Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Вопросы к экзамену'
Принцип соответствия материальных и финансовых ресурсов местного самоуправления, его полномочия....полностью>>
'Документ'
Третье произведение о далеком будущем, после «Туманности Андромеды» и «Сердца Змеи», явилось неожиданностью для меня самого. Я собрался писать истори...полностью>>
'Закон'
1. Здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики із строком обігу п'ять років для відшкодування сум податку на додану вартість, що в устано...полностью>>
'Программа'
В целях повышения эффективности государственного управления, с учетом положений Концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006 - 20...полностью>>

Звіт про виконання плану діяльності Зміївської районної державної адміністрації за 2010 рік

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Звіт про виконання плану діяльності

Зміївської районної державної адміністрації

за 2010 рік

Зміївська районна державна адміністрація у своїй діяльності при плануванні роботи керується Конституцією України, Законом України "Про місцеві державні адміністрації" та іншими Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади.

План роботи виконаний майже в повному обсязі.

З метою розгляду питань, що належать до повноважень райдержадміністрації, обговорення і вироблення оптимальних рішень з найважливіших напрямів її діяльності, надання голові райдержадміністрації кваліфікованих консультацій і пропозицій щодо реалізації наданих державою повноважень протягом 2010 року проведено 11 (2 виїзних) засідань колегії, на яких розглянуто 24 питання.

Протягом 2010 року проводилася певна робота щодо структурної перебудови економіки, створення умов для розвитку її галузей, відродження вітчизняного товаровиробника.

18 жовтня 2010 року на засіданні колегії райдержадміністрації було розглянуто питання «Про хід виконання Програми соціального і економічного розвитку Зміївського району на 2010 рік за підсумками роботи народногосподарського комплексу за 9 місяців 2010 року».

З метою розробки проекту Програми соціального і економічного розвитку Зміївського району на 2011 рік управлінням економіки райдержадміністрації підготовлено та направлено до Головного управління економіки Харківської обласної державної адміністрації основні показники економічного і соціального розвитку Зміївського району на 2011 рік.

30 листопада 2010 року було проведено колегію райдержадміністрації з питання «Про стан фінансово-господарської діяльності промислових підприємств району за підсумками роботи 9 місяців 2010 року».

Проводилася інвентаризація об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Зміївського району та комунальної власності місцевих рад. Таких об'єктів станом на 01.01.2010 р. перебуває 300 одиниць. Загальна балансова вартість основних засобів становить 102,0 млн. грн.

19 березня 2010 року питання “Про виконання делегованих повноважень з управління майном, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Зміївського району за 2009 рік” було заслухано на засіданні колегії райдержадміністрації.

Спільно з місцевими радами було сформовано зведену базу окремих категорій громадян, які перебувають на квартирному обліку в Зміївському районі.

З метою забезпечення прибуткової діяльності госпрозрахункових підприємств, які належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району щоквартально проводиться аналіз їх фінансово-господарської діяльності. 6 госпрозрахунковими підприємствами за 9 місяців 2010 року надано послуг в обсязі 4 млн. 58,2 тис. грн.

З метою забезпечення ефективного використання майна спільної власності проведено аналіз орендних відносин підприємств, організацій, установ, які належать до спільної власності Зміївського району. Протягом 2010 року зареєстровано 8 договорів оренди майна спільної власності загальною площею 884,4 кв. м.

Систематично проводилася робота з бюджетними організаціями району щодо складання звіту про проведені торги (тендера) на закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти. Так, за даними звітів протягом 2010 року всього проведено 47 торгів (тендерів, з урахуванням лотів) на загальну суму 3641,4 тис. грн.

Щомісячно проводився аналіз по сплаті за спожиті енергоносії. За 2010 рік встановлено газових лічильників – 941 шт.; проводяться рейди по перевірці правил користування електроенергії та природним газом; споживачі-боржники відключаються від мереж; укладаються договори реструктуризації заборгованості за спожиті енергоносії; енергопостачальними підприємствами ведеться позовна робота.

За 2010 рік капітальні видатки на будівництво та реконструкцію об'єктів по району склали 8864,4 тис. грн.

