Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Что делать дальше? 3 15 Фернандо Гамбоа Последний тайник 3 1 Сарду Р. Прости грехи наши 3 17 Сарду Р. Блеск бога 3 18 Росней Т. Ключ Сары 3 19 Фалько...полностью>>
'Документ'
18 марта Саратовская региональная общественная организация «Азербайджанское общество «Ватан» провела в Саратове областной азербайджанский праздник На...полностью>>
'Документ'
Поддержка развития малого и среднего предпринимательства Волгограда стала темой круглого стола, прошедшего в областном пресс-клубе. В нем приняли уча...полностью>>
'Документ'
Электронная система курсовой устойчивости (ESP) с помощником подруливания, вкл. антиблокировочную тормозную систему (ABS) с ассистентом торможения, э...полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:

АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО

КАЛЕНДАР

знаменних і пам’ятних дат у галузі освіти і педагогічної науки на 2008 рік

Київ – 2007

Упорядник

Л. І. Ніколюк, науковий співробітник

ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

Науковий редактор

П. І. Рогова,канд. іст. наук, директор

ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського,

Відповідальна за випуск

Л. О. Пономаренко, завідувач відділу

ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

Літературний редактор

А. Романюк, провідний редактор

ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

Комп’ютерний набір

Л. О. Мавріна

ЗМІСТ

Від упорядника ………………...............................................4

І. ВИЗНАЧНІ ДАТИ РОКУ

Цього року виповнюється………………………...........6

Цього року відзначається………………………………9

Ювілейні дати книг видатного українського педагога В. О. Сухомлинського…………………………………………12

ІІ. ПЕРЕЛІК ВИЗНАЧНИХ І ПАМ’ЯТНИХ ДАТ

ЗА МІСЯЦЯМИ………………………………........................13

Січень……………………………………………………........13

Лютий…………………………………………………………20

Березень………………….……………………………….........27

Квітень……………………………………………....................36

Травень………………………………………………………..44

Червень………………………………………………………..50

Липень…………………………………………………………55

Серпень…………………………………………………...........60

Вересень…………………………………………………….....65

Жовтень………………………………………………...............72

Листопад…………………………………………………….....77

Грудень…………………………………………………............85

ІІІ. НАУКОВЦІ АПН УКРАЇНИ – ЮВІЛЯРИ 2008 р. …………..92

Іменний покажчик ………………………………………………..103

Список використаної літератури ...................................................110

ВІД УПОРЯДНИКА

Головною метою діяльності Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського) є інформаційне забезпечення розвитку національної педагогічної науки, освіти і практики, впровадження досягнень педагогічної науки, передового досвіду в практику роботи навчальних закладів держави, а також підвищення професійного, духовного й культурного рівня науково-педагогічних кадрів, працівників освіти, молоді, яка навчається.

Інформаційне забезпечення своїх користувачів ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського здійснює в різних напрямах, формах і видах діяльності, зокрема за допомогою вторинної інформації – інформаційних бюлетенів, тематичних списків з актуальних психолого-педагогічних питань, галузевих тематичних та персональних бібліографічних посібників, книжкових виставок тощо.

Із 2002 р. ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського започаткувала випуск щорічного „Календаря знаменних і пам’ятних дат у галузі освіти і педагогічної науки” (далі – Календар). Мета видання – допомогти педагогічним і науково-педагогічним кадрам, студентам, бібліотекарям освітянських книгозбірень у плануванні роботи, надати компетентну інформацію про ту чи іншу подію або особу, подати хронологічний перелік визначних дат як з історії світової, так і вітчизняної педагогіки, психології, філософії та освіти. Звертаємо увагу користувачів Календаря на ювілеї видатних діячів освіти, учених-педагогів, зокрема ювілярів Академії педагогічних наук України (АПН України), учителів-новаторів, а також на важливі дати та події, що відбувалися в галузі освіти та педагогічної науки, скажімо, відкриття відомих навчальних закладів або ж започаткування періодичних педагогічних видань.

Упорядковуючи „Календар знаменних і пам’ятних дат у галузі освіти і педагогічної науки на 2008 рік”, укладач врахував зміни, що відбулися в освіті України в процесі її реформування і модернізації, та на основі нових навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів України. У зв’язку з цим до Календаря внесені ювілейні дати видатних учених з різних галузей науки, письменників, літературознавців, бібліотекознавців, основні міжнародні, державні та церковні свята, історичні громадсько-політичні події. Календар містить також відомості про ювілейні дати провідних учених АПН України, які роблять вагомий внесок у розвиток вітчизняної педагогічної науки, освіти і практики.

Складнощами у роботі над Календарем було уточнення дат і виклад фактографічної інформації під час опрацювання джерел (див. список використаної літератури), оскільки виявилася низка неточностей і розбіжностей у датах та їх трактуванні. Це пояснюється проблемою календарних стилів (фіксування подій як за Юліанським, так і за Григоріанським календарем). Упорядник намагався дотримуватися Григоріанського календаря (нового стилю). Якщо дату було неможливо встановити точно, то її подано в кількох варіантах.

Календар знаменних і пам’ятних дат у галузі освіти і педагогічної науки на 2008 рік” має три розділи: перший – Визначні дати року; другий – Перелік визначних і пам’ятних дат за місяцями; третій – Науковці АПН України – ювіляри 2008 р. Цього року виповнюється 90 років від дня народження видатного українського педагога Василя Олександровича Сухомлинського, ім’я якого з гордістю носить ДНПБ України. Тому у Календарі, в розділі „Визначні дати року”, окремо виділено ювілейні дати книг В. О. Сухомлинського. Видання містить іменний покажчик та список використаної літератури.

При укладанні Календаря використано близько 40 джерел: педагогічні енциклопедії та словники, довідники, дисертаційне дослідження, календарі, навчальні програми загальноосвітніх навчальних закладів, періодичні видання тощо.

Відгуки і пропозиції щодо даного видання надсилайте за адресою:

 ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського

відділ наукової бібліографії

Л. І. Ніколюк

вул. М. Берлинського, 9

м. Київ,

04060

 467-22-14

e-mail: larisa_dnpb@

І. ВИЗНАЧНІ ДАТИ РОКУ

2008 рік – Європейський рік міжкультурного діалогу.

– Рік пам’яті жертв Голодомору в Україні.

– Рік туризму і курортів в Україні.

– Рік доброчинності в Києві.

Цього року виповнюється:

1030 років від дня народження Ярослава Мудрого (978–1054), великого князя київського, сина Володимира Святославовича, державного діяча Київської Русі. З його іменем пов'язані розквіт Київської Русі, посилення її міжнародного становища.

1025 років від дня народження Антонія Печерського (983–1073), видатного церковного діяча Київської Русі, одного із засновників Києво-Печерського монастиря.

960 років від дня народження Омара Хайяма (бл. 1048–1122), персидського і таджицького поета, вченого, автора математичних трактатів, праць з фізики, астрономії, філософії, збірки віршів "Рубаї".

