продавцем частки в статутному фонді (капіталі) у порядку, встановленому законодавством України, на підставі відповідної письмової заяви, що була нотаріально посвідчена КОЛИ приватним нотаріусом Тернопільського нотаріального округу ПІБ та зареєстрована у реєстрі нотаріальних дій за номером ХХХ.

9. Дружиною Покупця – ПІБ, ідентифікаційний номер ХХХХХХХХХХХХ, що зареєстрована за адресою: ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ надано згоду на купівлю Покупцем частки в статутному фонді (капіталі) у порядку, встановленому законодавством України, на підставі відповідної письмової заяви, що була нотаріально посвідчена КОЛИ приватним нотаріусом Тернопільського нотаріального округу ПІБ та зареєстрована у реєстрі нотаріальних дій за номером ХХХ.

10. Після переходу до Покупця права власності на частку в статутному фонді (капіталі)та всіх прав Продавця як учасника Товариства, Покупець зобов’язаний оформити та підписати зміни до установчих документів, зумовлені зміною складу учасників Товариства для державної реєстрації відповідних змін.

11. Нотаріусом роз’яснено зміст ст.ст. 89, 114, 147, 203, 229-235, 655-668 ЦК України, ст.65 Сімейного кодексу України, ст. ст. 7, 53 Закону України "Про господарські товариства", та Закон України „Про податок з доходів фізичних осіб”.

12. Будь-які зміни до цього Договору повинні бути виконані в письмовій формі, підписані Сторонами та нотаріально посвідчені.

13. Усі витрати, пов’язані з укладанням Договору, його нотаріальним посвідченням та виконанням, бере на себе Покупець.

14. Цей Договір складений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу. Один із примірників зберігається у справах приватного нотаріуса, а другий видається Покупцю.

ПІДПИСИ: _________________________________________________

_________________________________________________

ХХ ХХХХХХХ 2008 року, цей договір посвідчений мною, _____________ приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу .

Договір підписаний сторонами в моїй присутності. Особу сторін встановлено, їх дієздатність, а також належність ПІБ відчужуваних прав на частку в статутному фонді (капіталі) ТзОВ „ХХХ”, перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № ___________

Стягнуто плати за домовленістю.

Приватний нотаріус ХХХХХХ

ЗРАЗОК

ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ

ЧАСТКИ В СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ

Товариства з обмеженою відповідальністю „ХХХХ”

місто Тернопіль, двадцять друге травня дві тисячі восьмого року

Учасник Товариства з обмеженою відповідальністю „ХХХ” громадянка України ХХХХХ, ідентифікаційний номер - ХХХХХ, що зареєстрована за адресою: місто Тернопіль, вулиця ХХХХХХХ, паспорт серії ХХХХХХ, виданий Тернопільським РВ УМВС України в Тернопільській області 03 вересня 1997 року, надалі – Продавець, та

Товариство з обмеженою відповідальністю "ХХХХХХ", код ЄДРПОУ ХХХХХХХ, місцезнаходження якого: Тернопільська область, Тернопільський район, село Байківці, вулиця ХХХХХХХХ, в особі директора, ХХХХХХХ (ідентифікаційний номер ______________), що зареєстрована в селі ХХХХ ХХХХХХ району Тернопільської області і діє на підставі Статуту ТзОВ „ХХХХХХ”, зареєстрованого державним реєстратором виконавчого комітету Тернопільської міської ради 10 серпня 2006 року, номер запису _______________, свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, виданого виконавчим комітетом Тернопільської міської ради 22 листопада 2002 року, номер запису про заміну свідоцтва ____________, Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, виданої виконавчим комітетом Тернопільської міської ради на бланку серії ААА№_____ 25 січня 2008 року, протоколу №___ загальних зборів учасників (засновників) ТзОВ “ ХХХХХХ” від 03 січня 2008 року про обрання на посаду директора, надалі – Покупець, діючи добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені нотаріусом з приписами цивільного законодавства, що регулюють укладений нами правочин (зокрема, з вимогами щодо недійсності правочину),

уклали даний договір про наступне:

1. За цим договором Продавець, передає у власність Покупця, що є третьою особою у відносинах з Товариством з обмеженою відповідальністю „ХХХХХХХХ”, належну йому частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю „ХХХХХХХХХХ”, а Покупець приймає цю частку і зобов’язується сплатити за неї грошову суму згідно п. 5 даного Договору.

