Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Сказка'
Пешеходная экскурсия “Только во Львове…”. Приглашаем на прогулку по средневековому Львову. Тут замирает время По узеньким улочкам разливается аромат...полностью>>
'Закон'
Формы документов для осуществления административной процедуры 9.7. Согласование в случаях, предусмотренных законодательством, ассортиментного перечня...полностью>>
'Кодекс'
Особенная часть нового Уголовного кодекса Российской Федерации открывается разделом VII «Преступления против личности». Глава 16 Особенной части посв...полностью>>
'Тематическое планирование'
Обучение биологии ведётся в соответствии с типовой программой, составленной на основе федерального компонента государственного стандарта основного об...полностью>>

Главная > Конкурс

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Проектна заявка № ______

проект «Гідна Україна»,

програма грантів для ОГС

ПРОЕКТНА ЗАЯВКА
на участь у конкурсі проектів організацій громадянського суспільства
з Волинської, Донецької, Запорізької та Хмельницької областей
в рамках проекту «Сприяння активній участі громадян у протидії корупції в Україні «Гідна Україна»

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЕКТ ТА ОРГАНІЗАЦІЮ

  1. Інформація про проект:

Назва проекту­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­:

Термін виконання проекту:

Загальна вартість проекту (в дол. США):

в тому числі:

 • сума, що запитується (в дол. США) :

 • власний внесок організації-виконавця

 • внесок інших організацій

  1. Інформація про організацію-виконавця проекту:

Назва організації:

Керівник організації (П.І.Б):

Адреса:

Телефон:

Факс:

Електронна пошта:

Керівник проекту (П.І.Б., посада в організації):

1.3. Інформація про організації-співвиконавців (якщо є):

1.3.1. Організація-співвиконавець:

Назва організації:

Контактна особа (П.І.Б.):

Адреса:

Телефон:

Факс:

Електронна пошта:

1.3.2. Організація-співвиконавець:

Назва організації:

Контактна особа (П.І.Б.):

Адреса:

Телефон:

Факс:

Електронна пошта:

Я, (прізвище та ім'я керівника організації-виконавця, що подає заявку) засвідчую, що подана у проектній заявці інформація є правдивою.

Підпис:

Дата:

Місце печатки організації:

 1. АНОТАЦІЯ ПРОЕКТУ

(анотація не має перевищувати 1,5 сторінки.)

2.1. Відповідність проекту напрямам діяльності та пріоритетним сферам конкурсу

Будь ласка, позначте

Напрями діяльності:

 • Громадський моніторинг: забезпечення громадського моніторингу та контролю за роботою місцевих органів влади з метою підвищення рівня прозорості та підзвітності роботи органів державної влади та процесу прийняття рішень;

 • Просування громадських інтересів: ініціювання та просування реформ, що сприяють зменшенню можливостей для виникнення корупції, покращення етичних норм у суспільстві;

 • Правова просвіта та правовий захист: підвищення рівня обізнаності населення щодо прав та обов’язків громадян у відносинах з органами влади, включаючи права на отримання державних послуг; надання правових послуг громадянам, що стикнулись з корупцією;

 • Активізація та мобілізація суспільства: підвищення рівня поінформованості громадян та їх усвідомлення причин виникнення та негативних наслідків корупції, а також залучення населення до антикорупційних кампаній.

Пріоритетні сфери реалізації проектів:

 • судова система;

 • система надання державних послуг та етика в органах влади;

 • регуляторні процедури;

 • система вищої освіти;

 • інші сфери діяльності, що уражені корупцією та є пріоритетними для населення:________________

(вкажіть конкретно, напр., бюджетний процес, система державних та муніципальних закупівель, система охорони здоров’я, житлово-комунальна сфера тощо)

  1. Мета та завдання проекту:

Вкажіть, будь ласка, мету та завдання проекту

  1. Результати виконання проекту:

Вкажіть, будь ласка, результати виконання Вашого проекту

2. ОПИС ПРОЕКТУ

2.1. Опис проблеми

Будь ласка, стисло опишіть проблему, на вирішення якої спрямовано діяльність по проекту та обґрунтуйте необхідність її вирішення Вашою організацією (не більше 1/2 сторінки)

2.2. Цільова група та регіональне охоплення проекту

Будь ласка, вкажіть на які групи населення направлено проект та в якому регіоні (або регіонах) буде виконано проект

2.3. Мета проекту

Будь ласка, вкажіть мету проекту.