955 років від дня народження Володимира Мономаха (1053 – 1125), великого князя Київського, видатного державного, політичного і освітнього діяча Київської Русі, автора твору "Повчання дітям" (1106).

630 років від дня народження Вітторіна Да Фельтре (1378–1446), італійського педагога-гуманіста епохи Відродження, організатора першої школи інтернатного типу.

430 років від дня народження Касіяна Саковича (бл. 1578–1647), українського вченого, письменника, полеміста, філософа, освітнього та церковного діяча, викладача риторики, піїтики, філософії, ректора Київської братської школи, автора філософських творів "Арістотелівські проблеми", "Трактат про душу", збірки промов та казань, зокрема "Вірші на жалосний погреб П. К. Сагайдачного".

350 років від дня народження Симена Яворського (у чернецтві Стефан, 1658–1722), українського просвітителя, талановитого педагога і філософа, письменника, церковного діяча, професора Києво-Могилянської колегії, публічного проповідника, реорганізатора і проректора Московської Слов'яно-греко-латинської академії (20 років), засновника мережі нових (архієрейських) духовних шкіл, одного з упорядників і видавців словників, підручників, навчальних посібників, автора проповідей, віршованих творів, "Букваря языка словенска", праць з риторики, філософії, релігії.

270 років від дня народження Петра Васильовича Завадовського (1738–1812), українського політичного, державного та освітнього діяча, учасника першої російсько-турецької війни (1768–1774), генерал-майора, голови Комісії зі створення народних училищ та першого міністра освіти Російської імперії, автора нового Статуту університетів, статутів Академії наук, духовних академій та училищ, реформатора системи освіти (наявність чотирьох ланок, безплатність, загальнодоступність тощо).

245 років від дня народження Антона Антоновича Прокоповича-Антонського (1763–1848), українського вченого, просвітителя, педагога, видавця, громадського діяча, ректора Московського університету, члена Російської академії наук, професора та директора Шляхетського університетського пансіону, засновника та керівника Товариства шанувальників російської словесності, автора творів з питань виховання, навчання, ролі виховання молоді в розвитку суспільства.

235 років від дня народження Івана Васильовича Лаврівського (1773–1846), українського педагога і освітнього діяча, професора Львівського університету, ректора Львівської духовної семінарії, професора Богословського інституту в Перемишлі, автора підручника української граматики, букваря, методичних посібників.

235 років від дня народження Івана Петровича Пніна (1773–1805), російського просвітителя, поета, публіциста, президента "Вольного общества любителей словесности, наук и художеств", редактора і видавця літературно-політичного "Санкт-Петербургского журнала", послідовника ідей О. М. Радіщева та французьких просвітителів, автора поетичних творів – од, байок, послань, педагогічної праці "Опыт о просвещении относительно к России".

200 років від дня народження Віктора Забіли (1808–1869), українського поета, сентиментально-романтичного лірика, автора поезій, що стали народними піснями, зокрема "Гуде вітер вельми в полі", "Не щебечи соловейку", "Не плач, дівчино", "Човник" та ін.

170 років від дня народження Юхима Степановича Кримського (1838–1913), українського літератора, педагога, видавця, автора підручників і методичних посібників з географії, арифметики, мови, краєзнавчих і бібліографічних праць.

160 років від дня народження Степана Басаричека (1848–1918), сербського педагога, учасника професійного руху вчителів, автора перших систематичних підручників з педагогіки для педагогічних закладів, посібників для вчителів і підручників для учнів.

150 років від дня народження Зіновія Архимовича (1858–1938), українського педагога-математика, директора Колегії Павла Галагана в Києві, голови Спілки вчителів Києва.

130 років від дня народження Ідо Георгійовича Іваска (1848–1922), російського (естонського походження) книгознавця, бібліотекознавця і бібліографа, дослідника історії книги, вченого архівіста, художника-графіка, одного із організаторів спеціального товариства любителів книжкових знаків, завідувача відділу рідкісних видань Рум'янцевського музею, члена бібліографічних товариств Росії, Естонії, Берліна, Базеля та ін., автора серії екслібрисів, бібліографічного списку "Периодическая печать в России 1703–1917 гг.", праці "Частные библиотеки в России", численних нарисів, статей, рецензій з бібліографії та бібліотекознавства.

Цього року відзначається:

1020 років від запровадження (988) Володимиром Великим християнства як державної релігії Київської Русі.

935 років від створення (1073) "Ізборника"  Святослава – найдавнішої пам'ятки писемності Київської Русі.

895 років від укладання (1113) літописного зведення "Повісті врем'яних літ" – пам'ятки історіографії і літератури Русі.

660 років від заснування (1348) Карлом II Празького (Карлового) університету – одного з найстаріших університетів у Європі і першого слов'янського вищого закладу.

400 років від заснування (1608) Наукової бібліотеки Львівського державного університету ім. І. Франка як бібліотеки єзуїтського колегіуму, з 1784 р. бібліотека Львівського університету.

365 років від написання (1643) "Грамматыки словенской…" І. Ужевича – першої відомої граматики староукраїнської літературної мови.

360 років від початку гетьманування (1648) Богдана (Зіновія) Хмельницького та початку Визвольної війни українського народу (1648–1654) під його керівництвом.

270 років від заснування (1738) у місті Переяславі (нині Переяслав-Хмельницький) Переяславського колегіуму – середнього навчального закладу на зразок Києво-Могилянського колегіуму.

190 років від виходу (1818) "Граматики малороссийского наречия" О.П. Павловського – першої друкованої граматики живої української мови.

140 років від утворення (1868) "Просвіти" – масової культурно-освітньої організації у Львові, метою якої було поширення освіти й культури серед народу через друковану продукцію. Перші загальні збори "Просвіти" відбулись 8.12.1868 р.

135 років від заснування (1873) Наукового товариства імені Шевченка (НТШ) у Львові – найдавнішої української наукової організації. До 1892 організація діяла як Літературне товариство імені Шевченка. Ініціаторами створення і фундаторами НТШ були В. Антонович, М. Драгоманов, О. Кониський, П.Куліш, Є.Милорадович, І. Нечуй-Левицький та ін.

130 років від заснування (1878) в Петербурзі Бестужевських курсів – вищого жіночого навчального закладу в дореволюційній Росії.

130 років від початку видання Михайлом Драгомановим у Женеві журналу "Громада" (1878–1882).

115 років з часу відкриття (1893) Трипільської культури – однієї з найбільших стародавніх землеробських культур IV–III тисячоліть до нашої ери на території Південно-Східної Європи.

100 років від заснування (1908) Київського товариства розповсюдження грамотності.

100 років від заснування (1908) Товариства поширення в народі початкової, середньої і вищої освіти в межах Київської, Полтавської, Чернігівської, Волинської і Подільської губерній.

100 років від заснування (1908) Товариства Українських Поступовців.

100 років від заснування (1908) у Києві Фребелівського жіночого інституту для підготовки виховательок дитячих садків і наукової розробки питань дошкільного виховання.

95 років від заснування (1913) бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського як бібліотеки Вінницького вчительського інституту (1912).

