Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Налогообложение – важнейший макроэкономический инструмент государственной политики, его содержание и роль. Составные элементы системы налогообложения ...полностью>>
'Документ'
Отраслевая специфика проявления человеческого фактора и связанные с этим возможности и опасности для работодателя (на примере конкретной отрасли по в...полностью>>
'Урок'
Возникнув впервые в раннем детстве в виде отдельных слов, не имеющих еще четкого грамматического оформления, речь постепенно обогащается и усложняетс...полностью>>
'Методические указания'
Методические указания к курсовому проекту по дисциплине «Техника и технология отраслей городского хозяйства» для студентов всех форм обучения факульт...полностью>>

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет науково-дослідна діяльність Бердянського державного педагогічного університету у 2010 році

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

На засіданні проблемної групи “Актуальні питання болгаристики” студенти-науковці виступили з доповідями, присвяченими впливу болгарської мови та літератури на світову культуру. Учасники проблемної групи “Актуальні проблеми сучасної полоністики” взяли участь у дискусії на тему: “Польська мова: історія і сучасність”. На засіданні проблемної групи були присутні члени товариства польської мови та культури “Відродження”, які поділилися власним досвідом у дослідженні актуальних питань польської лінгвістики.

З метою подальшого підвищення якості підготовки кваліфікованих фахівців зі спеціальності “Початкова освіта” та згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 20 листопада 2009 року за № 1052 “Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади в 2010-2011 н.р.” з 19 по 21 квітня 2010 року на базі факультету початкової освіти та практичної психології Бердянського державного педагогічного університету проходив II етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності “Початкова освіта”. Заявки до участі подали 62 студенти з 32 вищих навчальних закладів України III-IV рівнів акредитації. У програмі проведення олімпіади передбачалися конкурсні випробування: виконання тестових завдань з педагогіки і фахових методик початкової школи, складання плану-конспекту уроку за програмою початкової школи та проведення цього уроку в умовах студентської аудиторії.

Учасники олімпіади ознайомилися з історією та сьогоденням Бердянського державного педагогічного університету, м. Бердянська. Студенти факультету початкової освіти та практичної психології підготували виставку творчих робіт та святковий концерт з нагоди відкриття II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності “Початкова освіта”.

До складу журі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності “Початкова освіта” увійшли провідні науковці, досвідчені викладачі вищих навчальних закладів України і БДПУ. Очолювала журі д.пед.н., професор, декан факультету підготовки вчителів початкових класів Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка Я.П. Кодлюк. За результатами олімпіади друге місце в II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади посіла студентка 41 групи факультету початкової освіти та практичної психології Ю. Заплюсвічка.

Випробування ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з напряму “Журналістика та інформація” зі спеціальності “Видавнича справа та редагування” гідно пройшла студентка 3 курсу Інституту філології та соціальних комунікацій Д. Маврова, яка була нагороджена дипломом ІІІ ступеня. Студентка факультету початкової освіти та практичної психології В. Гаврилюк стала номінантом ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади за перспективи практичного впровадження проекту “Оптимізація гендерного виховання дітей, підлітків і молоді” (науковий керівник: к.психол.н., доц. Л.Р. Кашкарьова).

У всеукраїнських олімпіадах, що проводились базовими вищими навчальними закладами, взяв участь 41 студент БДПУ (у І турі – понад 800 студентів), серед яких увійшли в десятку кращих студентка 3 курсу факультету фізичного та естетичного виховання О. Мокшина, студентка 1 курсу факультету початкової освіти та практичної психології А. Хохлова, студентка 4 курсу факультету технологій, інженерної та комп’ютерної графіки К. Гунченко, студентка 1 курсу цього ж факультету Г. Підопригора, студентки 3 курсу соціально-гуманітарного факультету С. В’юн та М. Гурбич.

Активісти громадського життя та наукової діяльності університету, відмінники навчання отримують стипендії Президента України, Запорізької державної обласної адміністрації, інших установ і фондів. Так, студентка 4 курсу соціально-педагогічного факультету БДПУ М. Пейчева та студент 4 курсу фізико-математичного факультету М. Стеценко в 2010 році отримували стипендію Президента України, студентка 4 курсу факультету технологій, інженерної та комп’ютерної графіки К. Гунченко – стипендію Запорізької державної обласної адміністрації.