Відомості про Товариство з обмеженою відповідальністю „ХХХХХХХХХ”, (надалі – Товариство):

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю "ХХХХХХ".

Організаційно-правова форма: товариство з обмеженою відповідальністю.

Дата державної реєстрації: 24.02.1989 року.

Орган державної реєстрації: виконавчий комітет Тернопільської міської ради.

Ідентифікаційний код юридичної особи: __________.

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи: серія А01 №_______, видане виконавчим комітетом Тернопільської міської ради 24.02.1989 року за № _______________ .

Зареєстровано Статут: державним реєстратором виконавчого комітету Тернопільської міської ради 17.10.2006 року за № _______________________.

Статутний капітал: 2 756 067,00 гривень (два мільйони сімсот п’ятдесят шість тисяч шістдесят сім гривень 00 коп.).

Місцезнаходження: вулиця _____________, 47711, село __________, Тернопільського району, Тернопільської області, Україна.

Відомості про частку Продавця:

Розмір частки: 303500,00 гривень, що становить 11% статутного капіталу Товариства згідно статуту Товариства.

Документ, що підтверджує повне внесення вкладу: свідоцтво Товариства з обмеженою відповідальністю «ХХХХ» від 08.02.2007 року.

2. Покупець після підписання і нотаріального посвідчення даного Договору та внесення змін до установчих документів Товариства, пов’язаних із зміною учасника, може звернутися до Товариства з проханням про переоформлення на його ім'я свідоцтва про передачу внеску до статутного капіталу Товариства.

3. Покупець вважається повноправним учасником Товариства з обмеженою відповідальністю „ХХХХХ” з моменту нотаріального посвідчення даного договору, а для третіх осіб – вважається з моменту державної реєстрації в реєстраційних органах відповідних змін до установчих документів Товариства з обмеженою відповідальністю „ХХХХХХ”, пов’язаних із зміною учасника.

4. Покупець зобов'язаний надати для державної реєстрації зміни до установчих документів, пов'язані із зміною учасників Товариства, на протязі 5 робочих днів з моменту підписання цього договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі.

5. Продаж ХХХХХХХХ належної їй частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю „ХХХХХ”, за домовленістю сторін, вчинено за суму 303500,00 гривень (триста три тисячі п’ятсот гривень 00 коп.).

6. Оплата здійснюється в день підписання цього договору.

7. Вид розрахунку – безготівковий. “ПОКУПЕЦЬ” сплачує “ПРОДАВЦЮ” гроші в сумі __________,00 гривень (____________ тисяч ___________ гривень 00 копійки), в день підписання цього договору на розрахунковий рахунок „ПРОДАВЦЯ”.

8. До Покупця при продажі йому частки Продавцем переходять усі права та обов'язки, що належали Продавцю як учаснику Товариства на момент уступки частки.

9.Покупець з моменту придбання частки в Товаристві зобов'язується виконувати вимоги установчих документів Товариства, а також нести всі обов'язки учасника, що випливають з установчих документів та чинного законодавства.

10. Продавець гарантує, що частка в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю „ХХХХХХ”, що відчужується, на момент укладення даного договору нікому не продана, не подарована, іншим способом не відчужена, під заставою, забороною (арештом) не перебуває, судового спору щодо неї, а також прав на неї у третіх осіб, немає.

Відсутність податкової застави підтверджується витягом № ____ від 22.05.2008 року, наданим з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави.

11.Покупець підтверджує, що на момент укладення цього договору належним чином ознайом­лений з предметом діяльності та фінансовим станом Товариства з обмеженою відповідальністю „ХХХХХ”.

12. Сторони стверджують, що:

- договір прочитаний ними, кожним особисто вголос;

- однаково розуміють значення і умови цього договору та його правові наслідки;

- правочин спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним;

- їх волевиявлення є вільним і відповідає їх внутрішній волі;

- договір не носить характеру фіктивного та удаваного правочину;

- ціна продажу, зазначена в п.5. цього договору, відповідає їх дійсним намірам;

- не обмежені в праві укладати правочини.

13. Цей договір прочитаний сторонам вголос. Після прочитання договору сторони підтвердили нотаріусу, що його зміст повністю відповідає їх дійсним намірам.