95 років від заснування (1913) Миколаївського державного педагогічного інституту, нині – Миколаївський державний університет ім. В. О. Сухомлинського. У цьому ж році заснована бібліотека як бібліотека Миколаївського учительського інституту.

90 років від виходу (1918) першого "Советского календаря" на 1919 рік.

90 років від заснування (1918) Наукової бібліотеки Дніпропетровського національного університету як бібліотеки Катеринославського державного університету (1918) на базі фондів Катеринославських вищих жіночих курсів, гімназій, реальних училищ та приватних зібрань.

90 років від заснування (1918) Кам'янець-Подільського державного українського університету, нині – Кам'янець-Подільський державний університет.

90 років від заснування (1918) Південноукраїнського педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського (м. Одеса).

90 років від заснування (1918) Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського (м. Сімферополь). В цьому ж році заснована бібліотека на базі бібліотек навчальних закладів Криму.

90 років від створення (1918) в СРСР системи заочної освіти. З 1938 заочну освіту введено до загальної системи підготовки спеціалістів.

85 років від виходу (1923) журналу "Однокласник", до 1991 року "Піонерія".

85 років від заснування (1923) Донбаського інституту народної освіти, нині – Луганський державний педагогічний університет ім. Тараса Шевченка.

85 років від заснування (1923) Мелітопольського педагогічного університету.

85 років від заснування (1923) педагогічної бібліотеки Київського будинку працівників народної освіти (1922), нині – Київський міський будинок вчителя.

75 років голодомору в Україні (1933), 22.11 – День пам'яті жертв голодомору.

65 років від заснування (1943) вечірніх загальноосвітніх шкіл робітничої молоді, для здобуття неповної середньої та повної загальної середньої освіти без відриву від виробництва.

60 років від заснування (1948) бібліотеки Київського державного лінгвістичного університету як бібліотеки Київського державного педагогічного інституту іноземних мов (1948).

60 років від заснування (1948) Сумського державного університету ім. Богдана Хмельницького.

30 років від виходу (1978) Букваря, підручника для першого класу загальноосвітніх шкіл (автори: Скрипченко Надія Федорівна, Вашуленко Микола Самійлович).

20 років від створення (1988) Європейської Асоціації керівників середніх шкіл, з метою пропаганди досягнень освіти у середніх школах країн Європи.

15 років від заснування (1993) Київського Слов'янського університету.

Ювілейні дати книг видатного українського педагога В. О. Сухомлинського

50 років від виходу книги „Педагогический коллектив средней школы: Из опыта работы сельской школы” (Москва, 1958) та 40 років від виходу цієї книги в Японії (Токіо, 1968)

45 років від виходу книг „Дума о человеке” (Москва, 1963), „Нравственный идеал молодого человека” (Москва, 1963), „Шлях до серця людини” (Київ, 1963).

40 років від першої публікації книги „Сердце отдаю детям” (Берлін, 1968).

II. ПЕРЕЛІК ВИЗНАЧНИХ І ПАМ’ЯТНИХ ДАТ ЗА МІСЯЦЯМИ

СІЧЕНЬ

У січні відзначається:

80 років від виходу (1928) Всеукраїнського дитячого часопису "Барвінок".

75 років від виходу (1933) першого номера журналу "Радянська література". Нині – журнал "Вітчизна".

1.01

Новорічне свято 

185 років від дня народження Шандора Петефі (1823–1849), угорського поета, прозаїка, публіциста, одного з керівників народного повстання у Пешті під час революції 1848–1849 рр. в Угорщині, автора лірико-романтичних та громадянських віршів, поем, драм, романів.

3.01

– 140 років від дня народження Миколи Федоровича Чернявського (1868 – 1946), українського письменника, перекладача, критика, публіциста, педагога, видавця, культурного і громадського діяча, викладача навчальних закладів Херсона, одного із засновників і голови культурно-просвітницького й політичного товариства "Українська хата", автора збірки поезій "Пісні кохання", циклу віршів "Гіганти", збірки оповідань "Богові невідомому" тощо.

– 95 років від дня народження Натана  Самійловича  Рибака (1913–1979), українського письменника, лауреата Державної премії СРСР (1950), автора романів "Помилка Оноре де Бальзака", "Час сподівань і звершень", "Переяславська Рада" та ін.


85 років від дня народження Бориса Олексійовича Чичибабіна (1923–1994), російського поета в Україні, радянського дисидента, лауреата Державної премії СРСР (1990).

4.01

– 365 років від дня народження Ісаака Ньютона (1643–1727), англійського вченого, фізика і математика, засновника класичної і небесної механіки, одного з основоположників сучасного природознавства, президента Лондонського королівського товариства. Вершиною наукової творчості Ньютона є його праця "Математичні начала натуральної філософії".

6.01

– Святвечір. Багата кутя.

110 років від дня народження Володимира Миколайовича Сосюри (1898 – 1986), українського поета, одного з найвидатніших письменників 20-х років ХХ ст., громадського діяча, перекладача творів російських класиків, поетів інших країн; лауреата Державної премії СРСР (1948), Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1963), автора поем "Махно", "Мазепа", "Розстріляне безсмертя", автобіографічного роману "Третя рота" та славнозвісного вірша "Любіть Україну".

85 років тому (1923) у Празі створено студентами, вихідцями з Наддніпрянщини, Громаду студентів-емігрантів.

7.01

Різдво Христове.

155 років від дня народження Миколи Миколайовича Аркаса (1853 – 1909), українського історика, композитора, культурно-освітнього діяча, письменника, одного із засновників і голови "Просвіти" у Миколаєві, автора книжки "Історія України–Руси", поеми "Пилип Орлик", музики до опери "Катерина" на сюжет однойменної поеми Т. Шевченка, обробок народних пісень, романсів, дуетів.


85 років від дня народження Василя Івановича Журавльова (1923–1996), російського педагога, доктора педагогічних наук, професора, академіка РАО, викладача педагогічних інститутів Липецька і Ростова, завідувача кафедри педагогіки Московського обласного педагогічного інституту ім. Н. К. Крупської, одного з організаторів першої в Росії комп'ютеризованої інформаційної системи з проблем освіти, інноваційних педагогічних технологій, питань кофліктології.

8.01

70 років від дня народження Василя Семеновича Стуса (1938–1985), українського поета і перекладача, критика і літературознавця, правозахисника, символу духовної незламності й свободи, автора поетичних збірок "Зимові дерева", "Веселий цвинтар", "Палімпсести".

9.01

130 років від дня народження Джона Бродеса Уотсона (1878–1958), американського психолога, основоположника біхевіоризму, доктора філософії, редактора журналів із психології, професора університету Дж. Гопкінса в Балтіморі, автора програми побудови нової психології.

10.01

125 років від дня народження Олексія Миколайовича Толстого (1883 – 1945), російського письменника, громадського діяча, академіка АН СРСР, автора оповідань, романів, творів для дітей, історичного роману "Петро I", трилогії "Ходіння по муках", науково-фантастичних романів "Гіперболоїд інженера Гаріна", "Аеліта". Тему України відобразив у творах "По Галичині", "По Волині". Лауреат Державних премій СРСР (1941, 1943, 1946).