2.4. Завдання проекту

Будь ласка, опишіть завдання проекту, які деталізують вказану мету проекту. Одним із завдань Вашого проекту обов’язково має бути поширення інформації про хід виконання та результати Вашого проекту та про результати загальнонаціонального дослідження «Стан корупції в Україні», проведеного в рамках проекту «Гідна Україна».

1. …

2. …

3. …

...

№. Поширення інформації про хід виконання та результати проекту та про результати загальнонаціонального дослідження «Стан корупції в Україні»

2.5. Стратегія виконання проекту

Надайте детальний опис стратегії виконання кожного завдання проекту, вказавши 1) кроки, які необхідно зробити, щоб виконати завдання та 2) методи виконання завдання. В тому числі, опис стратегії поширення інформації про Ваш проект та про результати загальнонаціонального дослідження «Стан корупції в Україні». Вкажіть, яким чином Ви плануєте висвітлювати діяльність в рамках проекту та його результати в засобах масової інформації та іншими способами та серед якої кількості громадян буде поширена ця інформація (не більше 5 сторінок).

2.6. План виконання проекту

Будь ласка, розбийте заходи/роботи по проекту на два етапи: 1-й етап (15 лютого - 31 травня 2008 р.) та 2-й етап (1 червня – 31 серпня 2008 р.). Для кожного етапу вкажіть:

 • завдання, які будуть виконані в рамках етапу (кожен етап може включати виконання декількох завдань, завдання можуть бути виконані як в рамках одного етапу, так і декількох);

 • заходи/роботи, які будуть виконані в рамках кожного завдання

 • терміни виконання кожного заходу/роботи;

 • результати та продукти, які будуть одержані в результатів виконання кожного завдання, заходу/роботи;

 • документи, які будуть свідчити про успішне виконання кожного заходу/роботи

План виконання проекту представте у вигляді таблиці наведеної нижче.

Етап 1 (15 лютого – 31 травня 2008 р.)

Терміни виконання

Результати /Продукти

Документи, що засвідчують виконання заходу

Завдання 1.

Заходи/роботи в рамках завдання

1.1.

1.2.

Завдання 2.

Заходи/роботи в рамках завдання

2.1.

2.2.

Етап 2 (1 червня -31 серпня 2008р.)

Терміни виконання

Результати /Продукти

Документи, що засвідчують виконання заходу

Завдання ...

Заходи/роботи в рамках завдання

..1.

..2.

Завдання ….

Заходи/роботи в рамках завдання

..1.

..2.

2.7. Залучення цільової групи

Вкажіть, яким чином групи, на які направлено проект, зможуть взяти участь (бути залученими) у виконанні проекту (якщо це взагалі планується)

2.8. Залучення громадян

Вкажіть, яким чином планується досягти максимального залучення громадян (журналістів, представників громадських організацій та органів влади, бізнесменів, активних громадян) до виконання проекту? Скільки громадян буде залучено? Як це сприятиме досягненню мети проекту?

2.9. План життєздатності проекту

Опишіть, як Ви будете продовжувати діяльність розпочату в рамках Вашого проекту після того, як термін виконання та фінансування по проекту завершаться (напр., перехід на самофінансування, розвиток діяльності через існуючі стабільні інституції, місцеве фінансування, інше) (не більше 1/3 сторінки)

2.10. Розподіл функцій між організаціями-співвиконавцями в рамках цього проекту
Якщо це передбачено, надайте детальний опис розподілу функцій між організаціями - співвиконавцями (не більше 1/2 сторінки)

2.11. Персонал проекту

Надайте перелік основних виконавців в рамках проекту, короткий опис їх кваліфікації та конкретних обов’язків у проекті, відсоток їх зайнятості у проекті (не більше 2/3 сторінки)

2.12. Відповідний досвід організації

Опишіть/надайте перелік проектів та видів діяльності Вашої організації за останні 5 років, що може засвідчити досвід та спроможність організації виконати проект, який подається. Наведіть перелік проектів, які Ваша організація (чи організація-співвиконавець) виконує в даний момент із зазначенням джерел та обсягу фінансування, а також контактної інформації донорської організації/спонсора. Опишіть досвід управління фінансами в рамках проектів міжнародної технічної допомоги (не більше 3 сторінок).

3. ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ПОЯСНЕННЯ ДО КОШТОРИСУ

Надайте детальне пояснення та обґрунтування усіх статей Кошторису (додаткова інформація щодо складання кошторису знаходиться у Положенні про конкурс)

3.1.Оплата праці

3.2. Витрати на тиражування та друк.

3.3. Витрати на зв'язок та Інтернет.

3.4. Витратні матеріали та канцтовари

3.5. Придбання публікацій.

3.6. Витрати на проведення заходів.

3.7. Оренда приміщень.

3.8. Офісне обладнання.

3.9. Витрати на відрядження.

3.10. Інші витрати.

Декларація співвиконавця

Задіяний в проекті персонал організації, яку я представляю, ознайомився і погодився зі змістом проектної заявки ( назва проекту ) та розрахунками у кошторисі, поданими ( назва організації-головного виконавця проекту ) на другий конкурс проектів організацій громадянського суспільства в рамках Проекту «Сприяння активній участі громадян у протидії корупції в Україні “Гідна Україна”

Ми погоджуємося виконувати цей проект у співпраці з ( назва організації-головного виконавця проекту) та дотримуватись принципів успішного партнерства.

Засвідчую, що подана в проектній заявці інформація про організацію, яку я представляю, є правдивою.

Підпис

Прізвище відповідальної особи

Посада в організації

Назва організації

Дата

3. ДОКУМЕНТИ, ЩО ДОДАЮТЬСЯ

Додаток 1. Резюме співробітників організації, залучених до виконання проекту.

Додаток 2. Резюме експертів/консультантів, залучених до виконання проекту.

Додаток 3. Копія Свідоцтва про реєстрацію організації (нотаріальне засвідчення необов’язково).

Додаток 4. Копія сторінок Статуту організації, де вказано мету, завдання та основні види діяльності організації.

Додаток 5. Копія Податкового звіту про використання коштів неприбутковими установами й організаціями за 2006 рік (з обов’язковою відміткою Державної податкової інспекції).

УВАГА!

Перед поданням проектної заявки, будь ласка, уважно прочитайте та перевірте ще раз Вашу інформацію та перелік документів, що додається.

Позначте, чи Ви підготували і надали всі необхідні документи та інформацію:

 • Заповнена Проектна заявка

 • Підготовлений Кошторис проекту

 • Резюме співробітників організації, залучених до виконання проекту

 • Резюме експертів/консультантів, залучених до виконання проекту

 • Копія Свідоцтва про реєстрацію організації

 • Копія зазначених сторінок Статуту організації

 • Копія зазначеного Податкового звіту

 • Декларація співвиконавця (для організацій, які виконують проект у співпраці з іншими організаціями)

7Скачать документ

Похожие документы:

 1. Музеями Московского Кремля была подана проектная заявка на конкурс

  Конкурс
  В 2008 году Музеями Московского Кремля была подана проектная заявка на конкурс "Меняющийся музей в меняющемся мире". Этот ежегодный грантовый конкурс для профессионалов, работающих в музеях ориентирован на поддержку инновационных
 2. Проектное решение ”Учет комплектов”

  Решение
  Данное проектное решение описывает жизненный цикл Комплектов. Регламентирует порядок создания, закупки, транспортировки, учета на складе, распределения и продажи комплектов.
 3. Заявка на участие в Программе Малых Грантов Глобального Экологического Фонда (3)

  Документ
  Сохранение биоразнообразия, восстановление структуры пустынных биоценозов и экологическое образование на участке Юго-Западных Кызылкумов территории Бухара-Караулбазар
 4. Проектная деятельность в начальной школе (3)

  Документ
  « Проектное обучение поощряет и усиливает истинное учение со стороны учеников, расширяет сферу субъективности в процессе самоопределения, творчества и конкретного участия.
 5. Заявка на участие в Программе Малых Грантов Глобального Экологического Фонда (1)

  Документ
  Данный проект направлен на практическую демонстрацию важности и экономической стоимости экологических функций на примере экономической ценности опыления растений пчёлами.

Другие похожие документы..