За січень – грудень 2010 року всього перевезено 2654,7 тис. пасажирів (з урахуванням обсягів пасажирських перевезень, виконаних суб’єктами підприємницької діяльності–фізичними особами). Проти відповідного періоду минулого року перевезення пасажирів збільшились на 25,4 %.

За січень–грудень 2010 року транспортом перевезено 217,7 тис. тонн вантажів (з урахуванням обсягів вантажних перевезень, виконаних суб’єктами підприємницької діяльності–фізичними особами). Проти відповідного періоду минулого року вантажні перевезення збільшились на 6,0 %.

Фінансова, інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність.

Питання виконання бюджету району розглядалося на засіданнях колегії райдержадміністрації: “Про виконання бюджету району за 2009 рік” (прийнято відповідне розпорядження голови райдержадміністрації №95 від 26.02.10), “Про виконання бюджету району за 9 місяців 2010 року” (прийнято відповідне розпорядження голови райдержадміністрації №445 від 03.11.10).

Фінансовим управлінням райдержадміністрації протягом січня-лютого 2010 року був проведений аналіз виконання бюджету району за 2009 рік. Був розроблений проект районного бюджету на 2010 рік і затверджений LV сесією районної ради V скликання від 19.05.10 р. Складений зведений бюджет Зміївського району на 2010 рік і зданий Головному фінансовому управлінню 21.06.2010 року. В місячний термін після затвердження районного бюджету було складено розпис доходів і видатків районного бюджету на 2010 рік з помісячною деталізацією видатків бюджету. Результатом проведення заходів по наповненню доходної частини бюджету району стало щомісячне виконання плану власних та закріплених доходів. За рік план виконано на 103,3%, понад план отримано 1522,2 тис.грн.

Розроблений проект районного бюджету на 2011 рік і затверджений на IV сесії районної ради VI скликання №71-VI від 29.12.2010 року.

  1. Протягом кварталу проведено:

  2. - нараду з головами міської, селищних, сільських рад, керівниками бюджетних установ по забезпеченню виконання бюджетів по доходам і видаткам та ефективному використанню бюджетних коштів (18.11.10);

  3. - нараду з активом району по формуванню бюджету на 2011рік (30.11.10).

  4. Для своєчасного реагування щодо поповнення бюджету району щомісяця проводився аналіз надходження платежів до бюджетів усіх рівнів.

За січень-грудень 2010 року до Зведеного бюджету надійшло податків і зборів у сумі 144 млн. 68,9 тис. грн., що становить 110,7% в порівнянні з відповідним періодом минулого року.

До Державного бюджету сума надходжень склала 58 млн. 186,9 тис. грн. або 106,1 % в порівнянні з відповідним періодом 2009 року. Бюджет району за січень–грудень 2010 року по власних та закріплених доходах виконаний на 103,3 % до розрахункового плану (надійшло доходів в сумі 47 млн. 77,6 тис. грн. при плані 45 млн. 555,4 тис. грн.).

Щомісячно проводився аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємств району. Експортні поставки по Зміївському району за січень-лютий 2010 року склали 453,7 тис. дол. США, що становить 0,3 % до їх загального обсягу по області. Імпортні поставки за січень-лютий 2010 року склали 818,7 тис. грн., що становить 0,4 % до їх загального обсягу.

Розвиток аграрного сектору економіки та земельних відносин.

В агропромисловому комплексі району була сформована виробнича програма розвитку на 2010 рік, проведено складання бізнес-планів сільгоспформувань району.

В сільгосппідприємствах в 2010 році передбачалося виробити валової продукції на суму 86,3 млн. грн., в т. ч. в рослинництві – 67,2 млн. грн., в тваринництві – 19,1 млн.грн.