11.01

165 років від дня народження Харальда Гьоффдінга (1843 – 1931), датського філософа-ідеаліста, психолога, професора Копенгагенського університету, прихильника волюнтаризму.

100 років від дня народження Лідії Іллівни Божович (1908–1981), українського психолога, доктора психологічних наук, професора, науковця відділу психології Харківської психоневрологічної академії, автора праць з питань психології особистості школярів, мотивації і поведінки дітей та підлітків, монографії "Личность и ее формирование в детском возрасте", що відзначена першою премією АПН СРСР.

11.01

90 років від дня народження Яра Славутича (Григорій Михайлович Жученко, 1918), українського поета з діаспори, мовознавця, літературознавця, доктора філософії, професора Альбертського університету (Канада), автора семи підручників з української мови для початкової школи, десяти збірок поезій, п'яти книжок з літературознавства, багатьох статей і рецензій, спогадів тощо.

12.01

380 років від дня народження Шарля Перро (1628–1703), французького поета і критика, члена Французької академії, автора всесвітньовідомих казок для дітей: "Спляча красуня", "Червона шапочка", "Кіт у чоботях", "Попелюшка" та ін.

140 років від дня народження Григорія Олексійовича Коваленка (1868–1937), українського письменника, педагога, художника, етнографа, громадсько-культурного діяча, популяризатора історії українського народу, інспектора позашкільної освіти Полтавської губернії, видавця літературного журналу "Рідний край", ілюстратора поем Т. Шевченка, автора праць на медичні теми, оповідань, поем з життя українського народу тощо.

130 років від дня народження Василя Миколайовича Пачовського (1878–1942), українського поета, лірика-мислителя, драматурга, викладача української мови та історії Львівського університету, одного з учасників створення і діяльності "Молодої музи", автора творів "Сон української ночі", "Сонце Руїни", "Князь Лаборець", містичного епосу "Золоті ворота".

105 років від дня народження Ігоря Васильовича Курчатова (1903–1960), російського фізика, одного з засновників радянської атомної науки і техніки, академіка АН СРСР, лауреата Державних премій СРСР (1942, 1949, 1951, 1954).

13.01

200 років від дня народження Аполлона Олександровича Скальковського (1808–1898), українського історика, археографа, статистика, економіста, письменника, публіциста, автора праці "Історія Нової Січі, або Останнього Коша Запорозького", "Наезды гайдамак на Западную Украину в XVIII ст., 1733–1768", "Опыт статистического описания Новороссийского края", "Первое тридцатилетие истории города Одессы, 1793–1823" та ін.

155 років від дня народження Василя Порфировича Вахтерова (1853–1924), російського педагога, діяча народної освіти, теоретика і методиста початкової освіти, послідовника К. Д. Ушинського, одного з організаторів шкіл для робітників, позашкільних закладів та Всеросійської вчительської спілки, члена Московського комітету грамотності, автора широковідомих книжок для читання в початковій школі: "Русский букварь", "Мир в рассказах для детей", "Избранные произведения", "Всеобщее обучение" та ін.

155 років від дня народження Василя Петровича Горленка (1853–1907), українського письменника, літературного критика, мистецтвознавця, фольклориста, автора праць про українських письменників, художників, кобзарів, лірників, статей з питань фольклору, мистецтва, етнографії, перекладів російською мовою оповідань Ю. Федьковича.

135 років від дня народження Юхима Ароновича Аркіна (1873–1948), російського педагога, доктора педагогічних наук, професора, дійсного члена АПН РРФСР, одного з основоположників радянської системи дошкільного виховання, автора праць з проблем сімейного та фізичного виховання, фізіології людини тощо.

14.01

Новий рік за старим стилем.

160 років від дня народження Пилипа Федоровича Фортунатова (1848 – 1914), російського мовознавця, академіка, професора Московського університету, фахівця в галузі порівняльно-історичного мовознавства, фонетики індоєвропейських мов, засновника лінгвістичної школи відомої в історії мовознавства під назвами "московської", "фортунатовської", "формальної", яка мала велике значення для розвитку російського мовознавства.

155 років від дня народження Семена Ілліча Шохор-Троцького (1853–1923), російського педагога, методиста-математика, викладача жіночих гімназій, інститутів, педагогічних курсів, працівника журналів "Семья и школа", "Русская школа", "Народное образование" та ін., керівника вчительськими курсами та з'їздами, одного з перших реформаторів математичної освіти Росії, автора курсу арифметики та методики навчання арифметики з геометрією.

19.01

Богоявлення Господнє. Водохреще.

20.01

День Автономної Республіки Крим.

10 років тому (1998) прийнято Постанову Кабінету Міністрів України "Про затвердження положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)".

22.01

День Соборності України.

1919 – Директорія Української Народної Республіки проголосила на Софійській площі в Києві злуку всіх українських земель (західних і східних) у єдину соборну Українську Державу.

90 років тому (1918) Четвертим Універсалом Центральної Ради Українську Народну Республіку проголошено самостійною і незалежною державною.

40 років тому (1968) у Гарвардському університеті (США) створено першу в Америці кафедру історії України.

220 років від дня народження Джорджа Н. Г. Байрона (1788–1824), англійського поета, представника революційного романтизму, автора поем "Корсар", "Лара", "Манфред" та ін., незакінченого роману у віршах "Дон Жуан". Українською мовою твори Байрона перекладали І. Франко, Леся Українка, М. Костомаров, П. Куліш, Ю. Корецький, Д. Загул та ін.

100 років від дня народження Лева Давидовича Ландау (1908–1968), українського і російського фізика-теоретика, академіка АН СРСР, основоположника теорії електронного діамагнетизму, засновника наукової школи, лауреата Ленінської премії (1962), Державних премій СРСР (1946, 1949, 1953), Нобелівської премії (1962), співавтора фундаментального курсу теорії фізики.

23.01

225 років від дня народження Стендаля (справж. – Анрі Марі Бейль; 1783 – 1842), французького письменника, класика французького реалізму, автора реалістичних романів "Червоне і чорне", "Пармський монастир"; психологічного трактату "Про любов"; циклу новел "Італійські хроніки" тощо.

24.01

50 років тому (1958) прийнято Постанову Ради Міністрів УРСР про організацію Українського заочного політехнічного інституту в Києві.

160 років від дня народження Василя Івановича Сурикова (1848–1916), російського живописця, академіка Петербурзької АН, члена Товариства передвижників і "Союзу російських художників", автора творів "Ранок стрілецької страти", "Підкорення Сибіру Єрмаком", "Перехід Суворова через Альпи", "Степан Разін" та ін.

135 років від дня народження Дмитра Миколайовича Ушакова (1873–1942), російського педагога, мовознавця доктора філологічних наук, укладача і головного редактора "Толкового словаря русского языка", "Орфографического словаря русского языка" (39 видань), одного з авторів програм і підручників з російської мови для початкової, середньої і вищої шкіл.

25.01

70 років від дня народження Володимира Семеновича Висоцького (1938–1980), російського поета, актора, представника жанрової течії в мистецтві – авторської пісні.

