Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
В соответствии с постановлением Губернатора Пензенской области от 14.05.2005 № 144 «О Дипломе Губернатора Пензенской области» (с последующими изменен...полностью>>
'Задача'
1.1 Основными целями и задачами открытой олимпиады являются пропаганда научных знаний и развитие у учащихся интереса к научно–познавательной деятельн...полностью>>
'Рассказ'
Реджи не проявил заметного интереса к этому разговору. Он зашел, чтобы сопровождать Алису в церковь, был одет с иголочки и надушен; в петлице у него ...полностью>>
'Документ'
Участники форума обсудят региональный прогресс в достижении 6-ой Цели развития тысячелетия, связанной с противодействием ВИЧ/СПИД, туберкулезу и друг...полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:

ПЕРЕЛІК

документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності

 

Вид господарської діяльності 

Документи, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності 

1.

Культивування рослин, включених до таблиці І переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку 

засвідчені в установленому порядку копії установчих документів

відомості за підписом заявника про відповідність його матеріально-технічної бази ліцензійним умовам провадження зазначеного виду господарської діяльності, наявність нормативно-правових документів, у тому числі з питань стандартизації, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності, відомості про кваліфікацію працівників, які мають чи будуть мати доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

засвідчена в установленому порядку копія свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника суб'єкта господарювання або керівника відповідного підрозділу суб'єкта господарювання до провадження окремого виду діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що ліцензується

довідка відповідного державного або комунального закладу охорони здоров'я про відсутність психічних розладів, пов'язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами у працівників, які згідно із своїми службовими обов'язками мають чи будуть мати доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних не придатними до провадження окремих видів діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

засвідчені в установленому порядку копії технічних та технологічних регламентів виробництва, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблених та затверджених в установленому порядку (для підприємств-виробників)

довідка МВС про відсутність у працівників, які згідно із своїми службовими обов'язками мають чи будуть мати доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення злочину середньої тяжкості, тяжкого та особливо тяжкого злочину або злочину, пов'язаного з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі вчиненого за межами України

дозвіл МВС на використання об'єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та відповідність таких об'єктів і приміщень установленим вимогам

перелік інструментів та обладнання, які використовуються суб'єктом господарювання для виробництва, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та підлягають контролю

висновок державної санітарно-епідеміологічної служби про відповідність наявних приміщень вимогам санітарних норм і правил щодо провадження господарської діяльності із зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів або засвідчена в установленому порядку його копія (видані за місцем провадження діяльності)

засвідчена в установленому порядку копія свідоцтва про допущення транспортного засобу до перевезення визначених небезпечних вантажів (для перевезення прекурсорів, включених до списку N 2 таблиці IV переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів)

засвідчена в установленому порядку копія свідоцтва про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі (для перевезення прекурсорів, включених до списку N 2 таблиці IV переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів)

засвідчені в установленому порядку письмові інструкції на випадок аварії або надзвичайної ситуації (для перевезення прекурсорів, включених до списку N 2 таблиці IV переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів)

засвідчена в установленому порядку копія свідоцтва державної насіннєвої інспекції про кондиційність та репродукційність насіння маку і конопель (для культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів)

засвідчена в установленому порядку копія акта апробації для насінницьких посівів (для культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів)

засвідчена в установленому порядку копія накладної на відпуск насіння маку та конопель (для культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів)

засвідчена в установленому порядку копія документа на право власності або оренду землі (для культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів)

засвідчена в установленому порядку копія договору про охорону посівів, місць зберігання та переробки рослин (для культивування та/або використання рослин, включених до списку N 3 таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів)

2. 

 Виробництво та ремонт вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівля вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду 

засвідчені в установленому порядку копії установчих документів (для юридичної особи)

засвідчена в установленому порядку копія документа, що підтверджує право власності суб'єкта господарської діяльності або оренди ним приміщення, де буде провадитися відповідний вид господарської діяльності

технічні умови на кожний вид зброї, боєприпасів та патронів, а також спеціальних засобів, що будуть вироблятися суб'єктом господарської діяльності

дозвіл на об'єкт дозвільної системи, виданий органом внутрішніх справ 

3. 

Виробництво спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продаж 

засвідчені в установленому порядку копії установчих документів (для юридичної особи)

засвідчена в установленому порядку копія документа, що підтверджує право власності суб'єкта господарської діяльності або оренди ним приміщення, де буде провадитися відповідний вид господарської діяльності

технічні умови на кожний вид зброї, боєприпасів та патронів, а також спеціальних засобів, що будуть вироблятися суб'єктом господарської діяльності

дозвіл на об'єкт дозвільної системи, виданий органом внутрішніх справ 

4. 

Надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян 

засвідчені в установленому порядку копії установчих документів (для юридичної особи)

засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують рівень освіти, кваліфікації та стаж роботи працівників, необхідні для провадження відповідного виду господарської діяльності 

5. 

Пошук (розвідка) корисних копалин 

засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують рівень освіти і кваліфікації, необхідний для провадження відповідного виду господарської діяльності

відомості за підписом заявника - суб'єкта господарської діяльності про наявність та стан технічного обладнання

засвідчена в установленому порядку копія договору оренди об'єкта з експлуатації (якщо цей об'єкт не належить заявнику) 

6. 

Видобування уранових руд 

відомості за підписом заявника - суб'єкта господарської діяльності про наявність та стан технічного обладнання

засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують рівень освіти і кваліфікації, необхідний для провадження відповідного виду господарської діяльності 

7. 

Заготівля, обробка окремих видів ресурсоцінних відходів, збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини (за переліками, які визначаються Кабінетом Міністрів України) 

засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право власності суб'єкта господарської діяльності або оренди ним виробничих площ (приміщень)

відомості за підписом заявника - суб'єкта господарської діяльності про наявність матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності 

8. 

Операції у сфері поводження з небезпечними відходами 

засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право власності суб'єкта господарської діяльності або оренди ним виробничих площ (приміщень)

відомості за підписом заявника - суб'єкта господарської діяльності про наявність матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності

засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують рівень освіти і кваліфікації, необхідний для провадження відповідного виду господарської діяльності

перелік видів небезпечних відходів, на поводження з якими отримується ліцензія

засвідчена в установленому порядку копія позитивного висновку державної екологічної експертизи щодо проектної документації на об'єкти здійснення операцій поводження з небезпечними відходами

засвідчена в установленому порядку копія позитивного висновку органів державної санітарно-епідеміологічної служби про дотримання вимог безпеки на об'єктах поводження з небезпечними відходами

засвідчена в установленому порядку копія паспорта місця видалення відходів (у разі здійснення видалення чи захоронення небезпечних відходів)

засвідчена в установленому порядку копія реєстрової карти об'єкта оброблення та утилізації відходів (форма 2)

засвідчена в установленому порядку копія свідоцтва про страхування відповідальності на випадок настання негативних наслідків у разі здійснення операції перевезення небезпечних відходів 

9. 

Виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт 

відомості за підписом заявника - суб'єкта господарської діяльності про наявність матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності

засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують рівень освіти і кваліфікації, необхідний для провадження відповідного виду господарської діяльності

засвідчена в установленому порядку копія дозволу на провадження виду господарської діяльності, пов'язаного з державною таємницею (у разі використання інформації, яка належить до державної таємниці) 

10. 