14. Сторони за взаємною згодою мають право відмовитись від даного правочину, а в разі виникнення спору-вирішувати його в судовому порядку. У випадках, не передбачених даним договором, сторони керуються чинним законодавством.

15. За погодженням сторін, усі зміни та доповнення до цього Договору, що будуть виникати в подальшому, повинні бути нотаріально посвідчені.

16. Вимоги законодавства щодо змісту й правових наслідків правочину, що укладається, а саме: ст.ст. 89, 114, 147, 203, 229-235, 655-668 ЦК України, ст. ст. 7, 53 Закону України "Про господарські товариства", та Закон України „Про податок з доходів фізичних осіб”, сторонам нотаріусом роз’яснено.

17. Витрати, пов’язані із нотаріальним посвідченням цього договору, сплачуються Покупцем.

18. Цей договір складено та підписано, за згодою сторін, у трьох примірниках, один з яких зберігається в справах нотаріуса ___________, а два інших видаються Продавцю і Покупцю.

ПІДПИСИ СТОРІН

ПРОДАВЕЦЬ

Громадянка України ______________,

Адреса: м. Тернопіль,

вул. _________________

__________________________________

ПОКУПЕЦЬ

Товариство з обмеженою відповідальністю

"ХХХХХХХХХХХ".

Адреса: Тернопільська область, Тернопільський район, с. Байківці, вул. _____________

Директор

___________________ ХХХХХХХХ

„___” _________ 2008 року цей договір посвідчено мною, ________________, приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу.

Договір підписано у моїй присутності.

Особу громадян, які підписали договір, встановлено, їх дієздатність, а також правоздатність та дієздатність Товариства з обмеженою відповідальністю "ХХХХХХХ" і повноваження його представника та належність Продавцю частки у Статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю „ХХХХХХХ” перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № ______

Стягнуто плати згідно ст. 31 Закону України „Про нотаріат”.

Приватний нотаріус ХХХХХХХХ

ЗРАЗОК

ПОПЕРЕДНІЙ ДОГОВІР

про купівлю-продаж частки в статутному капіталі

Товариства з обмеженою відповідальністю "ХХХХХХ"

 

місто Тернопіль, двадцять другого травня дві тисячі восьмого року

Громадянка України Іванова Іванна Іванівна, ідентифікаційний номер - _____________, що зареєстрована в місті Тернополі по вулиці _______________, паспорт серії _________, виданий Тернопільським РВУМВС України в Тернопільській області 03 вересня 1997 року, надалі по тексту – „Сторона 1”

та

Товариство з обмеженою відповідальністю "ХХХХХХ", код ЄДРПОУ ХХХХХХХ, місцезнаходження якого: Тернопільська область, Тернопільський район, село Байківці, вулиця ХХХХХХХХ, в особі директора, ХХХХХХХ (ідентифікаційний номер ______________), що зареєстрована в селі ХХХХ ХХХХХХ району Тернопільської області і діє на підставі Статуту ТзОВ „ХХХХХХ”, зареєстрованого державним реєстратором виконавчого комітету Тернопільської міської ради 10 серпня 2006 року, номер запису _______________, свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, виданого виконавчим комітетом Тернопільської міської ради 22 листопада 2002 року, номер запису про заміну свідоцтва ____________, Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, виданої виконавчим комітетом Тернопільської міської ради на бланку серії ААА№_____ 25 січня 2008 року, протоколу №___ загальних зборів учасників (засновників) ТзОВ “ ХХХХХХ” від 03 січня 2008 року про обрання на посаду директора, надалі по тексту – „Сторона 2”, діючи добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені нотаріусом з приписами цивільного законодавства, що регулюють укладений нами правочин (зокрема, з вимогами щодо недійсності правочину),

уклали даний Попередній Договір (надалі – Договір) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим Договором Сторона 1 та Сторона 2 зобов'язуються з врахуванням положень п. 1.4. цього Договору укласти в майбутньому, протягом строку, встановленого п.1.3. цього Договору, договір, зазначений у п. 1.2. цього Договору, на умовах, зазначених у пункті 2 цього Договору.

1.2. В майбутньому Сторона 1 укладає із Стороною 2 договір про купівлю-продаж належної Стороні 1 частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "ХХХХХХ" (надалі - Основний договір).

1.3. Сторони домовились про укладення Основного договору на протязі одного місяця з дня підписання цього договору.