Управління агропромислового розвитку протягом І кварталу 2010 року надавалсь консультативна допомога з питань організації проведення весняно – польових робіт, а саме оптимального комплектування (високопродуктивного, енергозберігаючого) обладнання сільгосптехніки, організація робіт по приміненню внесення рідкого аміаку. Проводилась робота по підготовці машинно – тракторного парку господарств району для виконання виробничої програми на 2010 рік. З Інспекцією ДТН були організовано перевірки готовності техніки, проведення ремонтних робіт, відпрацьований робочий план проведення весняно – польових робіт. Готовність машинно – тракторного парку до проведення весняно – польових робіт складала: тракторів – 95%, посівної та грунтообробної техніки – 95 – 100%. На засіданні колегії райдержадміністрації (25.03.10) було розглянуто питання “Про стан підготовки сільгосптоваровиробників всіх форм власності агропромислового комплексу району до проведення весняно- польових робіт у 2010 році”

В агропромисловому комплексі району здійснювалися заходи по впровадженню ресурсо- та енергозберігаючих технологій виробництва. Так в ф/г “Полька”, ф/г “Штефана”, ТОВ “Агрофірма ім.Гагаріна”, ф/г “Строгого” та інших було проведено частково посів сільськогосподарських культур по енергозберігаючих технологіях з використанням нової техніки. Для покращення матеріально-технічної бази сільгосппідприємствами району закуплено за 2010 року техніки на суму 12,7млн. Грн.

З метою отримання належного врожаю сільськогосподарських культур було закуплено і внесено 1824 тн. мінеральних добрив, в т.ч. азотних (аміачна селітра, карбамід) – 1264 тн. та комплексні (нітроамофоска) – 307 тн., КАС — 253 тн. Або 124%.

Краще інших по мінеральних добривах спрацювали: ф/г «Строгого» - 452 тн., ТОВ «Агрофірма ім. Гагаріна» - 380 тн.

Підсумки виконання виробничої програми агропромислового комплексу за І півріччя 2010 року були підведені на засіданні колегії 16 липня 2010 року.

На засіданні колегії райдержадміністрації 17 грудня було розглянуто питання «Про попередні підсумки виробничо-фінансової діяльності агропромислового комплексу за 2010 рік”. За результатами розгляду питання були прийняті рішення:

- про вжиття заходів по продовженню роботи щодо виготовлення та видачі державних актів на право власності на землю;

- про вжиття заходів щодо впровадження у виробництво інтенсивних енергозберігаючих технологій вирощування сільськогосподарських культур та утримання худоби, розроблення показників виробничої програми розвитку агропромислового комплексу району на 2011 рік та інші.

На 01.01.11 в сільгоспформуваннях району налічується 4855 голів ВРХ, в тому числі в т.ч. корів 1987 голів (+77 до 1.01.10), свиней – 391 голова (-33 до 1.01.10), птиці усіх видів – 61,4 тис.голів (-19,4 тис.голів до 1.01.10), овець – 2113 голів (-905 до 1.01.010). Але є й проблемні господарства, де скоротилось поголів'я ВРХ у порівнянні з минулим роком, це СВК “Україна” на 48 голів, ТОВ “Агрофірма ім. Гагаріна” - на 115 голів, ф/г “Русіна” на 13 голів, ВАТ ПЗ “Червоний Велетень” на 52 голови.

За 12 місяців 2010 року було отримано приплоду ВРХ - 2219 голів, в т.ч. на 100 корів - 82 голови. На високому рівні поставлена робота з відтворення стада в СВК “Україна” - 84 голови, “Червоний Велетень” - 85 голів, ф/г “Дельта” - 100 голів.

За 12 місяців 2010 року було отримано приплоду ВРХ - 2219 голів, в т.ч. на 100 корів - 82 голови. На високому рівні поставлена робота з відтворення стада в СВК “Україна” - 84 голови, “Червоний Велетень” - 85 голів, ф/г “Дельта” - 100 голів.

В порівнянні з 2009 роком менше вироблено молока в ТОВ “Агрофірма ім. Гагаріна” на 268 тн.

Виробництво м'яса за 12 місяців склало 564 тн. (+28,5 до 01.01.10).

Вироблено 4775 тис.шт (+108,4 до 1.01.10) курячих яєць, що відповідно на курку-несушку – 249 яєць(+20 до 1.01.10).