Студентка ІІ курсу Інституту філології та соціальних комунікацій (спеціальність “Журналістика”) В. Лутчак отримувала стипендію від Фонду Катерини Ковшевич (США). Цей Фонд був заснований у Сполучених Штатах Америки 1999 року. Він орієнтований на молодих людей, які потребують допомоги для досягнення своєї мети, тобто Фонд надає стипендії відмінникам навчання в Україні та в інших країнах Східної Європи, Азії та Південної Америки. Завдання Фонду – підтримувати молоде покоління, полегшувати шлях у професійне життя талановитим людям. Кандидати (національно свідомі, обдаровані, але економічно не забезпечені студенти) відбираються регіональними представниками міжнародної екологічної організації “Світова передача інформації” (ВІТ) і схвалюються радою директорів Фонду.

Участь студентів у наукових дослідженнях спільно з викладачами

У Бердянському державному педагогічному університеті потужний професорсько-викладацький склад, що є одним із провідних чинників продуктивної студентської науково-дослідної діяльності. У виші створено сприятливі умови для виявлення кожним студентом своїх науково-дослідницьких і пошукових здібностей та обдарувань. Талановиті студенти-науковці разом з викладачами-наставниками беруть участь у розробці фундаментальних досліджень, що проводяться на базі університету. Так, магістрант Інституту фізико-математичного та технологічної освіти А. Коноваленко та студенти цього ж факультету О. Коломінська, А. Балан є співдослідниками держбюджетних тем “Оптоелектронні прилади на основі нанопоруватих сполук А3В5”, “Наноструктурований матеріал на основі поруватих сполук А3В5”. Ними отримані поруваті плівки InP, досліджено їхню морфологію та фотолюмінісценцію.

На кафедрі фізики та методики викладання фізики здійснюється робота з удосконалення загальних методичних принципів аналітичного опису фізичних явищ і процесів засобами математичної та теоретичної фізики. У поточному році залучалися студенти (дипломники та магістранти) до розробки та виготовлення приладів для проведення демонстраційних та лабораторних експериментів, розробки методичного забезпечення інноваційного спрямування. Продовжувалась робота з розробки методик викладання фізики та технічних дисциплін у вищій школі з використанням інформаційних технологій. З цією метою проводилася розробка й адаптація навчальних програм з урахуванням можливостей комп’ютерного моделювання при вивченні фізичних явищ і процесів.

Участь студентів у науковій роботі спільно з викладачами сприяє не лише професійному зростанню майбутніх педагогів, а й удосконаленню їхнього наукового потенціалу. Так, студенти та магістранти соціально-гуманітарного факультету Є. Рибалко, К. Карімова, В. Кульбак, С. Магомедова, О. Хайло, О. Єрошенко, С. Палій, В. Теслицький, О. Карбула, І. Савчук, Ю. Гузієва, Н. Демко під керівництвом к.іст.н., доцента В.М. Константінової та д.іст.н., професора І.І. Лимана в межах проекту “Усна історія Голодомору” були задіяні в історико-археографічній експедиції й проводили опитування свідків Голодомору 1933 р. у селах Запорізької області та м. Бердянська.

Студенти різних факультетів університету І. Новицька (3 курс фізико-математичного факультету), Л. Москалік (3 курс фізико-математичного факультету), Ю. Корзун (3 курс фізико-математичного факультету), О. Сімченко (2 курс соціально-гуманітарного факультету), К. Акав (4 курс факультету початкової освіти та практичної психології), І. Кухарська (3 курс факультету естетичного та фізичного виховання) разом з викладачами кафедри екології та природознавства впродовж 2010 року досліджували стан здоров’я населення м. Бердянська як індикатора економічного добробуту; еколого-економічні аспекти розвитку курортно-рекреаційних територій України, м. Бердянська; небезпеки, пов’язані зі стійкими органічними забруднювачами та екологічними факторами ризику, зокрема автомобільними викидами, електромагнітними випромінюваннями локатора, розташованого в селітебній зоні Бердянської коси. Досліджувався стан узбережжя курортних територій у межах м. Бердянська.

