Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
*Мероприятия, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета Республики Башкортостан, предусмотренных Аппарату Правительства Республик...полностью>>
'Документ'
Мы очень рады видеть сегодня всех вас. Мы называемся «Домик детства», и мы приехали сегодня к вам, чтобы рассказать о чем-то очень красивом, ярком и ...полностью>>
'Расписание'
Лекции. Беренштейн Е.П. Корпус «А», ауд. 04. 13 апреля 011, среда 15.40 – 18.45 Теория и практика связей с общественностью (часть 4). Лекции. Алешина...полностью>>
'Рабочая программа'
Цель курса: углубление знаний учащихся по общей химии, формирование умений и навыков практической работы, развитие творческих способностей и ориентац...полностью>>

Рубіжанська міська рада п’яте скликання

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

РУБІЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА
П’ЯТЕ СКЛИКАННЯ

(сорок третя сесія)

Р І Ш Е Н Н Я № 43 / 4

Від 26 листопада 2008 р.

м. Рубіжне

Про міську Програму впровадження

молодіжної, сімейної та

гендерної політики на 2009-2012 роки

Заслухавши інформацію заступника міського голови Сидоренкової Л.Р. про міську Програму впровадження молодіжної, сімейної та гендерної політики на 2009-2012 роки, виконавчий комітет відмічає, що Програма розроблена на виконання Законів України: «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», «Про молодіжні та дитячі громадські організації” від 01.12.1998р. № 281- Х1V, «Про попередження насильства в сім’ї» від 15.11.2001р. № 2789-III, «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», Указів Президента України: «Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту багатодітних та неповних сімей» від 30.12.2000р. № 1396, «Про підвищення соціального статусу жінок в Україні» від 21.04.2001р. № 283, Постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної програми протидії торгівлі людьми на період до 2010 року» від 07.03.2007р. № 410, «Про затвердження державної програми з утвердження гендерної рівності в українському суспільстві на період до 2010 року» від 27.12.2006р. № 1834, з метою підтримки молоді, утведження в суспільстві соціальної справедливості та гендерної рівності, забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків.
В м.Рубіжне в теперешній час проживає 19 716 осіб у віці від 14 до 35 років. Жінок- 34 598 осіб, чоловіків - 27 901 осіб. В 126 багатодітних родинах виховується 421 дитина. Багатодітних сімей, які мають 3-х дітей — 102 сім'ї, 4-х дітей- 11 сімей, 5 і більше дітей- 13 сімей.
В результаті реалізації Програми планується поліпшення демографічної ситуації, забезпечення реалізації сім'єю своїх функцій, а також додержання правових, суспільно-політичних та соціально-економічних умов для поліпшення становища сім'ї, молоді та жінок, підвищення їх ролі у суспільстві, найповніше розкриття їх інтелектуальних, духовних і творчих можливостей.

Виходячи із вищезазначеного, на підставі рішення виконавчого комітету Рубіжанської міської ради від 04.11.2008р. № 989 і рекомендацій постійної депутатської комісії міської ради від 12.11.2008р., керуючись ст.ст.27,32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити міську Програму впровадження молодіжної, сімейної та гендерної політики на 2009-2012 роки (додається).

 2. Щорічний об’єм фінансування Програми затверджується при розгляді бюджету на наступний рік.

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради із соціальних питань.

Міський голова А.А. Бусєнков

Додаток

до рішення міської ради

від 26 листопада 2008р. №43/4

МІСЬКА ПРОГРАМА

впровадження молодіжної, сімейної та гендерної політики

на 2009-2012 роки

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

Нормативно-правова основа Програми:

Закони України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», «Про молодіжні та дитячі громадські організації» від 01.12.1998р. № 281- Х1У, «Про попередження насильства в сім’ї» від 15.11.2001р. № 2789-III, «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків».

Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту багатодітних та неповних сімей» від 30.12.2000р. № 1396, «Про підвищення соціального статусу жінок в Україні» від 21.04.2001р. № 283.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної програми протидії торгівлі людьми на період до 2010 року» від 07.03.2007р. № 410, «Про затвердження Державної програми з утвердження гендерної рівності в українському суспільстві на період до 2010 року» від 27.12.2006р. № 1834.

Розробник Програми: відділ у справах сім’ї та молоді

Термін реалізації: 2009-2012 р.р.