Діяльність арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) 

засвідчена в установленому порядку копія диплома про вищу юридичну або економічну освіту

засвідчена в установленому порядку копія свідоцтва про присвоєння кваліфікації арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) 

11. 

Проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт (крім робіт на об'єктах ветеринарного контролю) 

засвідчені в установленому порядку копії установчих документів (для юридичної особи)

засвідчена в установленому порядку копія висновку державної санітарно-епідеміологічної служби про відповідність наявних приміщень, матеріально-технічної бази вимогам санітарних норм і правил у частині організації та проведення дезінфекційних, дезінсекційних і дератизаційних робіт та кваліфікації персоналу 

12. 

Медична практика 

засвідчені в установленому порядку копії установчих документів (для юридичної особи)

засвідчена в установленому порядку копія висновку державної санітарно-епідеміологічної служби (за місцем провадження діяльності) про відповідність наявних приміщень вимогам санітарних норм і правил щодо здійснення медичної практики

довідка МОЗ або уповноваженої ним установи про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарської діяльності, наявність у нього нормативно-правових документів, у тому числі нормативних документів із стандартизації, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності

засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують відповідність кваліфікації персоналу вимогам до здійснення медичної практики (диплом державного зразка про медичну освіту або сертифікат лікаря-спеціаліста, виданий вищим медичним навчальним закладом III - IV рівня акредитації, закладом післядипломної освіти); посвідчення про присвоєння (підтвердження) відповідної кваліфікаційної категорії за спеціальністю; свідоцтво про проходження підвищення кваліфікації та перепідготовки молодших медичних і фармацевтичних працівників, видане вищим медичним навчальним закладом, закладом післядипломної освіти I - III рівня акредитації

документ, що підтверджує стаж роботи за спеціальністю на момент подання заяви (засвідчена в установленому порядку копія трудової книжки з наявністю даних за останні п'ять років або витяг з неї, інший документ) 

13. 

Переробка донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів 

засвідчені в установленому порядку копії установчих документів (для юридичної особи)

засвідчена в установленому порядку копія висновку державної санітарно-епідеміологічної служби (за місцем провадження діяльності) про відповідність наявних приміщень вимогам санітарних норм і правил щодо здійснення переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів

довідка МОЗ або уповноваженої ним установи про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарської діяльності, наявність у нього нормативно-правових документів, у тому числі нормативних документів із стандартизації, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності

засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують відповідність кваліфікації персоналу вимогам до провадження діяльності з переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів (диплом державного зразка про медичну освіту або сертифікат лікаря-спеціаліста, виданий вищим медичним навчальним закладом III - IV рівня акредитації, закладом післядипломної освіти); посвідчення про присвоєння (підтвердження) відповідної кваліфікаційної категорії за спеціальністю; свідоцтво про проходження підвищення кваліфікації і перепідготовки молодших медичних та фармацевтичних працівників, видане вищим медичним навчальним закладом, закладом післядипломної освіти I - III рівня акредитації

засвідчена в установленому порядку копія договору на здійснення державного контролю за якістю донорської крові, її компонентів та виготовлених з них препаратів

засвідчені в установленому порядку копії розроблених та затверджених пускових або промислових регламентів 

14. 

Виробництво дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння 

засвідчена в установленому порядку копія документа, що підтверджує право власності суб'єкта господарської діяльності або оренди ним нежитлового приміщення за місцем провадження відповідного виду господарської діяльності

відомості за підписом заявника - суб'єкта господарської діяльності про наявність у нього матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності

засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують рівень освіти і кваліфікації фахівців провідних професій

відомості за підписом заявника - суб'єкта господарської діяльності про стан охорони виробничих приміщень 

15. 

Виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, торгівля виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння 

засвідчена в установленому порядку копія документа, що підтверджує право власності суб'єкта господарської діяльності або оренди ним нежитлового приміщення за місцем провадження відповідного виду господарської діяльності

відомості за підписом заявника - суб'єкта господарської діяльності про наявність матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності

засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують рівень освіти і кваліфікації фахівців провідних професій

відомості за підписом заявника - суб'єкта господарської діяльності про стан охорони виробничих приміщень 

16. 

Виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності 

перелік за підписом заявника - суб'єкта господарської діяльності обладнання із зазначенням його технічних характеристик

перелік за підписом заявника - суб'єкта господарської діяльності фахівців, які забезпечують виконання всіх технологічних операцій відповідно до ліцензійних умов, із зазначенням їх кваліфікації

перелік за підписом заявника - суб'єкта господарської діяльності технологій та матеріалів для виготовлення бланків (включаючи виготовлення фотоформ, пробних зразків, друкарських форм, нумерацію, обробку бланків)

перелік за підписом заявника - суб'єкта господарської діяльності спеціальних технологій і матеріалів, які забезпечують захист бланків від підробки та несанкціонованого тиражування

перелік за підписом заявника - суб'єкта господарської діяльності приладів та методик для контролю за якістю друку та наявністю захисних елементів бланків на всіх стадіях технологічного процесу їх виготовлення

засвідчена в установленому порядку інструкція щодо організації перепусткового та внутрішньооб'єктового режиму на виробництві (дільниці)

засвідчена в установленому порядку інструкція про порядок отримання, витрачання та зберігання у структурних підрозділах окремих видів матеріалів, які застосовуються під час виготовлення бланків (загальні положення)

засвідчена в установленому порядку копія документа, що підтверджує охорону виготовлювача органами внутрішніх справ 

17. 

Збирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння 

засвідчена в установленому порядку копія документа, що підтверджує право власності суб'єкта господарської діяльності або оренди ним нежитлового приміщення за місцем провадження відповідного виду господарської діяльності

відомості за підписом заявника - суб'єкта господарської діяльності про наявність матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності

відомості за підписом заявника - суб'єкта господарської діяльності про стан охорони виробничих приміщень 

18. 

Страхова діяльність 

засвідчені в установленому порядку копії установчих документів (для юридичної особи)

засвідчена в установленому порядку копія протоколу установчих зборів або рішення про створення страховика

довідка банку про підтвердження повної сплати статутного фонду страховика відповідно до установчих документів (у сумі, еквівалентній 100 тис. євро або 500 тис. євро), якщо внески здійснюються лише у грошовій формі. У разі коли статутний фонд страховика сплачений у розмірі 60 відсотків у грошовій формі, а решта іншими цінностями, подається довідка банку (для підтвердження сплати грошової частини) та акт аудиторської перевірки (для підтвердження сплати частини статутного фонду іншими цінностями)

баланс підприємства на останню звітну дату за підписом керівника суб'єкта господарської діяльності, скріплений печаткою

засвідчена в установленому порядку копія диплома керівника про вищу освіту

довідка про фінансовий стан засновників страховика, підтверджена аудитором, якщо страховик утворений у формі повного чи командитного товариства або товариства з додатковою відповідальністю

правила (умови) страхування на кожний вид страхування у двох примірниках (для добровільних видів страхування) за підписом керівника суб'єкта господарської діяльності, скріплені печаткою

економічне обґрунтування запланованої страхової (перестрахувальної) діяльності за підписом керівника суб'єкта господарської діяльності, скріплене печаткою

відомості про учасників страховика, голову виконавчого органу та його заступників за підписом керівника суб'єкта господарської діяльності, скріплені печаткою

засвідчені в установленому порядку копії відповідних сертифікатів у випадках, визначених органом ліцензування відповідно до статті 38 Закону України "Про страхування" 

19. 

