Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
С этого момента все дни, какие Толлю еще оставалось прожить на свете, были подчинены мечте о достижении увиденного острова Но сделаем еще некоторое ...полностью>>
'Документ'
Переезд в Польшу. Посещение старинного города - Люблин. Сердце Люблина - Старый Город с многовековыми каменицами, узкими улочками и архитектурными па...полностью>>
'Документ'
На "ноу-хау", являющееся предметом настоящего договора, не имеется охранных документов Лицензиара и им не поданы заявки на территориях, в о...полностью>>
'Документ'
Викладання педіатрії, як клінічної дисципліни, розпочинається з 2-3 курсів, на яких вивчається пропедевтика дитячих хвороб. Це перша кафедра, яка дає...полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10 (044) 216 2442, факс 236 1049, ministry@mon.gov.ua


Від 18.01.2011 р. 1/9- 27

На № ________ від _________ Ректорам вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації

Про організацію і проведення

науково-практичних конференцій

та семінарів молодих учених і

студентів у 2011 році

Надсилаємо план проведення міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених і студентів на 2011 рік.

Оргкомітетам зазначених заходів просимо у місячний термін після їх проведення (звіт за формою, програму, рішення конференції, збірник доповідей) надіслати до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України за адресою: 04070, м. Київ, вул. П.Сагайдачного, 37, відділ наукової та творчої роботи студентів.

Додаток: план проведення міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених і студентів на 2011 рік на 56 стор.


Перший заступник Міністра

Є.М.Суліма

Дорошенко Т.М.

425-01-93

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Перший заступник Міністра освіти і науки, молоді та спорту України


Є.М. Суліма

18 січня__2011 р.

П Л А Н

проведення міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених і студентів у 2011 році

п/п

Тема конференції, семінару

Вищий навчальний заклад (установа), відповідальний за проведення заходу

(адреса, телефон)

Термін

проведення

Кіль­кість учас-ників

Міністерства, відомства або установи,

які є співорганізаторами заходу та зарубіжні країни, студенти яких беруть участь

1

2

3

4

5

6

Міжнародні конференції

1

Напрями розбудови податкової системи України в умовах утвердження ринкової економіки

Тернопільський національний економічний університет

46020, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11,

т.: (0352) 47-50-57

Лютий

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Російська Федерація, Республіка Білорусь, Польща, Німеччина, Грузія

2

Глобальна економіка у посткризовий період та Україна

Тернопільський національний економічний університет

46020, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11,

т.: (0352) 47-50-50, вн. 11-174

Лютий

120

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Білоруський державний економічний університет, Технологічний університет Західної Македонії (Греція), Економічна академія ім. Д.А.Ценова (Болгарія), Карагандинський національний університет (Казахстан), Університет La Sapienza (Італія)

Італія, Казахстан, Греція, Болгарія, Республіка Білорусь

3

Економічний і соціальний розвиток України у ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації

Тернопільський національний економічний університет

46020, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11,

т.: (0352) 47-50-50, вн. 11-348

Лютий

250

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Вроцлавський економічний університет, Російський університет Дружби народів, Білоруський державний економічний університет, Азербайджанський державний економічний університет

Російська Федерація, Польща, Республіка Білорусь, Латвія, Болгарія, Словаччина, Азербайджан, Вірменія

4

Актуальні проблеми інформаційних технологій, економіки та права

ПВНЗ «Буковинський університет»

58000, м. Чернівці, вул. Дарвіна, 2-А,

т.: (0372) 55-32-07

Лютий

120

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Чернівецький національний університет ім. Юрія Федько­вича, Чернівецький торговельно- економічний інститут КНТЕУ, Університет Уніон (Сербія), Вища школа економіки та менеджменту державного управління (Словаччина), Університет Жиліни (Словаччина), Європейський політехнічний інститут (Чехія), Могильовський державний університет продовольства (Республіка Білорусь)

5

Місце і роль студентської молоді в прискоренні соціально-економічного розвитку України

Харківський торговельно - економічний інститут

61045, м. Харків, пр. О. Яроша, 8,

т.: (057) 340-45-87, 773-01-57,

e-mail: htei knteu@

Лютий

250

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Київський торговельно-економічний університет, Белгород­ський державний технологічний університет ім. В.Г.Шухова, Белгородський університет споживчої кооперації

Франція, США, Польща, Словаччина, Російська Федерація

6

Наукові здобутки студентів і магістрантів-освіти XXI століття

Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка

36003, м. Полтава, вул. Остроградського, 2,

т.: (0532) 56-36-01

Березень

120

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Бєлгородський державний університет, Мінський інститут іноземних мов, Університет імені О.Гумбольдта, Харківський державний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди, Національний педагогічний університет ім.М.П.Драгоманова

Російська Федерація, Німеччина, Республіка Білорусь

7

Актуальні питання теорії та практики менеджменту

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

91034 м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20а,

т.: (0642) 341-884,

e-mail: apm2011@snu.edu.ua, www/monag.snu.edu.ua

Березень

150

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Луганська облдержадміністрація

Молдова, Грузія, Російська Федерація, Польща, Хорватія

8

Гармонізація оподаткування в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів

Національний університет державної податкової служби України

08200 м. Ірпінь, Київської обл.,

вул. Карла Маркса, 31,

т.: (04597) 63-288,

e-mail: kafedra_podatky@

Березень

120

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Державна податкова адміністрація України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Харківський національний економічний університет, Тернопільський національний економічний університет, Російський університет Дружби народів, Державний університет Ополе, Університет «Париж 13»

Російська Федерація, Польща, Франція

9

Проблеми розвитку економіки підприємства: погляд молоді

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

61002, м. Харків, вул. Петровського, 25,

т.: (057) 738-77-87

Березень

170

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Транспортна академія України, Московський автомобільно-дорожній державний технічний університет

Російська Федерація, Республіка Білорусь, Китай, Туніс, Туркменістан

10

Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки

Дніпропетровський університет економіки та права імені Альфреда Нобеля

м. Дніпропетровськ, наб. Леніна, 18,

т.: (0562) 31-20-44

Березень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Інститут міжнародної економіки, Дніпропетровська торгово-промислова палата

Російська Федерація, Польща, Молдова, Угорщина, Республіка Білорусь

11

Фінансова політика в контексті глобальних перетворень суспільного розвитку

Національний університет державної податкової служби

08200 м. Ірпінь, Київської обл., вул. Карла Маркса, 31, т.: (04597) 627-88,

e-mail: NUDPSU_2007@

Березень

140

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Російський університет Дружби народів, Білоруський державний економічний університет, Академія фінансів міста Варшава, Економічний університет Варна, Університет «Париж 13»

Російська Федерація, Польща, Франція, Болгарія, Республіка Білорусь

12

Українсько-японський форум з культури і регіональної економіки

Державний університет інформатики

і штучного інтелекту

83050, м. Донецьк, пр. Б.Хмельницького, 84,

т./факс: (062) 335-26-20, моб.: 0977677348,

e-mail:spirit@iai.donetsk.ua

Березень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Посольство Японії в Україні, Університет Кобе гакуїн, Університет Квансей гакуїн, Інститут економіки і промисловості Національної академії наук України, Центр релігієзнавчих досліджень та міжнародних духовних стосунків

Російська Федерація, США, Польща, Монголія, Японія

13

Проблеми розвитку фінансової системи України в умовах глобалізації

Таврійський національний університет

ім. В.І.Вернадського

95007, м. Сімферополь, пр. Вернадського, 4,

т.: (0652) 602-575, e-mail:confa@

Березень

300

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Велика Британія, Німеччина, Російська Федерація, Польща, Республіка Білорусь

14

Реформування фінансової системи та стимулювання економічного зростання в нестабільній економіці

Дніпропетровський університет економіки та права імені Альфреда Нобеля

м. Дніпропетровськ, наб. Леніна, 18,

т.: (056) 778-32-17

Березень

170

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Гродненський державний університет імені Янки Купали,

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Туган-Барановського, Київський національний торговельно-економічний університет, Тернопільський національний економічний університет, Севастопольський національний технічний університет, ДВНЗ «Житомирський державний технологічний університет», Одеський державний економічний університет, Таврійський державний агротехнологічний університет