Напрями реалізації:

 • сімейна політика;

 • гендерна політика, запобігання торгівлі людьми та насильства в сім’ї.

 • молодіжна політика;

Фінансове забезпечення Програми:

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів, передбачених місцевим бюджетом.

п/п

Пріоритетні напрями реалізації Програми

Обсяги фінансування з місцевого бюджету,

у тому числі:

за напрямками

тис. грн..

за роками,

тис.грн.

2009

2010

2011

2012

Сімейна політика

50,600

10,700

11,700

13,600

14,600

Гендерна політика запобігання торгівлі людьми та насильства в сім’ї

12,704

3,200

4,000

4,600

4,900

Молодіжна політика

205,500

42,100

51,100

55,500

56,800

Мета Програми:

Метою Програми є реалізація молодіжної, сімейної та гендерної політики, спрямованої на утвердження в суспільстві соціальної справедливості та гендерної рівності, підтримка молоді, забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, їх повновартісної участі у створенні національної культури, розбудові громадянського суспільства.

Очікувані результати:

 • покращення соціального становища сімей, молоді та жінок, демографічної ситуації в місті;

 • поліпшення становища багатодітних родин;

 • виявлення і підтримка обдарованої молоді;

 • зменшення кількості негативних явищ у молодіжному середовищі;

 • покращення взаємодії з неурядовими молодіжними, жіночими, дитячими організаціями, результативність їх роботи;

 • запобігання торгівлі людьми.

Актуальність прийняття Програми:

Формування та реалізація політики з питань сім’ї, молоді, протидії насильству, запобігання торгівлі людьми, демографічних процесів, рівності прав та можливості жінок і чоловіків є важливим питанням сьогодення.

Особливого значення набуває сім’я та жінка у політичному, економічному, соціальному, історичному і культурному розвитку України в цілому, міста Рубіжного зокрема.

Формування Державної політики стосовно сім’ї, молоді та жінок є одним із напрямів діяльності органів місцевого самоврядування. Поліпшення демографічної ситуації, забезпечення реалізації сім’єю своїх функцій, а також додержання правових, суспільно-політичних та соціально-економічних умов для поліпшення становища сім’ї, молоді та жінок, підвищення їх ролі у суспільстві, найповнішого розкриття їх інтелектуальних, духовних і творчих можливостей стверджує необхідність прийняття міської Програми впровадження молодіжної, сімейної та гендерної політики на 2009-2012роки.

Основні заходи реалізації Програми:

п/п

Заходи

Термін виконання

Виконавці

Партнери

Орієнтовні об’єми фінансування з місцевого бюджету, тис. грн..

2009

2010

2011

2012

I.Сімейна політика

1.

Створення та постійне оновлення банку даних багатодітних сімей з висвітленням проблемних питань кожної сім’ї:

постійно

відділ у справах сім’ї та молоді

-

-

-

-

-

- проводити обслідування матеріально-побутових умов багатодітних сімей

1 раз на рік

відділ у справах сім’ї та молоді

служба у справах дітей

-

-

-

-

- закріпити підприємницькі структури за родинами, в яких виховується більше 6-ох дітей

2009р.

відділ у справах сім’ї та молоді

торговий відділ

-

-

-

-

- закріпити підприємницькі структури за родинами, в яких виховується 5 дітей

2010-2011

відділ у справах сім’ї та молоді

торговий відділ

-

-

-

-

2.

Підтримувати діяльність громадських, релігійних організацій, благодійних фондів, окремих громадян, діяльність яких спрямована на покращення стану сімей різних категорій

постійно

відділ у справах сім’ї та молоді

ЦСССДМ, мыськУО, служба у справах дітей

-

-

-

-

3.

Надання довготривалих кредитів молодим сім’ям (молоді) на будівництво та реконструкцію житла

реалізація задач Програми відбувається у відповідності з Програмою сприяння забезпечення житлом молоді, що мешкає в м.Рубіжне, на 2008-2012 роки від 25.06.08р. № 37/4

4.

Сприяти створенню дитячих сімейних будинків, створенню прийомних сімей, надавати всебічну допомогу у вихованні та створенні належних умов для самореалізації дітей

2009-2012

служба у справах дітей

ЦСССДМ

5.

Запровадити роботу «Школи молодої сім’ї»

з 2010р.

відділ у справах сім’ї та молоді, ЦСССДМ

управління охорони здоров’я, управління юстиції

-

-

-

-

6.