Уже стало традицією в БДПУ написання наукових статей студентів у співавторстві з викладачами. Варто відзначити студентів фізико-математичного факультету Є. Коломенську, А. Балан, А. Коноваленка, факультету комп’ютерних технологій та систем О. Фесенка (5 курс) та І. Григор’ян (4 курс), студентку факультету технологій інженерної та комп’ютерної графіки К. Гунченко (5 курс).

Студенти Інституту філології та соціальних комунікацій В. Лутчак, А. Костромицька, О. Довгань, О. Гришун під керівництвом к.філол.н., доцента Ю.О. Мельнікової та ст. викл. кафедри соціальних комунікацій С.М. Гериліва регулярно випускають студентську газету “У нас на бамбеклі”. Газета має постійні рубрики “Інститутські новини”, “Інтерв’ю”, “Cinema digest”, “Stuff”. Читачам запропоновано актуальні події, резонансні інтерв’ю з викладачами та студентами, огляди книжкових та кінематографічних новинок, інформацію про участь студентів у конкурсах різного рівня, виховних заходах, фотографії людей, які, на думку редколегії, є законодавцями моди в інституті.

Гурткова діяльність студентів

Талановита молодь університету закріплена за досвідченими викладачами та об’єднана в наукові гуртки та проблемні групи. У 2010 році в університеті діяли 24 наукових гуртки, 55 проблемних груп, 3 науково-дослідні лабораторії, психологічна служба, соціально-педагогічна служба, консультпункт з актуальних проблем навчання та виховання дітей дошкільного віку (діагностика та розробка корекційних програм), консультпункт з логопедії (діагностика та розробка корекційних програм), методичний семінар, факультатив.

Під керівництвом компетентних педагогів студенти працюють над актуальними проблемами лінгвістики, літературної компаративістики, іноземної філології; досліджують особливості розвитку дітей дошкільного, молодшого шкільного віку; експериментально перевіряють дієвість інноваційних освітніх технологій в умовах навчальних закладів м. Бердянська; вивчають історичне та культурне минуле рідного краю; удосконалюють власний творчий потенціал. Результатом науково-дослідної роботи студентів у позанавчальний час є написання статей, тез, конкурсних робіт тощо.

Так, наприклад, при кафедрі педагогіки функціонують проблемні студентські групи та гуртки, керівництво якими здійснюють досвідчені викладачі кафедри. Зокрема, стабільною і системною за останні 5 років є робота таких проблемних груп і гуртків: “Творчий пошук вчителя” (керівники – к.пед.н., доцент І.А. Барбашова, к.пед.н., доцент О.В. Голуб, ст. викладач Л.В. Чемоніна), “Педагогічна старовина” (керівник – к.пед.н., доцент О.В. Голуб). Робота гуртка “Педагогічна старовина” спрямована на популяризацію педагогічних ідей минулого, адже засвоєння цінних надбань національної педагогіки має неабияке значення для відродження найкращих освітянських традицій, підготовки вітчизняних кадрів та виховання молоді. На заняттях гуртка в поточному році студенти знайомились з такими темами з історії педагогіки: “Міста українського Причорномор’я Херсонес, Ольвія, Пантікапей – носії афінської системи освіти”, “Становлення початкової освіти в Північному Приазов’ї”, “М.О. Корф – засновник земських шкіл у Бердянському повіті (друга половина ХІХ ст.)”, “Розвиток освіти в м. Бердянську (друга половина ХІХ ст.)”, “Історія розвитку Бердянського державного педагогічного університету, факультету початкової освіти”. Крім того, проводилися екскурсії в музеях м. Бердянська, В. Немировича-Данченка (садиба М. Корфа) (с. Нескучне Донецької обл.), організовувалися студентські наукові читання, були підготовлені тематичні екскурсії “Бердянськ – педагогічна Мекка ХІХ ст.)”, “Історія розвитку Бердянської чоловічої гімназії (кінець ХІХ – поч. ХХ ст.)”, “Історія розвитку жіночої гімназії Е.М. Саханєвої м. Бердянська” тощо. У звітному році гуртківці працювали в Запорізькому архіві, у фондах Бердянського краєзнавчого музею з матеріалами з історії розвитку земських шкіл у регіоні та просвітницької діяльності видатного педагога М.О. Корфа, з історії кафедри педагогіки.