Продуктивність дійної череди по району склала 4268 кг (-864 до 1.01.10). Найвищого удою на корову досягли в ВАТ ПЗ “Червоний Велетень” - 5620 кг., ф/г “Штефана” - 5117 кг. Найменший в СВК “Україна” - 2261 кг.

Для недопущення виникнення інфекційних захворювань проведені заходи згідно з планом протиепізодичних заходів району.

Важливе місце в розвитку галузі займають особисті селянські господарства населення має тенденцію до стабілізації, це обумовлено в першу чергу цінами на тваринницьку продукцію.

Галузь тваринництва в ринкових умовах потребує вдосконалення технології вирощування, утримання та годівлі сільськогосподарських тварин, а матеріально-технічна база галузі тваринництва потребує модернізації, реконструкції та оновлення. В ДПДГ “Борки” закуплено кліткове обладнання для птиці.

В цілому сільськогосподарськими підприємствами і фермерськими господарствами вироблено валової продукції в тваринництві на 15,3 млн.грн., що менше рівня минулого року на 9,5 %.

Управлінням агропромислового розвитку проводився моніторинг цін на зерно, молоко, м'ясо, соняшник та іншу продукцію харчування.

Інформацію надавали молокопереробні підприємства району, м'ясокомбінати міста Харкова, елеватори Харківської області та ринки Зміївського району. Щотижнево надходила інформація про ціни, попит та пропозиції на аграрному ринку з Головного управління агропромислового розвитку і доводилась до відома керівників сільгосппідприємств нашого району.

   1. Протягом року управлінням агропромислового розвитку проводились певні заходи по організації роботи щодо підготовки до проведення осіннього комплексу робіт, а саме: своєчасно в сільськогосподарських підприємствах району був підготовлений машинно-тракторний парк, кормозбиральна техніка, споруди для зберігання кормів. Фахівцями управління агропромислового розвитку надавалась допомога господарствам в організації збирання пізніх культур, оранки зябу та посіву озимих під врожай наступного року.

В с/г підприємствах та ф/г району була проведена робота по підготовці до збирання врожаю та заготівлі кормів, готовність техніки складала: тракторів – 96 %, комбайнів – 98,1 %, кормозбиральні комбайни — 98 %.

   1. Добре підготували техніку ТОВ "Агрофірма ім. Гагаріна", СВК "Україна", ф/г "Строгого", ф/г "Лаврика", ТОВ Агрофірма «Діброва», ф/г «Штефана», де в цілому готовність складала 93-97 %. На проведення осіннього комплексу робіт господарствами району придбано достатньо паливо-мастильних матеріалів. Належну увагу забезпеченню ПММ приділили такі господарства ТОВ "Агрофірма ім. Гагаріна", СВК "Україна", ДПДГ "Борки", ф/г "Строгого", ф/г "Русіна", ф/г "Штефана", ф/г "Лаврика".

Сільгосппідприємствам, фермерським господарствам постійно надавалася методична допомога з питань поглиблення реформування. З 6962 виданих сертифікатів, державні акти на право власності на землю отримали 6109 власників земельних паїв, що становить 91% проти 89% станом на 01.01.2010 року. За 2010 рік оформлено договорів оренди земельних ділянок 3156 шт., що становить 52 % до загальної кількості договорів. Виплачено орендної плати 7,8 млн.грн.- 85,6%. Моніторинг по оформленню земельних договорів на оренду землі та проведення розрахунків щочетверга. Розрахунки продовжуються у відповідності з заключними договорами.

З головами і секретарями сільських селищних і міської рад проведена нарада з питань організації підготовчої роботи до проведення суцільної паспортизації сільських населених пунктів відповідно до завдань Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року. З керівниками агропромислового розвитку проведена співбесіда про необхідність надання допомоги при складанні паспорту. Роздані інструктивні матеріали.

Управління агропромислового розвитку постійно здійснює контроль щодо своєчасного надання інформації сільгосптоваровиробникам по надходженню постанов і рішень уряду щодо державної підтримки аграрного сектору.

