Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Ведущий. Сегодня мы проводим праздник «Бажовский карнавал». История нашего Уральского края неразрывно связана с именем великого русского писателя, со...полностью>>
'Документ'
Настоящий Перечень разработан с целью обеспечения гласности, открытости, добросовестной конкуренции и объективности при размещении заказов на поставк...полностью>>
'Документ'
Работа относится к области экологии, а именно, к способам утилизации некондиционных пестицидов в товарной форме их растворов, эмульсий в органических...полностью>>
'Публичный отчет'
С 11 по 13 мая 2011 года в ГО Саранск на территории «Мордовэкспоцентра» проводилась IX Межрегиональная специализированная выставка «Здоровая нация - ...полностью>>

Главная > Закон

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Інформація

про використання бюджетних коштів

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України
в 2011 році

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (Мінекономрозвитку) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України та регламентується Положенням про Міністерство економіки України, затвердженим Указом Президента України від 31 травня 2011 року № 634/2011.

Мінекономрозвитку створене відповідно до Указу Президента України від 09.12.2010 № 1085/2010 “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади” шляхом реорганізації Міністерства економіки України.

Мінекономрозвитку входить до системи органів виконавчої влади і є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики економічного і соціального розвитку, цінової, промислової, інвестиційної, зовнішньоекономічної політики, державної політики у сфері торгівлі, державної регіональної політики, державної політики з питань розвитку підприємництва, технічного регулювання та захисту прав споживачів, а також міжвідомчої координації з питань економічного і соціального співробітництва України з Європейським Союзом.

Мінекономрозвитку України є спеціально уповноваженим органом у сфері державних закупівель, метрології, з питань державно-приватного партнерства, державної регуляторної політики, ліцензування, дозвільної системи у сфері господарської діяльності, оборонного замовлення.

Мінекономрозвитку України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, а також дорученнями Президента України.

Основними завданнями Мінекономрозвитку України є:

формування та забезпечення реалізації:

–  державної політики економічного і соціального розвитку;

–  державної цінової політики;

–  державної промислової  політики, науково-технічної політики в промисловості;

–  державної політики у сфері торгівлі;

–  державної регіональної політики;

–  державної політики у сфері розвитку підприємництва;

– державної політики у сфері технічного регулювання (стандартизації, метрології, сертифікації, оцінки (підтвердження) відповідності, акредитації органів з оцінки відповідності, управління якістю);

–  державної політики у сфері державних закупівель, державного замовлення;

–  політики у сфері державно-приватного партнерства;

–  державної регуляторної політики, державної політики з питань ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності;

–  державної політики у сфері державного ринкового нагляду;

–  державної політики у сфері торгівлі та побутових послуг;

–  державної політики з питань економічного і соціального співробітництва України з ЄС;

–  єдиної зовнішньоекономічної політики, політики інтеграції економіки України у світову економіку, співробітництва із СОТ;

– державної політики у сфері співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями та з питань залучення міжнародної технічної допомоги;

формування державної політики:

–  у сфері захисту прав споживачів;

–  у сфері статистики;

–  з питань державного експортного контролю;

–  у сфері інвестиційної діяльності та управління національними проектами (стратегічно важливими проектами, що забезпечують технологічне оновлення  та розвиток базових галузей реального сектору економіки України);

–  з питань ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;

–  у сфері державного матеріального резерву;

–  у сфері управління об'єктами державної власності, в тому числі корпоративними правами держави;

забезпечення нормативно-правового регулювання у вищезазначених сферах;

забезпечення реалізації в межах своїх повноважень державної економічної політики у сфері оборони та безпеки;

удосконалення в межах своїх повноважень інструментів, процедур та стандартів діяльності органів виконавчої влади.

Мінекономрозвитку у 2011 році забезпечено реалізацію заходів, спрямованих на досягнення запланованої мети та виконання визначених завдань.

Мережа установ та організацій, що отримували кошти з Державного бюджету України в 2011 році складалась з 146 розпорядників бюджетних коштів різних рівнів.

Дотримання розпорядниками бюджетних коштів вимог постанови Кабінету Міністрів України від 22.10.2008 № 943 «Про економію бюджетних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів (із змінами) дало змогу не допустити станом на 01.01.2012 перевищення зобов’язань над затвердженими кошторисними призначеннями у цілому по головному розпоряднику коштів.