1.4. У Сторони 2 виникає обов'язок щодо укладення Основного договору за умови настання наступних подій в сукупності:

1.4.1. Внесення Стороною 1 в повному обсязі свого внеску до статутного капіталу Товариства;

1.4.2. Отримання згоди інших учасників Товариства на продаж частки в статутному капіталі та невикористання ними переважного права купівлі протягом одного місяця з моменту попередження Стороною 1 про продаж своєї частки;

1.4.3. Внесення змін до статуту Товариства і встановлення одномісячного строку подання заяви про припинення участі в Товаристві у зв’язку із відступленням частки.

1.4.4. Отримання згоди другого з подружжя на відчуження частки в статутному капіталі.

1.5. Сторона 1 зобов’язується протягом дії даного Договору внести в повному обсязі свій внесок до статутного капіталу Товариства і подати заяву про припинення участі в Товаристві, в зв’язку з відступленням частки.

2. УМОВИ ОСНОВНОГО ДОГОВОРУ

2.1. Основний договір повинен містити наступні умови:

2.1.1. Сторона 1 передає у власність Сторони 2 свою частку статутному капіталі Товариства, а Сторона 2 зобов'язується прийняти та оплатити цю частку.

Відомості про Товариство:

Найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю "ХХХХХХХ".

Організаційно-правова форма: товариство з обмеженою відповідальністю.

Зареєстровано: Виконавчим комітетом Тернопільської міської ради „___”__________ 199_ року під номером ____________________________________.

Ідентифікаційний код юридичної особи: _________________

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи: серії А00 N ___________, видане виконавчим комітетом Тернопільської міської ради 24.02.1989 року під номером __________________.

Статутний капітал: _______________________ гривень.

Місцезнаходження: вул. ______, 46020, м. Тернопіль, Україна.

Відомості про частку Сторони 1:

Розмір частки: ___________,00 гривень (__________________ тисячі ______________гривень 00 коп.), що становить 11 % статутного капіталу Товариства (що підтверджується довідкою та/або свідоцтвом, виданими Товариством).

2.1.2. Сторона 2 після підписання Договору може звернутися до Товариства з проханням про переоформлення на її ім'я свідоцтва про передачу внеску до статутного капіталу Товариства.

2.1.3. Сторона 2 вважається повноправним учасником Товариства з моменту підписання договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі. З цього моменту Сторона 1 втрачає усі права та обов'язки по відношенню до Товариства та до інших учасників Товариства, які були обумовлені її статусом як учасника Товариства.

2.1.4. Сторона 2 зобов'язана надати для державної реєстрації зміни до установчих документів, пов'язані із зміною учасників Товариства, на протязі 5 робочих днів з моменту підписання договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі

2.1.5. За уступку частки в статутному капіталі Товариства Сторона 2 зобов'язується сплатити Стороні 1 суму ____________,00 гривень (____________ тисячі п’ятсот гривень 00 коп.).

2.1.6. Порядок оплати: оплата здійснюється в безготівковому порядку шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Сторони 1. Днем оплати вважається день списання грошових коштів з поточного рахунку Сторони2.

2.1.7. До Сторони 2 при продажі частки Стороною 1 одночасно переходять усі права та обов'язки, що належать останній на момент продажу частки.

2.1.8. Сторона 2 з моменту придбання частки в Товаристві зобов'язується виконувати вимоги установчих документів Товариства, а також нести всі обов'язки учасника, що випливають з установчих документів та чинного законодавства.

2.1.9. Витрати, пов’язані із нотаріальним посвідченням Основного договору, покладаються на Сторону 2.

3. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО ДОГОВОРУ

3.1. Сторони укладають Основний договір, проект якого складається Стороною 2 і надається останньою Стороні 1.

3.2. У разі, якщо Сторона 1, одержавши проект Основного договору від Сторони 2, ухиляється від його укладення в установлений цим Договором строк, Сторона 2 має право:

3.2.1. вимагати укладення Основного договору в судовому порядку; 

3.2.2. На відшкодування Стороною 1 збитків (в тому числі упущеної вигоди), завданих таким простроченням.