Російська Федерація , Польща, Республіка Білорусь, Болгарія, Молдова

15

Стратегія економічного розвитку країн в умовах глобалізації

Дніпропетровський національний

університет імені Олеся Гончара

49010, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 72,

т.: (067) 75-85-447, е-mail: onti_dnu@

Березень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Вища школа Мітвайда Університет прикладних наук ( Німеччина), Університет Хальмстаду ( Швеція)

Російська Федерація, Німеччина, Швеція, Республіка Білорусь

16

Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України на сучасному етапі

Академія митної служби України

49000, м. Дніпропетровськ,

вул. Дзержинського, 2/4,

т.: (0562) 46-95-14, 47-18-32

Березень

200

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Митна адміністрація Республіки Македонія, Російська митна академія, Митна академія Грузії, Вестфальський університет Вільгельма, Вища школа мита та логістики Польщі

Російська Федерація, Німеччина, Грузія, Польща, Республіки Македонія

17

Інтернет - конференція «Організаційно-економічне, фінансово-кредитне і інсти­туційно-правове забезпечення інноваційного розвитку суб’єктів господарювання та територіальних громад»

Буковинська державна фінансова академія

58000, м. Чернівці, вул. М.Штерна, 1,

т.: (0372) 52-36-97, факс:: (0372) 55-38-26,

е-mail: naukviddil@

Березень

150

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Міністерство фінансів України, Науково-дослідний фінансовий інститут, ДННУ«Академія фінансового управління», Університет Штефан чел Маре (Румунія), Молдовська економічна академія, Лодзька політехніка (Польща), Університет Рієки (Хорватія), Університет ім. Григола Робакідзе (Грузія)

18

Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств

Дніпропетровський університет економіки та права імені Альфреда Нобеля

м. Дніпропетровськ, наб. Леніна, 18

т.: (056) 778-13-50

Березень

240

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Російський державний торговельно-економічний університет, Білоруський державний економічний університет, Вища школа бізнесу(Польща), Департамент споживчого ринку і сфери послуг Дніпропетровської міської ради, ДП «Дніпропетровський регіональ­ний державний науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації», Дніпропетровська торгово-промислова палата

Польща, Російська Федерація, Республіка Білорусь, Молдова

19

Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи

Одеський національний університет

імені І.І.Мечникова

65082, м. Одеса, Французький бульвар, 24\26,

т.: (048) 746-67-56

Березень

160

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Іспанія, Швеція, США, Польща, Російська Федерація

20

Політ. Сучасні проблеми науки

Національний авіаційний університет

03680, м. Київ, пр. Космонавта Комарова,1,

т.: (044)406-76-03,

e-mail: polit@nau.edu.ua,

http://polit.nau.edu.ua

Квітень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Державна вища школа професіоналів у Хелмі (Польща), Нанчангський авіаційний університет,Пекінський технологічний університет (Китай), Вільнюський технічний університет ім. Гедимінаса (Литва), Грузинський авіаційний університет, АТ «Академія цивільної авіації» (Казахстан)

21

Інноваційні процеси економічного і соціально - культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід

Тернопільський національний економічний університет

46020, м. Тернопіль, вул. Шевченка, 9,

т.: (0352) 43-52-41

Квітень

200

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Технологічний університет Британської Колумбії, Університет McGill (Канада), Університет прикладних наук (Австрія), Вищий інститут міжнародної комерції (Франція), Університет INHOLLAND (Нідерланди), Орхуська школа бізнесу (Данія)

Польща, Данія, Нідерланди, Канада, США, Австрія, Індія, Франція

22

Економіка, менеджмент, маркетинг і логістика: теорія, практика, перспективи

РВНЗ «Кримський гуманітарний університет»

98635, м. Ялта, вул. Севастопольска, 2,

т.: (0654) 32-30-13,

Інститут економіки та управління РВНЗ «КГУ», вул. Халтуріна 14, моб.: 050677999

Квітень

200

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, Лінк Кампус Університету Мальти, Університет Генуї (Італія), Вища школа психології (Латвія), Балтійська міжнародна академія (Латвія), Університет Яна Длугоша у Ченстохові (Польща), Заклад освіти «Барановичський державний університет» (Республіка Білорусь)

23

Інноваційні ідеї молоді в соціально-економічному розвитку України XXI століття

Запорізький національний університет

69600, м. Запоріжжя, МСП-41,

вул. Жуковського, 66,

т.: (061) 764-74-68

Квітень

150

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Запорізька облдержадміністрація, Запорізька державна податкова адміністрація, Національний університет харчових технологій, Хмельницький національний університет, Бєлгородський державний університет, Білоруський державний університет споживчої кооперації

Російська Федерація, Латвія, Молдова, Польща, Республіка Білорусь

24

Ціннісні орієнтири студентства: особливості формування в сучасних умовах

Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»

61000, м. Харків, вул. Лермонтовська, 27,

т.: (057) 716-44-05, дод. 2-88,

e-mail: nio@nua.kharkov.ua

Квітень

200

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Головне управління освіти і науки Харківської облдержадміністрації, Рада ректорів Харківського регіону, Інститут вищої освіти АПН України, Фатих університет (Туреччина), Крістіанштадський університет (Швеція), Санкт-Петербурзький державний університет економіки та фінансів

Швеція, Туреччина, Китай, Болгарія, Російська Федерація

25

Прикладні завдання математики, механіки, економіки і екології

Севастопольський національний технічний університет

99053, м. Севастополь, Університетська, 33,

т.: (0692) 43-50-01

Квітень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Донецький національний технічний університет, Національний технічний університет України «КПІ», Одеський національний університет ім. І.І. Мечнікова, Білоруський національний технічний університет, Інститут механіки і сейсмостійкості споруд ім. М.Т. Уразбаева АН РУЗ (Узбекистан), Вільнюський університет ім. Р. Гедімінаса, Московський державний університет шляхів сполучення

Литва, Узбекистан, Російська Федерація, Республіка Білорусь

26

Актуальні проблеми науки та освіти молоді: теорія, практика, сучасні рішення

Харківський національний економічний університет

61001, м. Харків, пр. Леніна, 9-а,

т.: (057) 702-18-31 дод. 3-47, 758-77-10

дод. 4-38, e-mail: nauka _ic@ksue. edu.ua,

kafikt @hneu. edu.ua

Квітень

200

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Представництво «Microsoft Україна»; Асоціація «Інформаційні технології України», Співтовариство ІТ- директорів України, АТ «CPAEPO плюс», Університет

ЛІОН 2 ім. Люмۥ єоа

Франція, Австрія, США

27

Наука і вища освіта

Класичний приватний університет

69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського,

70-б, т./факс:: (061) 701-90-08,

e-mail: der-science@zhu.edu.ua

Квітень

700

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Університет економіки і права «Крок», Вища школа маркетингового управління та іноземних мов (Польща), Університет «Perspectiva-Int» (Молдова)

Російська Федерація, Польща, Республіка Білорусь, Молдова

28

Актуальні проблеми розвитку соціально-економічних систем

Бердянський університет менеджменту і бізнесу

71112, м. Бердянськ, Запорізької обл.., вул. Свободи, 117-а, т.: (06153) 6-44-01, 6-48-61

Квітень

180

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Російська Федерація, Польща, Франція, Канада, Республіка Білорусь, Грузія, Туреччина

29

Актуальні проблеми ділового дискурсу та бізнес-комунікації

Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов

84626, м. Горлівка, Донецька обл.,

вул. Рудакова, 25,

т.: (06242) 4-69-80, моб.: 0957741070,

e-mail:beconfer-ence@

Квітень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Російська Федерація, Латвія, Литва, Республіка Білорусь, Казахстан

30

Проблеми формування і розвитку громадського суспільства: погляд молоді

Академія праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України 03680, м. Київ, Велика окружна дорога, 3,

т.: (044) 522-40-40, 526-24-52, 526-11-34

Квітень

200

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Федерація професійних спілок України і Міжнародної асоціації навчальних та наукових закладів з підготовки кадрів для соціально-трудової сфери