Випуск та проведення лотерей 

засвідчені в установленому порядку копії установчих документів (для юридичної особи)

список керівного складу (керівник, його заступники, головний бухгалтер) із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, займаної посади, освіти, робочого телефону за підписом керівника суб'єкта господарської діяльності, скріплений печаткою

аудиторський висновок про фінансовий стан суб'єкта господарської діяльності, сформований розмір власного капіталу, в тому числі сплачений статутний фонд, із зазначенням документів, які їх підтверджують

баланс, складені в установленому порядку відповідні звіти щодо фінансових результатів, руху грошових коштів та власного капіталу (надаються за останній звітний період)

умови випуску та проведення лотереї у двох примірниках за підписом суб'єкта господарської діяльності 

20. 

Централізоване водопостачання та водовідведення 

відомості за підписом заявника - суб'єкта господарської діяльності про наявність матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності

відомості за підписом заявника - суб'єкта господарської діяльності про відповідність чисельності персоналу та його кваліфікаційного рівня нормативним вимогам провадження відповідного виду господарської діяльності

технологічний регламент експлуатації системи водопостачання та водовідведення за підписом заявника - суб'єкта господарської діяльності

засвідчена в установленому порядку копія атестата акредитації лабораторії, яка проводить виробничий лабораторний контроль, або договір на проведення таких робіт з акредитованими лабораторіями інших організацій 

засвідчені в установленому порядку копії свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання та установчих документів  

копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій

перелік приладів обліку та місця їх встановлення

за підписом керівника суб’єкта господарювання технічна характеристика мереж, споруд та інших об’єктів, їх схеми; відомості про потужність, річні обсяги видобування, виробництва та транспортування

баланс підприємства на останню звітну дату за підписом керівника суб’єкта господарювання, скріпленим печаткою

21. 

Пункт виключено

 

22. 

Проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт та земельних торгів 

 

засвідчені в установленому порядку копії:

установчих документів юридичної особи;

документів, що підтверджують рівень освіти, кваліфікації та стаж роботи за спеціальністю, необхідні для провадження відповідного виду господарської діяльності;

кваліфікаційного свідоцтва оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок (у разі отримання ліцензії для проведення землеоціночних робіт) та витягу з Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок;

затверджених в установленому порядку правил проведення земельних торгів

засвідчені підписом заявника - суб'єкта господарювання відомості про наявність у нього матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності  

23.

Пересилання поштових переказів, простих та реєстрованих листів, поштових карток, бандеролей та посилок масою до 30 кілограмів  

відомості щодо утворення мережі пересилання поштових переказів, простих та реєстрованих листів, поштових карток, бандеролей та посилок масою до 30 кілограмів і надання послуг в її межах за підписом заявника - суб'єкта господарювання 

засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право власності суб'єкта господарювання або оренди ним виробничих приміщень 

24. 

Пункт виключено

 

25. 

Пункт виключено

 

26. 

Пункт виключено

 

27. 

Туроператорська та турагентська діяльність 

засвідчені в установленому порядку копії установчих документів суб'єкта господарювання із зазначенням його найменування згідно із статтею 90 Цивільного кодексу України (для юридичних осіб)

засвідчена в установленому порядку копія документа про затвердження складу органу управління (виконавчого органу), призначення керівника суб'єкта господарювання - для туроператора

засвідчена в установленому порядку копія документа про затвердження складу органу управління (виконавчого органу), призначення керівника чи керівника філії, іншого відокремленого підрозділу суб'єкта господарювання - для турагента (юридичної особи)

засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право власності суб'єкта господарювання або оренди ним службового приміщення (офісу)

засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують рівень освіти, кваліфікації та стаж роботи, необхідні для провадження відповідного виду господарської діяльності

нотаріально засвідчена копія довідки банківської або іншої кредитної установи про підтвердження фінансового забезпечення відповідальності суб'єкта господарювання у розмірі, визначеному Законом України "Про туризм"

засвідчена в установленому порядку копія договору із страховою компанією про обов'язкове страхування (медичне та від нещасного випадку) туристів, що здійснюють туристичні подорожі, - для туроператорів 

28. 

Фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність: організація та проведення спортивних занять професіоналів та любителів спорту; діяльність з підготовки спортсменів до змагань з різних видів спорту, визнаних в Україні 

засвідчені в установленому порядку копії дипломів штатних працівників, які безпосередньо провадять фізкультурно-оздоровчу та спортивну діяльність, про спеціальну освіту або підготовку в акредитованих навчальних закладах

засвідчена в установленому порядку робоча програма фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи, погоджена акредитованим навчальним закладом у сфері фізичної культури і спорту (у разі відсутності у навчальному закладі фахівців відповідного профілю - фахівцем, якого рекомендовано органом ліцензування)

засвідчена в установленому порядку копія паспорта спортивної споруди встановленого зразка, затверджена відповідним місцевим органом виконавчої влади з фізичної культури і спорту

засвідчена в установленому порядку копія документа, що підтверджує право власності суб'єкта господарської діяльності або користування приміщенням, окремою будівлею, комплексом споруд, земельними ділянками, спеціального користування водними об’єктами з оздоровчою, рекреаційною та спортивною метою для провадження відповідного виду господарської діяльності

засвідчена в установленому порядку копія документа місцевого органу санітарно-епідеміологічної служби, що підтверджує відповідність санітарним нормам споруди (приміщення), в якій провадитиметься фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність

абзац шостий виключено

абзац сьомий виключено 

29. 

Виробництво особливо небезпечних хімічних речовин (за переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України) 

засвідчена в установленому порядку копія документа, що підтверджує право власності суб'єкта господарської діяльності або оренди ним виробничих приміщень

засвідчені в установленому порядку копії позитивних висновків органів, що здійснюють контроль за охороною праці, протипожежною і екологічною безпекою, за дотриманням санітарно-гігієнічних норм безпеки виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, оформлені окремими листами цих органів безпосередньо на об'єкти за місцем виробництва (виготовлення)

засвідчена в установленому порядку копія технологічного регламенту виробництва особливо небезпечних хімічних речовин

перелік особливо небезпечних хімічних речовин із зазначенням найменування речовини, ГОСТ або ДСТУ, технічних умов, за якими вона виготовляється

засвідчена в установленому порядку копія сертифіката (свідоцтва) державної реєстрації небезпечного фактора хімічного походження 

30. 

Виробництво пестицидів і агрохімікатів (тільки регуляторів росту рослин), оптова, роздрібна торгівля пестицидами і агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин)

засвідчена в установленому порядку копія документа, що підтверджує право власності суб'єкта господарської діяльності або оренди ним виробничих приміщень (для виробництва), складських, торгових приміщень (для оптової, роздрібної торгівлі)

копії позитивних висновків органів, що здійснюють контроль за охороною праці, протипожежною і екологічною безпекою, за дотриманням санітарно-гігієнічних норм безпеки виробництва пестицидів та агрохімікатів (тільки регуляторів росту рослин), оформлені окремими листами цих органів безпосередньо на об'єкти за місцем виробництва (виготовлення і реалізації)

засвідчена в установленому порядку копія технологічного регламенту виробництва пестицидів та агрохімікатів (тільки регуляторів росту рослин)

перелік пестицидів та агрохімікатів (тільки регуляторів росту рослин) (для виробництва) із зазначенням найменування, ГОСТ або ДСТУ, технічних умов, за якими вони виготовляються

засвідчена в установленому порядку копія санітарного паспорта на складське (торговельне) приміщення, який містить належним чином оформлені позитивні висновки органів, що здійснюють контроль за протипожежною та екологічною безпекою, дотриманням санітарно-гігієнічних норм торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин), або ці ж висновки, оформлені окремими листами зазначених органів на місце провадження відповідного виду господарської діяльності

засвідчені в установленому порядку копії допусків (посвідчень) працівників на право роботи із пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин) (для оптової, роздрібної торгівлі)

гарантійний лист щодо утилізації токсичних відходів, які виникають у процесі здійснення оптової та роздрібної торгівлі 

31. 

Заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів 

акт обстеження кожного зазначеного у заяві спеціалізованого підприємства або спеціалізованого металургійного переробного підприємства чи його приймального пункту на відповідність вимогам Закону України "Про металобрухт"

засвідчена в установленому порядку копія установчих документів суб'єкта господарської діяльності (у разі створення цим суб'єктом додаткового приймального пункту - не подається)

засвідчена в установленому порядку копія дозволу територіального управління Держнаглядохоронпраці на початок роботи кожного спеціалізованого підприємства або спеціалізованого металургійного переробного підприємства чи його приймального пункту за вказаними у заяві адресами

засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право власності суб'єкта господарської діяльності або оренди ним земельної ділянки (виробничої площі), де буде провадитися відповідний вид господарської діяльності

довідка про відповідність суб'єкта господарської діяльності вимогам, що ставляться до спеціалізованого металургійного переробного підприємства, за встановленою Держпромполітики та погодженою з Держпідприємництвом формою (у разі здійснення металургійної переробки металобрухту) 

32. 

Розроблення, випробування, виробництво, експлуатація ракет-носіїв, космічних апаратів та їх складових частин, наземної космічної інфраструктури та її складових частин, обладнання, що входить до складу космічного сегмента супутникових систем 

засвідчена в установленому порядку копія документа, що підтверджує право власності суб'єкта господарської діяльності або оренди ним виробничих площ

відомості за підписом заявника - суб'єкта господарської діяльності про освіту і кваліфікацію персоналу, який залучається до провадження відповідного виду господарської діяльності

відомості за підписом заявника - суб'єкта господарської діяльності про наявність нормативно-правових документів, у тому числі нормативних документів із стандартизації, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності

перелік за підписом заявника - суб'єкта господарської діяльності обладнання, яке планується до застосування для провадження відповідного виду господарської діяльності (виробниче, випробувальне обладнання, засоби вимірювання і контролю, обчислювальна техніка)

копія сертифіката відповідності Української системи сертифікації космічної техніки на об'єкти космічної діяльності (космічну техніку) та сертифікат на систему якості продукції суб'єкта господарської діяльності або висновки відповідних інститутів космічної галузі на проектну документацію (технічні завдання) та Державного науково-інженерного центру сертифікації космічної техніки на систему якості продукції суб'єкта господарської діяльності (у разі потреби)

засвідчена в установленому порядку копія дозволу на провадження виду господарської діяльності, пов'язаного з державною таємницею (у разі використання інформації, яка належить до державної таємниці)

засвідчена в установленому порядку копія ліцензії на розроблення, виробництво, використання (впровадження) засобів криптографічного або технічного захисту інформації (у разі розроблення космічної техніки у цьому напрямі)

засвідчена в установленому порядку копія рішення Держкомзв'язку про виділення смуг радіочастот (у разі розроблення, виробництва чи випробування космічної техніки, робота якої пов'язана з радіочастотним випромінюванням)

засвідчена в установленому порядку копія ліцензії на використання радіочастотного ресурсу України (у разі експлуатації космічної техніки, робота якої пов'язана з радіочастотним випромінюванням) 

33.

Пункт виключено  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. 

Посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника: 

  

посередницька діяльність митного брокера 

засвідчені в установленому порядку копії установчих документів (для юридичної особи)

засвідчена в установленому порядку копія договору страхування власної діяльності на суму не менш як 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 

посередницька діяльність митного перевізника 

засвідчена в установленому порядку копія кваліфікаційного свідоцтва особи, уповноваженої на декларування (для юридичних осіб - не менш як дві особи)

засвідчені в установленому порядку копії установчих документів (для юридичної особи)

засвідчена в установленому порядку копія договору страхування власної діяльності на суму не менш як 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 

35. 

Розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівля спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв'язку, іншими засобами негласного отримання інформації 

засвідчені в установленому порядку копії установчих документів (для юридичної особи)

відомості за підписом заявника - суб'єкта господарської діяльності про матеріально-технічне оснащення та організаційно-технічні можливості заявника для провадження відповідного виду господарської діяльності

відомості щодо дозволу на провадження виду господарської діяльності, пов'язаної з державною таємницею

засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують рівень освіти і кваліфікації співробітників суб'єкта господарської діяльності, які беруть участь у провадженні відповідного виду господарської діяльності

засвідчена в установленому порядку копія письмової домовленості про співробітництво суб'єктів господарської діяльності з оперативним підрозділом, який провадить оперативно-розшукову діяльність, у разі отримання суб'єктом господарської діяльності відповідної ліцензії 

36. 

Надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів залізничним транспортом 

засвідчена в установленому порядку копія сертифіката відповідності надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів залізничним транспортом технічним умовам (технічному регламенту)

технічні умови (технічний регламент), які визначають умови і порядок надання послуги, за підписом заявника - суб'єкта господарської діяльності 

37. 

Надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів повітряним транспортом 

засвідчена в установленому порядку копія сертифіката експлуатанта 

38. 

Виконання авіаційно-хімічних робіт 

засвідчена в установленому порядку копія сертифіката експлуатанта 

39. 

Надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України "Про автомобільний транспорт" 

відомості за підписом заявника - суб'єкта господарювання про наявність власної або орендованої матеріально-технічної бази та штатних спеціалістів для проведення технічного обслуговування і ремонту автомобільних транспортних засобів, перевірки їх технічного стану, зберігання, забезпечення проведення медичного огляду водіїв або укладення договорів про закупівлю таких послуг з поданням їх завірених копій (для автомобільних перевізників, що використовують працю найманих водіїв)

засвідчені заявником - суб'єктом господарювання копії документів, що підтверджують відповідний рівень освіти (кваліфікації) осіб, які відповідають за:

експлуатацію та технічний стан автомобільних транспортних засобів;

організацію та безпеку перевезень, охорону праці та пожежну безпеку (для автомобільних перевізників з кількістю автомобільних транспортних засобів десять і більше);

відомості за підписом заявника - суб'єкта господарювання про забезпечення проведення з працівниками (водіями) інструктажів з безпеки руху, охорони праці та пожежної безпеки (для автомобільних перевізників з кількістю автомобільних транспортних засобів до десяти та для автомобільних перевізників, що використовують працю найманих водіїв);

абзац шостий виключено 

засвідчені заявником - суб'єктом господарювання копії свідоцтв про підготовку водіїв автомобільних транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі (для автомобільних перевізників, що мають намір надавати послуги з перевезення небезпечних вантажів) 