3.3. У разі, якщо Сторона 1, одержавши проект основного Договору від Сторони 2, ухиляється від його укладення в установлений цим Договором строк, крім наслідків передбачених п. 3.2. цього Договору, Сторона 1 сплачує Стороні 2 штраф у розмірі 10 % від загальної вартості частки в статутному капіталі, передбаченої в п. 2.1.5. цього Договору.

3.4. У випадку укладення договору купівлі-продажу, а також інших угод щодо частки у статутному капіталі Товариства з третьою особою протягом терміну дії даного Договору (п. 5.1. Договору), Сторона 1 сплачує Стороні 2 штраф у розмірі 50% договірної вартості частки (п. 2.1.5 Договору).

4. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

4.1. Всі розбіжності, які виникають по цьому Договору або у зв'язку з ним вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

4.2. Якщо Сторони не можуть дійти згоди шляхом переговорів, ці розбіжності передаються на вирішення у встановленому законодавством України порядку до суду.

5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

5.1. Цей Договір набуває чинності з дати його підписання та нотаріального посвідчення і діє до дати підписання Сторонами Основного договору, але в будь-якому разі не пізніше ніж до "22" червня 2008 року. Строк договору може бути продовженим за взаємної згоди сторін.

5.2. В інших випадках даний Договір може бути достроково розірваним лише за взаємної згоди сторін. В такому випадку розірвання оформляється додатковою угодою до даного Договору.

6. ІНШІ УМОВИ

6.1. Сторони стверджують, що:

 • договір прочитаний ними, кожним особисто;

 • однаково розуміють значення і умови цього договору та його правові наслідки;

 • правочин спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним;

 • їх волевиявлення є вільним і відповідає їх внутрішній волі;

 • договір не носить характеру фіктивного та удаваного правочину;

 • не обмежені в праві укладати правочини, не визнані у встановленому порядку недієздатними та неправоздатними повністю або частково.

6.2. Можлива недійсність окремого положення даного Договору не має наслідком недійсності інших його положень та Договору в цілому.

6.3. Зміст ст.ст. 202, 203, 209, 215-220, 228-236, 258, 261, 570-571, 635, 640, 651-654 Цивільного кодексу України, ст.65 Сімейного кодексу України, сторонам нотаріусом роз’яснено.

6.4. Відсутність податкової застави в Сторін перевірено по Витягу з державного реєстру рухомого майна про податкові застави від 22.05.2008 року за № 9222730.

6.5. Витрати по нотаріальному посвідченню цього Договору сплачує Сторона 2.

6.6. Цей Договір складено в трьох примірниках, один з яких залишається в справах приватного нотаріуса Тернопільського міського нотаріального округу _____________, а два інші видаються Стороні 1 та Стороні 2.

ПІДПИСИ СТОРІН

Сторона 1

Громадянка України

__________________,

Адреса: м. Тернопіль,

вул. __________________

____________________

Сторона 2

Товариство з обмеженою відповідальністю

"ХХХ".

Адреса: Село Байківці, вул. _______________, Тернопільського району Тернопільської області

Директор

_____________ ХХХХХХ

22 травня 2008 року цей договір посвідчено мною, ______________, приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу.

Договір підписано у моїй присутності.

Особу громадян, які підписали договір, встановлено, їх дієздатність, а також правоздатність та дієздатність Товариства з обмеженою відповідальністю "ХХХХХХ" і повноваження його представника перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № _______.

Стягнуто плати згідно ст. 31 Закону України „Про нотаріат”.

Приватний нотаріус _______________

ЗРАЗОК

Договір

дарування цінних паперів

м. Тернопіль

11 липня 2007р.

Сторони:

Дарувальник: Громадянин (ка) України ____________________________________________________________________

Документ, що засвідчує особу: паспорт серія _____ № ________________ Орган, що видав документ: ____________________________________________________________________ Дата видачі_______________________,

Ідентифікаційний номер __________________________

В особі

___________________________________________________________________________________________________________

Документ, що засвідчує особу: паспорт серія _____ № ________________ Орган, що видав документ: ____________________________________________ Дата видачі_______________________,

Ідентифікаційний номер __________________________

з однієї сторони та

Обдаровуваний: Громадянин (ка) України _________________________________, паспорт серії ____ № ______________________ виданий _______________________________________________________, ідентифікаційний номер _________________ з другої сторони, уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет договору.

1.1. Дарувальник зобов’язується безоплатно передати Обдаровуваному цінні папери у власність, склад яких, а також порядок та умови передачі визначаються цим Договором.