Російська Федерація, Республіка Білорусь, Угорщина

31

Прикладна математика та інформатика

Львівський національний університет

імені Івана Франка

79000, м. Львів, вул. Університетська, 1,

т.: (032) 239-43-04

Квітень

120

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Російська Федерація, Польща, Румунія, Республіка Білорусь,

Швеція

32

Роль молоді в зміцненні громадянського суспільства

Південноукраїнський національний педагогічний університет ім.К.Д.Ушинського

65020, м. Одеса,

вул. Старопортофранківська, 26

т.:(050) 392-54-64

Квітень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Одеський науково-інформаційний центр євроатлантичної співпраці, Посольство Литовської Республіки в Україні

Російська Федерація, Молдова, Литва, КНР

33

Ефективні організаційно-технологічні рішення та енергозберігаючі технології в будівництві

Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури

61002, м. Харків, вул. Сумська, 40,

т.: (057) 706-18-54, e-mail:gonch@kstuca. kharkov.ua. nis _kstuca@

Квітень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Бєлгородський державний технологічний університет

ім. В.Г. Шухова, Дамаський університет

Російська Федерація, Польща, Німеччина, Сирія, Словаччина

34

Інтернет-конференція

«Нові інформаційні технології в освіті»

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

72312, Запорізька обл., м. Мелітополь,

вул. Леніна, 20,

т./факс: (0619) 44-04-59

Квітень

90

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Білоруський державний педагогічний університет імені Максима Танка (Республіка Білорусь), Інститут обчислювальної математики РАН (Російська Федерація), Державний університет Молдови, Південно-Західний університет «Неофіт Рилський» (Болгарія), Гімназія у м.Унічеві (Чехія)

35

Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті

Національний університет харчових технологій

01033, м. Київ-33, вул. Володимирська, 68,

т.: (044) 287-97-77, 287-94-95, 287-94-61

Квітень

750

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Одеська національна академія харчових технологій

Польща, Російська Федерація, Молдова, Республіка Білорусь

36

Актуальні проблеми посилення конкурентних позицій України в посткризовий період

Київський університет ринкових відносин 02152, м. Київ, вул. Березняківська, 26-Б,

т.: (044) 553-66-07

Квітень

150

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Український союз промисловців і підприємців, Московський університет економіки, статистики та інформатики, Феодосійська фінансово-економічна академія

Російська Федерація, Азербайджан, Німеччина, Франція, Республіка Білорусь

37

Актуальні проблеми розвитку соціально-фінансової сфери державного та корпоративного сектору економіки

Харківський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі

61003, м. Харків, пр. Плетньовський, 5,

т./факс:акс:: (057) 731-26-87

Квітень

300

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Міністерство фінансів України

Російська Федерація, Республіка Білорусь, Угорщина, Польща, Литва

38

Інтернет - конференція

«Мова. Освіта. Культура: інтеграційні тенденції в сучасному світі»

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

21100, м. Вінниця, вул. Острозького, 32,

т.: (0432) 27-63-75, e-mail:vspun@

Квітень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Голландія, США, Російська Федерація, Німеччина, Республіка Білорусь

39

Інтернет-конференція

«Формування та розвиток економіки в сучасних умовах господарювання»

Волинський інститут економіки

та менеджменту

43020, м. Луцьк, вул. Електроапаратна, 3,

т.: (0332) 78-98-32, факс: (0332) 78-98-33

Квітень, листопад

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації, Вища школа економіки, туризму і суспільних наук (Польща), Вища школа готельного менеджменту (Сербія ), Університет Прешова (Словаччина), Університет Охрида (Македонія), Університет Небраски (США), Міжнародна академія гума­нітар­них наук (Болгарія), Вища школа економіки і менеджменту суспільного управління (Словаччина), Університет макроекономіки та фінансів (Польща)

40

Економіка для екології

Сумський державний університет

40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, т.: (0542) 33-22-23

Травень

80

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Російська Федерація, Чехія, Танзанія, Польща, Республіка Білорусь, США, Велика Британія, Австралія, Литва, Угорщина, Гана, Румунія, Казахстан, Бразилія

41

Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень

Волинський національний університет імені Лесі Українки 43025, м. Луцьк, пр. Волі, 13,

т.: (03322) 4-98-57

Травень

500

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Волинська облдержадміністрація, Управління освіти та науки Волинської облдержадміністрації

Польща, Республіка Білорусь, Російська Федерація

42

Географія, геоекологія, геологія: досвід наукових досліджень в контексті міжнародної співпраці та інтеграції

Дніпропетровський національний

університет імені Олеся Гончара

49010, м. Дніпропетровськ пр. Гагаріна, 72,

т.: (056) 744-86-03, (056) 731-56-05,

е-mail: onti_dnu@

Травень

130

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Волгоградський державний педагогічний університет (Росія), Дніпропетровський дитячо-юнацький центр міжнародного співробітництва, Державне науково-виробниче підприємство “Картографія”, Наукова асоціація студентів і аспірантів геолого-географічного факультету, Дніпропетровське відділення Українського географічного товариства

Російська Федерація, Німеччина, Казахстан, Республіка Білорусь, Польща, Молдова, Албанія, Болгарія, Азербайджан, Узбекистан

43

Сучасна інформаційна Україна: інформатика, економіка, філософія

Державний університет інформатики

і штучного інтелекту

83050, м. Донецьк, пр. Б.Хмельницького, 84, т./факс:акс:: (062) 304-59-71,

e-mail:ivk@suiai.edu.ua, knv@suiai.edu.ua

Травень

230

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Національна академія наук України, Інститут проблем штучного інтелекту

Російська Федерація, США, Канада, Люксембург, Данія, Німеччина

44

Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів

Хмельницький національний університет,

29016, м. Хмельницький,

вул. Інститутська,11,

т.: (03822) 2-51-57, е:mail lubohinets@

Травень

330

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Поволжський державний університет сервісу (Росія), ДОЗ ВПО Московської області “Корольовський інститут управління, економіки і соціології”(Росія)

Республіка Білорусь, Російська Федерація, Вірменія, Німеччина, Грузія

45

Проблеми та перспективи розвитку регіональної ринкової економіки

Кременчуцький інститут Дніпропетров­ського університету економіки та права

39623, м. Кременчук, вул. 60-років Жовтня, 79,

т.: (0536) 775-963

Травень

150

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Білоруський державний університет, Придністровський державний університет ім. Т.Г.Шевченка, Ростовський державний економічний університет, Гуківський інститут економіки та права, Светокшська академія ім. Яна Кочановського, Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького

Російська Федерація, Польща, Республіка Білорусь, США, Молдова

46

Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту

Херсонський національний технічний університет

73008, м. Херсон, Бериславське шосе, 24,

т.: (0552) 326-946

Травень

300

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України, Національний авіаційний університет, Південний науковий центр НАН України, Національний технічний університет України «КПІ», Лодзський політехнічний університет, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН, Університет Я.Є.Пуркіньє в Усті-над-Лебем Національна металургійна академія України, Одеський національний політехнічний університет, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Центральний НДІ навігації і управління Міністерства промислової політики України, Східнопоморський технологічний університет в Щецині

Російська Федерація, Польща, Чехія, Узбекистан, Туреччина, Велика Британія

47

Наука, освіта, суспільство очима молодих

Рівненський державний гуманітарний університет

33028, м. Рівне, вул. С.Бандери, 12,

т.: (0362) 26-65-94,

e-mail: batyshkina@,

сайт: www.rshu.edu.ua

Травень

200

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Російська Федерація, Молдова, Республіка Білорусь, Угорщина, Франція

48

Прогресивні напрями розвитку машино-приладобудівних галузей і транспорту

Севастопольський національний технічний університет

99053, м. Севастополь, Університетська, 33,

т.:(0692) 544949

Травень

130

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Донецький національний технічний університет, Політехніка Люблинськая (Польща, Сілезький технічний університет (Польща), Державний інженерний університет Вірменії, Технічний університет (Болгарія), Самарський технічний університет (Росія), Волгоградський політехнічний університет, Білоруський державний технічний університет (Білорусія)

49

Науково-методичні, еколого-економічні, соціальні і прикладні проблеми завершального етапу земельної реформи в Україні

Національний університет біоресурсів і природокористування України

01601, м. Київ, вул. Васильківська, 17,

т.: (044) 257-33-10

Травень

150

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Австрія, Польща, Німеччина, Молдова, США, Російська Федерація

