Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Законодательное закрепление прав ребенка и установление административной и уголовной ответственности за посягательства на права и законные интересы д...полностью>>
'Документ'
Современный бизнес нередко сравнивают с миром животных, отмечая, что он работает по «законам джунглей»: «Побеждает сильнейший!». С этим можно согласи...полностью>>
'Автореферат'
Диссертационная работа выполнена в Дипломатической академии Министерства иностранных дел Российской Федерации на кафедре мировой экономики и междунар...полностью>>
'Документ'
МУ «Управление культуры администрации городского округа «Город Чита» на размещение заказа на поставку книжной продукции для комплектования библиотечны...полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:

УДК 005:378

Ірина Михайлівна Драгомирова

Миколаївська філія, Європейський університет, м. Київ

МАТЕРІАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ НА ОПЕРАТОРІВ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

Вища школа України вступає у нову фазу свого розвитку. Її характерними ознаками є: поширення ринкових відносин на сферу надання освітніх послуг; зменшення попиту на послуги ВНЗ в результаті несприятливих демографічних наслідків економічного спаду та політичної невизначеності кінця ХХ сторіччя; перегляд державою власного бачення перспектив організації вищої освіти з огляду на приєднання країни до Болонського процесу та хронічного дефіциту бюджетних коштів.

Оскільки макросередовище знаходиться поза межами прямого впливу з боку менеджменту ВНЗ і має сприйматися ним як об’єктивний чинник, подолання перепон, що опинилися на шляху закладів освіти, перебуває у площині вдосконалення (або побудови на принципово нових засадах) такої системи управління, яка б відповідала ризикам та викликам сьогодення. Автором сформульовано робочу гіпотезу, відповідно до якої найбільш доцільним є поширення у сфері, яка розглядається, корпоративного управління. Для її перевірки знадобилося оцінити наявність відповідних матеріальних передумов. Це склало мету проведеного дослідження.

Зупинитися лише на результатах аналізу складу та структури ВНЗ. Узагальнення відомостей, які містять звіти Держкомстату України, засвідчило: їх кількість збільшується. Це означає, як на нас, що ринок освітніх послуг до тепер залишався надзвичайно привабливою сферою розміщення вільних коштів і був здатен в цьому сенсі позмагатися навіть із деякими видами прибуткової діяльності. Водночас, звертає на себе увагу, що темпи зростання ВНЗ поступово уповільнюються. Вбачаємо за можливе сформулювати декілька висновків з цієї констатації: а) в країні побудовані матеріальні передумови для утворення балансу між попитом на освітні послуги та пропозицією з боку навчальних закладів. Слід очікувати, що відомі демографічні наслідки, з якими стикається наша країна, вже найближчим часом, призведуть до поступової зміни ситуації, коли ринок освітніх послуг набуде ознак ринку споживача; б) дефіцит платоспроможного попиту викличе загострення конкуренції між операторами "ринку знань", наслідками якої стане часткове або навіть повне згортання активності деяких з них; в) ті ж навчальні заклади, які встоять під ударами конкурентної стихії, зможуть зберегти чи навіть посилити власні позиції виключно завдяки покращенню усіх складових, що у сукупності позначаються на якості їхньої роботи, включаючи й таку, як якість менеджменту; г) цілком ймовірно, що за наведених обставин в середовищі навчальних закладів, не залежно від типу та рівня акредитації, набудуть поширення доцентрові сили, які спонукатимуть власників та ректорів (директорів) до побудови специфічних відносин між діючими операторами ринку: від створення контрактних корпорацій для збереження абітурієнтного потенціалу впродовж руху споживачів освітніх послуг за висхідною відповідних рівнів, до приєднання та злиття з метою зменшення транзакційних витрат.

Ще однією передумовою поширення корпоративних відносин на діяльність ВНЗ, є їх складна внутрішня архітектура. По-перше, йдеться про структуру головних ВНЗ або тих, які не мають власної системи розподілу освітніх послуг. Вона містить дві складові: центри формування доходів організації та центри витрат. Завдання перших – пропонувати ринку диверсифіковані послуги, адекватні очікуванням споживачів; з високою якістю навчання, завдяки якій створюються передумови для збереження попиту з абітурієнтів на досягнутому рівні, або збільшення його. Призначення центрів витрат: здійснення заходів із стимулювання збуту на екзогенному рівні та розподілі внутрішньоорганізаційних грошових потоків таким чином, аби найдоцільніше розподілити надбані ресурси між центрами формування доходів відповідно до їхнього внеску у загальний фінансовий результат, а також зусиль з підвищення рейтингу ВНЗ при безумовному дотриманні акредитаційно-ліцензійних вимог. По-друге, продовженням діяльності базових ВНЗ є поширення їхньої присутності на інші ринкові сегменти шляхом розподілу освітніх послуг, в тому числі за допомогою мережі відокремлених структурних підрозділів.

Висновки: 1. Обставини, у яких опинилися вітчизняні ВНЗ є надзвичайно несприятливими і створюють загрози та ризики, які набувають ознак надзвичайно небезпечних, оскільки ставлять під сумнів саме існування навчального закладу. 2. За цих умов покращення внутрішньоорганізаційного менеджменту перетворюється на нагальну вимогу і не терпить зволікань. 3. Дослідження свідчать, що у сфері вищої освіти створені необхідні та достатні матеріальні передумови для поширення тут технологій корпоративного управління, який здатен гармонізувати інтереси власників ВНЗ, їхнього керівництва, найманих викладачів та співробітників.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти та науки автономної республіки крим центр розвитку освіти, науки та інновацій самарський інститут бізнесу та управління кримський інститут бізнесу освіта та наука в умовах глобальних викликів

  Документ
  Освіта та наука в умовах глобальних викликів / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 11-13 червня 2010 р. – Сімферополь-Судак: ВіТроПринт, 2010.
 2. Вах європейського вибору матеріали IIІ міжнародної науково-практичної конференції 25-27 вересня 2009 р. Сімферополь Алушта isbn 978-066-2364-01-9

  Документ
  Регіональні аспекти розвитку в умовах європейського вибору / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 25-27 вересня 2009 р. – Сімферополь: ВіТроПринт, 2009.
 3. Самарський інститут бізнесу та управління кримський інститут бізнесу центр розвитку освіти, науки та інновацій управлінські аспекти підвищення національної конкурентоспроможності

  Документ
  Управлінські аспекти підвищення національної конкурентоспроможності / Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції 20-22 жовтня 2011 р. – Сімферополь: Кримський інститут бізнесу УЕУ, 2011.
 4. Академія муніципального управління до 15-річчя Академії муніципального управління

  Документ
  Антикризові механізми регіонального та муніципального розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (09.04.2010) / За заг. ред. В.К.Присяжнюка, В.
 5. Міністерство освіти та науки україни академії управління та інформаційних технологій “аріу” (2)

  Документ
  Матеріали доповідей учасників третьої науково-практичної конференції „Інформаційні технології в управлінні туристичною та курортно-рекреаційною економікою” (13-14 вересня 2007 року, Бердянськ) – Бердянськ: АУІТ “АРІУ”, 2007.

Другие похожие документы..