26.01

100 років від дня народження Івана Федоровича Тесленка (1908–1994), українського вчителя, педагога, фахівця з методики викладання математики, першого доктора педагогічних наук в Україні у галузі математики, викладача математики Харківського педагогічного інституту, завідувача кафедри математики та декана фізико-математичного факультету Львівського педінституту, керівника відділу методики математики Науково-дослідного інституту педагогіки УРСР, автора власної класифікації навчального використання наочних посібників з геометрії та низки геометричних приладів, автора підручників з геометрії для 5 кл. і 8–11 кл., методичних посібників з методики викладання математики, фізики, методики геометрії (9–11 кл.), посібників для студентів тощо.

28.01

155 років від дня народження Володимира Сергійовича Соловйова (1853 – 1900), російського філософа-ідеаліста, богослова, публіциста, поета-символіста і критика.

29.01

День пам’яті героїв Крут.

90 років тому (1918) відбувся бій між київськими студентами та військами Муравйова під Крутами, де в нерівній боротьбі полягло 300 юнаків.

30.01

140 років від дня народження В'ячеслава Будзиновського (1868 – 1935), українського письменника, історика і публіциста, громадського діяча, автора оповідань, історичних повістей – "Пригоди запорізьких скитальців", "Осаул Підкова", двотомної "Історії України".

ЛЮТИЙ

3.02

90 років від дня народження Любові Василівни Забашти (1918–1990), української поетеси, автора поетичних збірок "Калиновий кетяг", "Квіт папороті", роману "Там, за рікою, – молодість", документальної повісті "Будинок мого дитинства".

90 років від дня народження Максима Романовича Осадчого (1918), українського педагога, Героя Соціалістичної Праці, учителя математики, директора середніх шкіл м. Макіївки Донецької обл., автора праць з методики викладання математики в школі.

4.02

135 років від дня народження Михайла Михайловича Пришвіна (1873 – 1954), російського письменника, автора філософсько-ліричних творів, повістей, пов'язаних з темами природи, історії, народним побутом, поеми в прозі "Фацелія", автобіографічного роману "Кащеїв ланцюг".

5.02

15 років тому (1993) Верховною Радою України прийнято Закон України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні".

6.02

105 років від дня народження Юрія Юрійовича Шовкопляса (1903 – 1978), українського письменника, учителя, головного редактора журналу "Прапор".

7.02

530 років від дня народження Томаса Мора (1478 – 1535), англійського мислителя-гуманіста, політичного діяча, лорда-канцлера Англії, одного із основоположників утопічного соціалізму. У творі "Утопія" зображено ідеальний суспільний лад, виховання і навчання є загальним і рівним для хлопчиків і дівчаток, заняття в школі ведуться рідною мовою. Крім загальноосвітніх знань учні здобувають знання з музики, діалектики, науки лічби та вимірювання, а також астрономії. Педагогічні ідеї Т. Мора вплинули на подальший розвиток педагогічної думки.

110 років від дня народження Лева Олександровича Окіншевича (1898–1980), історика українського державного права, бібліографа.

8.02

180 років від дня народження Жюля Верна (1828 – 1905), французького письменника, одного з основоположників жанру науково-фантастичного роману, пропагандиста науки і її майбутніх завоювань, автора пригодницьких романів: "Діти капітана Гранта", "Таємничий острів", "Від Землі до Місяця", "Робур-завойовник", "П'ятнадцятирічний капітан" та ін. Вперше російською мовою 15 романів переклала Марко Вовчок.

9.02

90 років тому (1918) у Бресті підписано мирний договір, укладений між Українською Народною Республікою та державами Четверного союзу (Німеччиною, Австро-Угорщиною, Туреччиною, Болгарією).

225 років від дня народження Василя Андрійовича Жуковського (1783–1852), російського поета, перекладача, художника, академіка Петербурзької АН, одного з основоположників російського романтизму, автора балад "Людмила", "Світлана", "Вадим", перекладів "Одіссея" Гомера, творів Ф. Шіллера, Дж. Байрона та ін.

125 років від дня народження Никифора Яковича Григоріїва (1883 – 1953), українського письменника, журналіста, публіциста, громадсько-політичного діяча, вчителя початкових шкіл Сквири, Бердичева, Літина, Кам'янця, члена "Просвіти", одного з керівників Товариства українських поступовців, викладача літератури, історії та географії вчительських курсів у Вінниці, діяча Української Центральної Ради, міністра освіти України, професора Празького університету, керівника українським відділенням радіостанції "Голос Америки", автора соціологічних досліджень та наукових праць "Основи пізнання", "Українська національна вдача", "Державознавство", "Соціалізм і національна справа", а також автора підручників з історії для початкових шкіл і перших класів гімназії.

10.02

10 років тому (1998) прийнчто Закон України "Про професійно-технічну освіту".

235 років від дня народження Василя Назаровича Каразіна (1773–1842), українського і російського вченого-винахідника, просвітителя, педагога, громадського діяча, керівника Головної управи шкіл у Міністерстві народної освіти, засновника народної школи для селянських дітей, автора і співавтора проектів організації державної системи навчальних закладів, одного із засновників Харківського університету та його бібліотеки, першого на Слобідській Україні парафіяльного училища та Філотехнічного товариства, автора твору "Сочинения, письма и бумаги В. Н. Каразина".

110 років від дня народження Бертольда Брехта (1898–1956), німецького письменника, теоретика мистецтв, театрального і громадського діяча, засновника театру "Берлінер ансамбль", автора п'єс "Матінка Кураж та її діти", "Тригрошова опера", "Життя Галілея", політичних і сатиричних віршів тощо.

11.02

105 років від дня народження Агати Федорівни Турчинської (1903 – 1972), української письменниці, автора роману "Друг мій Ашхабад", повістей, поем "Дитинство поета", "Тарасова гора", збірок поезій тощо.

12.02

75 років тому (1933) прийнята Постанова ЦК ВКП(б) "Про підручники для початкової і середньої школи".

13.02

115 років від дня народження Петра Костьовича Волинського (1893 – 1982), українського педагога, методиста, літературознавця, кандидата педагогічних наук, професора, заслуженого працівника вищої школи УРСР, викладача української мови та літератури в школах Київщини, старшого наукового співробітника Інституту літератури АН УРСР, завідувача кафедри української літератури Київського педінституту ім. О. М. Горького, співавтора підручника з української літератури для 8 класу (20 видань), співавтора і редактора підручників з давньої та нової української літератури, автора підручника "Основи теорії літератури" для вузів, монографії "Іван Котляревський".

14.02

День Святого Валентина.

15.02

Стрітення Господнє.

16.02

135 років від дня народження Шіо Олексійовича Читадзе (1873 – 1906), грузинського педагога, публіциста, громадського діяча, викладача київських гімназій, члена Київського товариства грамотності, організатора і керівника з'їзду вчителів (1905).

17.02

210 років від дня народження Фрідріха Едуарда Бенеке (1798 – 1854), німецького психолога і педагога, послідовника ідей Ф. Шлейєрмахера, автора праці "Керівництво до виховання і навчання" у 2-х т.

