Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Учебник'
Эстрин Анатолий Михайлович – маг, целитель, сновидец, поэт, литератор, исследователь паранормальных явлений, человек Знания, имеющий многочисленных у...полностью>>
'Программа'
Сущность и цель финансового менеджмента. Основные концепции финансового менеджмента: временная ценность денег, денежные потоки, соотношение риска и д...полностью>>
'Автореферат диссертации'
Защита состоится 14 марта 2012 г. в 15.00 часов на заседании диссертационного совета Д 212.084.03 при ФГАОУ ВПО Балтийском федеральном университете и...полностью>>
'Документ'
Визначники третього порядку Властивості визначників Формула розкриття визначників n – го порядку Розмір матриці Нульова матриця Одинична матриця Опер...полностью>>

Районний бюджет Києво-Святошинського району на 2011 рік (надалі районний бюджет) затверджений рішенням cесії районної ради від 30. 12

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Затверджено

рішенням сесії

районної ради скликання

від №

ЗВІТ

про виконання районного бюджету

Києво- Святошинського району

за 2011 рік

2012

Районний бюджет Києво-Святошинського району на 2011 рік (надалі – районний бюджет) затверджений рішенням cесії районної ради від 30.12.2010 року № 36-03-VІ по доходах у сумі 388602,0 тис.грн., у тому числі загальний фонд районного бюджету у сумі 383116,2 тис.грн. та спеціальний фонд у сумі 5485,8 тис.грн.

З урахуванням внесених змін доходи районного бюджету на 2011 рік передбачені в сумі 442 759,4 тис.грн., у тому числі загальний фонд – 421 490,9 тис.грн. та спеціальний фонд – 21 268,5 тис.грн.

На 2011 рік передбачено 27155,7 тис.грн. коштів, що надходять до районного бюджету з місцевих бюджетів, 32555,3 тис.грн. – дотації вирівнювання з державного бюджету, 212 934,4 тис.грн. – субвенції з державного бюджету.

Доходи районного бюджету за 2011 рік виконані в сумі 448 002,7 тис.грн., у тому числі доходи загального фонду районного бюджету (з урахуванням трансфертів) – 428 981,1 тис.грн., що становить 101,8 відсотка до уточненого плану на рік, доходи спеціального фонду – 19 021,6 тис.грн., що становить 89,4 відсотка до уточнених показників на рік.

За 2011 рік до загального фонду районного бюджету надійшло 166 052,9 тис.грн. власних і закріплених доходів, що становить 106,7 відсотка до плану, затвердженого на рік.

Основним джерелом наповнення (майже 100 відсотків) в загальному обсязі надходжень до районного бюджету є податок з доходів фізичних осіб, якого надійшло 165 051,4 тис.грн., що становить 106,7 відсотка до уточненого плану на звітну дату. В порівнянні з минулим роком надходження цього податку збільшилися на 41 337,1 тис.грн., темп росту склав 33,4 відсотка.

Податку на прибуток підприємств районної комунальної власності за 2011 рік надійшло 140,3 тис.грн., або 140,3 відсотка до запланованого. Податок сплачувався наступними підприємствами:

Надходження податку на прибуток до районного бюджету підприємств комунальної власності станом на 01.01.2012 р.

грн.

Назва підприємства

Уточнений план на рік

фактично надійшло

% виконання

КП " Шкільні їдальні"

 

7328,00

 

КП " БТІ"

 

114895,00

 

КП " Реклама"

 

14456,39

 

КП " Спецобслуговування"

 

3602,00

 

Дирекція кіномереж Києво-Святошинського р-ну

 

41,00

 

Всього

100000,00

140322,39

140,3

Надходження частини чистого прибутку комунальних підприємств, що вилучається до бюджету склали 103,9 тис.грн. Вказаний податок перераховано наступними підприємствами: КП " БТІ" – 89,4 тис.грн., КП " Трудовий архів" – 10,3 тис.грн., КП " Спецобслуговування" 4,2 тис.грн.