Загальний обсяг бюджетних призначень головного розпорядника в 2011 році становив 415 640,6 тис. грн., з них використано 309 588 тис. грн., або 74,5 %, у тому числі:

за загальним фондом державного бюджету

затверджено – 408 914,4 тис. грн.;

використано (касові видатки) – 303 394 тис. грн., або 74,2 %;

за спеціальним фондом державного бюджету

затверджено – 6726,2 тис. грн.;

використано (касові видатки) – 6194 тис. грн., або 92,1 %.

Законом України “Про Державний бюджет України на 2011 рік” Міністерство визначено головним розпорядником бюджетних коштів за КВК 120 за
26 бюджетними програмами:

КПКВК 1201010 Керівництво та управління у сфері економічного розвитку і торгівлі

За бюджетною програмою КПКВК 1201010 “Керівництво та управління у сфері економічного розвитку і торгівлі” за загальним фондом державного бюджету на 2011 рік були передбачені асигнування у сумі 186913,9 тис. грн., в тому числі кошти на погашення кредиторської заборгованості у сумі 567,9 тис. грн., з них 498,1 тис. грн. - по центральному апарату Міністерства (заборгованість погашено повністю протягом звітного періоду),
69,8 тис. грн. - на погашення кредиторської заборгованості Держцінінспекції (заборгованість погашено повністю протягом звітного періоду). Касові видатки за бюджетною програмою становили 179194,8 тис. гривень, або 95,9 % до планових показників за звітний період.

За рахунок бюджетних призначень 2011 року відповідно до Указу Президента України від 09.12.2010 № 1085/2010 “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади” за бюджетною програмою 1201010 проведені заходи з реорганізації Мінекономіки та ліквідації його урядових органів: Державної інспекції з контролю за цінами та її територіальних органів, Державного департаменту з питань банкрутства та його територіальних органів, Центру обробки запитів країн-членів СОТ і СОТ та їх інформування.

Центральний апарат Міністерства

На забезпечення діяльності Міністерства у 2011 році були передбачені асигнування в сумі 130325,1 тис. грн., з яких використано 124426,6 тис. грн. Бюджетні асигнування використовувались для забезпечення діяльності центрального апарату з реалізації державної економічної, цінової, інвестиційної та зовнішньоекономічної політики, а також міжвідомчої координації з питань економічного і соціального співробітництва України з ЄС, зокрема на виплату заробітної плати, оплату послуг зв’язку, послуг із технічного та технологічного супроводження автоматизованих систем, комунальних послуг та енергоносіїв, транспортних послуг, придбання необхідних матеріалів та предметів для поточних потреб (канцелярського приладдя, господарських товарів, паперу, бланків ліцензій, періодичних видань), послуг з утримання службових приміщень, видатків на службові відрядження, придбання устаткування для автоматичного оброблення інформації (відмовостійкого програмно-апаратного комплексу).

Урядові органи Міністерства

1. Державна інспекція з контролю за цінами та її територіальні органи

На 2011 рік з державного бюджету були передбачені асигнування в сумі
46601,9 тис. грн. на утримання органів державного контролю за цінами, діяльність яких спрямовувалась на виконання контрольно-наглядових функцій за дотриманням державної дисципліни цін, зокрема, проведення перевірок дотримання державної дисципліни цін на ринку продовольчих товарів, у житлово-комунальній сфері та монопольних утвореннях, здійснення оперативного моніторингу цін і тарифів на споживчому ринку, у першу чергу, на продовольчі товари та нафтопродукти, а також надання висновків щодо економічної обґрунтованості тарифів на житлово-комунальні послуги та декларування зміни оптово - відпускних цін на продовольчі товари.

Касові видатки по загальному фонду становили 45365,4 тис. грн. Залишки невикористаних асигнувань в сумі 1236,5 тис. грн. пояснюються зменшенням видатків в зв'язку з ліквідацією органів державного контролю за цінами відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 28.03.2011 № 346 “Про ліквідацію урядових органів”.

2. Державний департамент з питань банкрутства та його територіальні органи

Паспортом бюджетної програми затверджені видатки на 2011 рік в сумі 9401,3 тис. грн. Фактично профінансовано 9020,5 тис. грн.. Використано за звітний період - 8815,2 тис. грн. Залишок невикористаних коштів становив 205,3 тис. грн.