100 років від дня народження Олекси Федоровича Влизька (1908–1934), українського поета-футуриста, члена літературних організацій "Молодняк" та ВУСПП. Незаконно репресований.

18.02

105 років від дня народження Олексія Миколайовича Леонтьєва (1903–1979), російського психолога, доктора психологічних наук, учня і послідовника Л. С. Виготського, викладача Інститутів психології в Москві, Харкові, АПН РРФСР, фахівця в галузі інженерної психології, психології сприймання, мислення тощо.

19.02

535 років від дня народження Миколая Коперника (1473–1543), польського астронома і математика, творця геліоцентричної системи світу, автора праці "Про обертання небесних сфер", математичних досліджень з тригонометрії (склав таблицю синусів і секансів).

220 років від дня народження Івана Яковича Кронеберга (1788–1838), українського і російського філософа, педагога, літературознавця, латиніста, перекладача, професора класичної філософії, декана словесного факультету та ректора Харківського університету, першого експірознавця в Україні, автора праць з естетики, історії літератури, класичної філології, зокрема "Афоризми", "Уривки", "Історичний погляд на естетику", "Про вчення словесності" тощо.

20.02

120 років від дня народження Василя Олександровича Барвінського (1888–1963), українського композитора, педагога, піаніста, музикознавця, громадського діяча, викладача і директора Вищого музичного інституту ім. М. Лисенка у Львові, директора і професора Львівської консерваторії, автора кантат "Заповіт", "Пісні про Батьківщину", оркестрових творів, інструментальних ансамблів, хорів, романсів, пісень.

100 років від дня народження Марії Аркадіївни Пригари (1908–1983), української письменниці, педагога за фахом, автора віршованих творів для дітей, історичних повістей, ліричних поезій, перекладів з польської мови.

21.02

Міжнародний день рідної мови.

22.02

220 років від дня народження Артура Шопенгауера (1788–1860), німецького філософа-ідеаліста, представника ірраціоналізму та волюнтаризму, автора творів "Світ як Воля та уявлення", "Дві засадничі проблеми етики", "Про Волю у природі" та ін.

23.02

День захисника Вітчизни.

250 років від дня народження Василя Васильовича Капніста (1758–1823), українського і російського поета, драматурга, просвітителя, громадсько-політичного діяча, члена Російської Академії, директора Народних училищ Полтавської губернії, поборника волі українського народу, автора елегій, од, анакреотичної лірики, п'єс, статей, перекладів, одного з перших перекладачів на російську мову "Слова о полку Ігоревім".

105 років від дня народження Юліуса Фучіка (1903–1943), чеського письменника, критика, публіциста, національного героя Чехії, борця за мир, кореспондента газети "Руде Право", автора публіцистичних творів, книги "Репортаж, писаний під шибеницею", лауреата Міжнародної премії Миру (1950).

25.02

165 років від дня народження Миколи Андрійовича Вербицького (1843 – 1909), українського поета і педагога, учителя шкіл Полтави Чернігова Рязані, автора поетичних творів, які публікувались у журналах "Основа", антологіях "Вік" і "Українська Муза", в альманасі "З потоку життя".

26.02

145 років від дня народження Івана Миколайовича Бажанського (1863–1933), українського педагога, письменника, фольклориста, поета, драматурга, одного з перших фотоаматорів Буковини, автора поезій, оповідань, нарисів на педагогічні та морально-етичні теми, поеми "Пропасть".

27.02

170 років від дня народження Льва Івановича Поліванова (1838 – 1899), російського педагога, методиста, літературознавця, перекладача, громадського діяча, одного із засновників та директора приватної чоловічої класичної гімназії, автора шкільних підручників з російської мови, хрестоматій, видавця творів класиків російської літератури з коментарями бібліографічного й історико-літературного змісту.

95 років від дня народження Ірвіна Шоу (1913–1984), американського письменника, автора роману "Молоді леви" – одного з кращих творів про Другу світову війну; дилогії "Багач, бідняк" і "Злидар, злодій", де гостросоціальна проблематика поєднується з розкриттям духовних пошуків особистості; оповідань, кіносценаріїв, публіцистичної книги "У товаристві дельфінів".

28.02

475 років від дня народження Мішеля де Монтеня (1533 – 1592), французького філософа-гуманіста і письменника епохи Відродження, автора програми теоретичної освіти, метою якої є виховання й навчання, що спрямовувались на гармонійне вдосконалення людської особистості, повне виявлення закладених у людині здібностей, автора книжки "Досліди", спрямованої проти схоластики і догматизму. Педагогічні ідеї Монтеня істотно вплинули на подальший розвиток педагогічної думки.

115 років від дня народження Олексія Георгійовича Калашнікова (1893 – 1962), російського фізика, педагога, діяча народної освіти, фахівця з питань теорії педагогіки, методики викладання фізики в середній школі, автора та співавтора підручників з фізики, редактора першої радянської "Педагогической энциклопедии".

БЕРЕЗЕНЬ

1.03

185 років від дня народження Фелікса Густавовича Толля (1823–1867), російського педагога, бібліографа, викладача російської мови й історії в гімназіях, співробітника журналів "Русское слово", "Отечественные записки", "Учитель", основоположника бібліографії дитячої літератури та одного із основоположників російської педагогічної бібліографії.

2.03

85 років тому (1923) V Всеукраїнським з'їздом Рад було ухвалено рішення про впровадження української мови в систему навчання.

185 років від дня народження Костянтина Дмитровича Ушинського (1823, ін. 1824 – 1870, ін. 1871), видатного українського й російського педагога-класика, основоположника наукової педагогіки й народної школи в Росії, професора Ярославського юридичного ліцею, викладача й інспектора Гатчинського сирітського та Смольного інститутів, поборника класно-урочної системи навчання, автора підручників для початкової школи "Дитячий світ", "Рідне слово", фундаментальної праці "Людина як предмет виховання". Педагогічна система К. Д. Ушинського позитивно вплинула на дальший розвиток педагогічної думки в Росії, Україні та інших народів світу.

3.03

120 років від дня народження Наталени Королеви (1888–1960), української письменниці, вченого-археолога, художника, мистецтвознавця, діяча в системі народного шкільництва (Прага), укладача шкільного чесько-українського словника, великого французько-українського словника, автора української прози – історичної повісті, літературної легенди (поєднала язичницький, античний, скіфський і староруський світи з біблійним).

4.03

330 років від дня народження Антоніо Вівальді (1678–1741), італійського композитора, творця жанру сольного інструментального концерту, автора опер, кантат, мес, концертів симфонічної музики.

190 років від дня народження Олександра Олександровича Чумікова (1818 – 1902), російського педагога, громадського діяча, активного учасника гуртка І. І. Введенського, соратника Н. Г. Чернишевського, А. І. Герцена, редактора прогресивного педагогічного "Журнала для воспитания", одного із засновників першого в Росії Педагогічного товариства.