50

Польща та поляки в дослідженнях молодих учених: сучасний вимір

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

87500,м. Маріуполь, вул. Університетська, 7,

т.: (0629)44-63-15, 44-64-36

Травень

60

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Генеральне консульство Польщі в м. Харкові, Польсько-українське культурне товариство в Маріуполі

Російська Федерація, Польща, Молдова, Північна Корея, Республіка Білорусь

51

Україна -Китай: діалог мов, культур та педагогічних систем

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

91011, м. Луганськ, вул. Оборонна, 2,

т.: (0642)55-44-91,

e-mail: nvfedicheva@

Травень

130

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України;

Посольство КНР в Україні, Інститут Конфуція ЛНУ імені Тараса Шевченка, Український науково-дослідний центр при Чжецзянському університеті (Китай)

Китай, Йорданія, США, Російська Федерація, Туреччина

52

Європейські інтеграційні процеси і транскордонне співробітництво

Волинський національний університет імені Лесі Українки

43025, м. Луцьк, пр. Волі, 13,

т.: (03322) 4-92-72

Травень

150

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Польща, Республіка Білорусь, Російська Федерація

53

Розвиток відносин «Україна – країни Європейського Союзу»: перспективи та реальність

Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д.Ушинського,

65020, м. Одеса,

вул. Старопортофранківська, 26,

т.: (050) 392-54-64

Травень

140

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Одеський науково-інформаційний центр євроатлантичної співпраці, Посольство Литовської Республіки в Україні

Російська Федерація, Молдова, Литва, КНР

54

Менеджмент ХХІ століття: еволюційне та революційне

Донецький державний університет управління

83015, м. Донецьк, вул. Челюскінців, 163-а,

т.: (062) 304-80-96, 337-66-09

Травень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Управління у справах сім’ї , молоді та міжнародних зв’язків Донецької міськради

Російська Федерація, Республіка Білорусь, Німеччина

55

Маркетинг у третьому тисячолітті

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

83050, м. Донецьк, вул. Щорса, 31,

т.: (0622) 95-34-84

Травень

200

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Управління у справах сім’ї, молоді та міжнародних зв’язків Донецької міськради, Економічний університет Варни (Болгарія), Українська асоціація маркетингу

Палестина, Йорданія, США, Туреччина, Сирія, Бахрейн, Венесуела, Мексика, Бразилія, Нова Зеландія, Індонезія, Словаччина, Болгарія, Російська Федерація

56

Системний аналіз та інформаційні технології

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»,

03056, м. Київ, пр. Перемоги, 37

т./факс: (044) 406-884-47

Травень

550

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Всеукраїнська асоціація молодих науковців

Республіка Білорусь, Російська Федерація,, Латвія, Грузія, Іран, Болгарія

57

Актуальні проблеми економічного і соціального розвитку виробничої сфери

Донецький національний технічний університет

83000, м. Донецьк, вул. Артема, 58,

т.: (062) 301-09-25

Травень

80

Міністерство освіти і науки Україна,

Російська Федерація, Республіка Білорусь, Казахстан, Франція, Німеччина

58

Соціально-економічний розвиток України: європейський вибір

Мелітопольський інститут державного

та муніципального управління Класичного приватного університету

72316., Запорізька обл., м. Мелітополь,

вул. Дзержинського, 390,

т./факс: (06192) 7-21-54,

е-mail: nauka_migmu @

Травень

120

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Білоруський державний педагогічний університет ім. М. Танка (Республіка Білорусь), Класичний приватний університет, Жешувський університет, Жешувська політехніка ім. Ігнасіо Лукашевича (Польща), Саранський кооперативний інститут РУК (Росія), Регіональний університет (Королівство Норвегія)

59

Прогнозування соціально-економічних процесів

Азовський регіональний інститут управління ЗНТУ

71112, м. Бердянськ, Запорізької обл.,

вул. Дзержинського, 34/32,

т.: (06153) 3-54-13

Червень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Інститут економіки і прогнозування НАН України, Запорізький національний технічний університет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна, Харківський національний економічний університет, Університет імені Марії Кюрі – Складовської, Університет Бен - Гуріон, Інститут менеджменту інформаційних систем, Московський інститут системного аналізу РАН, Центр індустріальної математики університету Бремена, Вроцлавський університет економіки

Російська Федерація, Польща, Ізраїль, Латвія, Німеччина

60

Інтернет - конференція

«Розвиток України в ХХІ столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми»

Тернопільський національний економічний університет

46020, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11,

т.: (0352) 47-50-50

Червень

150

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Донецький національний університет, Національний університет податкової служби України, Сумський національний аграрний університет, Російський університет Дружби народів (Росія), Університет імені

М. Складовської – Кюрі (Польща), Білоруський державний економічний університет (Республіка Білорусь), Ризький технічний університет (Латвія)

Польща, Російська Федерація, Азербайджан, Латвія, Болгарія, Вірменія, Словаччина, США

61

Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології XXI століття

Одеський національний політехнічний університет

65044, м. Одеса, пр-т.: Шевченка, 1,

т.: (048)734-84-02

Вересень

110

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Управління освіти Одеської облдержадміністрації, Центр інформації з питань євроінтеграції

Російська Федерація, Республіка Білорусь, Грузія, Казахстан, Сербія, США, Китай

62

Нові та нетрадиційні технології в ресурсо- і енергозбереженні

Одеський національний політехнічний університет

65044, м. Одеса, пр-т Шевченка, 1,

т.: (048)734-85-55, 734-83-82

Вересень

70

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Російська Федерація, Республіка Білорусь, Польща

63

Інноваційні технології Solid Works у вищій освіті, науці та промисловості

Національний гірничий університет

49005, м. Дніпропетровськ,

пр. Карла Маркса ,19,

т.: (0562) 47-45-53

Жовтень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

ЗАО «АНА-ТЕМС», «Ака Софт»

США, Республіка Білорусь, Російська Федерація

64

Проблеми безпеки України в міжнародному просторі

Південноукраїнський національний педаго­гічний університет ім. К.Д.Ушинського,

65020, м. Одеса,

вул. Старопортофранківська, 26

т.: (050) 392-54-64

Жовтень

120

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Одеський науково-інформаційний центр євроатлантичної співпраці, Посольство Литовської Республіки в Україні

Російська Федерація, Молдова, Литва, КНР

65

Студентська практика – ключ до майбутньої професії: самовдосконалення та професійний ріст студентів

РВНЗ «Кримський гуманітарний університет»

9863, м. Ялта, вул. Севастопольска, 2,

т.: (0654) 32-30-13

Жовтень

200

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, Університет Генуї (Італія), Вища школа психології (Латвія), Балтійська міжнародна академія (Латвія), Університет Яна Длугоша у Ченстохові (Польща), Заклад освіти „Барановичський державний університет”( Білорусь)

66

Сучасні проблеми економіки та менеджменту

Національний університет «Львівська політехніка»

79013, м. Львів, вул. С.Бандери, 12,

т.: (032) 258-22-10

Листопад

110

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Громадська Вища школа підприємництва, Університет ім. Матея Бела, Вища школа Ліппе і Гюнстер, Школа бізнесу та економіки, Уральський федеральний університет

Польща, Російська Федерація, Словаччина, Німеччина, Фінляндія, Португалія

67

Фінансовий і банківський менеджмент: досвід і проблеми

Донецький національний університет

83015, м. Донецьк, вул. Челюскінців, 198-а

т.: (062) 338-41-17; 381-39-20,

факс: (062)338-42-42, e-mail: ycsr@

Листопад

180

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Московська фінансова академія при Уряді Російської Федерації, Академія економічних наук України, Донецьке обласне управління НБУ, Управління державного казначейств та Головне фінансове управління Донецької обл., Молодіжний центр наукових досліджень

Російська Федерація, Казахстан, Республіка Білорусь, Узбекистан, Грузія,

68

Міжнародна співпраця як шлях України до Європейського простору

Південноукраїнський національний педаго­гічний університет ім. К.Д.Ушинського,

65020, м. Одеса,

вул. Старопортофранківська, 26,

т.: (050) 392-54-64

Листопад

140

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Одеський науково-інформаційний центр євроатлантичної співпраці, Посольство Литовської Республіки в Україні

