Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Программа'
Согласно ежегодному отчету PPI по общемировой целлюлозно–бумажной статистике, в 2003 году общее производство бумаги и картона достигло почти 339 млн....полностью>>
'Пояснительная записка'
Программа по истории составлена на основе Программ общеобразовательных учреждений по истории 6-9 класс под ред. Данилова А.А.-М. Просвещение, 2010г н...полностью>>
'Документ'
В соответствии с постановлением Региональной энергетической комиссии от 21 июня 2006 года № 11/4 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потр...полностью>>
'Документ'
С целью своевременного выполнения задачи, поставленной перед ФНС России распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 июня 2011 г. № 1011р п...полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ ХАРКОВІ РАДИ

ЗАТВЕРДЖУЮ ПОГОДЖЕНО

Начальник управління освіти Заступник голови районної ради

Орджонікідзевської районної з питань діяльності виконавчих

в місті Харкові ради органів

____________ О.О. Ткачова ______________ О.В. Козюра

План роботи

управління освіти

Орджонікідзевської районної в місті

Харкові ради

на 2009/2010 навчальний рік

ПОГОДЖЕНО

на нараді керівників закладів освіти

25.08.2009

м. Харків

2009

З М І С Т

РОЗДІЛ 1 Основні підсумки діяльності управління освіти за

2008/2009 навчальний рік та завдання на

2010/2011 навчальний рік….............................................................4

РОЗДІЛ 2 Робота з кадрами

2.1. Розподіл посадових обов’язків працівників управління

освіти та районного інформаційно-методичного центру.................70

2.2. Організація роботи районного управління освіти та графік

прийому відвідувачів........................................................................... 88

2.3. Циклограма щомісячної діяльності районного управління

освіти..................................................................................................... 89

2.4. Закріплення працівників управління освіти та інформаційно – методичного центру за закладами освіти району.................................... 91

РОЗДІЛ 3 Організаційна робота

3.1. Загальнорайонні конференції – наради працівників

закладів освіти..................................................................................... 93

3.2. Апаратні наради…………………………………………………….. 94

  1. Колегії районного управління освіти............................................. 101

3.4. Наради з керівниками закладів освіти району:

а) наради директорів шкіл.................................................................. 102

б) наради завідувачів дошкільними навчальними закладами......... 105

3.5. Тематичні наради:

а) із заступниками директорів шкіл 1 ступеня............................ … 108

б) із заступниками директорів шкіл 2-3 ступенів............................. 109

в) із заступниками директорів шкіл з виховної роботи................... 111

г) з бібліотекарями загальноосвітніх навчальних закладів……… 112

д) з вихователями-методистами дошкільних навчальних

закладів............................................................................................. 114

е) з працівниками соціально-психологічної служби………..……... 115

є) з відповідальними за інформатизацію…………………………….116

ж) з секретарями загальноосвітніх навчальних закладів................. 116

РОЗДІЛ 4 Контрольно-аналітична діяльність

4.1. Аналітична діяльність з питань організації навчально-

виховного процесу та тематичні перевірки........................................ 117

4.2. Аналітична робота з питань фінансово-економічної

діяльності…………………………………………………………….. 124

4.3. Аналітична робота з питань охорони праці, матеріально-

технічного забезпечення закладів освіти…………………………... 126

РОЗДІЛ 5 Науково-методична діяльність

5.1. Організаційно-методична робота з керівними й

педагогічними кадрами……………………………………………… 128

5.2.Науково-методичний супровід діяльності закладів освіти

району щодо впровадження інноваційної та дослідно-експерементальної

діяльності ……………………………………………………………….133

5.3. Організація роботи щодо вивчення та узагальнення ефективного

педагогічного досвіду педагогів району ……………………………...134

5.4. План-сітка організаційних форм навчання……………………………136

5.5. Інформаційне забезпечення науково-методичної

роботи…………………………………………………………............ 137

5.6. Інформатизація та комп'ютеризація навчального та

управлінського процесів……………………………………………. 139

5.7. Психологічне супроводження навчально-виховного

процесу.................................................................................................. 140

5.8. Підтримка обдарованих дітей………………………………………. 143

ДОДАТКИ

Додаток 1. Реалізація програм у галузі освіти………………………………… 146

Додаток 2. Районні заходи:

а) загальнорайонні освітянські заходи…………………………… 148

б) загальнорайонні масові заходи з учнями закладів

освіти…………………………………………………………….. 152

в) заходи управління освіти щодо підготовки і проведення

відпочинку та оздоровлення дітей і підлітків

влітку 2010 року……................................................................... 157

Додаток 3. Циклограма наказів………………………………………………… 159

Додаток 4. Питання на засідання виконкому районної ради………………… 162

Додаток 5. Перелік звітних документів управління освіти ………………….. 163

РОЗДІЛ 1

ОСНОВНІ ПІДСУМКИ ДІЯЛЬНОСТІ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ЗА 2008 – 2009 НАВЧАЛЬНИЙ РІК ТА ЗАВДАННЯ НА 2009 – 2010 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Робота управління і закладів освіти району була спрямована на реалізацію державної політики в системі освіти, Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, Указу Президента України від 20.03.2008 № 244/2008 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», постанов Уряду України, нормативно-інструктивних документів Міністерства освіти і науки України; державних, регіональних та міських програм у галузі освіти, заходів щодо проведення Року освіти в місті Харкові; оптимізацію мережі закладів освіти, створення умов для їх функціонування, комп’ютеризацію та інформатизацію навчального і управлінського процесів, роботу щодо створення безпечних та комфортних умов для навчання та виховання дітей, розвитку їх творчих здібностей.

Дошкільна освіта

У районі функціонує 19 дошкільних навчальних закладів (далі ДНЗ) та 1 навчально – виховний комплекс (далі НВК). З них 15 ДНЗ загального розвитку; 1 НВК; 3 ДНЗ №№ 240, 268, 439 комбінованого типу (для дітей з вадами слуху, зору та мови); 1 ДНЗ № 232 компенсуючого типу (для дітей з латентною туберкульозною інфекцією та після виліковування від туберкульозу).

Дошкільною освітою охоплено 4221 дитина, що становить 67,3% (у 2007 – 66,5%; 2006 – 65,1% від загальної кількості дітей дошкільного віку).

У 3 дошкільних закладах комбінованого типу і 1 компенсуючого навчається і виховується, отримує необхідну корекційно-відновлювальну та реабілітаційну допомогу 292 дитини (7,0% від загальної кількості).

Режим перебування дітей у дошкільних закладах визначається запитами батьків: функціонують групи з 9, 12, 24 годинним перебуванням дітей. На виконання вимог листа Міністерства освіти і науки України від 24.01.2007 № 1/9-36 „Про режим роботи дошкільних закладів” збільшилась кількість ясельних груп з 12 годинним перебуванням на 1 групу , на 1 дошкільну групу з 12 годинним перебуванням . Кількість груп у порівнянні з минулим роком збільшилась на 3.

Згідно з вимогами листа Міністерства освіти і науки України від 04.04.2005 № 1/9-163 щодо охоплення не менше 80% дітей п’ятирічного віку суспільним дошкільним навчанням та вихованням у районі охоплено 95,3% (торік 95%). Проводиться систематична робота з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади. Управлінням освіти району створені персоніфіковані банки даних на цих дітей.

Успішно реалізується міська Програма „Розвиток дошкільної освіти міста Харкова на 2007-2010 роки”. На виконання цієї Програми розроблені та затверджені відповідні заходи.

З метою зростання охоплення дітей дошкільною освітою з 01.09.2008 додатково відкрито 3 групи (у дошкільних установах № № 407, 438). З 01.01.2009 змінено тип ДНЗ № 240 з компенсуючого на комбінований. У дошкільному закладі відкрито 1 дошкільну групу загального розвитку. Відкриття додаткових груп частково зняло соціальну напругу навколо питання охоплення дітей дошкільною освітою.

У дошкільних навчальних закладах району у 2008–2009 навчальному році працювало 414 педагогічних працівника (з вищою освітою 211 - 51% від їх загальної кількості, 2006 – 181 – 48%; 2007 - 208 – 52%).

Державний стандарт дошкільної освіти визначається обсягом Базового компоненту дошкільної освіти та діючими державними програмами «Малятко», «Зернятко». У ДНЗ комбінованого типу № 240 застосовуються спеціальні програми. Всі дошкільні заклади працюють за пріоритетними напрямами: художньо-естетичним, фізкультурно-оздоровчим, гуманітарним, економічним, екологічним. Перевірені в серпні – вересні 2008 року розклади занять із дітьми відповідають нормативним вимогам.