Проведення добровільного медичного обстеження осіб, які подали заяву на реєстрацію шлюбу

постійно

управління охорони здоров’я,

відділ РАГС

-

-

-

-

-

7.

Запровадити тиждень «Підтримка грудного годування»

щорічно

управління охорони здоров’я

відділ у справах сім’ї та молоді

-

-

-

-

8.

Проводити рейди по вивченню умов проживання, виховання й навчання дітей у неблагополучних сім’ях

постійно

служба у справах дітей, мыськУО

відділ у справах сім’ї та молоді, ЦСССДМ

-

-

-

-

9.

Забезпечення оперативного зв’язку між відповідними службами щодо здійснення заходів відносно проблемних сімей

постійно

відділ у справах сім’ї та молоді

управління освіти, служба у справах дітей,

МВ УМВС, управління охорони здоров’я

-

-

-

-

10.

Проводити міську акцію «Турбота» до свят: 1 вересня, Різдва, Великодня, Святого Миколая, Дня захисту дитини

щорічно

служба у справах дітей

відділ у справах сім’ї та молоді, ЦСССДМ, управління освіти. Червоний Хрест

1,5

2,0

2,0

2,2

11.

Проводити з метою пропаганди інституту сім’ї, зміцнення сімейних основ суспільства наступні заходи:

2009-2012

відділ у справах сім’ї та молоді

благодійні фонди (за згодою)

- участь у конкурсі «Таланти багатодітної родини»

щорічно

відділ у справах сім’ї та молоді

міськУО, управління культури і туризму

1,0

1,0

1,2

1,3

- творчі конкурси «Рідна мати моя», «Мій батько»

щорічно

відділ у справах сім’ї та молоді

міськУО, управління культури і туризму

1,2

2,0

2,5

2,7

- інтелектуальний конкурс сімей

з 2009р.

відділ у справах сім’ї та молоді

управління культури і туризму

2,0

2,5

2,5

2,7

- фестиваль сімейно-творчих традицій

з 2009р.

відділ у справах сім’ї та молоді

управління культури і туризму

2,0

2,5

2,5

2,7

- свято для багатодітних сімей «Якось хрещенського вечора»

2011

відділ у справах сім’ї та молоді

управління культури і туризму

-

-

1,0

1,2

- шанування трудових родин «Хай квітне славна Україна, рід, родовід, сім’я, родина»

щорічно

відділ у справах сім’ї та молоді

управління культури і туризму

1,0

1,0

1,2

1,2

- До Дня матері свято для обдарованих дітей, дітей з багатодітних родин

з 2009р.

відділ у справах сім’ї та молоді

управління культури і туризму

2,0

2,0

2,0

2,0

II. Гендерна політика, запобігання торгівлі людьми, насильству в сім’ї

1.

Проведення тренінгів, семінарів, круглих столів, конференцій з тендерних питань та з питань запобігання побутовому насильству і торгівлі людьми для різних соціальних груп, учнів та студентської молоді

Щоквар-тально

відділ у справах сім’ї та молоді

ЦСССДМ, центр зайнятості, управління освіти

0,7

0,8

1,0

1,2

2.

Проводити заходи у рамках щорічної Всеукраїнської акції «16 днів проти гендерного насильства»

щорічно з 25.11. до 10.12.

відділ у справах сім’ї та молоді

учбові заклади міста

1,0

1,5

1,5

1,5

3.

Здійснювати заходи, направлені на попередження торгівлі людьми

щорічно

відділ у справах сім’ї та молоді

центр зайнятості, ЦСССДМ, учбові заклади міста, міськУО

0,5

0,7

0,9

1,0

4.

Сприяти попередженню насильства в сім’ї. Проводити просвітницьку діяльність, попередження насильства в сім’ї серед учнівської та студентської молоді. Широко висвітлювати в засобах масової інформації питання вчинення насильства та проведення профілактичних заходів

постійно

відділ у справах сім’ї та молоді

відділ у справах сім’ї та молоді, відділ інформації та внутрішньої політики

-

-

-

-

5.

Проводити конкурс рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

щорічно

відділ у справах сім’ї та молоді

ЦСССДМ, управління освіти, учбові заклади міста

1,0

1,0

1,2

1,2

III.Молодіжна політика

Сприяння творчому та інтелектуальному розвитку молоді

1.