Видатки державного бюджету були використані на реалізацію державної політики у сфері запобігання банкрутству і забезпечення умов здійснення процедур відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

3. Центр обробки запитів країн-членів СОТ і СОТ та їх інформування

Відповідно до затвердженого кошторису на 2011 рік та з урахуванням внесених до нього змін, Центру у 2011 році були передбачені кошти у сумі 587,6 тис. грн. Станом на 31.12.2011 профінансовано видатків на загальну суму 587,6 тис. грн. Видатки проводились у межах затвердженого кошторису і за 2011 рік становили 587,6 тис. грн.

КПКВК 1201020 Внески України до бюджету ГАТТ/СОТ та установ і організацій СНД

Мета бюджетної програмиреалізація  послідовної зовнішньоекономічної політики Уряду, направленої на інтеграцію України у світовий економічний простір, шляхом розвитку багатостороннього співробітництва з державами-учасницями СНД та створення правових засад для стабільного і передбачуваного ведення бізнесу та міжнародної торгівлі завдяки повноправному членству в СОТ.

На 2011 рік були передбачені асигнування в сумі 23384,9 тис. грн., з яких використано 23374,6 тис. грн., або 99,9 % до планових показників за звітний період і, в межах бюджетних призначень, забезпечено виконання міжнародних зобов’язань перед бюджетами ГАТТ/СОТ та установ і організацій СНД.

Членство України у Світовій організації торгівлі передбачає інтеграцію держави не лише у світову торговельну систему, а і в світову економіку.

Своєчасне та повне виконання фінансових зобов’язань перед бюджетом СОТ надає для України можливість розвитку зовнішньої торгівлі та реформування торговельно-орієнтованих відносин у державі, зокрема безпечний, стабільний та недискримінаційний доступ для українського експорту до ринків країн-членів СОТ; запровадження єдиних базових принципів функціонування компаній у сфері торгівлі; усунення дискримінації щодо української продукції на ринках країн-членів СОТ; контроль за обмеженнями експорту в інших країнах; створення умов, сприятливих для розвитку конкурентноспроможного виробничого сектору та сектору послуг; залучення іноземних інвестицій в економіку України для зростання експортного потенціалу, зокрема високотехнологічної продукції; більш широкий доступ для українських споживачів до більшого асортименту високоякісних продуктів і послуг за нижчими цінами; свободу транзиту на недискримінаційній основі, що означає обґрунтовані та справедливі платежі за транзит українських товарів територіями інших країн-членів СОТ; можливість на рівноправній основі використовувати правила СОТ для захисту національних економічних інтересів через вирішення торговельних суперечок за допомогою Органу з врегулювання суперечок СОТ; можливість перегляду рівня тарифного захисту (зв’язаних ставок ввізного мита) через процедуру зміни тарифних розкладів; сприяння інтеграції України до Європейського Союзу; участь у формуванні якісно нових параметрів світової торгівлі на найближчі роки, завдяки участі у раунді багатосторонніх переговорів “Доха-Розвиток”.

Розвиток торговельно-економічних відносин України з країнами СНД є одним із пріоритетів зовнішньоекономічної політики, який доповнює процес досягнення стратегічних зовнішньополітичних цілей щодо європейської інтеграції нашої країни. Через співробітництво з країнами Співдружності Україна намагається реалізовувати свої національні інтереси, створювати умови для економічного росту країни. Співробітництво з державами-учасницями СНД передбачає сплату дольових внесків держав учасниць СНД на утримання органів СНД, які фінансуються за рахунок бюджетних коштів держав – учасниць СНД. Так, частка країн СНД у зовнішньоторговельному обороті України стабільно висока і у 2011 році становила 42%. За 2011 рік товарообіг між Україною і країнами СНД збільшився у порівнянні з 2010 роком на 34 % і становив 70,4 млрд. дол. США, експорт збільшився на 30%, імпорт збільшився на 36 %.