Доходів за рахунок реєстраційного збору за державну реєстрацію, находжень від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів та інших доходів надійшло 757,3 тис.грн.

Коштів, що надходять з інших бюджетів (вилучення) отримано районним бюджетом 27 086,0 тис.грн., виконання до запланованого на рік склало 99,7 відсотка.

Дотація вирівнювання з державного бюджету отримана в повному обсязі до затвердженого на рік в сумі 32 555,3 тис.грн.

У звітному періоді до районного бюджету надійшло додаткової дотації з Київського обласного бюджету 40,0 тис.грн. для проведення робіт з поточного ремонту по загально-освітніх школах.

Додаткових дотацій з державного бюджету надійшло в сумі 4 878,4 тис.грн., в тому числі:

- на поліпшення умов оплати праці медичних працівників, які надають медичну допомогу хворим на заразну та активну форми туберкульозу – 37,3 тис.грн.;

 • на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів – 145,0 тис.грн.;

 • на забезпечення пальним станцій (відділень) екстреної, швидкої та невідкладної медичної допомоги 324,4 тис.грн.;

 • на забезпечення виплат, пов’язаних із підвищенням рівня оплати праці працівників бюджетної сфери, в тому числі на підвищення посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та виплату допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю – 4 371,7 тис.грн., в тому числі 807,8 тис.грн. отримали місцеві бюджети району.

Крім того, протягом 2011 року районному бюджету надано субвенції з місцевих бюджетів району в сумі 1325,7 тис.грн., в тому числі:

Вишнівський міський бюджет – 461,3 тис.грн., з них компенсація видатків районного бюджету на утримання протягом І кварталу поточного року дошкільного підрозділу Вишнівського НВО – 270,8 тис.грн., харчування дітей в пришкільних таборах – 50,0 тис.грн., розрахунки за енергоносії по вишнівській міській лікарні – 140,5 тис.грн.;

П.П.Борщагівський сільський бюджет – 45,4 тис.грн., в тому числі: придбання канцелярського приладдя для сільської бібліотеки - 4,0 тис.грн., харчування дітей в пришкільних таборах – 41,4 тис.грн.

Крім вказаних місцевих рад субвенцію в загальній сумі 819,0 тис.грн. на утримання закладів охорони здоров’я надали наступні місцеві ради: Соф.Борщагівська с/р – 245,0 тис.грн. (в тому числі 145,0 тис.грн. на утримання Соф.Борщагівської ЗОШ), Боярська м/р – 230,0 тис.грн., Хотівська с/р – 77,5 тис.грн., Мих.Рубежівська с/р – 70,0 тис.грн., Шпитьківська с/р – 49,5 тис.грн., Дмитрівська с/р – 44,5 тис.грн., Чабанівська с/р – 40,0 тис.грн., Тарасівська с/р – 26,0 тис.грн., Крюківщинська с/р – 16,5 тис.грн., Ходосівська с/р – 10,0 тис.грн., Гатненська с/р – 5,0 тис.грн., Музичанська с/р – 5,0 тис.грн.

Протягом 2011 року до загального фонду районного бюджету надійшло 197 042,8 тис.грн. субвенцій з державного бюджету, в тому числі:

 • на виплату допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 83 678,7 тис.грн. (100 % до уточненого плану на рік);

 • на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 80 628,2 тис.грн. (98,3 % до уточненого плану на рік), з яких 36 594,5 тис.грн. отримали місцеві бюджети району, які проводили відповідні роботи;

 • на надання пільг та субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг 26 096,3 тис.грн. (96,1 % до уточненого плану на рік);

 • на надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг та компенсацій за пільговий проїзд окремих категорій громадян 5 676,9 тис.грн. (97,8 % до уточненого плану на рік);

 • на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях 561,0 тис.грн. (100 % до уточненого плану на рік);

 • на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів для Вишнівської міської ради – 256,6 тис.грн. (100,0 % до уточненого плану на рік);

 • на збереження середньої заробітної плати на період працевлаштування посадових осіб місцевого самоврядування з числа депутатів відповідних рад, що потребують працевлаштування в зв'язку із закінченням строку повноважень – 124,1 тис.грн., з яких 79,9 тис.грн. направлено місцевим бюджетам району (41,0 % до уточненого плану на рік) ;

 • на надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 21,0 тис.грн. (99,5 % до уточненого плану на рік).

