Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Статья'
Работая в детском саду с детьми по проблемам развития творчества, я пришла к выводу, что развитие у детей творческих способностей по изобразительной д...полностью>>
'Сказка'
Прибытие в Варшаву в 08:45. Посадка в автобус. Переезд в Свиноустье. По пути  – осмотр города Познань. В 22:00 посадка на паром «Свиноустье-Иштад». Н...полностью>>
'Документ'
 В начале своего фелинологического пути я часто задавался вопросом: "Почему, хотя генетика является основой основ нашего хобби, так много заводч...полностью>>
'Лекция'
Творчество Фридриха Ницше (1844 – 1900 гг., основные произведения: «Веселая наука», «К генеалогии морали», «Так говорил Заратустра», «По ту сторону д...полностью>>

Верховна Рада України постановляє: І. Внести зміни до таких закон (1)

Главная > Закон
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ПРОЕКТ

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких Законів України щодо вдосконалення правового регулювання адміністративних відносин між органами державного нагляду у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки та суб’єктами господарювання

_________________________________________________________

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У частині другій статті 112 Кримінально-процесуального кодексу України, Відомості Верховної Ради, 1961р., № 2 ст. 15) внести наступні зміни:

Після цифри «2221,» доповнити перелік цифрами «2222,».

2. У Законі України “Про пожежну безпеку” (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 5, ст. 21; 1998 р., № 10, ст. 36; 2010 р., № 28, ст. 353):

1) у статті 7:

у частині першій слова “державною пожежною охороною” замінити словами “центральним органом виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері пожежної безпеки, здійснення державного нагляду (контролю) у цій сфері, та його територіальними органами”;

абзац другий підпункту 2 викласти у такій редакції:

“У разі встановлення порушення правил пожежної безпеки, що створює загрозу життю та здоров’ю людей, звертатися з поданням до суду про зупинення роботи підприємств, окремих виробництв, виробничих дільниць, агрегатів, експлуатацію будівель, споруд, окремих приміщень, опалювальних приладів, дільниць електричної мережі, проведення пожежонебезпечних робіт, випуск та реалізацію пожежонебезпечної продукції, систем та засобів протипожежного захисту;”;

підпункт 3 викласти у такій редакції:

“здійснювати в порядку, передбаченому законом, контроль за виконанням протипожежних вимог, передбачених стандартами, нормами і правилами, під час проектування (вибірково), будівництва, реконструкції, розширення чи технічного переоснащення, капітального ремонту підприємств, будівель, споруд та інших об'єктів. У разі виявлення порушень звертатися з поданням до суду про зупинення проведення будівельно-монтажних робіт та вносити пропозиції про припинення фінансування цих робіт”;

2) у статті 10:

частини восьму – одинадцяту, чотирнадцяту, шістнадцяту – двадцять друга виключити;

3) доповнити статтею 101 такого змісту:

“Стаття 101 Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства у сфері пожежної безпеки.

Початок роботи новостворених підприємств, початок використання суб’єктом господарювання об’єктів нерухомості (будівля, споруда, приміщення або їх частини), впровадження нових технологій, передача для виробництва зразків нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та продукції здійснюється після подання декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства у сфері пожежної безпеки.

Форма декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства у сфері пожежної безпеки, вимоги до висновку оцінки (експертизи) протипожежного стану об’єктів встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства у сфері пожежної безпеки (далі – декларація) подається суб’єктом господарювання до державного адміністратора за 3 дні до:

початку використання об’єктів нерухомості;

початку роботи новостворених підприємств;

впровадження нових технологій;

передачі для виробництва зразків нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та продукції.

Особи, які подали декларацію, що містить завідомо неправдиву інформацію, несуть кримінальну відповідальність відповідно до закону.

Декларація реєструється протягом 3 днів з моменту її подачі до державного адміністратора, а для суб’єктів господарювання з високим ступенем прийнятного ризику, за умови наявності також висновку оцінки (експертизи) протипожежного стану об’єкта, яким підтверджено відсутність на відповідному об’єкті нерухомості порушень вимог нормативно-правових актів з пожежної безпеки.

Вимоги до порядку реєстрації декларації, відмови у реєстрації, анулювання реєстрації декларації встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Декларація не подається:

на використання торговельних місць, кіосків та контейнерів, якщо вони розміщені на ринку відповідно до схеми, погодженої з органом державного нагляду;

орендарем об’єкта нерухомості (особою, що використовує об’єкт нерухомості за цивільно-правовими договором, який не передбачає перехід права власності на цей об’єкт) за умови, що декларацію на об’єкт нерухомості зареєстровано власником.