КПКВК 1201030 “Забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями”

Мета бюджетної програми Проведення заходів для забезпечення гідного місця України в системі міжнародних відносин шляхом підтримання з іноземними державами постійного дво- та багатостороннього діалогу на міжурядовому рівні з метою розбудови зовнішньоекономічної діяльності України та посилення її економічної складової, в першу чергу експортної та інвестиційної, для задоволення інтересів та потреб України. Економічна інтеграція та розвиток торговельних відносин з ЄС, забезпечення роботи двосторонніх органів Україна – ЄС. Забезпечення ефективної роботи по захисту інтересів вітчизняних товаровиробників на зовнішніх ринках у разі проведення щодо української продукції антидемпінгових, спеціальних захисних та антисубсидиційних розслідувань. Здійснення заходів щодо виконання вимог національного законодавства та норм Світової організації торгівлі в частині забезпечення об’єктивності проведення антидемпінгових, спеціальних та антисубсидиційних розслідувань стосовно недобросовісного або зростаючого імпорту товарів в Україну шляхом проведення верифікаційних візитів.

З цією метою для забезпечення єдиної активної зовнішньоекономічної політики основними заходами є: проведення засідань Спільних міжурядових комісій з питань торговельно-економічного співробітництва (СМК) та прирівняних до них спільних інституцій (Комітетів), їх робочих органів (підкомісій, підкомітетів, робочих груп, секретаріатів тощо), Комітету з питань економічного співробітництва Українсько-Російської міждержавної комісії, засідань Координаційної ради з питань економічного співробітництва з Японією при Міністерстві економічного розвитку та торгівлі, Українсько-Американської ради з питань торгівлі і інвестицій, організації в рамках спільних засідань комісій ділових рад, бізнес-форумів, круглих столів, презентацій; традиційних міжнародних економічних форумів, заходів для посилення українського експорту, регіональне та галузеве співробітництво, в тому числі забезпечення постійного багатостороннього діалогу на міжурядовому рівні з державами – учасницями “Організації за демократію та економічний розвиток – ГУАМ”; реалізація національних інтересів України через співробітництво з країнами Співдружності Незалежних Держав, зокрема в рамках проведення засідань вищих органів СНД; розвитку транскордонного співробітництва, здійснення економічного співробітництва з НАТО; забезпечення набуття Україною членства в ОЕСР, економічної інтеграції та розвитку торговельних відносин з ЄС, забезпечення роботи двосторонніх органів Україна – ЄС, а також забезпечення участі у заходах СОТ, формування позиції України та її захист у рамках багатосторонніх та двосторонніх торговельних переговорах СОТ; проведення торговельних переговорів щодо створення зон вільної торгівлі між Україною та окремими країнами і угрупованнями, забезпечення повноцінного та ефективного представлення інтересів Української сторони в рамках проведення іноземними країнами антидемпінгових, антисубсидиційних та спеціальних захисних розслідувань, зокрема в частині участі представників української сторони в переговорах, консультаціях, публічних слуханнях, які проводяться компетентними органами іноземних країн.

Державним бюджетом України на 2011 рік були передбачені асигнування в сумі
8614,2 тис. грн., з яких використано 6161,4 тис. грн., або 71,5 % до планових показників за звітний період.

В межах бюджетної програми КПКВК 1201030 “Забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями” Мінекономрозвитку забезпечило підготовку та проведення заходів за такими напрямами:

1. Для забезпечення проведення спільних міжурядових заходів у рамках напряму “проведення засідань СМК з питань торговельно-економічного співробітництва, комітетів та їх робочих (консультаційних) груп, секретаріатів, Комітету з питань економічного співробітництва Українсько-Російської міждержавної комісії, Українсько-Американської ради з торгівлі і інвестицій та Координаційної ради з питань економічного співробітництва з Японією при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі” на 2011 рік було виділено видатки у сумі 4 578,8 тис. грн. Фактично використано за звітний період 2 666,9 тис. грн. на проведення 37 спільних міжурядових СМК та їх робочих органів.

З метою ощадливого використання коштів при складанні кошторисів скорочувалися витрати на канцтовари, ваучери, інформаційні матеріали, а також відряджалися делегації у скороченому складі.

Водночас у 2011 році забезпечено проведення 37 спільних міжурядових заходів (у тому числі Комісій та їх робочих органів), зокрема з такими країнами як: Австрія, Іспанія, КНР
(1 засідання Комісії та 1 – Підкомісії), ОАЕ, Монголія, Чилі, Ізраїль, Латвія, Словаччина, Бразилія, В’єтнам, Словенія, Саудівська Аравія, Литва, Сербія, Ліван, Угорщина, Франція, Республіка Корея, Естонія, Чехія, Німеччина (Баварія), Туркменістан, Азербайджан, РФ (2 засідання Комітету, 1 – Підкомісії), Вірменія, Грузія, Молдова, Таджикистан, Білорусь, Греція (Робоча група), Японія (засідання Координаційної ради та Комітету “Кейданрен”), Фінляндія (засідання співголів Комісії), Німеччина (Група високого рівня).