Російська Федерація, Молдова, Литва, КНР

69

Проблеми і перспективи розвитку підприємництва

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

61002, м. Харків, вул. Петровського, 25,

т.: (057) 738-77-87

Листопад

200

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Транспортна академія України, Московський автомобільно-дорожній державний технічний університет

Російська Федерація, Китай, Туркменістан, Грузія, Республіка Білорусь, Чехія, Німеччина

70

Проблеми та перспективи європейської інтеграції України: політико-економічні передумови та сучасна необхідність

Карпатський університет імені Августина Волошина

88000, м. Ужгород, пл. Театральна, 5-7,

т.: (0312) 61-28-01

Листопад

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Закарпатська облдержадміністрація, Спілка ректорів ВНЗ України, Асоціація навчальних закладів України приватної форми власності, Всеукраїнська асоціа­ція політичних наук, Ужгородський національний університет, Закарпатський обласний центр гендерної освіти, Міжнародний Вишеградський фонд

Польща, Російська Федерація, Республіка Білорусь, Молдова, Румунія, Чехія, Угорщина, Словаччина

71

Інтернет–конференція

«Нові виміри сучасного світу»

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

72312, Запорізька обл., м. Мелітополь,

вул. Леніна, 20,

т.: (0619) 44-03-63

Листопад

120

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Білоруський державний педагогічний університет імені Максима Танка (Республіка Білорусь), Волгоградський державний педагогічний університет (Російська Федерація), Інститут літератури Академії наук Болгарії, Гімназія у м. Унічеві (Чехія), Центр етики та вивчення бідності (Австрія)

72

Проблеми обліку, аналізу і аудиту в умовах ринкової трансформації економіки

Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи НБУ

79005, м. Львів, вул. Січових Стрільців , 11,

т.:/факс (032) 297-72-20, 297-72-26

Листопад

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Національний банк України, ЗО «Поліський державний університет» Національного банку Республіки Білорусь, Курський державний технічний університет, Економічна академія імені Короля Адаміцкого та Вища школа управління і туризму (Польща), Молдавська еконо­мічна академія, Вільнюський економічний університет (Литва)

73

Міжнародний молодіжний фестиваль науки «LITTERIS ET ARTIBUS» ( в рамках фестивалю 7 конференцій)

Національний університет «Львівська політехніка»

79013, м. Львів, вул. С.Бандери, 12,

т.: (032) 258-26-01, 237-49-93 (067) 369-80-34

Листопад

150

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Національний студентський союз», Рада студентів-політехніків Європи

Польща, Російська Федерація, Республіка Білорусь, Молдова, Румунія

74

Інтернет-конференція

«Проблеми і перспективи реалізації облікової, контрольної та аналітичної функцій у соціокультурному просторі сучасного бізнесу»

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

83050, м. Донецьк, вул. Щорса, 31,

т.:(062) 342 – 98 - 15

Листопад

150

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Державна податкова адміністрація у Донецькій області, Контрольно-ревізійне управління у Донецькій області, Українська асоціація сертифікованих бухгалтерів та аудиторів

Російська Федерація, Республіка Білорусь, Молдова, Узбекистан, Китай

75

Проблеми та перспективи розвитку підприємств в умовах світової економічної інтеграції

Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури

61002, м. Харків, вул. Сумська, 40,

т.: (057) 706-19-46, e-mail:gonch@kstuca. kharkov.ua., nis _kstuca@

Листопад

300

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Харківська облдержадміністрація, Інститут економіки Російської академії наук

Російська Федерація, Республіка Білорусь, Китай, Туркменістан, Об’єднані Арабські Емірати, Марокко

76

Енергоефективність та енергозберігаючі технології–2011

Національний гірничий університет

49005, м. Дніпропетровськ,

пр. Карла Маркса ,19,

т.: (0562) 47-32-09

Листопад

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

ТОВ «РЕ КОН»

Бразилія, Німеччина, Російська Федерація

77

Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки

Луцький національний технічний університет,

43018, м. Луцьк, вул. С. Ковалевської, 29,

т.: (0332) 78-99-52

Грудень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Національна академія наук України, Національна академія аграрних наук України, Міністерство аграрної політики України, Житомирський національний агроекологічний університет, Львівський національний аграрний університет, Воронежський державний університет, Брянська державна інженерно-технологічна академія

Російська Федерація, Республіка Білорусь, Болгарія, Молдова, Литва

78

Моделювання та прогнозування економічних процесів

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

03056, м. Київ, пр-т Перемоги, 37,

т.: (044) 454-98-59, (098) 396-18-21,

e-mail:msesconf@

Грудень

150

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Російська Федерація, Вірменія, Республіка Білорусь

79

Управління розвитком соціально – економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання

Донецький національний університет

83055, м. Донецьк, вул.. Челюскінців, 186,

т.: (062)3044058, (050) 037-90-00,

e-mail: smuef@

Грудень

700

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Тбіліський державний університет, Єреванський державний університет, Ростовський державний економічний університет, Російський університет Дружби народів, Волгоградський державний університет, Інноваційно-технологічний центр БДТУ ім. В.Г. Шухова

Російська Федерація, Республіка Білорусь, Польща, Німеччина, Вірменія, Грузія

80

Болонський процес очима студентів

Європейський університет

03115, м. Київ, б-р Вернадського, 16-В

т/факс:: (044) 452-35-68, т.: (044) 423-00-51,

e-mail:assoc @.ua,

сайт: .ua

Грудень

120

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Асоціація навчальних закладів України приватної форми власності

Російська Федерація, Республіка Білорусь, Польща, Латвія

81

Сучасні тенденції розвитку світової економіки

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

61002, м. Харків, вул. Петровського, 25,

т.: (057) 738-77-86

Грудень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Російська Федерація, Китай, Туркменістан, Ірак, Туреччина

82

Інтернет –конференція «Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність»

Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут»

61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 21,

т.: (057) 700-15-64, 707-68-56

е-mail:komitet@g

Грудень

180

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Університет Франкфурт-на-Майне, Мішкольцський університет, Петрошанський університет, Московський державний технологічний університет

Російська Федерація, Німеччина, Угорщина, Румунія, Фінляндія

Форуми

1

2

3

4

5

6

1

Україні ХХІ сторіччя – інтелект і творчість молоді

Дніпропетровський національний

університет імені Олеся Гончара

49010, м. Дніпропетровськ пр. Гагаріна, 72,

т.: (056) 374-98-07, е-mail: onti_dnu@

Квітень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Інститут інноваційних технологій та змісту освіти, Національна академія наук України, Дніпропетровська обласна державна адміністрація, Дніпропетровська міська рада

2

Світова економіка ХХІ століття: цикли та кризи

Дніпропетровський університет економіки та права імені Альфреда Нобеля

м. Дніпропетровськ, наб. Леніна, 18

т.: (056) 778-56-53

Травень

300

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Національна академія наук України, Російська академія природничих наук, Інститут економіки РАН, Міжнародний Нобелевський інформаційний центр, Благодійний фонд «Планета Альфреда Нобеля»

Франція, Ізраїль, Румунія, Польща, Російська Федерація, Республіка Білорусь, США

3

Ольвійський форум -2010. Світова криза: прояви, наслідки, шляхи подолання

Чорноморський державний університет

ім. Петра Могили

54003, м. Миколаїв, вул. 68-ми Десантників,10

т.: (0512) 50-03-32, 46-41-26

Травень

160

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Національний університет „Києво-Могилянська академія”, Хмельницький національний університет, Російська академія освіти, Інститут освіти і педагогіки San Jose State University (США), Leipzig University of Appelied Sciences (Німеччина), Uniwersytet Rzeszowski (Польща)

США, Польща, Російська Федерація

4

Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки України

Волинський інститут економіки

та менеджменту

43020, м. Луцьк, вул. Електроапаратна, 3,

т.: (0332) 78-98-32, факс: (0332) 78-98-33

Травень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації, Вища школа еконо­міки, туризму і суспіль­них наук (Поль­ща), Вища школа готельного менеджменту (Сербія ), Університет Прешова (Словач­чина), Університет Охрида (Македонія), Університет Небра­ски (США), Міжнародна академія гума­нітар­них наук (Болгарія), Вища школа економіки і менеджменту суспільного управління (Словач­чина), Університет макроеконо­міки та фінансів (Поль­ща)