65 років від дня народження Миколи Степановича Литвина (1943), кобзаря, заслуженого артиста України, організатора Стритівської школи кобзарства (1989).

5.03

105 років від дня народження Наталі Львівни Забіли (1903–1985), української дитячої письменниці, перекладача, редактора журналу "Барвінок", автора збірки віршів для дітей, книги прозових творів "Рідний Київ", лауреата премій ім. Лесі Українки та ім. О. Копиленка.

8.03

Міжнародний жіночий день.

Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир ООН.

150 років від дня народження Владислава Петровича Бузескула (1858–1931), українського історика античності, доктора історичних наук, академіка РАН, АН СРСР, ВУАН, професора Харківського університету, автора праць з економічної і соціальної історії Стародавньої Греції, сходознавства, джерелознавства та проблем історіографії, популярних книг про афінську демократію, шкільну справу в стародавніх греків, давньогрецького політичного і військового діяча Перікла.

9.03

– День народження Тараса Григоровича Шевченка (1814–1861), українського поета, художника, мислителя.

155 років від дня народження Григорія Івановича Цеглинського (1853–1912), українського педагога, письменника, критика, публіциста, культурно-освітнього, громадсько-політичного діяча, директора української гімназії в Перемишлі, редактора журналу "Зоря", одного із засновників бурси ім. Святого Миколи та першої української середньої школи-ліцею для дівчат у Галичині, автора комедій "На добродійні цілі", "Соколики", "Тато на заручинах" та ін., віршів, літературно-критичних статей, перекладу драми О. Розена "Виграв терно" тощо.

10.03

Початок Великого посту.

130 років тому (1878) у Женеві за сприянням "Громади" випущено кишенькове видання "Кобзаря" Т. Г. Шевченка.

75 років тому (1933) РНК УРСР ухвалило постанову про організацію в Україні державних університетів, згідно з якою в новому навчальному році повинні були відкритися Дніпропетровський, Київський, Одеський, Харківський університети.

11.03

145 років від дня народження Володимира Іполитовича Липського (1863 – 1937), українського вченого-природознавця, фахівця з ботанічної географії та створення ботанічних садів, громадського діяча, члена-кореспондента АН СРСР, президента АН УРСР, директора Ботанічного саду в Одесі, автора праць з питань флористики, систематики та географії рослин, історії вітчизняної ботаніки тощо. Один з перших дав науковий опис флори Індонезії, Тунісу, Алжиру, Середньої Азії.

12.03

390 років тому (1618) у Почаєві видруковано книгу "Зерцало Богослов'я" Кирила (Транквіліона) Ставровецького (? – 1646), українського письменника, церковно-освітнього діяча, друкаря-видавця.

325 років від дня народження Августа Германа Франке (1683–1727), німецького педагога-пієтиста, засновника системи освітньо-виховних закладів для різних станів, послідовника Я. Коменського.

245 років від дня народження Фрідріха Ріхтера (псевд. Жан Поль; 1763–1825), німецького педагога, письменника, послідовника поглядів Ж. Ж. Руссо, автора книги "Левана, або Вчення про виховання".

12.03

145 років від дня народження Володимира Івановича Вернадського (1863–1945), українського вченого-природодослідника, основоположника геохімії, біогеохімії, радіогеології, творця теорії про біосферу та неосферу, професора Московського університету, організатора і першого президента Української академії наук, автора концепції про внутрішню енергію землі.

13.03

275 років від дня народження Джозефа Прістлі (1733 – 1804), англійського філософа-матеріаліста, природознавця, хіміка, психолога, педагога, священика, засновника багатьох приватних шкіл, члена Королівського товариства (Англійської академії наук), іноземного почесного члена Петербурзької АН, засновника систематичних курсів історії законодавства та конституції Англії, одного з основоположників хімії газів.

120 років від дня народження Антона Семеновича Макаренка (1888–1939), українського і російського педагога, письменника, класика світової педагогіки ХХ ст., творця нової методики виховної роботи з дитячим колективом, організатора і керівника колонії для неповнолітніх правопорушників і безпритульних під Полтавою, дитячої трудової комуни ім. Ф. Е. Дзержинського, автора творів "Марш – 30-го року", "Педагогічна поема", "Книга для батьків", "Методика організації виховного процесу", "Проблеми шкільного радянського виховання".

14.03

50 років тому (1958) в Інституті математики АН УРСР розроблено універсальну електронно-обчислювальну машину "Київ".

15.03

115 років від дня народження Надії Олександрівни Гов'ядовської (1893 – 1971), українського педагога-методиста, заслуженого вчителя УРСР (30 років учителювала на Київщині), інспектора-методиста МО УРСР, автора букваря й читанки для 1-го класу шкіл УРСР (11 видань).

16.03

105 років від дня народження Сергія Григоровича Шаповаленка (1903 – 1988), українського і російського педагога, методиста з хімії, доктора педагогічних наук, дійсного члена АПН СРСР, вчителя Глухівської показової школи, викладача середніх шкіл Москви, директора Науково-дослідного інституту шкільного обладнання та технічних засобів навчання, автора підручників з хімії для 7–11 класів, методики навчання хімії у середній школі.

17.03

1917 – У Києві створено Центральну Раду. Початок Української національно-демократичної революції 1917–1918 років.

160 років від дня народження Олександра Огоновського (1848 – 1891), українського вченого-правника, громадського діяча, дійсного члена Наукового товариства імені Т. Г. Шевченка, викладача права у Львівському університеті, першого професора права, що викладав українською мовою, автора монографій та статей з цивільного права.

100 років від дня народження Бориса Миколайовича Полевого (1908–1981), російського письменника і громадського діяча, головного редактора журналу "Юность", лауреата Державних премій СРСР (1947, 1949), автора книг, присвячених Великій Вітчизняній війні, трудовим подвигам радянських людей, книг-репортажів тощо.

75 років від дня народження Олексія Семеновича Онищенка (1933), українського вченого, доктора філософських наук, професора, академіка НАН України, генерального директора Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, головного редактора "Бібліотечного вісника", автора праць: "Історія християнської церкви на Україні", "Наука в дзеркалі преси", "Історія Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського" та ін.

18.03

150 років від дня народження Рудольфа Дізеля (1858–1913), німецького інженера і винахідника. Збудував (1897) двигун внутрішнього згорання (дизель), названий його прізвищем.

19.03

135 років від дня народження Миколи Івановича Міхновського (1873–1924), українського політичного і громадського діяча, публіциста, автора 10 заповідей та Програми націоналізму, одного із ініціаторів створення Братства тарасівців, організаторів та лідерів Української народної партії, військового правника в Києві та організатора Українського військового клубу ім. гетьмана Полуботка, автора праці "Самостійна Україна", де обґрунтовано ідею незалежної, соборної української держави.

20.03

180 років від дня народження Генріка Ібсена (1828 – 1906), норвезького драматурга, основоположника європейської "нової драматургії", творця "драми ідей", соціально-психологічної драми, автора творів:"Примари", "Ворог народу", "Дика качка". Серед перших перекладачів Ібсена українською мовою були А. Крушельницький і М. Грінченко.