1.2. Предметом дарування за цим Договором є наступні цінні папери (надалі - ЦП):

1.2.1.

Вид та тип ЦП:

Акція проста

1.2.2.

Найменування емiтента ЦП, код за ЄДРПОУ:

Відкрите акціонерне товариство " Бережанський хлібзавод" Код ЄДРПОУ 05510881

1.2.3.

Номінальна вартість одного ЦП:

0,25 грн. ( нуль гривень 25 копійок).

1.2.4.

Форма випуску ЦП:

документарна

1.2.5.

Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП:

UA 1900311002

1.2.5.

Кількість ЦП по договору:

штук

1.3. Дарувальник гарантує, що предмет дарування належить йому по праву приватної власності, не знаходиться під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави або іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними чи юридичними особами, державними органами або державою, а також не обтяжений будь-яким іншим способом, передбаченим чинним в Україні законодавством.

1.4. Право власності на предмет дарування належить Дарувальнику на підставі _______________________________________

_________________________________________________________________________

1.5. Сторони визначають вартість предмета дарування у сумі______________________________________________________.

2. Строк, порядок передачі та прийняття предмета дарування.

2.1. Дарувальник зобов’язаний передати предмет дарування протягом трьох днів з моменту укладення цього Договору. Крім того, Дарувальник зобов’язаний передати Обдаровуваному документи, необхідні для перереєстрації прав власності на ЦП в момент підписання даного договору, а саме:

 • засвідчене належним чином передавальне розпорядження;

 • сертифікат акцій;

 • анкету власника;

 • ксерокопію паспорта Дарувальника і ксерокопію його ідентифікаційного коду;

 • при потребі заяву про зміну реквізитів Дарувальника в системі реєстру власників;

2.2. Витрати пов’язані з передачею предмета дарування та перереєстрацією права власності на ЦП несе Обдаровуваний.

2.3. Право власності в Обдаровуваного на предмет дарування виникає в момент перереєстрації права власності на ЦП . Відповідальним за перереєстрацію прав власності на ЦП є Обдаровуваний.

3. Права та обов’язки сторін.

3.1. Обов’язки Дарувальника:

3.1.1. Передати Обдаровуваному предмет дарування в порядку та на умовах визначених в цьому Договорі.

3.1.2. Повідомити Обдаровуваного про всі відомі йому недоліки предмета дарування, або особливі властивості, які можуть біти небезпечними для життя, здоров’я, майна Обдаровуваного або інших осіб.

3.2. Права Дарувальника:

3.2.1. Відмовитись від передання предмета дарування в майбутньому, якщо після укладення цього Договору його майновий стан значно погіршився.

3.3. Права Обдаровуваного:

3.3.1. Уразі настання строку передачі предмета дарування, вимагати від Дарувальника передання дарунка або відшкодування його вартості.

4. Відповідальність сторін.

4.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.

4.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

4.3. Жодна із Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань по цьому Договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, зобов'язана не пізніше 10 календарних днів з дати настання таких обставин повідомити у письмовій формі іншу Сторону.

5. Строк дії Договору та інші умови.

5.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.

5.2. Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з обов’язковим складанням письмового документу.

5.3. Усі спори, що пов’язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, визначеному відповідним чинним законодавством України.

5.4. Даний Договор укладено у трьох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.

5.5. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються нормами чинного законодавства.

Дарувальник:

_______________________________________________________________________

Обдаровуваний:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

( ________________________________________ )

ПЕРЕДАВАЛЬНЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Дата складання розпорядження “_______”________________________2007р.

Дата проведення операції

1. Відомості про зареєстровану особу, з рахунку якої списуються цінні папери:

Номер особового рахунку

Cтатус:  власник омінальний утримувач

Прізвище, ім`я, по батькові (для юридичної особи - код ЄДРПОУ та найменування)

_________________________________________________________________________________________

Дані документу, що посвідчує особу (вказуються тільки для фізичних осіб):

Вид документа _____________________________ Серія _________ № __________________

Орган, що видав документ ___________________________ Дата видачі “_______”_________________________19_____р

2. ідомості про контрагента операції , на рахунок якого будуть зараховані цінні папери:

Cтатус:  власник  номінальний утримувач

Прізвище, ім`я, по батькові (для юридичної особи - код ЄДРПОУ та найменування)