5

Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56,

т.: (0352) 25-36-74,

e-mail:rogatynski@tu.edu.te.ua

Вересень

130

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Таллінський технологічний університет, Ягелонський університет (Румунія), Могилівський державний університет продовольства, Технологічний університет Таджикистану, Львівський національний університет імені Івана Франка, Талінський технологічний університет

Польща, Таджикистан, Естонія, Республіка Білорусь

Всеукраїнські конференції

1

2

3

4

5

6

1

Зимові читання, присвячені ідеям П.П. Німчинова та І.В.Малишева. Сучасні аспекти розвитку обліку в Україні

Житомирський державний технологічний університет ,

10005, м. Житомир, вул. Черняховського, 103,

т.: (0412) 24-09-91

Лютий

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

2

Становлення та перспективи розвитку сучасних форм фінансового контролю в Україні

Харківський національний економічний університет

61001, м. Харків, пр. Леніна, 9 а,

т.: (057) 702-04-05 дод. 3-53,

e-mail: hneu _audit09@

Лютий

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Контрольно-ревізійне управління в Харківській обл., Територіальне управління Рахункової палати України по Харківській, Полтавській та Сумській областях

3

Участь молоді в розвитку економіки та суспільства України

Національний університет харчових технологій

01033, м. Київ-33, вул. Володимирська, 68,

т.: (044) 289-62-00, 287-98-31

Лютий

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Запорізький національний університет, Житомирський

державний технологічний университет,

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

4

Інтернет - конференція «Особливості розвитку регіонів України у нових економічних умовах»

Таврійський національний університет

ім. В.І.Вернадського

95007, м. Сімферополь, пр. Вернадського, 4,

т.: (0652)63-75-66, (050) 943-98-35,

e-mail:11irin@

Березень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

5

Інтернет-конференція «Експертна діяльність в митній справі: проблеми та перспективи»

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

83050, м. Донецьк, вул. Щорса, 31,

т.:(0622) 95-34-84

Березень

200

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури Донецької облдержадміні­страції, Інститут фізико-органічної хімії та вуглехімії ім. Л.Н.Литвиненка НАН України, Асоціація митних брокерів України, Східна митниця

6

Інтернет-конференція «Реформування економіки України як фактор забезпечення сталого розвитку»

Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ,

58002, м. Чернівці, пл. Центральна, 7,

т.: (0372) 52-24-24, 52-21-22

Березень

250

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Київський національний торговельно-економічний університет

7

Розвиток економіки України в умовах глобалізації

Харківський національний економічний університет

61001, м. Харків, пр. Леніна, 9 а,

т.: (057) 702-11-86 дод. 3-00,

e-mail: olesva.peresunko@

Березень

120

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Уфімський авіаційний технічний університет, Національний університет державної податкової служби України, Спілка економістів України, Спілка підприємців Харківської обл., Харківський союз страховиків

8

Економіка: сучасні проблеми та перспективи розвитку

Європейський університет

03115, м. Київ, б-р акад. Вернадського, 16-В

т/ф (044) 452-35-68, т.: (044) 423-00-51,

e-mail:assoc @.ua

сайт: .ua

Березень

120

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Асоціація навчальних закладів України приватної форми власності

Вісконський університет США в Україні

9

Економіка і управління: погляд молоді

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

83050, м. Донецьк, вул. Щорса, 31,

т.:(062) 295-14-67

Березень

150

Міністерство освіти і науки України, Красноярський державний торгово-економічний інститут, Пермський інститут (філіал) Російського державного торгово-економічного університету, Білоруський торгово – економічний університет споживчої кооперації

10

Актуальні проблеми розвитку готельно-ресто­ран­ного, туристич­ного та виставкового бізнесу

Київський національний торговельно-економічний університет

02156, м. Київ, вул. Кіото, 19

т.: (044) 531-47-04, (044) 531-47-59

Березень

400

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Асоціація кулінарів України, Туристична асоціація України

11

Студентське самоврядування – шлях до успіху

Херсонський національний технічний університет

73008, м. Херсон, Бериславське шосе, 24,

т.: (0552) 326-921

Березень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Національна академія педагогічних наук України, Національний студентський союз

12

Макрофінансова стабілізація в Україні: проблеми і напрями

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

НТСА, 03680, м. Київ, вул. Дегтярівська,49-г

т.: (044) 456-36-35, 455-69-06, 371-62-93,

371-62-63

Березень

80

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

13

Сучасні проблеми управління інвестиційною та інноваційною діяльністю

Донецький національний технічний університет

83000, м. Донецьк, вул. Артема, 58,

т.: (062) 301-03-26

Березень

120

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Донецька облдержадміністрація, Інститут економіки та промисловості України

14

Інноваційна модель розвитку регіону – неадекватна реакція на регульовані виклики євроінтеграції

ПВНЗ «Донецький економіко-гуманітарний інститут»

83017, м. Донецьк, б-р Шевченка, 26,

т.: (062) 348-16-05, 348-15-22

Березень

200

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Донецький національний університет,, Національний університет «Львівська політехніка»

15

Теоретичні та прикладні аспекти аналізу фінансових систем

Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи НБУНаціонального банку України

79000, м. Львів, пр. Шевченка, 9,

т.: (032) 297-72-26, (044)425-96-11,

e-mail: alexlbi@

Березень

80

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Національний банк України,

Львівський національний університет імені Івана Франка, Феодосійська фінансово-економічна академія

16

Наукові проблеми техніки, технології, енергетики та екології, менеджмент та облік

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 21,

т.: (057) 707-68-78

Березень

350

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

17

Перший крок у науку

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

91011, м. Луганськ, вул. Оборонна, 2,

т.: (0642)53-35-49,

e-mail: kudryashov-e-v@

Квітень

200

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

17

Діяльність суб’єктів господарювання в контексті євроінтеграції

Національний університет водного господарства та природокористування

33028, м. Рівне, вул. Соборна, 11,

т.: (0362) 22-10-86

Квітень

200

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Український науково-дослідний інститут водогосподарсько-екологічних проблем, Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана, Полтавський університет споживчої кооперації України, Тернопільський національний економічний університет, Рівненська обласна державна податкова адміністрація, Регіональне відділення Аудитор­ської палати України, Рівненська обласна організація «Спілка економістів України»

18

Менеджмент підприємницької діяльності

Таврійський національний університет

ім. В.І.Вернадського

95007, м. Сімферополь, пр. Вернадського, 4,

т:. (067) 989-81-77, e-mail:pea.znu@

Квітень

150

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

19

Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук в дослідженнях студентської молоді

Черкаський національний університет

ім. Б.Хмельницького

18031 , м. Черкаси, б-р Шевченка, 81,

т.: (0472) 37-55-57, 37-30-27,

факс: (0472) 35-44-63, e-mail: cic@cdu.edu.ua.