За 2011 рік до спеціального фонду районного бюджету надійшло 19 021,6 тис.грн., в тому числі: субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, послуг з водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися або погоджувалися органами державної влади чи органами місцевого самоврядування 11 836,8 тис.грн.; плата за послуги, що надаються бюджетними установами 3 917,1 тис.грн.; благодійні внески 1470,1 тис.грн.; надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва 675,8 тис.грн.; плата за оренду майна бюджетних установ 640,8 тис.грн.; субвенція з П.П.Борщагівського сільського бюджету 320,0 тис.грн. (з них: проведення капітального ремонту приміщення П.П.Борщагівської ЗОШ – 300,0 тис.грн. та поповнення бібліотечного фонду П.П.Борщагвської бібліотеки – 20,0 тис.грн.); субвенція з Київського обласного бюджету на проведення поточного ремонту доріг для Вишнівського міського бюджету – 99,0 тис.грн.; субвенція з Соф.Борщагівського сільського бюджету – 50,0 тис.грн. для проведення відповідних робіт по Соф.Борщагівській ЗОШ, субвенція за рахунок цільового фонду Київської обласної ради для підключення мережі Інтернет по Бузівській ЗОШ – 7,0 тис.грн.; надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 5,0 тис.грн.

Виконання дохідної частини районного бюджету за 2011 рік характеризується показниками, наведеними у Таблиці 1.

Таблиця 1

Виконання дохідної частини районного бюджету

за 2011 рік

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією

Затверджено на рік

(тис.грн.)

Затверджено на рік з урахуванням змін

(тис.грн.)

Фактичні надходження станом на

1.01.2012 (тис.грн.)

Виконання (%)

До затвердженого плану на рік

До уточненого плану на рік

1

2

3

4

5

6

Податкові надходження

136 917,7

154 806,2

165 191,7

120,7

106,7

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

136 917,7

154 806,2

165 191,7

120,7

106,7

Податок з доходів фізичних осіб

134 408,3

154 706,2

165 051,4

122,8

106,7

Податок на прибуток підприємств

2 509,4

100,0

140,3

5,6

140,3

Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності

2 509,4

100,0

140,3

5,6

140,3

Неподаткові надходження

500,4

800,4

861,2

172,1

107,6

Частина чистого прибутку комунальних унітарних підприємств, що вилучається до бюджету

300,0

103,9

34,6

Надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів

350,0

350,0

441,0

126,0

126,0

Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації

150,4

150,4

144,5

96,1

96,1

Інші надходження

171,8

РАЗОМ ДОХОДІВ

137 418,1

155 606,6

166 052,9

120,8

106,7

Офіційні трансферти

245 698,1

265 884,3

262 928,2

107,0

98,9

Кошти, що надходять з інших бюджетів

27 155,7

27 155,7

27 086,0

99,7

99,7

1

2

3

4

5

6

Дотація вирівнювання, що одержується з державного бюджету

32 555,3

32 555,3

32 555,3

100,0

100,0

Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів

145,0

145,0

100,0

Інші додаткові дотації

40,0

40,0

100,0

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення пальним станцій (відділень) екстреної, швидкої та невідкладної медичної допомоги

324,4

324,4

100,0

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення виплат, пов’язаних із підвищенням рівня оплати праці працівників бюджетної сфери, в тому числі на підвищення посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та виплату допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю

4 371,7

4 371,7

100,0

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на поліпшення умов оплати праці медичних працівників, які надають медичну допомогу хворим на заразну та активну форми туберкульозу