________________________________________________________________________________________________________

Дані документу, що посвідчує особу (вказуються тільки для фізичних осіб):

Вид документа _____________________________ Серія _________ № __________________

Орган, що видав документ ___________________________ Дата видачі “_______”_________________________19_____р

3. ПРОСИМО ПЕРЕРЕЄСТРУВАТИ З ЗАРЕЄСТРОВАНОЇ ОСОБИ НА КОНТРАГЕНТА ЦІННІ ПАПЕРИ:

Емітент: Код ДРПОУ: 2769153 Найменування: Відкрите акціонерне товариство " Збаразький тепличний комбінат"

Код цінних паперів UA 1900401100

Найменування виду та типу цінних паперів : Акція проста

Номінальна вартість одного ЦП 0,25 грн. Кількість ЦП ______________________________ шт.

Сумарна вартість за номіналом  ________________________________________________________________грн.______коп.

Сума договору ___________________ грн. (не обов’язкове для заповнення)

Серії та номери сертифікатів (тимчасових свідоцтв), що додаються _________________________________________

 1. ВИД ОПЕРАЦІЇ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

 купівля-продаж  обмін

 дарування  передача ЦП до статутного фонду

 передача ЦП від власника до номінального утримувача  передача ЦП від номінального утримувача до власника

 передача ЦП між номінальними утримувачами  Інше (вказати) _____________________________________________

5. ВИЩЕВКАЗАНІ ЦІННІ ПАПЕРИ:

 - не обтяжені ніякими зобов‘язаннями та не блоковані;

 - є предметом застави і на їх передачу від зареєстрованої особи до контрагента є згода заставодержателя;

 - обтяжені такими зобов‘язаннями ________________________ - блоковані на підставі ___________________________

6. РЕКВІЗИТИ ДОГОВОРУ ПРО ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ (вказуються, якщо однією з сторін операції виступає номінальний утримувач):

Номер __________Дата укладення “_____”_______________р. Діє до “_____”____________200__р.

7. РЕКВІЗИТИ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРУ (вказуються, якщо у якості номінального утримувача виступає депозитарій): 

Номер __________Дата укладення “_____”_______________р. Діє до “_____”____________200__р.

8. ПІДПИСИ

Зареєстрована особа Заставодержатель

(уповноважена особа зареєстрованої особи) (уповноважена особа заставодержателя)

____________________________ ____________________________

/__________________________/ /__________________________/

ПІБ, посада ПІБ, посада

М.П. М.П.

“___”_________________ 200_____р.

Я, __________________________________________________________________________________

засвідчую справжність підпису громадянина(ки) __________________________________________

який зроблено у моїй присутності. Особу гр.______________________________________________ котрий (котра) підписав(ла) передавальне розпорядження встановлено на підставі ______________

Зареєстровано в реєстрі за № ________ М.П. Підпис

Перелік використаної літератури:

На сьогоднішній день в Україні прийняті і діють наступні законодавчі акти в сфері корпоративного права.

 1. Цивільний кодекс України, прийнятий 16.01.2003 року, чинний з 01.01.2004 року.

 1. Сімейний кодекс України, прийнятий 10.01.2002 року.

 1. Господарський кодекс України зі змінами, прийнятий 16.01.2003 року, чинний з 01.01.2004 року.

 1. Господарський процесуальний кодекс України, прийнятий 06.11.1991 року №1798-ХІІ зі змінами.

 1. Закон України „Про господарські товариства” – чинний з 19.09. 1991 року, №1576-ХІІ.

 1. Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств” у редакції від 22.05.1997 року.

 1. Закон України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”, №755-ІV від 15.05.2003 року зі змінами.

 1. Закон України „Про фондовий ринок і цінні папери” від 23.02.2006 року, №3489- ІV.

 1. Закон України №3929-ХІІ- 2004 року „Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”.

 1. Закон України №2402-ІІІ від 26 квітня 2001 року „Про охорону дитинства”.

 1. Закон України „Про власність” від 17.02. 1991 року №697-ХІІ.

 1. Інструкція „Про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України” від 03.03.2004 року №283/8882.

 1. Указ Президента України від 10 липня 1998 року №762/98.

 1. Закон України „Про національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні”.

 2. Закон України „Про приватизацію державного майна” від 06.03.1992 року.

