Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Руководство'
Дисциплина «Практикум по современной орфографии и пунктуации» призвана помочь вам закрепить навык осознанного грамотного письма. В процессе практическ...полностью>>
'Статья'
Правительство Российской Федерации и Федеральный Совет Швейцарской Конфедерации, желая заключить Соглашение об избежании двойного налогообложения в о...полностью>>
'Бюллетень'
В настоящий “Бюллетень” включены книги, поступившие во все отделы научной библиотеки. “Бюллетень” составлен на основе записей электронного каталога. ...полностью>>
'Документ'
Территория Казахстана (2,7 млн. км²) обусловила распространение уникального ландшафтного потенциала. В Казахстане с севера на юг последовательно смен...полностью>>

Перелік наукових фахових видань україни, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора І кандидата наук

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ПЕРЕЛІК

НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАНЬ УКРАЇНИ, В ЯКИХ МОЖУТЬ ПУБЛІКУВАТИСЯ РЕЗУЛЬТАТИ ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВИХ СТУПЕНІВ ДОКТОРА І КАНДИДАТА НАУК

(Затвердженних постановами ВАК України №1-05/7, N 2-02/2, N 1-02/5, N 1-03/8, N 1-01/10, N 5-05/4)

Червоним шрифтом виделені видання ХНУРЕ.

Синім шрифтом - видання, передплачені бібліотекою ХНУРЕ

Фізико-математичні науки

ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ

 1. Вісник Державного університету "Львівська політехніка" (математика, фізика приладів, елементів і систем, інформатика).

 2. Вісник Дніпропетровського державного університету.

 3. Вісник Донецького університету.

 4. Вісник Запорізького державного університету (Серія : фізико-математичні науки, біологічні науки (математичне моделювання та обчислювальні методи)

 5. Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. (Серії : фізико-математичні науки ; математика і механіка).

 6. Вісник Київського університету. (Серія: Астрономія).

 7. Вісник Львівського державного університету. .

 8. Вісник Одеського державного університету (математика, механіка, фізика).

 9. Вісник Прикарпатського університету (фізика).

 10. Вісник Сумського державного університету (фізика).

 11. Вісник Харківського університету. (Серія: математика, прикладна математика, механіка).

 12. Вісник Харківського університету. Серія фізична: Ядра, частинки, поля.

 13. Вестник Харьковского университета. Серия: Радиофизика и электроника.

 14. Вісник Харківського державного університету. Серія: Фізика.

 15. Вісник Харківського державного університету. Серія: Біофізичний вісник.

 16. Вісник Черкаського університету (фізика)

 17. Волинський математичний вісник (математика, інформатика).

 18. Динамические системы (Сімферопольський державний університет).

 19. Електронна мікроскопія та міцність матеріалів (інститут проблем міцності НАН України) (механіка, фізика твердого тіла).

 20. Збірник наукових праць інституту математики НАН України (інститут математики НАНУ без співзасновників) (математика).

 21. Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного інституту iм. В.Г. Короленка (фізика).

 22. Кібернетика та обчислювальна техніка (інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова НАНУ).

 23. Метеорологія, кліматологія і гідрологія (Одеський гідрометеорологічний інститут Міносвіти України) (геофізика)

 24. Механіка твердого тіла (інститут прикладної математики і механіки НАНУ) (механіка).

 25. Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Україніки (фізика).

 26. Науковий вісник Ужгородського державного університету (фізика).

 27. Науковий вісник Чернівецького державного університету (математика, інформатика, фізика).

 28. Наукові вісті Національного технічного університету України "КПІ" (математика).

 29. Наукові записки Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія: фізико-математичні науки (фізика).

 30. Наукові записки НаУКМА. Серія: Фізико-математичні науки (Національний університет "Києво-Могилянська академія") (фізика).

 31. Нелінійні граничні задачі (Інститут прикладної математики і механіки НАНУ) (механіка).