37,3

37,3

100,0

Інші субвенції

1 485,6

1325,7

89,2

Субвенції

185 987,1

199 769,3

197 042,8

105,9

98,6

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

82 040,9

83 680,3

83 678,7

102,0

100,0

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати

28 272,1

27 142,1

26 096,3

92,3

96,1

Субвенція з державного бюджету місцевим на надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг та компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян

4 813,6

5 805,4

5 676,9

117,9

97,8

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого

26,5

21,1

21,0

79,2

99,5

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на поліпшення умов оплати праці медичних працівників, які надають медичну допомогу хворим на туберкульоз

17,9

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на збереження середньої заробітної плати на період працевлаштування посадових осіб місцевого самоврядування з числа депутатів відповідних рад, що потребують працевлаштування в зв'язку із закінченням строку повноважень

302,6

302,6

124,1

41,0

41,0

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

70 000,0

82 000,0

80 628,2

115,2

98,3

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях

513,4

561,0

561,0

109,3

100,0

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів

256,7

256,6

100,0

РАЗОМ доходів загального фонду :

383 116,2

421 490,9

428 981,1

112,0

101,8

Спеціальний фонд

Найменування показника

Затверджено на рік

(тис.грн.)

Затверджено на рік

з ураху-ванням змін

(тис.грн.)

Фактичні надход-ження

(тис.грн.) станом на 1.01.2012 р.

Виконання (%)

до затвер-дженого плану

на рік

до плану на рік з ураху-ванням змін

Неподаткові надходження

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями

4 749,8

5 255,4

3 917,1

82,5

74,5

Плата за оренду майна бюджетних установ

236,0

439,7

640,8

Більше у 2,7 разів

145

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

4,9

5,0

102,0

Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами на виконання окремих доручень

1417,4

1470,1

103,7

Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва

500,0

500,0

675,8

135,2

135,2

Субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів

380,0

370,0

97,4

Інші субвенції

106,0

106,0,0

100,0

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, послуг з водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися або погоджувалися органами державної влади чи органами місцевого самоврядування

13 165,1

11 836,8

89,9

РАЗОМ доходів спеціального фонду :

5485,8

21 268,5

19 021,6

Більше у 3,5 разів

89,4

РАЗОМ загальний і спеціальний фонд :

388602,0

442 759,4

448 002,7

115,3

101,2Скачать документ

Похожие документы:

 1. Про хід виконання Програми розвитку малого підприємництва в Київській області на 2011-2012 роки за 2011 рік

  Документ
  Упродовж 2011 року державна політика розвитку малого підприємництва на регіональному та місцевому рівнях здійснювалася відповідно до затверджених місцевих програм розвитку малого підприємництва на 2011-2012 роки, Програми розвитку
 2. Верховної Ради України на пленарному засіданні 21 вересня 2011 року. Розглянуто 11 питань порядку денного. За результатами розгляду прийнято 1 закон

  Закон
  ГОЛОВУЮЧИЙ. Доброго ранку, шановні народні депутати, запрошені та гості Верховної Ради України! Прошу, шановні колеги, підготуватися до реєстрації. Увімкніть систему "Рада".
 3. Програми співпраці місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, структурних утворень політичних партій, інститутів громадянського суспільства у Київській області на 2010-2012 роки

  Документ
  У 2011 році в рамках реалізації Програми співпраці місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, структурних утворень політичних партій, інститутів громадянського суспільства у Київській області на 2010-2012
 4. Київська міська рада VI сесія V скликання рішення від 17 січня 2008 року n 3/4475 Про бюджет міста Києва на 2008 рік

  Документ
  Із змінами і доповненнями, внесеними рішеннями Київської міської ради від 10 червня 2008 року N 4/4, від 17 липня 2008 року N 16/16, від 28 серпня 2008 року N 72/72
 5. Про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку Київської області на 2011 рік

  Документ
  Протягом 2011 року облдержадміністрація разом з місцевими органами виконавчої влади спрямовувала свою діяльність на організацію виконання положень Конституції та Законів України, забезпечення реалізації заходів, визначених актами

Другие похожие документы..