У травні 2009 року проведено аналіз результативності виконання дітьми вимог програми виховання дітей дошкільного віку «Малятко» та змістовних ліній Базового компоненту дошкільної освіти в Україні. Середній коефіцієнт результативності засвоєння дітьми програмових вимог з різних розділів програми «Малятко» складає 0,87, що відповідає достатньому рівню. Середній коефіцієнт результативності виховної роботи за різними напрямками складає 0,88, що відповідає достатньому рівню.

З метою оптимізації освітньо-виховного процесу належна увага приділялась інноваційній діяльності в дошкільних закладах. Аналіз поданої дошкільними закладами інформації щодо використання інноваційних методик у ДНЗ району станом на 01.10.2008 року та 03.03.2009 року показав, що у цьому році розширився перелік опанованих методик. Більшість дошкільних закладів ввели в практику роботи технологію раннього навчання Г.Домана, розширився перелік ДНЗ, які у своїй діяльності систематично використовують методи теорії розвитку винахідницьких задач.

На виконання Закону України „Про дошкільну освіту” ст. 7, 9, Закону України „Про мови”в усіх дошкільних навчальних закладах навчання та виховання дітей здійснюється українською мовою.

Дошкільні заклади укомплектовані педагогічними кадрами з відповідною освітою. Адміністрація дошкільних закладів приділяє увагу подальшому навчанню та підвищенню професійної майстерності педагогів. 15 вихователів та 4 помічника вихователя навчаються у вищих навчальних педагогічних закладах, 3 педагога у 2009 році отримали дипломи про вищу освіту ХДПУ ім..Г.С.Сковороди.

У 2009 році атестовано 46 педагогів. За наслідками атестації: 4 педагогам встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 4 педагогам встановлено категорію «спеціаліст першої категорії», 8 педагогам – «спеціаліст другої категорії», 1 вихователю-методисту присвоєно педагогічне звання «старший вихователь» та 2 вихователям присвоєно педагогічне звання «вихователь-методист».

У цьому навчальному році була така структура методичної роботи: методоб’єднання для вихователів груп раннього віку у ДНЗ № 427, для вихователів груп молодшого дошкільного віку у ДНЗ № 457, для вихователів, які працюють з дітьми середнього та старшого дошкільного віку на базі ДНЗ № 400 та НВК № 15. З метою розповсюдження педагогічного досвіду в районі працювали школи ефективного педагогічного досвіду та педагогічні ательє

 • ДНЗ № 280 - Школа образотворчого мистецтва;

 • ДНЗ № 463 – Школа надзвичайних ситуацій;

 • НВК № 15 - Громадянське виховання дітей дошкільного віку.

З метою підвищення фахової майстерності та практичного досвіду молодих педагогів протягом року працювала школа молодого вихователя- методиста на базі ДНЗ № 193.

Науково-методичне зростання педагогічної майстерності молодих вихователів-методистів забезпечили такі форми методичної роботи:

 • система навчання елементам самоаналізу, самоконтролю, самокорекції;

 • розроблені алгоритми і пам’ятки: «Орієнтовна схема аналізу заняття з музичного виховання», «Схема самоаналізу підсумкового заняття», «Мовленнєва компетентність дошкільника», „Оздоровлення дітей у дошкільному закладі в літній період», «Інтерактивні форми роботи з педагогами в ДНЗ».

Анкетування щодо виявлення результатів діяльності педагогів з оновлення змісту освітнього процесу показало такий рівень можливостей: 69% педагогів працюють над зміною змісту освіти і його дидактичним забезпеченням, інші – мають труднощі і тому частково виконують завдання вищеокресленого напряму; 72% вихователів мають первинну обізнаність щодо новітніх технологій.; 71% прагнуть удосконалити рівень своїх умінь і теоретичних знань; 52% вихователів приділяють увагу індивідуальній роботі з дітьми і мотивації досягнень вихованців; 48% працюють над вивченням певної проблеми.

Кількісний і якісний аналіз оцінювання методичних заходів, проведених упродовж навчального року, показав, що всі вони носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів, покращанню якості володіння різноманітними методами роботи.

Основними проблемами, які було з’ясовано під час досліджень, є:

 • низький рівень особистої участі педагогів у проведенні певних заходів;

 • недостатня професійна компетентність педагогів.