Програми підтримки виробництва продукції рослинництва і тваринництва в 2010 році не діяли належним чином. На жаль, по галузі тваринництва господарства району не отримали обіцяної КМУ підтримки, а по галузі рослинництва отримали 666,5 тис.грн. дотації лише на виробництво цукрових буряків, а саме ф/г “Альянс” - 300,5 тис.грн., ф/г “Строгого” - 366,0 тис.грн.

Підприємства агропромислового розвитку отримали з державного бюджету 666,5 тис.грн. проти 954,5 тис.грн. в 2009 році. В 2010 році була погашена кредиторська заборгованість фінансової підтримки тваринництва за 2009 рік в сумі 592,9 тис.грн.

Протягом року керівникам і спеціалістам сільгосппідприємств району надавалась методична допомога та консультативна допомога з питань охорони праці, дотримання норм пожежної безпеки та правил дорожнього руху. Проведено 4 наради з керівниками та спеціалістами сільгосппідприємств з питань охорони праці, дотримання пожежної безпеки та правил дорожнього руху із залучення інспекторів РВ МНС в Зміївському районі, інспектором Інспекції Держнаглядохоронпраці, інспекторами ДАІ, на яких висвітлюються найважливіші питання в цій галузі. Також постійно проводилися рейди по дотриманню чинного законодавства з цих питань за участі всіх вищезазначених служб. В грудні місяці на базі ХНТУСГ ім. П.Василенка були організовані курси підвищення кваліфікації спеціалістів з охорони праці та інженерів — механіків сільгосппідприємств району з висвітленням актуальних питань. В 2010 році нажаль, не спостерігалось зниження виробничого травматизму в порівнянні з 2009 роком (1 випадок проти 1, ВАТ ПЗ “Червоний Велетень).

Управлінням агропромислового розвитку постійно надавалась допомога в підготовці матеріалів по передачі об'єктів соціальної сфери в комунальну власність. На 01.01.2011 року залишилось не переведеними: житловий фонд 1,4 тис м², інженерні мережі. Об'єкти знаходяться на території Геніївської та Комсомольської рад, де сільгосппідприємства припинили свою виробничу діяльність. Робота по передачі об'єктів соціальної сфери продовжується.

В 2010 році проведені:

- щорічний тижневий семінар з підготовки агрономів-апробаторів по зерновим, зернобобовим, олійним культурам у Харківському Національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва (15.02.10);

- нарада з керівниками сільськогосподарських підприємств та фермерськими господарствами з питань проведення весняно-польових робіт (25.03.10);

- співбесіда з керівниками сільськогосподарських підприємств та фермерськими господарствами з питань завершення посіву сільськогосподарських культур, підготовки по догляду за посівами, стану заготівлі кормів, надання звіту по формі 37 с/г (26.05.10);

- районний семінар по збиранню ранніх зернових врожаю 2010 року (02.07.10);

- виїзна нарада працівників управління агропромислового розвитку по заготівлі соковитих кормів в господарствах СВК “Україна”, ф/г “Штефана”, ф/г “Дельта” (17.08.10);

- науково - практична нарада з керівниками сільгосппідприємств та фермерських господарств з питань особливостей посіву озимих в поточному році (02.09.10);

- виїзд робочої комісії управління агропромислового розвитку з участю представників Головного управління агропромислового розвитку по перевірці готовності до зимівлі тваринництва підприємств СВК “Україна”, ВАТ ПЗ “Червоний Велетень”, ТОВ “Агрофірма ім.Гагаріна” (14.09.10);

- співбесіда з керівниками сільгосппідприємств та фермерських господарств з питань надання звітності по формі 37 с/г та проведенню осіннього комплексу робіт (30.09.10);

- співбесіда з керівниками сільгосппідприємств та фермерських господарств з питань надання звітності по формі 29 с/г “Підсумки збору урожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду” (29.11.10);

- проведений семінар з керівниками сільськогосподарських підприємств на тему: “Сприяння розв'язанню проблем сільського населення та комплексному розвитку сільської місцевості шляхом створення нових робочих місць та розвитку ринку праці в сільській місцевості” (25.11.10);

- першого числа кожного місяця проводиться співбесіда з керівниками і зооветспеціалістами сільгосппідприємств і фермерських господарств про стан роботи галузі тваринництва та складанню звітів по формі 24 с/г.