21.03

Всесвітній день поезії.

Міжнародний день ліквідації расової дискримінації.

21–27.03

Тиждень солідарності з народами, які борються проти расизму та расової дискримінації.

21.03

240 років від дня народження Жана Батіста Фур'є (1768–1830), французького математика, члена французької АН, іноземного почесного члена Петербурзької АН, основоположника математичної фізики (рівняння теплопровідності), фахівця у галузі математичного аналізу, алгебри та методів чисельного розв'язування рівнянь, творця теорії тригонометричних рядів.

23.03

Всеукраїнський день працівників культури та аматорів народного мистецтва.

15 років тому (1993) у Києві засновано Інститут демократії імені Пилипа Орлика.

23.03

165 років від дня народження Юліана Андрійовича Целевича (1843–1892), українського історика, педагога, дійсного члена і першого голови Наукового товариства ім. Т. Г. Шевченка (НТШ), викладача гімназій Львова і Станіслава, автора наукових праць з історії Галичини і Закарпаття, співавтора підручника з історії України для середніх шкіл, збірки народних переказів, легенд про карпатських опришків.

24.03

180 років від дня народження Феофана Гавриловича Лебединцева (1828-1888), українського історика, педагога, письменника, дослідника української церкви, викладача духовних семінарій Воронежа і Києва та Київської духовної академії, першого видавця і редактора українського часопису "Киевская старина", посібника "Руководство для сельских пастырей", автора праці "Братства, їхня колишня і нинішня доля та значення", спогадів про Т. Шевченка.

150 років від дня народження Миколи Миколайовича Ланге (1858–1921), українського і російського психолога, педагога, одного з основоположників експериментальної психології, професора філософії і викладача історії філософії, психології, історії педагогіки й дидактики Новоросійського університету (Одеса), засновника і першого директора Вищих жіночих курсів в Одесі, однієї з перших у Російській імперії експериментальної психологічної лабораторії, автора підручників і праць із психології, логіки, питань реформи освіти.

135 років від дня народження Едуарда Клапареда (1873–1940), швейцарського психолога, професора Женевського університету, одного із засновників Педагогічного інституту ім. Ж. Ж. Руссо в Женеві та журналу "Архіви психології", фахівця в галузі експериментальної психології, психіки дітей, теорії гри дитини, профорієнтації, продовжувача традицій французької школи емпіричної психології, одного з представників функціональної психології.

25.03

День служби безпеки України.

25.03

210 років від дня народження Антоніо Розміні-Сєрбаті (1798–1855), італійського філософа, педагога, священика, засновника релігійного товариства "Милосердних братів", автора праць з виховання особистості, питань педагогіки тощо.

95 років від дня народження Василя Павловича Козаченка (1913–1995), українського письменника, автора повістей "Атестат зрілості", "Ціна життя", роману "Отчий дім"; лауреата Державної премії ім. Т. Г. Шевченка, літературних премій ім. М. Островського, ім. О. О. Фадєєва.

26.03

525 років від дня народження Санті Рафаеля (Раффаело, ін. 6.04.1483–1520), італійського живописця і архітектора, представника Високого Відродження, учасника будівництва собору св. Петра в Римі, автора полотен "Сікстинська мадонна", "Прекрасна садівниця", портретів папи Юлія II, "Жінки в покривалі", розписів соборів у Ватикані.

160 років від дня народження Костянтина Олексійовича Андрєєва (1848–1921), українського і російського математика, фахівця з проективної геометрії і математичного аналізу, члена-кореспондента Петербурзької АН, викладача Харківського і Московського університетів, голови Харківського математичного товариства і редактора його видань, автора підручників та збірника задач з аналітичної геометрії.

140 років від дня народження Федора Андрійовича Рау (1868–1957), російського дефектолога, фахівця в галузі сурдопедагогіки й логопедії, доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента АПН РРФСР, учителя-вихователя, директора училища для глухих на Дніпропетровщині, завідувача кафедри сурдопедагогіки та логопедії Педагогічного університету Москви, одного з організаторів вищої дефектологічної освіти Росії, організатора й учасника з'їздів і конференцій з навчання і виховання дітей з аномальним розвитком, автора навчальних планів, програм, підручників, методичних посібників з диференційованого навчання глухих та слабочуючих, основної праці для сурдопедагогів "Методика навчання глухонімих вимови".

27.03

Міжнародний день театру.

255 років від дня народження Ендрю Белла (1753–1832), англійського педагога, священика англіканської церкви, одного із засновників Белл-Ланкастерської системи взаємного навчання, елементи якої запозичено з індійської школи, завідувача притулком для сиріт військовослужбовців поблизу Мадраса (Індія), автора посібників для шкіл, що працювали за його системою.

28.03

140 років від дня народження Максима Горького (Пєшков Олексій Максимович, 1868–1936), російського письменника, основоположника літератури соціалістичного реалізму, літературного критика, автора п'єс "На дні", "Вороги", романів "Мати", "Діло Артамонових", серії літературних портретів, автобіографічної трилогії "Дитинство", "В людях", "Мої університети" тощо. Українською мовою вийшло зібрання творів у 16-ти томах.

29.03

280 років від дня народження Кирила Григоровича Розумовського (1728 – 1803), останнього гетьмана лівобережної України, президента Російської Академії наук (1746), графа, генерала-фельдмаршала, організатора обов'язкового навчання козацьких синів, засновника музично-драматичного театру в Глухові, фундатора судової реформи в Україні 1760–1763 рр.

КВІТЕНЬСкачать документ

Похожие документы:

 1. Академія педагогічних наук україни державна науково-педагогічна бібліотека україни імені В. О. Сухомлинського

  Документ
  У біобібліографічному покажчику із серії „Академіки АПН України” представлено науковий доробок Василя Григоровича Кременя, доктора філософських наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, академіка НАН України та АПН
 2. Національна академія педагогічних наук україни державна науково-педагогічна бібліотека україни імені в. О. Сухомлинського календар знаменних І пам’ятних дат у галузі освіти І педагогічної науки на 2011 рік

  Документ
  Головною метою діяльності Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського) є інформаційне забезпечення розвитку національної педагогічної науки, освіти і практики,
 3. Національна академія педагогічних наук україни державна науково-педагогічна бібліотека україни імені в. О. Сухомлинського календар знаменних І пам’ятних дат у галузі освіти І педагогічної науки на 2012 рік

  Документ
  Головною метою діяльності Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського) є інформаційне забезпечення розвитку національної педагогічної науки, освіти і практики,
 4. Академія педагогічних наук україни державна науково-педагогічна бібліотека україни імені В. О. Сухомлинського

  Документ
  Головною метою діяльності Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського) є інформаційне забезпечення розвитку національної педагогічної науки, освіти і практики,
 5. Різдвяний гість Бібліотеки

  Документ
  Він виявив зацікавлення станом справ у Бібліотеці, яка, на його погляд, посідає важливе місце в ознайомленні росіян з культурою, історією, красним письменством України і служить реальним, одним із небагатьох сьогодні, каналом спілкування наших літератур.

Другие похожие документы..