Плановій (позаплановій) перевірці органами державного нагляду у сфері пожежної безпеки підлягають лише суб’єкти господарювання, які використовують об’єкт нерухомості, який не задекларовано в порядку, передбаченому цим Законом, або у випадку анулювання реєстрації відповідної декларації, а також суб’єкти господарювання з високим ступенем прийнятного ризику, та бюджетні установи.

У разі встановлення за результатами планової (позапланової) перевірки суб’єкта господарювання з високим ступенем прийнятного ризику, факту невідповідності висновку (оцінки) протипожежного стану на час її проведення суб’єктом підприємницької діяльності, дійсному протипожежному стану об’єкта, орган державного нагляду надсилає відповідне повідомлення до органу ліцензування для прийняття рішення про скасування ліцензії суб’єкта, яким надано відповідний висновок (оцінку).”.

3. Кримінальний кодекс України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25 - 26, ст. 131) доповнити статтею 2222 такого змісту:

“стаття 2222 Неподання декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства у сфері пожежної безпеки, надання неправдивої інформації органам пожежної і техногенної безпеки

1. Прийняття рішення громадянином-підприємцем або громадянином - засновником (учасником) або службовою особою суб’єкта господарської діяльності про початок роботи новостворених підприємств, початок використання суб’єктом господарювання об’єктів нерухомості (будівля, споруда, приміщення або їх частини), впровадження нових технологій, передача для виробництва зразків нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та продукції без подання декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства у сфері пожежної безпеки, –

карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років.

2. Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно, -

караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.

3. Надання громадянином-підприємцем, або громадянином - засновником (учасником), або службовою особою суб'єкта господарської діяльності декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства у сфері пожежної безпеки, що містить завідомо неправдиву інформацію, органам державної влади у сфері пожежної і техногенної безпеки, -

карається штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до одного року.”

4. У Кодексі адміністративного судочинства України (Офіційний вісник України, 2005 р., № 32, ст. 1918):

доповнити частину першу статті 1832 пунктом 5) такого змісту:

“5) повного або часткового зупинення, за наявності порушень законодавства , що створюють загрозу життю та здоров'ю людей, діяльності суб’єктів господарювання, використання об'єктів, окремих виробництв, цехів, дільниць, експлуатацію машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, а також виконання робіт, у тому числі проведення будівельних робіт, і надання послуг, якщо ці порушення створюють загрозу життю та здоров'ю людей, за поданням Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки України.”;

доповнити статтею 1835 такого змісту:

“стаття 1835 Особливості провадження у справах за зверненням Державної інспекції техногенної безпеки України.

1. Провадження у справах за зверненням Державної інспекції техногенної безпеки України при здійсненні ними передбачених законом повноважень здійснюється на підставі подання таких органів щодо повного або часткового зупинення:

діяльності суб’єктів господарювання;

використання об'єктів, окремих виробництв, цехів, дільниць, експлуатацію машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів;

виконання робіт, у тому числі проведення будівельних робіт, і надання послуг.

2. Подання подається до суду першої інстанції після встановлення обставин, що зумовлюють звернення до суду, за загальними правилами підсудності, встановленими цим Кодексом, у письмовій формі та повинно містити:

1) найменування адміністративного суду;

2) найменування, поштову адресу, а також номер засобу зв'язку заявника;

3) найменування, поштову адресу, а також номер засобу зв'язку, якщо такий відомий, відносно сторони, до якої застосовуються заходи, передбачені частиною першою цієї статті;

4) підстави звернення з поданням, обставини, що підтверджуються доказами, та вимоги заявника;

5) перелік документів та інших матеріалів, що додаються;

6) підпис уповноваженої особи суб'єкта владних повноважень, що скріплюється печаткою.

3. У разі недотримання вимог частини другої цієї статті суд повідомляє про це заявника та надає йому строк, але не більше ніж 24 години, для усунення недоліків.

Невиконання вимог суду в установлений строк тягне за собою повернення заявнику подання та доданих до нього документів.

Повернення подання не є перешкодою для повторного звернення з ним до суду після усунення його недоліків, але не пізніше ніж протягом 48 годин з моменту повернення подання.

4. Суд ухвалою відмовляє у прийнятті подання у разі, якщо:

1) заявлено вимогу, не передбачену частиною першою цієї статті;

2) із поданих до суду матеріалів вбачається спір про право.

5. Відмова у прийнятті подання унеможливлює повторне звернення заявника з таким самим поданням. Заявник у цьому випадку має право звернутися з тими самими вимогами до суду в загальному порядку.

6. Ухвалу про відмову в прийнятті подання може бути оскаржено в апеляційному порядку протягом 24 годин з моменту її винесення.