З метою підвищення фахової майстерності педагогів та керівників дошкільних навчальних закладів, оптимізації організації та проведення освітньо-виховного процесу, підвищенню мотивації, створення умов для розвитку творчості та самореалізації педагогів, відповідно до річного плану управління освіти проводилася науково-методична робота. Усі заходи сплановано на основі аналізу рівня організації та проведення освітньо-виховного процесу, результативності виконання дітьми вимог програми «Малятко», Базового компоненту дошкільної освіти в Україні, інших нормативних, інструктивних матеріалів та запитів педагогів.

Протягом року вся методична робота у районі була спрямована на розвиток та удосконалення роботи з педагогами, на відновлення та поглиблення необхідних загальноосвітніх та професійних знань, умінь і навичок фахівця. Для цього були проведені: науково-практичний семінар для завідувачів дошкільними навчальними закладами за темою «Управління якістю освіти на основі компетентісного підходу» на базі ДНЗ № 268, інтерактивно-рефлективний семінар для вихователів-методистів ДНЗ «Управління інноваційною діяльністю в дошкільному навчальному закладі» на базі ДНЗ № 438, семінар-практикум для музичних керівників за темою «Розвиток творчого потенціалу дітей дошкільного віку у різних видах музичної діяльності» на базі ДНЗ № 407, семінар-практикум для вихователів ДНЗ за темою «Комунікативно-мовленнєвий розвиток дошкільника», педагогічні ательє для вихователів ДНЗ за темами «Громадянське виховання дошкільнят» на базі НВК № 15 та «Валеологічне виховання дошкільнят» на базі ДНЗ № 150.

Протягом 2008-2009 навчального року продовжувала роботу творча група вихователів-методистів дошкільних закладів. На засіданнях обговорювалися актуальні питання організації та проведення освітньо-виховного процесу. Поповнено інструментарій для проведення контрольно-аналітичної діяльності, розроблені рекомендації проведення моніторингу результативності знань дітей, рекомендації із розділу «Дитина в соціумі», організації роботи з питань правової освіти дошкільників. Творча група брала активну участь у розробці положень, організації та проведенні районних конкурсів.

У методичній роботі активну участь брали різні категорії педпрацівників: завідувачі, вихователі-методисти, вихователі, музичні керівники. На 42% збільшився відсоток вихователів, які брали участь у підготовці та проведенні методичних об’єднань.

За даними підсумкового анкетування 100% слухачів високо оцінили методичну роботу, 90% педагогів високо оцінили ( в межах 4,5-5 балів за 5-бальною шкалою) роботу методичних об’єднань (далі МО) за такими критеріями: актуальність теми, практична цінність отриманої інформації та методичних матеріалів.

Аналіз опитування слухачів семінарів та учасників засідань районного методичного об’єднання ( далі РМО ) показав, що така форма роботи сприяє розв’язанню існуючих проблем.

Протягом навчального року на базі ДНЗ №№ 150, 378, 407, 453 пройшли 4 семінари-практикуми для слухачів курсів підвищення кваліфікації вихователів ДНЗ ХОНМІБО та обласний семінар для тефлопедагогів спеціалізованих ДНЗ «Валеологічне виховання та його роль в житті дітей з вадами зору» на базі ДНЗ № 268.

У 2008-2009 н.р. педагоги ДНЗ району брали участь:

 • у навчальному семінарі за темою «Розвиток сучасної дошкільної освіти в Росії, Інклюзивна освіта дітей дошкільного віку» під керівництвом Сєрих Л.В., кандидата педагогічних наук, завідувача кафедри дошкільної та початкової освіти Бєлгородського регіонального інституту підвищення кваліфікації та професійної перепідготовки спеціалістів у грудні 2008 року. Брали участь вихователі-методисти ДНЗ №№ 280, 307, 439, 457, НВК № 15;

 • в авторському семінарі керівника міжнародного центру гуманної педагогіки, академіка Російської академії освіти, іноземного члена Української академії наук Ш.О.Амонашвілі за темою: «Основи гуманно-особистісного підходу до дітей в освітньому процесі» (система «Школа Життя») 19-23 лютого 2009 року. Брали участь методист інформаційно-методичного центру управління освіти ( далі ІМЦ) Дубодєлова І.О., завідувачі ДНЗ №№ 322, 427, вихователі-методисти ДНЗ №№ 150, 193, 280, 376, 407, 453, 457, вихователі ДНЗ №№ 193, 378, 407;

 • у регіональному науково-практичному семінарі за темою «Особливості організації та планування навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах за Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» в м.Суми 25-26 березня 2009 року брала участь методист ІМЦ Дубодєлова І.О.