Постійне поповнення міжвідомчого інформбанку «Обдарованість»

щорічно

відділ у справах сім’ї та молоді

міськУО, учбові заклади

-

-

-

-

2.

Сприяти реалізації творчих проектів обдарованої молоді (міський конкурс проектів)

щорічно

відділ у справах сім’ї та молоді

учбові заклади, громадські організації

4,0

4,0

4,5

4,5

3.

Затвердити іменні стипендії обдарованої молоді

постійно

відділ у справах сім’ї та молоді

учбові заклади

за рахунок залучених коштів

за рахунок залуче

них

коштів

за рахунок залуче

них

коштів

за рахунок залуче

них коштів

4.

Проводити міський молодіжний фестиваль мистецтв

з 2009р. щорічно

відділ у справах сім’ї та молоді

управління культури і туризму, міськУО, учбові заклади

3,0

4,0

4,0

4,5

5.

Сприяти розвитку КВК серед різних категорій молоді, інтелектуальних ігор

постійно

відділ у справах сім’ї та молоді

управління культури і туризму, міськУО, учбові заклади

2,0

2,5

3,0

3,0

6.

Забезпечення участі представників молодіжних громадських організацій, органів студентського самоврядування, обдарованої і талановитої молоді у Всеукраїнських та міжнародних форумах, фестивалях, семінарах, конкурсах

постійно

відділ у справах сім’ї та молоді

учбові заклади, міськУО, молодіжні громадські орган-ції

10,0

11,0

11,5

12,0

Забезпечення зайнятості молоді

1.

Проводити ярмарки зайнятості молоді

2009-2012

відділ у справах сім’ї та молоді

центр зайнятості, міськУО,

учбові заклади

1,0

1,2

1,3

1,3

2.

Проводити міське свято за підсумками роботи молодіжних трудових загонів

щорічно

відділ у справах сім’ї та молоді

учбові заклади, управління культури і туризму

1,55

1,5

1,5

1,6

3.

Проводити міський конкурс бізнес-проектів підприємницької діяльності серед молоді міста

щорічно

відділ у справах сім’ї та молоді

учбові заклади, управління економіки

1,0

1,0

1,5

1,5

Формування здорового способу життя молоді

1.

Проводити акції «Молодь проти наркоманії та СНІДу»

2009-2012

ЦСССДМ

відділ у справах сім’ї та молоді, управління освіти, учбові заклади

1,0

1,0

1,2

1,2

2.

Проводити конкурс соціальної реклами з питань здорового способу життя

2010-2012

ЦСССМД

відділ у справах сім’ї та молоді, міськУО, учбові заклади

-

1,0

1,0

1,2

3.

Проводити міський конкурс молодіжних мало- бюджетних проектів літнього оздоровлення

щорічно

відділ у справах сім’ї та молоді

міськУО, учбові заклади, громадські орг-ції

5,0

5,0

5,0

5,0

4.

Проводити оздоровчі тренінги для шкільної молоді

2010-2012

відділ у справах сім’ї та молоді

учбові заклади

-

2,0

2,5

2,5

5.

Сприяти виданню та розповсюдженню рекламної, інформаційної, правової та методичної літератури, пам’яток для дітей та молоді про здоровий спосіб життя, попередження правопорушень, дитячої злочинності, бездоглядності

щорічно

служба у справах дітей

міськУО, учбові заклади,

відділ у справах сім’ї та молоді

0,3

0,5

0,5

0,5

Формування у молоді поваги до закону, виховання патріотизму

1.

Проводити міську акцію «Місячник правових знань» для молоді

щорічно

відділ у справах сім’ї та молоді

міськУО, служба у справах дітей

1,0

1,2

1,2

1,2

2.

Проводити міський фестиваль патріотичної пісні

щорічно

відділ у справах сім’ї та молоді

управління культури і туризму

1,0

1,0

1,3

1,3

3.

Проводити міську спортивну військово-патріотичну гру

щорічно

відділ у справах сім’ї та молоді

міськУО

4,0

4,2

4,2

4,2

4.

Проводити конкурсну програму заходів проти паління серед молоді

щорічно

відділ у справах сім’ї та молоді, служба у справах дітей

ЦСССДМ, міськУО,

ВК МСН

0,7

0,7

0,8

0,8

5.

