Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Реферат'
Налоги являются необходимым звеном экономических отношений в обществе с момента возникновения государства. Развитие и изменение форм государственного...полностью>>
'Сказка'
В 2010 году американский фильм-сказка «Аватар» завоевал Оскара в трех номинациях. О чем же снят этот выдающийся, если судить по кассовым сборам, филь...полностью>>
'Реферат'
Автоматизация управления является одним из основных направлений повышения эффективности производства. Ещё Ю.В. Андропов отметил, что предстоит осущес...полностью>>
'Диссертация'
Диссертация выполнена на кафедре мировой экономики и международных финансов образовательного учреждения профсоюзов высшего профессионального образова...полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Аудит

Аудит. Савченко В. Я.

Вивчення курсу "Аудит" передбачено навчальним планом на бакалаврському рівні навчання студентів як обов'язкова фахова дисципліна за спеціальністю "Бухгалтерський облік та аудит".

Освоєння студентами названого курсу набуває все більшого значення, оскільки зростає роль аудиту в становленні та розвитку ринкової економіки України. Це пов'язано з тим, що за допомогою аудиту забезпечується підтвердження достовірності фінансової звітності для її користувачів - власників підприємств, інвесторів та і н.

Для досягнення цієї мети передбачається ознайомити студентів з діяльністю аудиторських фірм, визначити особливості аудиторської діяльності, професії аудитора та його ролі в суспільстві, навчити кваліфіковано складати аудиторський висновок та здійснювати аудиторську перевірку підприємств різних форм власності.

Вивчення цієї дисципліни передбачає проведення контрольних робіт, індивідуальних занять та самостійне виконання практичних завдань, написання курсової роботи та рефератів з відповідних тем.

Електронна бібліотека Князєва/ .ua/Book/Audit/zmist.htm

Аудит, методика і організація: навчальний посібник (ч. 1)

1.15 Мб

/index.php/book/details/132

Аудит, методика і організація: навчальний посібник (ч. 2)

1.95 Мб

/index.php/book/details/133

Гордієнко Н.І., Харламова О.В. Карпенко М.Ю. Аудит, методика і організація:

Навчальний посібник (для студентів економічних спеціальностей). У 2 частинах.

− Xарків: ХНАМГ, 2007. – 163 с. (452 с.) Укр.мова.

Вивчення аудиту й організації та методики аудиту як самостійних дисциплін у вищих навчальних закладах призвело до необхідності створення цього навчального посібника.

Навчальний посібник складається з двох розділів: аудит і організація та методика аудиту. Перший розділ присвячено розкриттю сутності , предмету, меті та принципам аудиту. Висвітлюється поняття аудиторського ризику та способів оцінювання внутрішнього контролю, розкриваються поняття та джерела аудиторських доказів, тестів системи контролю. Велика увага приділяється документуванню аудиту, написанню аудиторських звітів і висновків. Другий розділ присвячено висвітленню питань, пов’язаних з організацією аудиторської діяльності в Україні та організацією і методикою аудиту фінансової звітності ; необоротних активів, запасів і витрат діяльності , грошових коштів і дебіторської заборгованості ; доходів і фінансових результатів; капіталу і зобов’язань; методиці аудиту в комп’ютерному середовищі ; облікової політики та корпоративних прав.

Відповідає за структурою та змістом вимогам галузевого стандарту Міністерства освіти і науки України для студентів що навчаються за спеціальністю „Облік і аудит”.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програма вступних випробувань за спеціальністю «Облік І аудит» «спеціаліст» І «магістр»

  Документ
  Якщо при вивченні курсу у студента виникнуть запитання, відповіді на які він не зможе знайти в рекомендованій літературі, то необхідно звернутися в університет на кафедру обліку і аудиту та проконсультуватися у викладача, який читає дисципліну.
 2. Усач Б. Ф. Аудит: Навч посіб. К.: Знання-Прес, 2002

  Документ
  У навчальному посібнику вперше розкривається система організації і проведення аудиту в умовах застосування в Україні нового Плану рахунків, національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку і фінансової звітності, національних нормативів аудиту.
 3. Пленарное заседание (1)

  Заседание
  IX Международной очно - заочной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых исследователей «Интеллектуальный потенциал вузов – на развитие Дальневосточного региона России и стран АТР»
 4. Характеристики та освітньо-професійної програми підготовки бакалавра з напряму 030509 «Облік І аудит», професійного спрямування «Облік І аудит в підприємництві»

  Документ
  Програма комплексного державного іспиту підготовлена відповідно до Галузевих стандартів вищої освіти та Варіативної компоненти освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми підготовки бакалавра з напряму
 5. Міропольська М. А., Капченко Л. М., Алєксєєва А. В., Савченко Н. В

  Документ
  Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання населення: Збірник наукових праць ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції / Упорядники: Міропольська М.

Другие похожие документы..