відомості за підписом заявника - суб'єкта господарювання про власні транспортні засоби (автобуси, вантажні та легкові автомобілі, вантажопасажирські автомобілі, таксі, причепи, напівпричепи) або про транспортні засоби, які використовуються на інших законних підставах (для суб'єктів господарювання, що мають намір здійснювати внутрішні перевезення), із зазначенням типу, марки, моделі, державного номера, повної маси (пасажиромісткості), року випуску, реквізитів реєстраційного документа;

відомості за підписом заявника - суб'єкта господарювання про кваліфікацію, стан здоров'я та стаж роботи водіїв, які залучатимуться до надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом, з поданням засвідченої копії укладеного з ними трудового договору 

абзац десятий виключено 

абзац одинадцятий виключено 

відомості за підписом заявника - суб'єкта господарювання про спеціальне обладнання легкового автомобіля, а саме: про наявність розпізнавального ліхтаря, сигнальних ліхтарів, нанесені композиції з квадратів, марку, тип та серійний номер таксометра (для автомобільних перевізників, що мають намір надавати послуги з перевезень пасажирів на таксі)

відомості за підписом заявника - суб'єкта господарювання про досвід роботи на внутрішніх перевезеннях на договірних засадах не менше ніж три роки (для автомобільних перевізників, що мають намір надавати послуги з міжнародних перевезень пасажирів і вантажів) 

40. 

Надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів річковим, морським транспортом 

довідка, що підтверджує відповідність матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності, засвідчена Державною інспекцією з безпеки судноплавства

засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують рівень освіти і кваліфікації фахівців провідних професій, необхідний для провадження відповідного виду господарської діяльності 

41. 

Виробництво ветеринарних медикаментів і препаратів, оптова, роздрібна торгівля ветеринарними медикаментами і препаратами 

відомості за підписом заявника - суб'єкта господарювання щодо наявності матеріально-технічної бази та необхідного для провадження відповідного виду господарської діяльності рівня освіти і кваліфікації за формою, встановленою Держкомветмедицини  

42. 

Проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт (на об'єктах ветеринарного контролю) 

відомості за підписом заявника - суб'єкта господарювання щодо наявності матеріально-технічної бази та необхідного для провадження відповідного виду господарської діяльності рівня освіти і кваліфікації за формою, встановленою Держкомветмедицини  

43. 

Ветеринарна практика 

відомості за підписом заявника - суб'єкта господарювання щодо наявності матеріально-технічної бази та необхідного для провадження відповідного виду господарської діяльності рівня освіти і кваліфікації за формою, встановленою Держкомветмедицини
 

44. 

Виробництво лікарських засобів, оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами 

для господарської діяльності з виробництва лікарських засобів - відомості за підписом керівника суб'єкта господарювання про наявність та відповідність його матеріально-технічної бази, кваліфікації працівників Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності за формою, встановленою МОЗ, або засвідчені суб'єктом господарювання сертифікати належної виробничої практики на всі виробничі дільниці, видані у порядку, встановленому МОЗ

для господарської діяльності з оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами - засвідчена в установленому порядку копія паспорта аптечного закладу (структурного підрозділу), складеного за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України

45. 

Пункт 45 виключено

 

46. 

Виробництво вибухових речовин і матеріалів (за переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України) 

дозвіл Держнаглядохоронпраці на початок роботи

засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують рівень освіти і кваліфікації, необхідний для провадження відповідного виду господарської діяльності

затверджені в установленому порядку технологічні регламенти на виготовлення вибухових матеріалів

засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують наявність місць для зберігання вибухових матеріалів або їх оренди

засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право власності або договору оренди спецавтотранспорту для перевезення вибухових матеріалів

положення за підписом заявника - суб'єкта господарської діяльності про керівництво роботами, пов'язаними з обігом вибухових матеріалів

акт контрольних обстежень 

47. 

 Розроблення, виробництво, використання, експлуатація, сертифікаційні випробування, тематичні дослідження, експертиза, ввезення, вивезення криптосистем і засобів криптографічного захисту інформації, надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису), торгівля криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації 

засвідчений у встановленому порядку витяг з установчих документів щодо провадження відповідного виду господарської діяльності (для юридичної особи)

засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують рівень освіти і кваліфікації, необхідні для провадження відповідного виду господарської діяльності

відомості за підписом та печаткою заявника - суб'єкта господарської діяльності про наявність матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності (виробниче, випробувальне обладнання, засоби вимірювання та контролю, обчислювальної техніки, інформаційні та телекомунікаційні системи (комплекси), ліцензійне програмне забезпечення)

засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують відповідність приміщень, засобів обчислювальної техніки, інформаційних та телекомунікаційних систем (комплексів), необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності, вимогам нормативних документів з питань криптографічного та/або технічного захисту інформації (для провадження виду господарської діяльності, пов'язаного з державною таємницею або конфіденційною інформацією, яка є власністю держави)

відомості за підписом та печаткою заявника - суб'єкта господарської діяльності про наявність необхідних нормативно-правових актів, нормативних документів із стандартизації, а також внутрішніх положень та інструкцій, що регламентують провадження відповідного виду господарської діяльності

засвідчена в установленому порядку копія документа, що підтверджує право власності суб'єкта господарської діяльності або оренди ним службових, виробничих приміщень, де буде провадитися відповідний вид господарської діяльності

засвідчена в установленому порядку копія дозволу на провадження господарської діяльності, пов'язаної з державною таємницею (у разі потреби)

відомості за підписом та печаткою заявника - суб'єкта господарської діяльності про наявність затверджених методик проведення сертифікаційних випробувань, тематичних досліджень та експертизи (у разі подання заяви на провадження відповідного виду господарської діяльності)

відомості за підписом та печаткою заявника - суб'єкта господарської діяльності про завдання, програми та замовлення державних органів, що пов'язані з криптографічним захистом інформації, до реалізації яких передбачається залучити заявника (для провадження виду господарської діяльності, пов'язаного з державною таємницею або конфіденційною інформацією, яка є власністю держави)

48. 

Розроблення, виробництво, впровадження, сертифікаційні випробування, ввезення, вивезення голографічних захисних елементів 

засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують рівень освіти і кваліфікації, необхідний для провадження відповідного виду господарської діяльності

відомості за підписом заявника - суб'єкта господарської діяльності про наявність технічного обладнання, необхідного для провадження відповідного виду господарської діяльності

відомості за підписом заявника - суб'єкта господарської діяльності про атестацію приміщень та (або) об'єктів електронно-обчислювальної техніки (для провадження виду господарської діяльності, пов'язаного з державною таємницею або конфіденційною інформацією, яка є власністю держави)

відомості за підписом заявника - суб'єкта господарської діяльності про наявність нормативно-правових документів, у тому числі нормативних документів із стандартизації, а також внутрішніх положень та інструкцій, які регламентують проведення робіт у межах відповідного виду господарської діяльності

засвідчена в установленому порядку копія документа, що підтверджує право власності суб'єкта господарської діяльності або оренди ним виробничих площ

засвідчена в установленому порядку копія дозволу на провадження виду господарської діяльності, пов'язаного з державною таємницею (у разі потреби)

методики проведення сертифікаційних випробувань та експертизи (у разі провадження відповідних робіт) за підписом заявника - суб'єкта господарської діяльності

перелік за підписом заявника - суб'єкта господарської діяльності надрукованих дописів, а також раніше виконаних робіт, у тому числі наукових, науково-дослідних, дослідно-конструкторських (для виконання робіт з розроблення голографічних захисних елементів)

відомості за підписом заявника - суб'єкта господарської діяльності про завдання, програми та замовлення державних органів на виконання робіт з голографічного захисту, до яких планується залучити заявника (для провадження виду господарської діяльності, пов'язаного з державною таємницею або конфіденційною інформацією, яка є власністю держави) 

49. 