У ході засідань СМК та їх робочих органів розглядалися актуальні питання двостороннього співробітництва в різних сферах, визначалися пріоритетні напрями співпраці на коротко- та середньострокову перспективу, відбувалось узгодження та підписання необхідних міжурядових та міжвідомчих договорів (зокрема за 2011 рік підписано 60 таких документів), формувався перелік конкретних актуальних питань двостороннього співробітництва з урахуванням специфіки та ступеня розвитку двосторонніх відносин, політичної ситуації у відповідному регіоні. До участі у засіданнях СМК залучалися представники центральних та регіональних органів виконавчої влади та ділових кіл.

У рамках засідань СМК та їх робочих органів забезпечено підготовку і проведення низки двосторонніх бізнес-заходів з такими країнами як: КНР, Японія, В’єтнам, Ізраїль, Саудівська Аравія, Ліван, Туреччина, Болгарія, Польща, Латвія, Хорватія, Словенія, Сербія, Франція, Бразилія, Куба, Канада, Грузія, Туркменістан, Таджикистан.

2. У межах напряму “забезпечення міжнародного співробітництва з питань захисту інтересів вітчизняних товаровиробників на внутрішньому та зовнішньому ринку під час проведення антидемпінгових, спеціальних та антисубсидиційних розслідувань та запобігання їм” було заплановано 200,0 тис. грн., витрачено – 167,1 тис. грн. Залишилися не використаними 32,9 тис. грн., у зв’язку з не проведенням запланованих консультацій з компетентними органами США стосовно імпорту українського фероселікомарганцю до США.

За звітний період забезпечено проведення консультацій з уповноваженими представниками країн-членів Митного союзу в м. Женеві (Швейцарія), м. Мінську (Білорусь), м. Астані (Казахстан) та 5 раундів у м. Москві (Росія) у зв’язку із змінами умов поставок українських товарів до країн-членів Митного союзу Республіки Білорусь, Республіки Казахстан та Російської Федерації. Проведені консультації в рамках антидемпінгового розслідування щодо українських валків в м. Москві (Росія), проведено робочі зустрічі з питань запобігання антидемпінгового розслідування в м. Пекині (КНР), взято участь у семінарі з питань інструментів торговельного захисту в м. Брюсселі (Бельгія). Крім того, проведено 4 раунди переговорів щодо підписання Угоди стосовно доступу трубної продукції на ринки країн Митного союзу та Протоколу до неї в м. Москві (Росія), м. Мінську (Білорусь) та м. Алмати (Казахстан), взято участь у публічних слуханнях в рамках спеціального розслідування щодо імпорту нержавіючих труб до Митного союзу в м. Москві (Росія).

Разом з цим у межах цього напряму на 2011 рік було заплановано провести 11 заходів з компетентними органами іноземних країн в рамках реалізації міжнародного співробітництва з питань захисту інтересів вітчизняних товаровиробників на внутрішньому та зовнішньому ринках, а проведено – 16 заходів з іноземними країнами в межах запланованих коштів. Необхідність проведення додаткових заходів була зумовлена змінами умов торгівлі у зв’язку зі створенням Митного союзу Республіки Білорусь, Республіки Казахстан та Російської Федерації. Економія коштів на фоні збільшення кількості заходів зумовлена тим, що делегації відряджалися у скороченому складі.

3. У рамках напряму “забезпечення співробітництва України з СОТ та проведення переговорів щодо укладення угод про вільну торгівлю” у 2011 році було заплановано
380 тис. грн. Однак використано 681,7 тис. грн. Перевитрати коштів у розмірі 301,7 тис. грн. пов’язані з виконанням доручень Кабінету Міністрів України, Адміністрації Президента України.