 32. Обчислювальна та прикладна математика (Київський університет імені Тараса Шевченка) (математика, інформатика).

 33. Оптоэлектроника и полупроводниковая техника (Інститут фізики напівпровідників НАН України), (фізика).

 34. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій (Дніпропетровський державний університет) (математичне моделювання та обчислювальні методи)

 35. Проблемы программирования (Інститут програмних систем НАНУ) (інформатика).

 36. Радиофизика и электроника (Інститут радіофізики і електроніки НАНУ) (радіофізика).

 37. Радіотехніка (Харківський національний університет радіоелектроніки).

 38. Теоретическая и прикладная механика (Донецький державний університет) (математика, механіка).

 39. Теория оптимальных решений (Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАНУ) (інформатика).

 40. Технология и конструирование в электронной аппаратуре (Одеський державний політехнічний університет) (фізика приладів, елементів і систем).

 41. Труди Фізико-технічного інституту низьких температур ім. С.І. Вєркіна НАН України (математика, фізика)

 42. Труди Института прикладной математики и механики (математика, механіка, інформатика).

 43. Управляющие системы и машины (Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова НАНУ) (информатика, информационные технологии).

 44. Учение записки Симферопольского государственного университета (математика, фізика).

 45. Физика аэродисперсных систем (Одеський державний університет) (фізика).

 46. Фізика конденсованих високомолекулярних систем (Рівненський державний педагогічний інститут) (фізика).

 47. Фізика напівпровідників, квантова та оптоелектроніка (Інститут фізики напівпровідників НАНУ) (фізика).

 48. Фізичний збірник (Наукове товариство імені Т. Шевченка у Львові) (фізика).

 49. Фотоэлектроника (Одеський державний університет) (фізика).

 50. Хімія, фізика і технологія поверхні (Інститут хімії поверхні НАНУ) (фізика).

 51. Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа (Морський гідрофізичний інститут НАН України) (геофізика)

 52. Суbегnetics аnd соmрuting tесhnology (Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАНУ та Міносвіти) (інформатика).

ЖУРНАЛИ

 1. Вибір і обробка інформації (Фізико-механічний інститут т. Г.В. Карпенка НАНУ). (інформатика.)

 2. Вопросы атомной науки и техники (Харківський фізико-технічний інститут) (фізика).

 3. Доповіді НАН України.

 4. Журнал фізичних досліджень (Львівський державний університет імені Івана Франка) (фізика).

 5. Журнал обчислювальної та прикладної математики (Київський національний університет імені Т. Шевченка, (математика, інформатика).

 6. Інформаційні технології і системи (інститут інформаційної інфраструктури, м. Львів) (інформатика).

 7. Известия вузов. Радиоэлектроника (НТУУ "КШ") (радіофізика).

 8. Известия Крымской астрофизической обсерватории (астрономія).

 9. Космічна наука і технологія (НАНУ, НКА України) (астрономія, геофізика).

 10. Кибернетика и системный анализ (інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова НАНУ) (інформатика, обчислювальна математика, варіаційне числення та теорія оптимального керування, дослідження операцій та теорія ігор).

 11. Кинематика и физика небесных тел (Головна астрономічна обсерваторія НАНУ) (астрономія, геофізика, дистанційні аерокосмічні дослідження).

 12. Математичні методи та фізико-механічні поля (Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка) (математика, механіка, інформатика).

 13. Математическая физика, анализ, геометрия (ФТІН ім. Б.I. Bєркінa НАНУ) (математика).

 14. Математичні студії (Львівський державний університет ім. Івана Франка) (математика).

 15. Математические машины и системы (інститут проблем математичних машин та систем НАНУ) (математичне моделювання та обчислювальні методи, математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем).

 16. Металофізика та новітні технології(інститут металофізики ім. Г.В.Курдюмова НАНУ) (фізика).

 17. Морской гидрофизический журнал (Морський гідрофізичний інститут НАНУ) (геофізика, гідромеханіка).