 1. Закону України „Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)” від 06.03.1992 року.

 1. Закон України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо визначення підсудності справ з питань приватизації та з корпоративних спорів” від 15.12.2006 року.

 1. О.Р.Кібенко „Європейське корпоративне право на етапі фундаментальної реформи”, 2205 рік.

 1. О.Р.Кібенко „Корпоративне право”, навчальний посібник, 1999 рік.

 1. В.М. Кравчук „Корпоративне право”, науково-методичний коментар законодавства та судової практики, 2005 рік.

 1. О.М.Вінник „Господарські товариства і виробничі кооперативи: Правове становище”, 1998 рік.

 1. І.В.Спасибо-Фатєєва „Цивільно-правові проблеми акціонерних правовідносин”, 2000 рік.

 1. І.В.Спасибо-Фатєєва „Корпоративні відносини і корпоративні спори”.

 1. Ірина Селіванова „Деякі аспекти виникнення в держави корпоративних прав”.

 1. „Нотаріат для Вас”, науково-практичний журнал української нотаріальної палати, №11, 2006 рік.

 1. „Нотаріат для Вас”, науково-практичний журнал української нотаріальної палати, №05, 2007 рік.

 1. „Нотаріат для Вас”, науково-практичний журнал української нотаріальної палати, №3, 2008 рік.

 1. „Мала енциклопедія нотаріуса”, науково-практичний журнал, №5, 2005 рік.

 1. „Мала енциклопедія нотаріуса”, науково-практичний журнал, №1,№2, №3, 2007 рік.

 1. „Юридичний радник”, журнал юристів України, №5, №6, 2007 рік.

 1. Довідник нотаріуса, №5, 2005 рік.

 1. Довідник нотаріуса, №3, 2007 рік.

 1. Положення про вимоги до сертифікатів цінних паперів, випущених у документарній формі. Затверджено рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 31.07.1998 року №95.

 1. Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів. Затверджено рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.05.1998 року №60.

 1. Офіційний вісник України. - 2002 рік. - №17.-стор. 906.

 1. Закон України „Про державне регулювання ринку цінних паперів” від 30.10.1996 року.

 1. Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.02.2003 року №64 „Щодо захисту прав власників цінних паперів при здійсненні депозитарного обліку”.

 1. Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску акцій: Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку №942 від 26.04.2007 року.

 1. Декрет Кабінету Міністрів України від 30 квітня 1993 року №43-93 зі змінами.

 1. Закон України „Про податок з доходів фізичних осіб” від 22.05.2003 року №889-ІV.

 1. Закон України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних-підприємців” від 15.05.2003 року №775-ІV.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Методичні рекомендації з питань ведення нотаріального діловодства, посвідчення довіреностей та заповітів

  Методичні рекомендації
  Даний методичний посібник призначений для посадових осіб виконавчих комітетів сільських, селищних рад та має на меті звернути увагу вказаним посадовим особам на помилки, які мають місце при веденні діловодства, посвідченні довіреностей, заповітів.
 2. Постановою Верховної Ради України від 04. 06. 2010 року №2318-У1 "Про Основні напрями бюджетної політики на 2011 рік ", ст. 106 Цивільного кодекс

  Кодекс
  З метою оптимізації використання комунального майна та удосконалення фінансово-господарської діяльності лікувально-профілактичних закладів міста, керуючись Постановою Верховної Ради України від 04.
 3. Вської області управління юстиції в миколаївській області право XXI століття: становлення та перспективи розвитку збірник наукових праць миколаїв 2006

  Документ
  Терентьєв В.І. канд. юр. наук (голова); Ємельянова Л.В. канд. юр. наук; Козляковський П.А. канд. пед. наук; Козаченко О.В. канд. юр. наук (заступник голови); Обручков Р.
 4. Програма навчання депутатів місцевих рад Місцеве самоврядування. Крок до ефективності (1)

  Документ
  Пропорційні вибори до місцевих рад виявилися важким випробуванням для політичних партій України. Отримавши монополію на укладання списків кандидатів в депутати, партії виявилися неготовими до такої відповідальності.
 5. Пірен М. І. Куць О. М., Заблоцький В. В. Мовна політика в Україні: аналіз та впровадження: Монографія

  Документ
  доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови філологічного факультету Харківського національного університету Калашник В. С.

Другие похожие документы..