7. У разі постановлення судом ухвали про відкриття провадження у справі суд приймає у триденний строк, але не пізніше ніж протягом 96 годин з моменту звернення заявника до суду, постанову по суті заявлених вимог, яка підлягає негайному виконанню.

Розгляд подання відбувається за участю представника органів цивільного захисту та техногенної і пожежної безпеки, що його вніс, та суб’єкта господарювання, стосовно якого його внесено.

Неявка сторін у судове засідання не перешкоджає розгляду подання.

8. У постанові суду зазначаються:

1) дата прийняття постанови;

2) найменування суду, прізвище та ініціали судді;

3) найменування сторін, їх місцезнаходження;

4) мотиви задоволення судом заявлених вимог з посиланням на закон;

5) порядок вчинення дій, передбачених постановою;

6) відомості про порядок та строки апеляційного оскарження постанови.

9. Апеляційний перегляд постанови суду першої інстанції здійснюється за загальною процедурою.

Постанову суду апеляційної інстанції може бути оскаржено в касаційному порядку за загальною процедурою.

10. На обчислення строків, установлених цією статтею, не поширюються правила статті 103 цього Кодексу.

Строки, встановлені цією статтею, обчислюються годинами і закінчуються із закінченням години, на яку припадає таке закінчення.

До строків, визначених цим підпунктом, не включають добові години, що припадають на вихідні та святкові дні.

11. При задоволенні подання суд приймає рішення про повне або часткове зупинення, за наявності порушень у сфері цивільного захисту та техногенної і пожежної безпеки, що створюють загрозу життю та здоров'ю людей, діяльності суб’єктів господарювання, використання об'єктів, окремих виробництв, цехів, дільниць, експлуатацію машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, а також виконання робіт, у тому числі проведення будівельних робіт і надання послуг.

12. Розгляд питання про зняття заборони розглядається судом протягом 24 годин з моменту отримання клопотання суб’єкта господарювання про усунення порушень у сфері цивільного захисту та техногенної і пожежної безпеки із запрошенням представника органу цивільного захисту та техногенної і пожежної безпеки, який вносив відповідне подання.

За результатами цього розгляду суд приймає рішення про зняття заборони або про відмову в задоволенні клопотання.”.

5. Пункт 77 Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затвердженого Законом України “Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності” (Офіційний вісник України, 2011р., № 45, ст. 1824) виключити.

ІІ Прикінцеві положення

 1. Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року

 2. Суб’єкти господарювання, які діють на підставі дозволів на початок роботи новостворених підприємств, введення в експлуатацію нових і реконструйованих виробничих, жилих об'єктів та об'єктів іншого призначення; впровадження нових технологій, передачу на виробництво зразків нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та продукції; оренду будь-яких приміщень, зобов’язані подати декларацію до державного адміністратора до 1 січня 2013 року.

 3. До приведення актів законодавства у відповідність із цим Законом їх положення застосовуються в частині, що не суперечить Конституції України та цьому Закону.

4. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону:

1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

2) прийняти нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону;

3) забезпечити перегляд критеріїв визначення суб’єктів господарювання з високим ступенем прийнятного ризику;

4) забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із Конституцією України та цим Законом.

___________________________Скачать документ

Похожие документы:

 1. Верховна Рада України постановляє : I. Внести зміни до таких закон (3)

  Закон
  Якщо діянням, передбаченим статтями 3641, 3651 або 3652 Кримінального кодексу України, завдано шкоди виключно інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, порушення кримінальної справи здійснюється
 2. Верховна Рада України постановляє : I. Внести зміни до таких закон (6)

  Закон
  в абзаці першому слова "яка перебуває в стані сп'яніння" замінити словами "яка перебуває в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів,
 3. Верховна Рада України постановляє : I. Внести зміни до таких закон (4)

  Закон
  1) частину третю статті 34 доповнити словами "та вносяться до єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов, порядок ведення якого визначає Кабінет Міністрів України"
 4. Верховна Рада України постановляє : I. Внести зміни до таких закон (5)

  Закон
  "в) заборгованість суб'єктів господарювання, визнаних банкрутами у встановленому законом порядку або припинених як юридичні особи у зв'язку з їх ліквідацією;
 5. Верховна Рада України постановляє: I. Внести зміни до таких закон (2)

  Закон
  1) частину третю статті 34 доповнити словами "та вносяться до єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов, порядок ведення якого визначає Кабінет Міністрів України"
 6. Верховна Рада України постановляє: I. Внести зміни до таких закон (1)

  Закон
  Якщо діянням, передбаченим статтями 364-1, 365-1 або 365-2 Кримінального кодексу України (2341-14), завдано шкоди виключно інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, порушення кримінальної

Другие похожие документы..