Забезпечення функціонування житлово-комунального господарства району.

Протягом року проводилась робота щодо виконання Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства Зміївського району на 2004 — 2010. Відповідно до Програми та заходів з енергозбереження встановлено зонний лічильник обліку електричної енергії та прилад автоматичного відключення електропостачання в разі перебільшення встановленої потужності споживання електроенергії в Шелудьківській амбулаторії загальної практики сімейної медицини на суму 9,6 тис.грн.

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.03.10 № 777-р “Деякі питання проведення щорічної всеукраїнської акції з благоустрою “За чисте довкілля”, доручення Віце-прем'єр-міністра України В.М.Тихонова від 30.04.10 № 22265/2/1-10 щодо безстрокової всеукраїнської кампанії із забезпечення чистоти і порядку та доручення заступника голови Харківської обласної державної адміністрації В.Г.Дулуба від 26.05.10 № 01-57/3178, в районі протягом квітня — червня із залученням підприємств, установ, організацій і громадськості проведено заходи з санітарної очистки, озеленення та благоустрою територій.

В ході проведених робіт:

- ліквідовано 145 несанкціонованих сміттєзвалищ, обсяг зібраних побутових відходів на сміттєзвалищах складає 1,0 тис.м3;

- упорядковано 30 місць видалення побутових відходів, у тому числі 4 полігона і 26 сміттєзвалищ;

- приведено в належний санітарний стан 364,0 тис.м2 прибудинкових територій, 10 парків, 19 скверів, 17 дитячих, 27 спортивних та 12 господарських майданчиків;

- створено 2 дитячих майданчика в с.Чемужівка і с.Дачне та відремонтовано 1 спортивний майданчик в с.Чемужівка;

- висаджено 2,9 тис. дерев та 1,7 тис. кущів;

- створено 300 м2 газонів та 170 м2 квітників;

- знесено 300 аварійних та хворих дерев;

- упорядковано 81 кладовище, 30 братських могил, 8 меморіальних комплексів і 8 місць почесних поховань;

- проведено ремонт братської могили в с.Задонецьке та меморіалу гвардійцям-широнінцям в с.Безпалівка;

- прибрано та впорядковано 1034,0 тис.м2 вулиць та доріг населених пунктів, 54,7 тис.м2 тротуарів та 72 зупинки міського транспорту;

- очищено від сміття 9,4 тис.м2 берегів водойм;

- розчищено та упорядковано 6 водних джерел;

- очищено 2276 пм водовідвідних канав.

Всього на заходи з санітарної очистки, озеленення та благоустрою територій було витрачено 333,6 тис.грн., у тому числі з місцевих бюджетів — 265,8 тис.грн., з інших джерел фінансування — 67,8 тис.грн..

З метою покращення питного водопостачання та заходів з енергозбереження було розроблено та затверджено на сесії Зміївської районної ради програму “Питна вода Зміївщини” на 2010-2020 рр. У жовтні 2010 року питання “Про хід виконання Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства Зміївського району на 2004-2010 роки було розглянуто на сесії районної ради.

Здійснено контроль за будівництвом нових та реконструкцією діючих об'єктів житлово-комунального господарства. Надано пропозиції до програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2011 в тому числі і об'єкти будівництва району.

Проведено організаційні заходи щодо створення нових підприємств житлово-комунального господарства. Створено комунальне підприємство “Задонецьке-благоустрій” Задонецької сільської ради. Створено об'єднання співвласників багатоквартирного будинку в селі Першотравневе Бірківської сільської ради.

В районі створені нові комунальні підприємства: “Зміїв-тепло” - надання послуг з теплопостачання, “Зміїв-благоустрій” - вивіз побутових відходів та благоустрій території району, “Зміїв-сервіс” - служба єдиного замовника.

Здійснювався контроль за додержанням підприємствами житлово-комунального господарства відповідності економічного обґрунтування тарифів, норм споживання та якості надання послуг населенню.