Під час запланованих та проведених заходів у 2011 році в рамках співробітництва України з СОТ головною метою був захист інтересів України як члена СОТ у багатосторонніх торговельних переговорах, засіданнях робочих груп з питань приєднання нових країн – членів (Ємен, Самоа, Лаос, Чорногорія, Казахстан), інших заходах, що проводяться СОТ, а також отримання додаткових важелів впливу на формування торговельної політики у рамках раунду переговорів “Доха − Розвиток”.

Участь у вищезазначених заходах дозволила продовжити роботу, спрямовану на реалізацію переваг членства України у СОТ для захисту національних зовнішньоекономічних інтересів, а також сприятиме завершенню переговорного процесу стосовно укладання угоди про вільну торгівлю між Україною та ЄС.

Крім того, в рамках проведення переговорів щодо укладення угод про вільну торгівлю проведено заплановані чергові раунди консультацій та переговорів з укладення Угод про вільну торгівлю між Україною та Канадою, Сирією, Сербією, Чорногорією, Ізраїлем, Туреччиною, за підсумками яких Кабінету Міністрів України та МЗС направлені відповідні звіти.

Водночас завершено двосторонні переговори щодо доступу до ринків товарів та послуг в рамках вступу Чорногорії до СОТ та підписано відповідний двосторонній протокол, і
8 листопада 2011 року у м. Києві підписано Угоду про вільну торгівлю між Урядом України та Урядом Чорногорії.

4. У рамках напряму “забезпечення співробітництва України з ОЧЕС” граничний обсяг видатків у сумі 10,0 тис. грн. не був використаний у зв’язку із неодноразовими змінами графіку проведення заходів в рамках ОЧЕС, зокрема заходи, що передбачають участь представників Мінекономрозвитку, перенесено на 2012 рік.

5. У 2011 році за напрямом “забезпечення співробітництва України з ЄС” було заплановано фінансування у 900 тис. грн., використано – 1 057,9 тис. грн., перевитрата коштів становила 157,9 тис. гривень. Це пов’язано з інтенсифікацією переговорного процесу між Україною та ЄС щодо створення зони вільної торгівлі. Вищим керівництвом держави було поставлено завдання завершити переговори з ЄС щодо створення зони вільної торгівлі до кінця 2011 року. З цією метою було вжито вичерпних заходів, спрямованих на прискорення та завершення переговорного процесу.

Так, протягом 2011 року проведено чотири раунди офіційних переговорів між Україною та ЄС, а також 10 міжраундових двосторонніх консультацій як на експертному, так і на вищому політичному рівні. Результатом стало завершення переговорного процесу та підписання 22.12.2011 у м. Брюсселі Двостороннього протоколу про технічне завершення переговорів між Україною та ЄС щодо створення зони вільної торгівлі.

Крім того, проведено:

- засідання Підкомітету № 2 "Економічні та соціальні питання, фінанси та статистика" Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС;

- засідання Постійної українсько-литовської комісії з питань європейської інтеграції.

6. Завдання, визначені напрямом “забезпечення набуття Україною членства в ОЕСР” виконано, зокрема українськими фахівцями взято участь у 4-х засіданнях робочих груп та комітетів ОЕСР. Поряд з цим, у 2011 році було невикористано 82,4 тис. грн., у зв’язку із зменшенням кількості членів делегації (з 7 до 3-х осіб) для участі у засіданні інвестиційного Комітету ОЕСР; неприйняттям участі у 40–й сесії робочої групи з питань підприємництва.

7. У рамках напряму “забезпечення співробітництва України з НАТО” заходи не проводились. Зокрема, засідання Спільної робочої групи Україна – НАТО з питань економічної безпеки, енергетичної безпеки та безпеки енергетичної інфраструктури за пропозицією сторони НАТО перенесено на березень 2012 року. Навчальні курси НАТО Партнерство заради миру (ПЗМ) не проводились у зв’язку із відсутністю відповідних запитів від НАТО.

8. У рамках напряму “організація міжнародних економічних форумів, семінарів, презентації економіки України” на 2011 рік були передбачені обсяги асигнувань у сумі
90 тис. гривень. Внаслідок того, що Економічний форум країн ЦЄІ (мав проводитись у м.Бєлграді (Сербія) не відбувся, залишок невикористаних коштів у межах напряму склав
29,6 тис. гривень.