Розроблення, виробництво, впровадження, обслуговування, дослідження ефективності систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг у галузі технічного захисту інформації 

відомості про кваліфікацію спеціалістів (освіта, спеціальність, перепідготовка, підвищення кваліфікації)

відомості за підписом заявника - суб'єкта господарської діяльності про атестовані приміщення та (або) об'єкти електронно-обчислювальної техніки (назва та категорія приміщень та (або) об'єктів електронно-обчислювальної техніки, ким та коли проведена атестація) у разі потреби

перелік за підписом заявника - суб'єкта господарської діяльності наявних засобів вимірювання, контролю, допоміжних засобів та обладнання, що забезпечують виконання обраних видів робіт (найменування, тип, заводський номер, дата останньої перевірки)

перелік за підписом заявника - суб'єкта господарської діяльності наявних нормативних документів з питань технічного захисту інформації, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності

засвідчена в установленому порядку копія дозволу на провадження виду господарської діяльності, пов'язаного з державною таємницею, у разі потреби 

50. 

Проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів 

відомості за підписом керівника та печаткою заявника - суб'єкта господарської діяльності про наявність матеріально-технічної бази і спеціалістів, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності

засвідчені в установленому порядку копії документів, які підтверджують право власності суб'єкта господарської діяльності або оренди ним обладнання та виробничих приміщень, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності

засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують рівень освіти і кваліфікації спеціалістів, необхідний для провадження відповідного виду господарської діяльності, згідно з ліцензійними умовами

засвідчені в установленому порядку копії технічних умов, технологічних процесів, регламентів (якщо це вимагають ліцензійні умови на заявлені послуги та роботи протипожежного призначення) 

51. 

Проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам 

відомості за підписом заявника - суб'єкта господарської діяльності про наявність матеріально-технічної бази і спеціалістів, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності

засвідчені в установленому порядку копії документів, які підтверджують право власності суб'єкта господарської діяльності або оренди ним обладнання та виробничих приміщень, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності

засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують рівень освіти і кваліфікації спеціалістів, необхідний для провадження відповідного виду господарської діяльності, згідно з ліцензійними умовами

засвідчені в установленому порядку копії методик проведення випробувань (за відсутності стандартизованих) та акта обстеження метрологічного забезпечення робіт

порівняльні протоколи випробувань на пожежну безпеку, підтверджені науково-дослідним інститутом пожежної безпеки МВС 

52. 

Організація та утримання тоталізаторів, гральних закладів 

засвідчені в установленому порядку копії установчих документів (для юридичної особи)

засвідчені в установленому порядку копії документів, які підтверджують право власності суб'єкта господарської діяльності або оренди ним обладнання та виробничих приміщень, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності

засвідчена в установленому порядку копія положення про призовий фонд 

53. 

Пункт виключено

 

54. 

Посередництво у працевлаштуванні за кордоном 

засвідчена в установленому порядку копія документа про освіту (для фізичної особи)

засвідчений в установленому порядку витяг з установчих документів із зазначенням виду господарської діяльності - посередництво у працевлаштуванні за кордоном (для юридичної особи)

засвідчена в установленому порядку копія документа, що підтверджує право власності суб'єкта господарської діяльності або оренди ним приміщення для провадження діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном

копія дозволу на працевлаштування громадян України, виданого роботодавцю уповноваженим органом країни працевлаштування, - якщо зовнішньоекономічний договір укладено з роботодавцем**

копія дозволу (ліцензії) на провадження посередницької діяльності у працевлаштуванні громадян України, виданого уповноваженим органом країни працевлаштування посереднику, - якщо зовнішньоекономічний договір укладено з посередником**

копія документа (витяг із торговельного, банківського або судового реєстру), що підтверджує факт реєстрації іноземного суб'єкта господарської діяльності у країні місцезнаходження - якщо зовнішньоекономічний договір передбачає тільки посередництво у працевлаштуванні моряків на судна іноземних власників** 

55.

 

Виробництво дисків для лазерних систем зчитування, матриць  

список керівного складу суб'єкта господарювання (керівник, його заступники, головний бухгалтер), із зазначенням прізвища, імені та по батькові, займаної посади, робочого телефону, та довідка про засновників за підписом керівника суб'єкта господарювання, скріпленим печаткою; 

дані про керівника філіалу та керівників відокремлених підрозділів суб'єкта господарювання, які будуть займатися діяльністю, пов'язаною з виробництвом, зберіганням або розповсюдженням дисків для лазерних систем зчитування, матриць, із зазначенням прізвища, імені та по батькові, займаної посади, робочого телефону, за підписом керівника суб'єкта господарювання, скріпленим печаткою; 

нотаріально засвідчені копії установчих документів (для юридичної особи), свідоцтва про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності (для фізичної особи); 

засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право власності або оренди суб'єкта господарювання на усі приміщення, які він використовує; 

заява про отримання спеціального ідентифікаційного коду (у разі, коли цей код був отриманий до моменту подання заяви);

засвідчена в установленому порядку копія документа про власне або орендоване виробниче обладнання (найменування та кількість ліній);

56.

 

Імпорт, експорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць 

список керівного складу (керівник, його заступники, головний бухгалтер), із зазначенням прізвища, імені та по батькові, займаної посади, робочого телефону, та довідка про засновників за підписом керівника суб'єкта господарювання, скріпленим печаткою; 

нотаріально засвідчені копії установчих документів (для юридичної особи), свідоцтва про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності (для фізичної особи); 

документально підтверджені відомості про власні або орендовані складські приміщення; 

дані про приміщення, в яких буде здійснюватися оптова та/чи роздрібна торгівля дисками для лазерних систем зчитування, матриць (згідно з ліцензією на імпорт дисків); 

57. 

Пункт виключено

 

58.

Виготовлення парфумерно-косметичної продукції з використанням спирту етилового 

засвідчені в установленому порядку копії установчих документів 

довідка органу державної податкової служби про взяття заявника на облік як платника податків 

довідка органу державної податкової служби про внесення місця зберігання спирту до Єдиного державного реєстру місць зберігання 

засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право власності або оренди суб'єкта господарювання на приміщення та виробничі потужності для провадження відповідного виду господарської діяльності 

довідка Держпроду про відповідність технологічного стану виробництва для провадження господарської діяльності щодо виготовлення парфумерно-косметичної продукції з використанням спирту етилового, що видана на підставі акта обстеження підприємства, проведеного Держпродом разом з органом державної податкової служби 

засвідчена в установленому порядку копія атестату акредитації лабораторії

59.

Оптова торгівля насінням

засвідчені в установленому порядку копії установчих документів (для юридичної особи)

засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право власності суб'єкта господарської діяльності або оренди ним виробничих площ

відомості за підписом заявника - суб'єкта господарської діяльності про наявність матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності

60.