При кафедрі педагогіки вищої школи та управління освітніми закладами працюють проблемні групи “Аксіологічні проблеми в управлінні” (керівник – к.пед.н., професор В.В. Крижко), “Інновації в управлінні” (керівники – к.пед.н., доцент С.Г. Немченко, к.пед.н., доцент О.Б. Голік), “Управління навчальними закладами” (керівники – к.пед.н., професор В.В. Крижко, к.пед.н., доцент С.Г. Немченко).

Проблемами дошкільної освіти опікувалися в поточному році студенти-учасники наукових гуртків при кафедрі дошкільної освіти: “Інноваційні технології розвитку дітей раннього віку” (керівник к.пед.н., доцент Л.П. Гайдаржийська), “Економічне виховання в дитячому садку” (керівник к.пед.н., доцент І.Г. Улюкаєва), “Театралізована діяльність в дошкільному закладі” (керівник к.пед.н., доцент Л.В. Макаренко), “Двомовне навчання дошкільників” (керівник к.пед.н., доцент Л.І. Казанцева), “Проблеми мовленнєвого розвитку дошкільників” (керівник к.пед.н., доцент А.В. Омеляненко), “Проблема аналізу та самоаналізу педагогічної діяльності” (керівник ст.викладач О.П. Литвин), “Сучасний підхід до керівництва сюжетними іграми” (керівник ст.викладач О.П. Тельчарова), “Виховання дітей засобами ручної праці в дошкільних закладах України” (керівник ст.викладач Т.Л. Єськова), “Формування у дошкільників культури мовлення” (керівник к.пед.н., доцент А.Я. Зрожевська). У поточному році молоді науковці активно вивчали різноманітні питання з названих наукових проблем дошкільної освіти, випускали бюлетні, стіннівки про науку у світі та до ювілейних дат видатних педагогів, психологів, науковців.

Напрямками роботи студентського гуртка “Школа волонтерів”, що діє при кафедрі соціальної педагогіки, є просвітницька робота, соціальна профілактика, навчально-виховна діяльність, консультативна, соціально-терапевтична допомога, соціально-правовий захист (науковий керівник: старший викладач І.Г. Горошнікова). Студенти-волонтери постійно залучаються до участі в міських та районних заходах. Декілька років поспіль студенти беруть участь у Всеукраїнській благодійній акції “Почуйте всі”.
У травні 2010 р. учетверте проводилася всеукраїнська акція “Серце до серця”, метою якої стало збирання коштів для обладнання неонатальних центрів. Для волонтерів така акція є особливо важливою через те, що, окрім благодійної допомоги дітям, волонтери мають змогу отримати ще й певний професійний досвід ведення вуличної волонтерської роботи. Цього року наші волонтери зібрали 2204 грн. Найбільш активними з них були студентки соціально-педагогічного факультету О. Василенко, Н. Удовенко, В. Хіора, Є. Каширіна та інші.

Ознайомлення з історією розвитку логопедії як однієї з галузей корекційної педагогіки, вивчення особливостей дітей з порушеннями мовленнєвої діяльності, ознайомлення з новітніми корекційними методиками виховання та навчання дітей з порушеннями мовленнєвої діяльності та впровадження таких методик в освітній процес у дошкільних закладах й школах міста Бердянська та регіону – напрямки роботи студентських наукових гуртків, що діють при кафедрі логопедії (“Корекційні методики навчання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення” (керівник – к.пед.н., доц. О.В. Ревуцька), “Нетрадиційні методи масажу” (керівник – викл. Г.О. Лопатіна).