Проводити міську акцію «Місто без правопорушень»

починаючи з 2009р. щорічно

служба у справах дітей

відділ у справах сім’ї та молоді, ЦСССДМ, МВ УМВС, учбові заклади

2,0

2,0

2,5

2,5

Розвиток громадянської активності, забезпечення постійного співробітництва органів місцевого самоврядування з молодіжними та дитячими громадськими організаціями

1.

Створити Рубіжанську молодіжну раду, сприяти її розвитку, інших молодіжних та дитячих організацій, діяльність яких спрямована на реалізацію державної молодіжної політики

2009-2012рр.

відділ у справах сім’ї та молоді

-

-

-

-

2.

Організувати зустрічі лідерів молодіжних організацій, представників студентства з міським головою та його заступниками

2009-2012рр.

відділ у справах сім’ї та молоді

учбові заклади, молодіжні громадські орган-ції

-

-

-

-

3.

Виявляти із середовища соціально-активної молоді, кандидатів для стажування в органах місцевого самоврядування і зараховувати за підсумками стажування до кадрового резерву у структурні підрозділи Рубіжанської міської ради\

2009-2012рр.

відділ у справах сім’ї та молоді

учбові заклади,

організацій

ний відділ

-

-

-

-

4.

Організація і проведення Дня студента

щорічно

відділ у справах сім’ї та молоді

учбові заклади

2,0

2,0

2,5

2,5

5.

Організація і проведення Дня молоді

щорічно

відділ у справах сім’ї та молоді

управління культури і туризму, учбові заклади

2,0

2,5

2,5

2,5

6.

Проводити зліти та форуми дитячих та молодіжних громадських організацій

починаючи з 2009р.

щорічно

відділ у справах сім’ї та молоді

управління культури і туризму, молодіжні орган-ції

0,6

0,8

1,0

1,0

Розвиток інформаційного простору для реалізації молодіжної політики

1.

Проводити інформаційні кампанії з метою висвітлення ходу реалізації молодіжної політики

2009

міські ЗМІ

відділ у справах сім’ї та молоді

-

-

-

-

2.

Проведення соціологічних досліджень з питань соціального становлення молоді міста

постійно

ЦСССДМ

молодіжні громадські орган-ції

-

-

-

-

3.

Проводити конкурс інформаційних проектів дитячих та молодіжних організацій

2010-2012

відділ у справах сім’ї та молоді

молодіжні громадські орган-ції

-

2,0

2,0

2,0

Заступник міського голови Л.Р.Сидоренкова

Секретар міської ради Ю.М.АрцевСкачать документ

Похожие документы:

 1. Рубіжанська міська рада п’яте скликання (сімдесят п’ята сесія) р І шення №75 /9

  Документ
  Розглянувши рішення виконавчого комітету Рубіжанської міської ради від 02.09.2010 р. № 430 «Про Положення про відділ з мобілізаційної роботи, питань надзвичайних ситуацій та сприяння правоохоронним органам Рубіжанської міської ради»,
 2. Рубіжанська міська рада п’яте скликання (Сімдесят п’ята сесія) р І шення №

  Документ
  Керуючись рішенням Рубіжанської міської ради від 02.06.2010року № 71/86 «Про затвердження структури і загальної чисельності апарату міської ради, її виконавчого комітету та виконавчих органів міської ради», на підставі рекомендації
 3. Рубіжанська міська рада (2)

  Документ
  Заслухавши інформацію керуючого справами виконкому Чоломбитько Т.О. щодо достатньої навчально-методичної, матеріально-технічної, педагогічної бази для відкриття дитячо-юнацької спортивної школи №2 Рубіжанської міської ради Луганської
 4. Рубіжанська міська рада (1)

  Документ
  Відповідно до рішення Рубіжанської міської ради від 02.06.2010 р. № 71/86 «Про затвердження структури і загальної чисельності апарату міської ради, її виконавчого комітету та виконавчих органів міської ради», згідно з яким відділ
 5. Затвердити Стратегічний план підвищення конкурентоспроможності Північно-Західного субрегіону Луганської області «Інноваційний Донбас» до 2015 року в частині плану заходів Рубіжанської міської ради (додається)

  Документ
  З метою прийняття Стратегічного плану підвищення конкурентоспроможності Північно-Західного субрегіону Луганської області «Інноваційний Донбас» до 2015 року, розробленого за підтримки Проекту «Локальні інвестиції та національна конкурентоспроможність»

Другие похожие документы..