 

Виробництво, зберігання і реалізація племінних (генетичних) ресурсів, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин 

засвідчена в установленому порядку копія атестату про присвоєння суб'єкту господарської діяльності статусу суб'єкта племінної справи у тваринництві

засвідчена в установленому порядку копія свідоцтва про реєстрацію племінного стада в Державному племінному реєстрі

засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право власності суб'єкта господарської діяльності або оренди ним приміщень, де буде проводитися відповідний вид господарської діяльності

засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують рівень освіти і кваліфікації фахівців відповідних професій, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності

засвідчена в установленому порядку копія документу Державного департамента ветеринарної медицини або його територіального органу щодо ветеринарно-санітарного стану суб'єкта господарської діяльності

відомості за підписом заявника - суб'єкта господарської діяльності про наявність матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності

перелік видів генетичної експертизи племінних (генетичних) ресурсів та видів племінних (генетичних) ресурсів, що будуть вироблятися, зберігатися та реалізовуватися, - за підписом заявника - суб'єкта господарської діяльності для провадження відповідного виду господарської діяльності 

61.

 

Проведення фумігації (знезараження) об'єктів регулювання, що визначені Законом України "Про карантин рослин", які переміщуються через державний кордон та карантинні зони

засвідчені в установленому порядку копії установчих документів (для юридичної особи)

засвідчені в установленому порядку копії допусків (посвідчень) працівників на право роботи з пестицидами та агрохімікатами

62. 

Діяльність, пов'язана з виробництвом, торгівлею піротехнічними засобами 

засвідчені в установленому порядку копії установчих документів (для юридичної особи)

засвідчена в установленому порядку копія документа, що підтверджує право власності суб'єкта господарювання або оренди ним приміщення, де буде провадитися відповідний вид господарської діяльності

технічні умови на кожен вид піротехнічних засобів, що будуть вироблятися суб'єктом господарювання

затверджені в установленому порядку технологічні регламенти на виробництво піротехнічних засобів

засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують рівень освіти і кваліфікації, необхідний для провадження відповідного виду господарської діяльності 

63. 

Діяльність, пов'язана з відкриттям та функціонуванням стрілецьких тирів, стрільбищ невійськового призначення, мисливських стендів 

засвідчені в установленому порядку копії установчих документів (для юридичної особи)

засвідчена в установленому порядку копія документа, що підтверджує право власності суб'єкта господарювання або оренди ним приміщення, території, де буде провадитися відповідний вид господарської діяльності

дозвіл на об'єкт дозвільної системи

64.  

Транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, транспортування природного і нафтового газу трубопроводами та їх розподіл 

засвідчені в установленому порядку копії свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта господарювання та установчих документів  

копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій 

документи, що підтверджують наявність у суб'єкта господарювання матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності, засвідчені підписом керівника суб'єкта господарювання 

перелік трубопроводів, що перебувають у користуванні заявника, їх технічна характеристика та річні обсяги транспортування; схема трубопроводів, нанесена на географічну карту місцевості 

перелік і місця встановлення приладів обліку 

копія затвердженого місцевим органом виконавчої влади плану газифікації населених пунктів, розташованих на території провадження господарської діяльності з транспортування природного і нафтового газу розподільними трубопроводами 

баланс підприємства на останню звітну дату за підписом керівника суб'єкта господарювання, скріпленим печаткою 

65. 

Постачання природного газу за нерегульованим тарифом 

засвідчені в установленому порядку копії свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта господарювання та установчих документів  

копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій  

документ, що підтверджує достатність власних активів суб'єкта господарювання у заявлених обсягах (баланс підприємства на останню звітну дату за підписом керівника суб'єкта господарювання, скріпленим печаткою, та у разі потреби додаткові гарантії у формі банківської гарантії або договору про відкриття кредитної лінії) 

66. 

Постачання природного газу за регульованим тарифом 

засвідчені в установленому порядку копії свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта господарювання та установчих документів 

копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій 

довідка про обсяги постачання природного газу, засвідчена підписом керівника суб'єкта господарювання 

баланс підприємства на останню звітну дату за підписом керівника суб'єкта господарювання, скріпленим печаткою 

67. 

Зберігання природного газу в обсягах, що перевищують рівень, установлюваний ліцензійними умовами 

засвідчені в установленому порядку копії свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта господарювання та установчих документів 

копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій 

документи, що підтверджують наявність у суб'єкта матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності, засвідчені підписом керівника суб'єкта господарювання 

річні обсяги зберігання природного газу 

баланс підприємства на останню звітну дату за підписом керівника суб'єкта господарювання, скріпленим печаткою 

68.

Розроблення, виготовлення, реалізація, ремонт, модернізація та утилізація озброєння, військової техніки, військової зброї і боєприпасів до неї 

засвідчена в установленому порядку копія довідки про внесення до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України 

засвідчена в установленому порядку копія свідоцтва про державну реєстрацію 

засвідчена в установленому порядку копія документа, що підтверджує право власності суб'єкта господарської діяльності або оренди ним приміщення, де буде провадитися відповідний вид господарської діяльності 

засвідчена в установленому порядку копія дозволу на провадження відповідного виду господарської діяльності, пов'язаної з державною таємницею (у разі використання інформації, яка належить до державної таємниці) 

засвідчена в установленому порядку копія відповідного дозволу (висновку) на початок (продовження) виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію об'єктів, машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, а також про проходження працівниками, які залучаються до виконання робіт з підвищеною небезпекою, відповідного навчання 

відомості за підписом керівника заявника про наявність матеріально-технічної бази та персоналу відповідної кваліфікації, наявність системи якості та нормативно-технічної документації для провадження відповідного виду господарської діяльності

засвідчена в установленому порядку копія наказу про утворення служби охорони праці або призначення відповідального працівника

засвідчена в установленому порядку копія акта про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта

засвідчена в установленому порядку копія дозволу на експлуатацію об'єкта поводження з небезпечними відходами (якщо у власності чи користуванні є такі об'єкти)

засвідчена в установленому порядку копія акта про підтвердження перевірки стану екологічно небезпечного об'єкта (якщо у власності або користуванні є такий об'єкт)

засвідчена в установленому порядку копія наказу про утворення мобілізаційного підрозділу або призначення працівника з питань мобілізаційної роботи (якщо заявник має мобілізаційні завдання (замовлення)

засвідчена в установленому порядку копія договору обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру

засвідчена в установленому порядку копія погодженого та затвердженого плану локалізації і ліквідації аварій (якщо у власності або користуванні є об'єкти підвищеної небезпеки)

засвідчена в установленому порядку копія акта про прийняття в експлуатацію автоматичних систем пожежогасіння

засвідчена в установленому порядку копія дозволу органу державного пожежного нагляду на провадження господарської діяльності новоствореними підприємствами

засвідчена в установленому порядку копія акта про прийняття в експлуатацію локальної (об'єктової) системи виявлення загрози та оповіщення на випадок виникнення надзвичайної ситуації, яка також забезпечує оповіщення чергових служб місцевих органів виконавчої влади, територіальних органів управління з питань надзвичайних ситуацій та аварійно-рятувальних служб

засвідчена в установленому порядку копія договору на обов'язкове обслуговування державною аварійно-рятувальною службою

засвідчена в установленому порядку копія позитивного висновку державної експертизи стосовно техногенної безпеки, наданого урядовим органом державного нагляду у сфері цивільного захисту

засвідчена в установленому порядку копія ліцензії на збирання, первинну переробку відходів і брухту дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння (у разі утилізації озброєння, військової техніки, військової зброї та боєприпасів до неї, які містять дорогоцінні метали)

засвідчена в установленому порядку копія ліцензії на заготівлю, переробку, металургійну переробку металобрухту кольорових і чорних металів (у разі утилізації озброєння, військової техніки, військової зброї та боєприпасів до неї, які містять кольорові метали)

засвідчена в установленому порядку копія документів, що підтверджують внесення суб'єкта господарювання до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави (у разі провадження господарської діяльності у сфері розроблення (модернізації) озброєння, військової техніки, військової зброї і боєприпасів до неї)

засвідчена в установленому порядку копія інструкції щодо організації перепусткового та внутрішньооб'єктового режиму на виробництві

69. 