Сучасний етап розвитку шкільної освіти в Україні, зокрема її початкової ланки, характеризується поширенням інноваційних процесів, істотною особливістю яких є реальна варіативність, пошук ефективних технологій навчання. Очевидно, що й надалі зазначені тенденції будуть розвиватися, адже це невід’ємна ознака демократизації та гуманізації освіти. У зв’язку з цим на кафедрі початкової освіти працює два студентських гуртки з проблем упровадження сучасних навчальних технологій у практику початкової школи: “Сучасні навчальні технології в початковій школі” (керівник – д.пед.н., проф. Л.В. Коваль), “Сучасні технології викладання освітньої галузі “Мови і літератури” (керівник – к.філол.н., доц. Л.П. Попова). На заняттях гуртківці знайомляться з альтернативними інноваційними технологіями, які набувають широкого впровадження в сучасному освітньому просторі.

Упродовж 2010 року студенти Інституту філології та соціальних комунікацій БДПУ в межах діяльності проблемних груп “Особистісно-орієнтовані технології навчання української мови” (керівник – к.пед.н., доц. В.Ф.Дороз), “Інноваційні технології викладання у сучасній школі” (керівник – к.пед.н., доц. Л.Я. Романова), “Методика впровадження технологічного підходу в процесі навчання української мови” (керівник – к.пед.н., доц. В.А. Ніщета), організованих на кафедрі теорії та методики навчання мов, працювали над темами: “Вивчення української мови за сприяння інтерактивних методів навчання”, “Розвиток критичного мислення у процесі навчання мови”, “Сучасні інтерактивні технології навчання”, “Типи уроків: взаємонавчання, дискусія, урок-дослідження”, їх структура та методика проведення”, “Групова робота на уроці української мови. Соціометрична характеристика класу. Техніка роботи в групі”, “Дискусія, дебати на уроці української мови. Дебати як педагогічна технологія. Організація дебатів на уроці. Дискусійні теми. Методична розробка дебатів”, “Концентроване навчання, або урок-“занурення”. Поняття про урок-“занурення”. Організація концентрованого навчання української мови (моделі). Урок-“занурення” в лексикологію”, “Інтегровані уроки української мови. Інтегрованість освітнього процесу. Українська словесність”, “Упровадження інноваційних технологій на уроках української мови”.

Проблеми естетичного виховання дітей та підлітків розробляли в поточному році студенти факультету естетичного та фізичного виховання на засіданнях гуртків, що діють при кафедрах музичного виховання та хореографії. Так, учасники гуртка “Оновлення змісту музичної освіти в сучасних умовах” (керівник – к.пед.н., доц. А.І. Омельченко) вивчали наукові проблеми музичної освіти; “Впровадження інноваційних технологій у навчальному процесі загальноосвітньої школи” (керівник – ст. викл. С.М. Сергієнко) – вивчали предмети художньо-естетичного циклу в системі загальної середньої освіти, які є важливим чинником духовного розвитку, естетичної та загальної культури молодого покоління, з’ясовували основні вимоги до організації навчального процесу з предметів художньо-естетичного циклу, аналізували структуру та зміст навчальних програм у зв’язку з інноваціями технологій навчального процесу в загальноосвітній школі. Робота гуртка “Навчально-виховний потенціал хореографічного мистецтва в роботі з дітьми молодшого віку” (керівник – к.пед.н. доц. О.В. Мартиненко) передбачала засвоєння загальних підходів та вимог до наукових досліджень, опанування студентами традиційних і нетрадиційних форм хореографічної роботи, методів активізації творчої активності дітей засобами танцю, формування вмінь моделювати зміст хореографічної роботи, обґрунтування його доцільності та використання в експериментальній роботі.

На кафедрі фізичного виховання цього ж факультету створено науковий факультатив з навчально-дослідної роботи студентів спеціальності “Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура” (керівники – к.біол.н., доц. Г.Е. Це-Кононенко, викл. В.М. Осіпов), напрямками роботи якого є вивчення сучасних проблем фізичного виховання і спорту школярів та студентів України, використання новітніх технологій оздоровчої фізичної культури в навчально-виховному процесі, упровадження ефективних форм, методів і засобів фізкультурно-оздоровчої діяльності в навчально-виховній сфері, психолого-педагогічні аспекти фізичного виховання, фізичної реабілітації та спорту.