9. У рамках напряму “забезпечення транскордонного співробітництва” за звітний період проведено 3 Комісії:

- дев'яте засідання Українсько-Словацької міжурядової комісії з питань транскордонного співробітництва (8-9 червня 2011р., м. Михайлівці, Словацька Республіка)

- четверте засідання Українсько-Угорської міжурядової змішаної комісії з питань транскордонного та прикордонного співробітництва (28-29 вересня 2011р., с. Барвінок, Закарпатська область, Україна)

- десяте засідання Українсько-Словацької міжурядової комісії з питань транскордонного співробітництва (1-2 грудня 2011р., с. Барвінок, Закарпатська область, Україна).

Проведений аналіз діяльності комісій з питань транскордонного та прикордонного співробітництва у 2011 році свідчить про помітну активізацію їх роботи, що значною мірою сприяє розвитку транскордонного співробітництва.

Кожна комісія формує свій перелік пріоритетних напрямків діяльності, який визначається конкретними проблемами транскордонного співробітництва, в тому числі єврорегіонів та можливостями щодо їх реалізації. Робота, яка поводилась в рамках Комісій сприяла збільшенню зовнішнього товарообігу прикордонних областей. 8-9 червня 2011 року у м. Михайлівці (Словацька Республіка) відбулося дев'яте засідання українсько-словацької міжурядової комісії з питань транскордонного співробітництва. 28-29 вересня 2011 року у
с. Барвінок (Закарпатська область, Україна) відбулось четверте засідання українсько-угорської змішаної міжурядової комісії з питань транскордонного та прикордонного співробітництва. 1-2 грудня 2011 року у с. Барвінок (Закарпатська область, Україна) відбулось десяте засідання українсько-словацької міжурядової комісії з питань транскордонного співробітництва. За результатами заходів було підписано протоколи засідань, а також підготовлено низку міждержавних документів двостороннього характеру.

Робота, яка здійснюється у рамках спільних міжурядових комісій, засвідчила їх ефективність, а також продемонструвала реальні можливості впровадження ефективного двохстороннього діалогу України з сусідніми державами на міжурядовому рівні, що забезпечує активізацію економічних, соціальних, культурних та інших зв’язків, сприяє експортній та інвестиційній діяльності.

10. У рамках напряму “забезпечення співробітництва України з ГУАМ” Україна є головним експортером серед країн ГУАМ. За 2011 рік товарообіг України з країнами ГУАМ зріс майже на 7% і склав 2,9 млрд. дол., експорт збільшився на 22% або на 364 млн. дол. США і становив 2,02 млн. дол. США, імпорт зменшився на 17,4% або на 245,5 млн. дол. США і становив 637,3 млн. дол. США. (зменшення імпорту відбулось за рахунок зменшення поставок з Азербайджанської Республіки сирої нафти).

11. У рамках напряму “забезпечення співробітництва України з СНД” здійснювався розвиток торговельно-економічних відносин України з країнами СНД. Через співробітництво з країнами Співдружності Україна намагається реалізувати свої національні інтереси, створити умови для економічного росту країни. Так, частка країн СНД у зовнішньоторговельному обороті України стабільно висока і в 2011 році становила 42%. За 2011 рік товарообіг між Україною і країнами СНД збільшився у порівнянні з 2010 роком на 34 % і становив 70,4 млрд. дол. США, експорт збільшився на 30%, імпорт збільшився
на 36 %.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Кабінету Міністрів України, іншими актами закон (2)

  Закон
  1. Затвердити Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій України (додається).2. Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 10 жовтня 2005 року № 1430 "Про Положення про Міністерство України з питань
 2. Кабінету Міністрів України, іншими актами закон (3)

  Закон
  1. Міністерство внутрішніх справ України (МВС України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.
 3. Кабінету Міністрів України, іншими актами закон (5)

  Закон
  1. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України (Міненерговугілля України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.
 4. Кабінету Міністрів України, іншими актами закон (4)

  Закон
  1. Товариство з обмеженою відповідальністю (далі - Товариство) утворено відповідно до Цивільного ( 435-15 ) та Господарського ( 436-15 ) кодексів України, Закону України "Про господарські товариства" ( 1576-12 ) та діє на
 5. Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, іншими актами закон

  Закон
  1.1. Управління державного екологічного моніторингу Міністерства екології та природних ресурсів України (далі – Управління) є структурним підрозділом Міністерства екології та природних ресурсів України (далі – Міністерство), який

Другие похожие документы..