Діяльність, пов'язана з виробництвом автомобілів та автобусів 

засвідчені в установленому порядку копії установчих документів (для юридичної особи)

засвідчена в установленому порядку копія документа, що підтверджує право власності суб'єкта господарської діяльності або оренди ним приміщення, де буде провадитися відповідний вид господарської діяльності

засвідчена в установленому порядку копія документа, що підтверджує право на виробництво певної марки автомобілів та автобусів на підставі зареєстрованого права інтелектуальної власності на торговельну марку (знак для товарів і послуг), або засвідчена в установленому порядку копія договору, що надає право використовувати торговельну марку (знак для товарів і послуг) при виробництві автомобілів та автобусів

засвідчені в установленому порядку документи, що підтверджують наявність сертифікованої системи управління якістю за національними та/або міжнародними стандартами

відомості за підписом заявника - суб'єкта господарської діяльності про наявність матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності 
засвідчена в установленому порядку копія свідоцтва про присвоєння міжнародного ідентифікаційного коду виробника дорожніх транспортних засобів (WMI) відповідно до вимог ДСТУ 3525-97 (ISO 3779-96), що передбачає наявність зареєстрованих технічних умов 

70.

Організація діяльності з проведення азартних ігор 

засвідчені в установленому порядку копії установчих документів (для юридичної особи)

список керівного складу (керівник, його заступники, головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, займаної посади, освіти, номера робочого телефону за підписом керівника суб'єкта господарської діяльності, скріпленим печаткою

баланс суб'єкта господарської діяльності на останню звітну дату за підписом його керівника, скріпленим печаткою

правила азартних ігор, які будуть проводитися суб'єктом господарської діяльності, у двох примірниках, затверджені цим суб'єктом та скріплені печаткою

відомості, що підтверджують право власності суб'єкта господарської діяльності або оренди ним грального обладнання, необхідного для провадження цього виду господарської діяльності, за підписом його керівника, скріпленим печаткою

засвідчена в установленому порядку копія положення про призовий фонд 

71. 
 

Збирання, оброблення, зберігання, захист, використання інформації, яка, складає кредитну історію 
 

довідка банку про підтвердження сплати статутного капіталу у розмірі, що передбачений Законом України "Про організацію формування та обігу кредитних історій"

положення про бюро кредитних історій 

72. 

Виробництво теплової енергії (крім певних видів господарської діяльності у сфері теплопостачання, якщо теплова енергія виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії:

виробництво теплової енергії (крім певних видів господарської діяльності у сфері теплопостачання, якщо теплова енергія виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії)

 

 

 

 

транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

постачання теплової енергії

 

 

 

 

 

 

засвідчені в установленому порядку копії свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання та установчих документів

копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій

засвідчена в установленому порядку копія документа, що підтверджує право власності суб’єкта господарської діяльності або оренди ним виробничих об’єктів, де провадиться відповідний вид господарської діяльності

за підписом заявника — суб’єкта господарської діяльності відомості про наявність та стан технологічного обладнання і технічної бази для його обслуговування

баланс підприємства на останню звітну дату за підписом керівника суб’єкта господарювання, скріпленим печаткою 

засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують рівень освіти і кваліфікації, необхідний для провадження відповідного виду господарської діяльності

засвідчені в установленому порядку копії свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання та установчих документів

копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій 

копії документів, що підтверджують наявність у суб’єкта господарювання матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності, і засвідчені підписом керівника суб’єкта господарювання

за підписом керівника суб’єкта господарювання перелік трубопроводів, що перебувають у користуванні заявника, їх технічна характеристика та річні обсяги транспортування теплової енергії

схема трубопроводів, нанесена на географічну карту місцевості

перелік приладів обліку та місця їх встановлення 

копія затвердженої місцевим органом виконавчої влади схеми теплопостачання

баланс підприємства на останню звітну дату за підписом керівника суб’єкта господарювання, скріпленим печаткою

засвідчені в установленому порядку копії актів і схем розмежування ділянок обслуговування між суб’єктами господарювання, трубопроводи яких з’єднані між собою

за підписом керівника суб’єкта господарювання відомості про технічний стан трубопроводів та споруд на них (на підставі експлуатаційної документації на такі об’єкти)

за підписом керівника суб’єкта господарювання відомості про наявність проектної і виконавчої документації на трубопроводи та споруди на них, які використовуються для провадження відповідного виду господарської діяльності

засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують рівень освіти і кваліфікації, необхідний для провадження відповідного виду господарської діяльності

засвідчені в установленому порядку копії свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання та установчих документів

копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій

перелік приладів обліку та місця їх встановлення

відомості за підписом керівника суб’єкта господарювання щодо обсягів постачання теплової енергії

баланс підприємства на останню звітну дату за підписом керівника суб’єкта господарювання, скріпленим печаткою

73.

Організація професійної діяльності у сфері надання соціальних послуг 

засвідчені в установленому порядку копії установчих документів (для юридичної особи)

відомості за підписом заявника - суб'єкта господарської діяльності про стан матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності, для установ та закладів соціальної підтримки (догляду)

засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують рівень освіти (диплом державного зразка) для працівників, які безпосередньо надають соціальні послуги 

* На отримання ліцензії навчальним закладом для кожного відокремленого структурного підрозділу до заяви додаються всі зазначені у цьому розділі документи.

** Зазначені документи повинні бути засвідчені згідно із законодавством країни їх видачі та легалізовані у консульській установі України (можуть бути також засвідчені у посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в МЗС, якщо міжнародними договорами, в яких бере участь Україна, не передбачено інше).

(Постанова КМУ від 04.07.01 р. № 756 "Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності" із змінами і доповненнями)Скачать документ

Похожие документы:

 1. Перелік документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності (2)

  Документ
   Виробництво та ремонт вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду,
 2. Кабінету Міністрів України від 04. 07. 2001 р. №756 "Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності". Згідно із закон

  Закон
  Видача ліцензій на здійснення господарської діяльності з медичної практики здійснюється Ліцензійною комісією МОЗ України згідно із Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та відповідно до
 3. Закон України «Про ліцензування певних видів діяльності»

  Закон
  Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку документів,які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарськоїдіяльності» від 4 липня 2001 р.
 4. Примірні зразки стандартів адміністративних послуг. Стандарт адміністративної послуги з видачі ліцензії на імпорт товарів

  Документ
  1. Цей Стандарт визначає опис етапів надання адміністративної послуги з видачі ліцензії на імпорт товарів (далі – адміністративна послуга), склад, послідовність дій одержувача та адміністративного органу, вимоги щодо необхідного рівня
 5. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами (2)

  Документ
  1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Основ законодавства України про охорону здоров'я, Законів України "Про лікарські засоби", "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та встановлюють

Другие похожие документы..