Так, з питання надання якісних послуг населенню було проведено ряд нарад за участю керівників житлово-комунальних підприємств. В березні 2010 року по м. Зміїв затверджені нові тарифи на послуги з водопостачання для населення, які становлять 5,56 грн. за 1 м.кв з ПДВ.

Відповідно до Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства Зміївського району на 2004 - 2010 роки з метою недопущення накопичення дебіторської та кредиторської заборгованості в районі створені і функціонують нові комунальні підприємства “Зміїв-тепло”, “Зміїв-благоустрій”, “Зміїв-сервіс”, до складу яких увійдуть майнові комплекси підприємств житлово-комунального господарства району. Прийняті економічно обгрунтовані тарифи, які розглянуті та затверджені рішенням LX VIII позачергової сесії V скликання Бірківської сільської ради №722-V від 4 серпня 2010 року.

У зв'язку із змінами цін на енергоносіїї прийняті нові економічно обгрунтовані тарифи на теплопостачання районному комунальному підприємству “Зміїв-тепло”, Зміївській філії ВАТ “Харківгаз”. Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 14 грудня 2010 року № 1752 затверджено тарифи на теплову енергію ТОВ “Котельні лікарняного комплексу”. Переглянуто тарифи на водопостачання та водовідведення.

Велика увага приділяється стану поточних розрахунків за отримані комунальні послуги, проводиться претензійно-правова робота зі злісними неплатниками. За звітній період рівень сплати населенням за житлово–комунальні послуги становив: з водопостачання та водовідведення – 110,4 %, з теплопостачання — 120 %.

Систематично здійснюється контроль за реалізацією заходів з енергозбереження на підприємствах житлово-комунального господарства. З метою зменшення втрат енергоресурсів проводилася робота по оснащенню житлового фонду приладами обліку споживання води та теплової енергії, яких налічується по району: лічильників холодної води - 4920 ; гарячої – 1725; теплової енергії.

Здійснюється контроль за будівництвом нових та реконструкцією діючих об'єктів житлово-комунального господарства. Проводилися наради по продовженню будівництва полігону ТПВ в м. Зміїв та очисних споруд “Біоплато” з залученням керівництва Головного управління ЖКГ та розвитку інфраструктури облдержадміністрації.

Введено в експлуатацію перший пусковий комплекс полігону твердих побутових відходів в місті Змієві.

Надані запити до обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на 2011р. для продовження будівництва існуючих та нових об'єктів житлово-комунального господарства.

З метою оперативного вирішення актуальних питань житлово-комунального господарства щотижнево проводилися наради з керівниками житлово-комунальних підприємств щодо рівня розрахунків підприємств - за енергоносії та споживачів - за житлово-комунальні послуги.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Перспективний план діяльності Зміївської районної державної адміністрації на 2012 рік №

  Документ
  2. Про стан виконання відділами, управліннями та іншими структурними підрозділами райдержадміністрації Закону України “Про звернення громадян” в 2011 році.
 2. Ро місцеві державні адміністрації та іншими Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади (2)

  Закон
  Зміївська районна державна адміністрація у своїй діяльності при плануванні роботи керується Конституцією України, Законом України "Про місцеві державні адміністрації" та іншими Законами України, актами Президента України,
 3. Ро місцеві державні адміністрації та іншими Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади (1)

  Закон
  Зміївська районна державна адміністрація у своїй діяльності при плануванні роботи керується Конституцією України, Законом України "Про місцеві державні адміністрації" та іншими Законами України, актами Президента України,
 4. Звіт про виконання плану роботи за ІІ квартал 2011 року направити заступникам голови, керівнику апарату райдержадміністрації до відома

  Документ
  Цей звіт розглянути на галузевих нарадах у заступників голови, керівника апарату з начальниками структурних підрозділів районної державної адміністрації.
 5. План роботи дергачівської районної державної адміністрації на ІІІ квартал 2011 року №№

  Документ
  1. Питання для розгляду на виїзному засіданні колегії райдержадміністрації на базі сільськогосподарського підприємства району спільно з управлінням агропромислового розвитку обласної державної адміністрації

Другие похожие документы..