Робота наукового студентського гуртка “Прикладні проблеми трудового навчання школярів та підготовки вчителів трудового навчання в педагогічному ВНЗ” (керівник – ст. викладач Л.А. Даннік) при кафедрі професійної педагогіки та методики трудового навчання спрямована на поглиблення навчання та самоосвіти студентів у галузі проблем трудового навчання школярів та підготовки вчителів трудового навчання в педагогічному виші.

Пошуком та розробкою нових оригінальних методик викладання автосправи в школах, ліцеях, вищих закладах освіти, вивченням новинок у галузі автомобілебудування, експлуатації автотранспортних засобів, нових автотракторних експлуатаційних матеріалів, а також підготовкою робітничої професії “Водій автотранспортних засобів категорії “С” займалися учасники гуртка автомобілістів (керівник – ст. викл. В.І. Подольський); виготовленням виробів з деревини – гуртківці з технічної праці (керівник – к.техн.н., доц. Ю.В. Сілохін) при кафедрі професійної підготовки, інженерної і комп’ютерної графіки.

Різні аспекти психології впродовж поточного року досліджували студенти факультету початкової освіти та практичної психології й соціально-педагогічного факультету. Так, учасники наукового гуртка “Психологічний” (керівник – к.психол.н., доц. Т.П. Малихіна) вивчали психологічні аспекти навчання і виховання особистості на сучасному етапі розвитку суспільства. Напрямком діяльності гуртка “Психологія розвитку інтелектуальних здібностей дітей молодшого шкільного віку” (керівник – ст. викл. О.М. Кузнєцова) було дослідження психологічних причин неуспішності в навчанні молодших школярів та розробка корекційно-розвивальних програм з їх подолання.

Напрямком діяльності студентського наукового гуртка “Соціалізація дітей та молоді в умовах сучасного соціокультурного простору” (керівник – к.пед.н., доц. Н.М. Захарова), що діє при кафедрі соціальної педагогіки, було вивчення особливостей впливу соціального середовища на соціалізацію та самовизначення дітей та молоді в сучасних умовах.

Вивченням етнокультурних традицій українців та національних спільнот українського Північного Приазов’я займалися учасники студентського народознавчого гуртка “Рідний край” при кафедрі соціальної педагогіки (керівник – к.пед.н., доц. О.І. Гуренко). Гурток діє на основі “Положення про студентський народознавчий гурток “Рідний край”, згідно з Конституцією України, Законом України про вищу освіту, Концепцією національного виховання, Концепцією громадянського виховання, наказом МОН України про виконання Комплексних заходів з реалізації державної політики у сфері міжнаціональних відносин та розвитку культур національних меншин на період до 2010 року, Програми проведення заходів з профілактики та поширення ксенофобських та расистських проявів серед дітей, учнівської та студентської молоді та інших. У результаті наукових народознавчих пошуків студентів був зібраний етнографічний, етнопедагогічний матеріал, який використовувався студентами під час вивчення дисципліни “Етнопедагогіка”, підготовлений фотопроект “Культура і побут народів Північного Приазов’я”, проведено дослідження щодо рівня сформованості етнічної толерантності та культури міжнаціонального спілкування в цілому серед студентів БДПУ. 13 травня 2010 р. у межах Днів науки в БДПУ було проведено відкрите засідання гуртка за участю грецького фольклорного ансамблю “Сартанські самоцвіти”. Учасниця гуртка, студентка соціально-педагогічного факультету Старцева Аліна з доповіддю “Формирование этнокультурной компетентности детей дошкольного возраста средствами мультимедиа” посіла 1 місце в Міжнародній студентській науковій конференції, що відбулася в Таганрозькому державному педагогічному інституті (м.Таганрог, Росія).

У 2010 році при кафедрі філософії та соціології функціонував Диспут-клуб з метою популяризації досягнень гуманітарних наук, активізації суспільно-політичної діяльності студентів, виховання у студентів умінь дискутувати, відстоювати власну позицію (керівник – ас. О.С. Гурбич).