Квітень

300

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

20

Актуальні питання методики навчання природничо-математичних дисциплін

Херсонський державний університет

73000, м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27,

т.: (0552) 326-769

Квітень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова

21

Актуальні проблеми податкової політики

Харківський національний економічний університет

61001, м. Харків, пр. Леніна, 9-а,

т.: (057) 702-18-35 дод. 3-01, 3-64

e-mail: kafnalog@hneu. edu.ua

Квітень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Уральський федеральний університет, Фінансова академія при уряді Російської Федерації, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України

22

Наукові розробки молоді

на сучасному етапі

Київський національний університет технологій та дизайну

01011, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, т.: (044) 256-84-27

Квітень

900

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерство промислової політики України, Асоціація підприємств легкої промисловості України

23

Актуальні питання сучасної науки і освіти

Слов’янський державний педагогічний університет

84116, м. Слов’янськ, вул. Г.Батюка, 19,

т.: (06262) 3-97-87

Квітень

600

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Інститут інноваційних технологій та змісту освіти, Рада молодих науковців і студентів Слов’янського державного педагогічного університету

24

Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки

Київський університет імені Бориса Грінченка

04053 м. Київ, вул. Воровського, 18/2,

т./факс:акс: (044) 272-19-02,

e-mail kmpu @ kmpu.edu.ua

Квітень

150

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

25

Сучасні проблеми природничих наук

Ніжинський державний університет

імені Миколи Гоголя

16602, Чернігівська обл., м. Ніжин,

вул. Кропив’янського, 2, т.: (04631) 71-983

Квітень

80

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Міністерство екології та природних ресурсів України, Державне управління екології та природних ресурсів в Чернігівській обл., Екологічна інспекція по м. Ніжину і Ніжинському району

26

Глобальні та національні трансформації сучасного суспільства

Київський національний торговельно-економічний університет

02156, м. Київ, вул. Кіото, 19,

т.: (044) 531-47-04, 531-47-59

Квітень

150

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут державного управління при Президентові України, Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова, Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка, Запорізька державна інженерна академія

27

Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: погляд у майбутнє

ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України»

40030, м. Суми, вул. Петропавловська, 57,

т.: (0542) 61-91-79

Квітень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний банк України, Сумський державний університет, Сумський національний аграрний університет, Університет банківської справи Національ­ного банку України (м. Київ), Севастопольський національний технічний університет, Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського

28

Науково-технічний прогрес на транспорті

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна

49010, м. Дніпропетровськ, вул. Лазаряна, 2,

т.: (056) 776-84-98, (0562) 47-18-72

Квітень

200

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Східний науковий центр транспортної академії України

29

Інтернет-конференція

«Український науково-інтелектуальний простір: реалії та перспективи розвитку»

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

08401 м. Переяслав - Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30,

т.: (267) 5-46-44, факс: (267) 5-63-94

Квітень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

30

Актуальні проблеми математики та інформатики

Запорізький національний університет

69600, м. Запоріжжя, МСП-41,

вул. Жуковського, 66,

т.: (061)764-39-92

Квітень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Комітет у справах сімۥї та молоді Запорізької міської ради, Запорізька державна інженерна академія, Таврійський національний університет ім. В.І.Вернадського, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

31

Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в умовах трансформації економіки

Національний університет водного господарства та природокористування

33028, м. Рівне, вул. Соборна, 11,

т.: (0362) 22-10-86

Квітень

200

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Національний технічний університет України «КПІ», Волинський національний університет ім. Лесі Українки, Національний університет «Острозька академія», Луцький національний технічний університет, Національний університет «Львівська політехніка»

32

Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні

Київський університет права НАН України

03142, м. Київ, вул. Доброхотова, 7-а,

т.: (044) 424-91-48

Квітень

120

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, Рівненський інститут

КУП НН України

33

Сучасний соціальний та економічний стан України: перспективи його подальшого розвитку

Київський славістичний університет

03150, м. Київ, вул. Анрі Барбюса, 9,

т.: (044) 235-31-50, 278-38-72, 464-82-77

Квітень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Алматинська академія економіки і статистики (Казахстан), Гродненський

державний університет (Республіка Білорусь)

34

Авіація та космонавтика: стан, досягнення і перспективи

Державна льотна академія України

25005, м. Кіровоград, вул. Добровольського, 1, т.: (0522) 39-44-22, 39-47-95,

тел/факс: (0522) 34-40-26

Квітень

670

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Кіровоградський державний педагогічний університет

ім. В.Винниченка, Кременчуцький льотний коледж НАУ, Криворізький коледж НАУ

35

Актуальні проблеми обліку, аудиту та аналізу в умовах економічної кризи

Міжнародний університет бізнесу і права

73039, м. Херсон, вул. 49-ї Гвардійської дивізії, 37-А,

т.: (0552) 33-53-40

Квітень

120

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Спілка аудиторів України, Державна податкова адміністрація Херсонської обл., Херсонська філія Міжрегіональної академії управління персоналом, Миколаївський державний аграрний університет, Херсонський державний аграрний університет

36

Проблеми ефективного управління сучасними підприємствами в умовах трансформаційної економіки

Міжнародний університет бізнесу і права

73039, м. Херсон, вул. 49-ї Гвардійської дивізії, 37-А,

т.: (0552) 33-53-40

Квітень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Херсонський державний аграрний університет, Херсонський національний технічний університет, Класичний приватний університет, Дніпродзержинський національний технічний університет

37

Наукові доробки молоді-вирішенню проблем європейської інтеграції

Університет банківської справи Національного банку України

61024, м. Харків, пр. Перемоги, 55,

т.: (059) 338-59-01, (044)425-96-11,

e-mail: samorodov @khibs.edu.ua

Квітень

80

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Національний банк України

38

Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та прогноз майбутнього

Національна юридична академія України

імені Ярослава Мудрого

61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77,

т.: (057) 704-92-38

Травень

150

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

39

Молода академія - 2 011. Соціально-економічні проблеми гірничо-металургійного комплексу

Національна металургійна академія України

49600, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 4,

т.: (0562) 47-45-10

Травень

600

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Інститут чорної металургії НАН України, Запорізька державна інженерна академія, Донбаська державна машинобудівна академія, Приазовський державний технічний університет, Криворізький технічний університет, Український державний хіміко-технологічний університет, Донецький національний технічний університет

40

Актуальні питання та перспективи розвитку природничих наук

Запорізький національний університет

69600, м. Запоріжжя, МСП-41,

вул. Гоголя, 62,

т.: (061)289-12-06, 289-12-52, 289-12-76

Травень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Державне управління екології та природних ресурсів в Запорізькій обл., Управління з питань екології Запорізької міської ради

41

Національні та регіональні перспективи реформування економіки України в умовах світових глобалізаційних процесів

Феодосійська фінансово-економічна академія Київського університету ринкових відносин

АР Крим, м. Феодосія, б-р Адміральський, 34,

т.: (06562) 3-25-43

Травень

110

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Київський університет ринкових відносин, Інститут законодавства при Верховній Ради України, Український союз промисловців і підпри­ємців, Національний університет державної податкової служби України, Міністерство економіки АРК, Феодосійська міська рада

42

Інтернет - конференція

«Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи»

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

61002, м. Харків, вул. Артема 44,

т.: (057) 716-41-54

Травень

200

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національна академія аграрних наук України, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», Національний університет біоресурсів і природокористування України, Львівський національний аграрний університет, Таврійський державний агротехнологічний університет

43

Проблеми економіки, управління та маркетингу у промислових регіонах

Запорізький національний технічний університет

69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64,

т.: (061)769-82-54, 701-91-76

Травень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Приазовський державний технічний університет

44

Менеджмент ХХІ сторіччя: фінансові, економічні та інноваційні аспекти

ПВНЗ «Міжнародний університет фінансів» 03056, м. Київ, пр. Перемоги, 37, корп. 1

т.: (044) 277-43-28, 277-43-29

Травень

130

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Національний технічний університет України «КПІ», Національний університет «Львівська політехніка», Одеський державний економічний університет

45

Економіко-математичне мо­де­лювання і його застосува­ння в науці та промисловості

Криворізький технічний університет

50027, м. Кривий Ріг, вул. XXII партз’їзду, 11, т.: (0564) 409-08-36

Травень

80

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

ВАТ «ПівнГЗК», ГЗК «Укрмеханобр», «Укрексімбанк»,

ВАТ «Марганецький збагачувальний комбінат», ВАТ «ІнГЗК»

46

Євроінтеграція економіки України. Проблеми і перспективи .

