Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Цель: Помочь учащимся понять природу собственного агрессивного состояния, выявить различия между агрессивным состоянием и агрессивным действием и раз...полностью>>
'Документ'
Пациентом могут выступать здоровые или больные люди, предъявляющие проблемы в межличностных отношениях, семейном затруднении или проблемы в профессион...полностью>>
'Книга'
ПРЕДИСЛОВИЕ Я не раз писал о том, что верю в огромную роль случая; не припомню ни одного сколько-нибудь крутого поворота в моей жизни, на который не ...полностью>>
'Инструкция'
ADSL-модем — уст ройство п ередачи данных пот ел ефонной л инии между оборудов анием операт ора и кл иент ским компьют ером. В данной инструкции расс...полностью>>

Главная > Методичні рекомендації

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Методичні рекомендації

про вивчення математики у 2011-20012 навчальному році

(станом на 01.07.2011 року)

Шкільний курс математики у 2011-20012 навчальному році в 5 – 9 класах загальноосвітніх навчальних закладів буде здійснюватися за програмами, надрукованими у збірнику "Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика. 5-12 класи", видавництво "Перун", Київ, 2005 року та у науково-методичному журналі "Математика в школі" (№ 2, 2006 р.).

Організації профільного навчання у старшій школі з математики для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень, для класів з поглибленим вивченням математики) та програми факультативних курсів і курсів за вибором для учнів старших класів різних профілів навчання проходитиме за програмами, надрукованими у збірнику "Програм з математики для допрофільної підготовки та профільного навчання (у двох частинах). Ч. ІІ. Профільне навчання / Упоряд. Н.С.Прокопенко, О.П.Вашуленко, О.В.Єргіна. – Х.:Вид-во "Ранок", 2011. – 384 с – (Факультативи та курси за вибором).

Курси за вибором є обов'язковою складовою переліку навчальних предметів як у старшій школі, так і для допрофільної підготовки. Вони відіграють важливу роль у забезпеченні особистісно орієнтованого навчання і створенні власної освітньої траєкторії школяра. Курси за вибором, факультативи і гуртки реалізуються за рахунок годин варіативної складової навчального плану школи, їх оптимальний сумарний обсяг має становити не менше ніж 35-70 годин на рік. Пропедевтичний етап допрофільної підготовки можна розпочинати вже у 5 класі.

Частина І збірника, "Програм з математики для допрофільної підготовки та профільного навчання (у двох частинах). Ч. І. Допрофільна підготовка / Упоряд. Н.С.Прокопенко, О.П.Вашуленко, О.В.Єргіна. – Х.:Вид-во "Ранок", 2011. – 320 с – (Факультативи та курси за вибором), присвячена допрофільній підготовці учнів і містить навчальні програми з математики для різних етапів допрофільної підготовки: гуртка і факультативних курсів для 5-6 класів, факультативних курсів; для 7-9 класів, логіко-математичних факультативних курсів для 5-9 класів, курсів за вибором для 8-9 класів. Збірник містить для 8 класу поглибленого вивчення математики програми факультативів і курсів за вибором, розрахованих як на опрацювання протягом одного року (9 клас), так і протягом чотирьох років (8-11 клас).

Вивчення математики у класах з поглибленим вивчення математики відбуватиметься за програмами для 8-11 класів з поглибленим вивченням математики, які розміщені на сайті Міністерства освіти і науки України (www.mon.gov.ua ).

У цьому році 26, 27 вересня відбудуться XІ Всеукраїнські педагогічні читання “Науково-педагогічна спадщина Михайла Остроградського і сучасні проблеми освіти”, присвячені 210-ій річниці з дня народження М.В.Остроградського.

Методист І.Б.ГарусСкачать документ

Похожие документы:

 1. Науково-методичного забезпечення (1)

  Закон
  На виконання Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», з метою оптимізації навчально-виховного процесу, підвищення ефективності методичної роботи з педагогічними кадрами, вдосконалення її змісту, удосконалення професійної
 2. Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю наукової бібліотеки Хмельницького національного університету 15 16 березня 2012 року Хмельницький 2012

  Документ
  Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів : матеріали наук.
 3. План роботи комунального закладу «запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» запорізької обласної ради

  Диплом
  Діяльність КЗ «ЗОІППО» ЗОР визначається Законом України «Про вищу освіту» (ст. 10), Положенням про республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні та Київський і Севастопольський міські інститути післядипломної педагогічної
 4. Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (3)

  Диплом
  У світлі входження України до європейського освітнього простору все актуальнішою стає концепція навчання впродовж усього життя, одним з етапів якого є післядипломна освіта.
 5. Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (4)

  Диплом
  Проектування та моделювання професійного зростання педагогічних працівників в системі неперевної освіти на засадах комепетентнісно орієнтованого навчання

Другие похожие документы..