Разом зі студентами 2 курсу Інституту філології та соціальних комунікацій БДПУО.С. Гурбич брав участь у роботі Всеукраїнської асоціації вчителів історії та суспільних дисциплін “Нова Доба”.

Упродовж 2010 року поглиблено вивчали українознавство, історію України та її актуальні проблеми студенти соціально-гуманітарного факультету на засіданнях проблемних груп при кафедрі історії України під керівництвом к.іст.н., доц. А.П. Могильного, к.іст.н., доц. А.В. Мороза.

Актуальні філологічні проблеми досліджували студенти Інституту філології та соціальних комунікацій на засіданнях наукових гуртків та проблемних груп. Так, при кафедрі української мови функціонують дві проблемні наукові групи: “Семантична структура номінативних одиниць української мови” (керівник – к.філол.н., доц. О.А. Крижко), “Динамічні процеси у фонетичній та лексичній системах української мови” (керівник – к.філол.н., доц. В.О. Юносова). У межах цих проблемних наукових груп проводилося дослідження за індивідуальними науковими темами студентів.

Вільне володіння українською мовою є невід'ємним чинником поваги до власного народу, а висока культура ділового писемного й усного мовлення, знання державної мови, уміння правильно користуватися всіма засобами ділової української мови – найкраща рекомендація для кожної особи в її громадській діяльності й повсякденному житті. Саме тому для всіх охочих удосконалити рівень володіння діловою українською мовою запропоноване членство в гуртку “Основи справочинства та документалістики” (керівник – к.філол.н., доц. С.М. Глазова) при кафедрі філологічних дисциплін для неспеціальних факультетів. Він допомагає слухачам, студентам, державним службовцям, діловим особам поглибити знання про основні лексичні, граматичні й стилістичні норми офіційно-ділового стилю, уникнути найпоширеніших помилок у діловому мовленні. Мета діяльності наукового гуртка “Культура професійного спілкування” (керівник – к.філол.н., доц. М.М. Греб) – сприяти поглибленню вмінь і навичок високої культури професійного мовлення майбутніх учителів, усуненню мовних огріхів та недоречностей у всіх стильових різновидах літературної мови; навчити майбутніх учителів готувати публічні виступи, твори для читання, переказування, а також безпосередньо їх виголошувати. На засіданнях гуртка “Літературна спадщина письменників Запорізького краю (творчість В. Сіренка)” (керівник – к.філол.н., доц. О.П. Колінько) упродовж звітного року студенти досліджували літературні доробки земляка В. Сіренка.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Проект міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни нака з (1)

  Документ
  Відповідно до Закону України “Про загальну середню освіту” (з змінами) та на виконання завдання стосовно поліпшення роботи з патріотичного, правового, екологічного виховання дітей, учнівської та студентської молоді, формування у них
 2. Проект міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни нака з (2)

  Документ
  Відповідно до Закону України “Про загальну середню освіту” (з змінами) та на виконання завдання стосовно поліпшення роботи з патріотичного, правового, екологічного виховання дітей, учнівської та студентської молоді, формування у них
 3. Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни нака з м. Київ 31. 10. 2011 №1243 (1)

  Документ
  Відповідно до Закону України “Про загальну середню освіту”, на виконання підпункту “і” пункту 2 статті 3 Указу Президента України від 30 вересня 2010 року № 926 “Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні”
 4. Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни нака з м. Київ 31. 10. 2011 №1243 (2)

  Документ
  Відповідно до Закону України “Про загальну середню освіту”, на виконання підпункту “і” пункту 2 статті 3 Указу Президента України від 30 вересня 2010 року № 926 “Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні”
 5. Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни нака з м. Київ 31. 10. 2011 №1243 (3)

  Документ
  Відповідно до Закону України “Про загальну середню освіту”, на виконання підпункту “і” пункту 2 статті 3 Указу Президента України від 30 вересня 2010 року № 926 “Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні”

Другие похожие документы..