Ужгородський національний університет

88000 м. Ужгород, Університетська, 10,

т.: (0312) 64-20-67

Травень

80

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Словаччина

47

Сучасні проблеми ракетно-космічної техніки і технології

Національний аерокосмічний університет

ім. М.Є.Жуковського «ХАІ»,

61070, м. Харків, вул. Чкалова, 17

т.: (057) 707-44-05

Травень

250

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Російська Федерація, Республіка Білорусь

48

Проблеми економіки та суспільства в умовах інтеграції України в міжнародне співтовариство

Донецький державний університет управління

83015, м. Донецьк, вул. Челюскінців, 163-а,

т.:(062) 302-81-22

Травень

150

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

50

Інноваційні технології на залізничному транспорті

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

91034 м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20а,

т.: (0642) 415-137, 0999144906,

e-mail: shvomi_opugt@

Вересень

150

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Центр професійного розвитку персоналу, ДП «Донецька залізниця»

51

Сучасні технології управління туристичним та готельно-ресторанним бізнесом

Маріупольський державний університет

87500, Донецька обл., м. Маріуполь,

пр. Будівельників, 129а, т.: (0629) 53-22-49,

e-mail: mdgu-management@

Вересень

150

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Департамент економіки Маріупольської міської ради, Маріупольське відділення Донецької торгово-промислової палати

52

Перспективи розвитку та шляхи вдосконалення фінансової системи України

Севастопольський національний технічний університет

99053, м. Севастополь, Університетська, 33,

т.: (0692) 54-22-22

Жовтень

130

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського,

Харківський національний економічний університет, Донецький національний технічний університет, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

53

Хронічні ускладнення цукрового діабету

ДЗ «Луганський державний медичний університет»

91045, м. Луганськ, кв. 50-річчя Оборони Луганська, 1г, т.: (0642) 63-02-53

Жовтень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

іністерство охорони здоров’я України

54

Проблеми управління економічним потенціалом регіонів

Запорізький національний університет

69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 55-а, т.: (061)765-57-37

Жовтень

120

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Запорізька облдержадміністрація ,Запорізька міська рада, Запорізька обласна торгово-промислова палата

55

Проблеми і перспективи розвитку автомобільної галузі

Донецька академія автомобільного транспорту

83086, м. Донецьк, пр. Дзержинського,7

т.:(062) 345-21-90, 345-41-77,

факс: (062) 345-32-40

Жовтень

110

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Донецька облдержадміністрація, Приазовський державний технічний університет, Східноукраїн­ський національний університет ім. В. Даля, Донбаська національна академія будівництва і архітектури

56

Перспективи та проблеми наук в умовах глобалізації

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

46001, м. Тернопіль, вул. М,Кривоноса,2,

т.: (0352) 43-57-97

Жовтень

80

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

57

Корпоративне управління: сучасні світові тенденції розвитку та проблеми впровадження в Україні

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

НТСА, 03680, м. Київ, пр-т Перемоги, 54/1,

т.: (044) 371-61-80, 458-00-71

Листопад

120

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

58

Формування ефективних фінансових механізмів дер­жавного управління економі­кою України: теорія і практика

Донецький державний університет управління

83015, м. Донецьк, вул. Челюскінців, 163-а,

т.:(062) 304-80-96

Листопад

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Управління у справах сім’ї та молоді, Донецька міська рада

59

Актуальні проблеми і перспективи розвитку економіки України

Волинський національний університет імені Лесі Українки 43025, м. Луцьк, пр. Волі, 13,

т.: (03322) 4-89-57, 4-89-78

Листопад

220

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Управління освіти та науки Волинської облдержадміністрації

60

Євроінтеграційні процеси: молодіжна мобільність та міжкультурний діалог

Донецький державний університет управління

83015, м. Донецьк, вул. Челюскінців, 163-а,

т.:(062) 312-58-26

Листопад

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Донецька обласна державна адміністрація, Управління у справах молоді, сім’ї та туризму, Євразійська академія адміністративних наук, Українська асоціація організаційних психологів та психологів праці, Українська асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти

61

Сучасні проблеми морського транспорту

Херсонський державний морський інститут

73000, м. Херсон, пр. Ушакова, 20,

т./факс:акс: (0552) 22-35-69

Листопад

80

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

62

Теорія та практика розвитку банківської справи

Львівський інститут банківської справи НБУ

79005, м. Львів, пр. Чорновола , 9,

т./факс:акс: (032) 297-72-06

Листопад

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Львівська комерційна академія, Тернопільський національний економічний університет

63

Розвиток фінансово-кредитної системи України: здобутки, проблеми, перспективи

Університет банківської справи Національного банку України

79000, м. Львів, пр. Шевченка, 9,

т.: (032) 297-72-26, (044)425-96-11,

e-mail: alexlbi@

Листопад

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Національний банк України

64

Технології управління в економіці, науці, освіті в XXI столітті: проблеми та перспективи

Харківський інститут управління

61013, м. Харків, вул. Шевченка, 24,

т.: (057) 714-23-41, 720-21-91

Листопад

90

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Конфедерація недержавних ВНЗ України, Московський державний відкритий університет Московська державна академія комунального господарства та будівництва, Харківська обласна Рада товариства винахідників і раціоналізаторів

65

Пріоритети нової економіки знань XXI століття

ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

49600, м. Дніпропетровськ,

вул. Чернишевського, 24-а,

т.: (0562) 46-10-61

Листопад

80

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Економіко-технологічний інститут Ризького технологічного університету

66

Особливості інтеграції України у світовий економічний та політико-правовий простір

Маріупольський державний університет

87500, Донецька обл., м. Маріуполь,

пр. Будівельників, 129-а, т.: (0629) 53-22-59, e-mail: kafedra-mek@

Грудень

150

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Департамент економіки Маріупольської міської ради, Маріупольське відділення Донецької торгово-промислової палати

67

Наука та техніка: інноваційні тенденції

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

03056, м. Київ, пр. Перемоги, 37,

т.: (044) 406-85-37

Грудень

400

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Семінари

1

2

3

4

5

6

1

Інформаційно-аналітичні аспекти еволюційного розвитку економіки України в контексті світових тенденцій

Тернопільський національний економічний університет

46020, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11,

т.: (0352) 47-50-59

Березень

250

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетровський державний аграрний університет, Донецький національний технічний університет, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

2

Участь України в глобалізаційних процесах

Кримський економічний інститут КНЕУ

95015, АРК м. Сімферополь,

вул. Севастопольська, 21/4,

т.: (0652) 27-05-65

Квітень

300

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Академія економічних наук, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Класичний приватний університет

(м. Запоріжжя)

3

Впровадження принципів маркетингу на ринку товарів і послуг

Міжнародний університет бізнесу і права

73039, м. Херсон, вул. 49-ї Гвардійської дивізії, 37-А,

т.: (0552) 33-53-40

Квітень

110

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського, Херсонський державний аграрний університет, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Миколаївська філія Європейського університету

4

Формування сучасної стратегії фінансового менеджменту: стан проблеми та перспективи

Міжнародний університет бізнесу і права

73039, м. Херсон, вул. 49-ї Гвардійської дивізії, 37-А,

т.: (0552) 33-53-40

Травень

110

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського, Херсонський державний аграрний університет, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Миколаївська філія Європейського університету

5

Дослідження молоді у вирішенні актуальних проблем розвитку світової економіки

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

61002, м. Харків, вул. Петровського, 25,

т.: (057) 738-77-86

Травень

40

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

6

Існуючі проблеми студентської спільноти України

Одеський державний екологічний університет

65016, м. Одеса, вул. Львівська, 15

т.: (0482) 42-77-66

Вересень

80

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Національний студентський союз

7

Сучасний стан та перспекти­ви підготовки фахівців з бух­галтерського обліку відповід­но до вимог Болонського процесу

Національний університет державної податкової служби

08200 м. Ірпінь, Київської обл., вул. Карла Маркса, 31, т.: (04597) 603-00

Листопад

120

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Державна академія статистики обліку і аудиту, Держкомстат України, Київський університет туризму, економіки і права


Директор Інституту інноваційних технологій і змісту освіти О.А. УдодСкачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10 (044) 216 2442, факс 236 1049, ministry@mon gov ua (2)

  Документ
  Оргкомітетам зазначених заходів просимо у місячний термін після їх проведення (звіт за формою, програму, рішення конференції, збірник доповідей тощо) надіслати Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України за адресою: 04070, м.
 2. Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України (7)

  Конкурс
  Міністрові освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій,
 3. Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти І науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, директорам (ректорам) інститутів післядиплом

  Диплом
  молоді та спорту Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, директорам (ректорам) інститутів післядипломної педагогічної освіти
 4. Автономної Республіки Крим, управлінням освіти І науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій Інститутам післядиплом (13)

  Диплом
  На численні звернення педагогічних працівників, учнів, батьків щодо зарахування результатів міжнародних сертифікатів як державної підсумкової атестації з іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах Міністерство освіти і науки України роз’яснює.

Другие похожие документы..