У 2008-2009 н.р. дошкільні навчальні заклади району брали участь у конкурсах:

  1. Міський огляд-конкурс на кращий ДНЗ по підготовці до нового навчального року. ДНЗ № 150 посів ІІ місце.

  2. Міський конкурс з цивільного захисту. ДНЗ № 453 посів ІІ місце.

  3. Всеукраїнський конкурс-захист на кращий стан фізичного виховання в навчальних закладах України – ДНЗ № 150.

  4. Обласний конкурс «Обережно, небезпека» - всі заклади.

  5. Обласний конкурс «Навчальний заклад року-2009» в номінації «Дошкільний навчальний заклад» - ДНЗ № 150.

У березні 2009 року проходила обласна виставка-ярмарок педагогічних ідей, педагогами ДНЗ №№ 150, 280, 400, 427, НВК № 15 було подано по 2 роботи, ДНЗ №№ 232, 240, 268, 376, 378, 407, 438, 439, 453, 457, 463 - по 1 роботі. Всього було подано 22 роботи.

Дипломи отримали:

 • Диплом 1 ступеня – ДНЗ № 463 Неронова В.Ю. – вихователь-методист, тема роботи «Серце віддаю дітям», за педагогічною спадщиною В.О.Сухомлинського;

 • Диплом ІІ ступеня – ДНЗ №№ 150, 232, 240, 268, 378, 400, 427, 453, НВК № 15, методист ІМЦ Дубодєлова І.О.;

 • Диплом ІІІ ступеня – ДНЗ №№ 150, 232, 280, 400.

Порівняльний аналіз участі педагогів ДНЗ в обласній виставці-ярмарку

Роки

Заклади

93

150

193

232

240

268

280

307

322

376

378

400

407

427

438

439

453

457

463

НВК 15

2009

0

2

0

1

1

0

1

0

0

0

1

2

0

1

0

0

1

1

1

1

0

2

1

1

1

1

2

0

0

1

1

2

1

2

1

1

1

1

1

2

2008

1

3

0

0

1

1

1

0

0

1

1

0

0

1

0

0

1

1

1

1

1

3

1

0

2

1

1

0

0

1

1

0

1

1

1

0

1

1

1

1

2007

0

1

0

1

0

0

1

0

0

0

1

2

0

1

0

1

0

0

1

1

1

2

0

1

2

1

1

0

0

0

1

2

0

1

1

1

1

1

1

1Скачать документ

Похожие документы:

 1. Розд І л І вступ 1 Аналіз роботи закладу освіти за 2009 2010 навчальний рік

  Документ
  Робота Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 118 Харківської міської ради Харківської області в 2009-2010 навчальному році була спрямована на реалізацію положень Конституції України, сучасної державної політики в галузі
 2. Аналіз методичної роботи

  Документ
  На підставі положення про методичну роботу з педагогічними кадрами загальноосвітніх шкіл України, з метою подальшого вдосконалення методичної роботи по школі було видано наказ № 270 від 01.
 3. Програми курсів та факультативів, які забезпечують профільне навчання І допрофільну підготовку

  Документ
  У цьому посібнику показано наступність у використанні програм для окремих курсів за вибором та факультативів, починаючи з початкової школи і до старшої, їх залежність один від одного і необхідність.
 4. О управління освіти адміністрації Орджонікідзевського району Харківської міської ради, затвердженого рішенням Ісесії Харківської міської ради 6 скликання від 24

  Документ
  Відповідно до Положення про управління освіти адміністрації Орджонікідзевського району Харківської міської ради, затвердженого рішенням І сесії Харківської міської ради 6 скликання від 24.
 5. Харківська обласна державна адміністрація головне управління освіти І науки харківська обласна станція юних туристів діяльність музеїв навчальних закладів харківської області харків 2011 Упорядник збірника: Пушкар І.

  Документ
  І. Наказ Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 29.11.10 № 649 «Про підсумки проведення огляду музеїв при навчальних закладах,

Другие похожие документы..