 18. Наукові вісті Національного технічного університету України "КПІ" (інформатика і кібернетика)

 19. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Математика (алгебра та теорія чисел).

 20. Нелінійні коливання (інститут математики НАНУ) (математика, механіка).

 21. Прикладная механика (інститут механіки ім. С.П.Тимошенка) (механіка).

 22. Проблемы программирования (Інститут програмних систем НАН України).

 23. Проблемы управления и информатики (Інститут космічних досліджень НАНУ та НКА України) Інформатика, обчислювальна математика, варіаційне числення та теорія оптимального керування, дослідження операцій та теорія ігор).

 24. Радиоэлектроника и информатика (Харківський національний університет радіоелектроніки)

 25. Радиофизика и радиоастрономия (Радіоастрономічний інститут НАНУ) (астрономія радіофізика)

 26. Теоретична і експериментальна хімія (інститут фізичної хімії ім. В. Писаржевського НАНУ) (фізика).

 27. Теорія ймовірностей та математична статистика (Київський університет імені Тараса Шевченка) (математика).

 28. Теория случайных процессов (інститут прикладної математики і механіки НАНУ) (математика).

 29. Термоелектрика (інститут термоелектрики НАНУ) (фізика).

 30. Український математичний журнал (інститут математики НАНУ) (математика, теоретична механіка, інформатика).

 31. Український фізичний журнал (інститут теоретичної фізики НАНУ) (фізика).

 32. Таврический вестник математики Национального университета им.В.И. Вернадского (математика, фізика).

 33. Фізико-хімічна механіка матеріалів (Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка) (механіка).

 34. Физика и техника высоких давлений (Донецький фізико-технічний інститут НАНУ) (фізика).

 35. Физика низких температур (ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна НАНУ) (фізика).

 36. Фізика конденсованих систем (Condensed Matter Physics) (інститут фізики конденсованих систем) (фізика).

 37. Фізика живого (Науково-дослідний центр квантової медицини “Відгук”) (біофізики).

 38. Функціональні матеріали (інститут монокристалів НАНУ) (фізика).

 39. Искусственный интеллект (Інститут проблем штучного інтелекту НАН України) (теоретичні основи інформатики та кібернетики).

 40. Odessa Astronomical Publications (Одеський державний університет).

 41. Methods of Functional Analysis and Topology (інститут математики НАНУ) (математика).

 42. Journal of Nonlinear Mathematical Physics (інститут математики НАНУ) (фізика, математика).

 43. Ukrainian Journal of Physical Optics (Інститут фізичноїоптики Мін. освіти і науки України) (фізика).Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни (2)

  Документ
  |сільськогосподарські | | + + + | | 3 |Актуальні проблеми |Харківський | державне управління | | |державного управління |регіональний | | | | |інститут державного| | | | |управління | | | | |Національної | | | | |академії державного|
 2. Назва видання

  Документ
  Національна академія керівних кадрів культури і мистецтввул. Січневого повстання, 21, корп. 15, Київ, 01015, УкраїнаГоловний редактор: Слободяник Михайло Семенович
 3. Абасов С. Э. Реализация проектного метода в образовательном процессе// Телекоммуникации и информатизация образования. 2007. №2. С. 78-80

  Документ
  Абдулгалимова Г.М. Модель использования компьютерного тестирования в процессе информационной подготовки специалистов Информатика и образование.- 2008.
 4. V – Юридичний факультет

  Документ
  виконувач обов’язків декана юридичного факультету – координатор роботи з питань організації навчального процесу в умовах кредитно-модульного системи підготовки фахівців на юридичному факультеті
 5. Книга хмельниччини (2)

  Книга
  Книга Хмельниччини 2009: Анот. кат. вид. (З фондів Хмельниц. обл. універс. наук. б-ки ім. М. Островського) / Упр. культури, туризму і курортів Хмельниц.

Другие похожие документы..